Viihtyisiä ja toimivia kaupunkiympäristöjä ihmisille

FM Tuija Pakkanen on WSP Finlandin ensimmäinen ja vielä ainoa kaupunkianalyytikko. Hän uskoo uusien teknologioiden auttavan parempiin suunnitelmiin.

Tuijan tehtävä kaupunkiarkkitehtuurin yksikössä on paikkatieto- ja kaukokartoitusmenetelmin kaupunkiympäristöä maankäytön ja liikenteen suunnitelmien pohjaksi kaupungeille, maakunnille ja ministeriöille. Tarkoitus on luoda kestävää ympäristöä, jossa asukkaat voivat hyvin ja viihtyvät. 

Uuden luominen on aina koko tiimin prosessi, jossa Tuija pääsee vaikuttamaan tutkimustapoihin ja  tutkimusten toteutukseen. WSP:llä käytetään kaupunkisuunnittelussa uusia teknologioita mm. droneja, teköälyä, hyperspektikuvaa, laserkeilausta, koneoppimista. Tuija esimerkiksi pohtii miten kävelyvilkkautta voidaan analysoida koneoppimalla videokuvasta, jotta kenenkään ei tarvitse lähteä paikanpäälle laskemaan manuaalisesti. Tutkimisen lisäksi Tuija on mukana myös myynnissä ja viestinnässä.

"Harrastuksista ompelu on autanut ymmärtämään 3D-kaavoitusta ja kasvatanut kärsivällisyyttä;) kiipeily ja jalkapallo kasvattavat uskallusta." 

Koulutus

Filosofian maisteri, Aluetiede, Helsingin yliopisto

Ammattinimike

Kaupunkianalyytikko
Katso lisää
Tähän mennessä
Tuija Pakkanen

FM Helsingin yliopistosta, kehitysmaantiede, tietojenkäsittely ja paikkatietomenetelmät

Paikkatietoasiantuntija, Forest Service US - metsänhallinta ja paloturvallisuus

Suomessa Arbonautilla metsäinventointia laserkeilauksella

Nepalissa metsäinvestointihankkeessa

WSP Finlandille kaupunkisuunnitteluun

"Kesälomalla" 9 viikkoa Singularity Universityn Global Solution Program`ssa - miten varaudutaan tulevaisuuteen kun teknolgian kasvu lisääntyy

Kaupunkianalyytikko

Kaupunkisuunnittelua paikkatiedon ja kaukokartoituksen menetelmiä ja uutta teknologia hyödyntämällä. Tarkoitus on tulevaisuutta ennustamalla tehdä kansalaisille sopivia suunnitelmia.

Tuija Pakkanen

Kaupunkianalyytikko

Kaupunkisuunnittelua paikkatiedon ja kaukokartoituksen menetelmiä ja uutta teknologia hyödyntämällä. Tarkoitus on tulevaisuutta ennustamalla tehdä kansalaisille sopivia suunnitelmia.

FM Helsingin yliopistosta, kehitysmaantiede, tietojenkäsittely ja paikkatietomenetelmät

Suomessa Arbonautilla metsäinventointia laserkeilauksella

WSP Finlandille kaupunkisuunnitteluun

Paikkatietoasiantuntija, Forest Service US - metsänhallinta ja paloturvallisuus

Nepalissa metsäinvestointihankkeessa

"Kesälomalla" 9 viikkoa Singularity Universityn Global Solution Program`ssa - miten varaudutaan tulevaisuuteen kun teknolgian kasvu lisääntyy

Työkaverit

Lukiossa: lääkis vai ...

Kandidaatin tutkinto, Oulun yliopisto, Ympäristötekniikka

Vaihto-opiskelijana Saksassa, Munchenin teknillinen yliopisto, School of Management

DI-opinnot ja ympäristötekniikan avustavat tutkimustehtävät Oulun yliopistossa

Diplomityö ja geoteknistä suunnittelua teknologiayrityksessä

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, Vesi- ja geoympäristötekniikka ja Johtaminen

Tietomallikoordinaattorina teknologiayrityksessä

BIM-asiantuntijaksi WSP:lle (BIM, Building Information Modeling)

BIM-asiantuntija

Valtteri on mukana suunnittelemassa rakennetun ympäristön kohteita, jotka eri tavoin helpottavat ihmisten ja organisaatioden elämää.

BIM-asiantuntija

Valtteri on mukana suunnittelemassa rakennetun ympäristön kohteita, jotka eri tavoin helpottavat ihmisten ja organisaatioden elämää.

Lukiossa: lääkis vai ...

Vaihto-opiskelijana Saksassa, Munchenin teknillinen yliopisto, School of Management

Diplomityö ja geoteknistä suunnittelua teknologiayrityksessä

Tietomallikoordinaattorina teknologiayrityksessä

Kandidaatin tutkinto, Oulun yliopisto, Ympäristötekniikka

DI-opinnot ja ympäristötekniikan avustavat tutkimustehtävät Oulun yliopistossa

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, Vesi- ja geoympäristötekniikka ja Johtaminen

BIM-asiantuntijaksi WSP:lle (BIM, Building Information Modeling)

Lukiossa: luokanopettaja vai insinööri? - opettaja, tuttua

Välivuonna kasvatustieteitä, koulukäynninohjaaja, opettajan sijaisuuksia

Vaasan AMK, insinööriopinnot - oma juttu

Ensimmäiset kesät ABB:llä ja opintojen ohessakin

Opiskeluaikana Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:n opiskelutoimikunnassa

Kesätöihin WSP Finlandille

Opinnäytetyön viimeistelyä

Avustava suunnittelija

Minä ja kollegani olemme osana maailman kestävää kehitystä! Mallinamme ja suunnittelemmme rakennuksiin rakenteet - tekniset ratkaisut ja materiaalivalinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

Avustava suunnittelija

Minä ja kollegani olemme osana maailman kestävää kehitystä! Mallinamme ja suunnittelemmme rakennuksiin rakenteet - tekniset ratkaisut ja materiaalivalinnat vaikuttavat pitkälle tulevaisuuteen.

Lukiossa: luokanopettaja vai insinööri? - opettaja, tuttua

Vaasan AMK, insinööriopinnot - oma juttu

Opiskeluaikana Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:n opiskelutoimikunnassa

Opinnäytetyön viimeistelyä

Välivuonna kasvatustieteitä, koulukäynninohjaaja, opettajan sijaisuuksia

Ensimmäiset kesät ABB:llä ja opintojen ohessakin

Kesätöihin WSP Finlandille