Vesivarat ja tulvariskit hallinnassa

DI Thomas Banafa on Rambollin vesihuollon yksikössä suunnittelija ja projektipäällikkö. Hän osaa vastata mm. miten tulviin voidaan varautua ja miten isot rakennushankkeet vaikuttavat vesistöihin.

Thomasta innostaa kun onnistuu löytämään uuden ja paremman ratkaisun, jolla voidaan varmistaa ihmisille turvallista asumista. "Esimerkiksi varautuminen tulviin niin, että ihmiset ovat turvassa ja ympäristö säilyy ehjänä." Selvitykset eivät ole vain "insinöörien laskelmia viranomaisille" vaan esimerkiksi viestintähankkeita yhdessä asiakkaan kanssa jonkun alueen asukkaille, yrityksille ja muille toimijoile.

Thomaksen työ ei aina suoraan näy kaikille: huomaamattomat tulvapenkereet, järvien kunnostus jne. Samoin esimerkiksi taustaselvitykset, joita hän tekee kun suunnitellaan uusia kaupunginosia tai uusia valtateitä

Vesivarojen ja tulvariskien hallinta on työtä, joka palvelee yleistä etua. "Merkityksellisyys motivoi sekä mahdollisuus koko ajan kehittyä ja ymmärtää lisää siitä miten kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan." Thomakselle myös uusien suunnittelutyökalujen kehittäminen on mielenkiintoista, esimerkiksi paikkatieto- ja virtausmallinnukset. "Ilman matikka ja fysiikka osaamista olisi monta kertaa ollut hukassa;)"

Koulutus

Diplomi-insinööri. Aalto-yliopisto, ympäristö- ja vesitekniikka, vesitalous

Ammattinimike

Suunnittelija ja projektipäällikkö, vesivarojen ja tulvariskien hallinta
Katso lisää
Tähän mennessä
Thomas Banafa

Aalto-yliopistoon opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa

Ympäristöasioista tuli merkityksellistä - kandiopintojen pääaine vaihtui ympäristö- ja vesitekniikkaan

Maisterivaiheen opinnoissa pääaine vesitalous

Kesätyöt lisäsivät motivaatiota, varsinkin tulvakartoitus Suomen ympäristökeskuksessa

Vuoden vaihto-opiskelu Salvadorissa Brasiliassa

Diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistosta ja töihin Rambollille

Suunnittelija ja projektipäällikkö, vesivarojen ja tulvariskien hallinta

Rambollin vesihuollon yksikössä suunnitellaan toimintoja, jotka varmistavat ihmisille puhdasta vettä hanoista ja vessan vesien palautumisen turvallisesti luontoon. Vesivarojen hallinta ja tulvariskeihin varautuminen ovat tärkeä osa Thomaksen työtä. Omissa projekteissaan hän ohjaa tiiminsä selvitys- ja suunnittelutyötä. Isoissa monialahankkeissa hän on mukana asiantuntijana ja suunnittelijana. Projektinhallinnan ja suunnittelun lisäksi Thomas tekee myös asiakastyötä ja mm. uusien suunnittelutyökalujen kehittämistyötä.

Thomas Banafa

Suunnittelija ja projektipäällikkö, vesivarojen ja tulvariskien hallinta

Rambollin vesihuollon yksikössä suunnitellaan toimintoja, jotka varmistavat ihmisille puhdasta vettä hanoista ja vessan vesien palautumisen turvallisesti luontoon. Vesivarojen hallinta ja tulvariskeihin varautuminen ovat tärkeä osa Thomaksen työtä. Omissa projekteissaan hän ohjaa tiiminsä selvitys- ja suunnittelutyötä. Isoissa monialahankkeissa hän on mukana asiantuntijana ja suunnittelijana. Projektinhallinnan ja suunnittelun lisäksi Thomas tekee myös asiakastyötä ja mm. uusien suunnittelutyökalujen kehittämistyötä.

Aalto-yliopistoon opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa

Maisterivaiheen opinnoissa pääaine vesitalous

Vuoden vaihto-opiskelu Salvadorissa Brasiliassa

Ympäristöasioista tuli merkityksellistä - kandiopintojen pääaine vaihtui ympäristö- ja vesitekniikkaan

Kesätyöt lisäsivät motivaatiota, varsinkin tulvakartoitus Suomen ympäristökeskuksessa

Diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistosta ja töihin Rambollille

Työkaverit

Lukion jälkeen töissä puolustusvoimissa - eväitä johtamiseen

Insinööriopinnot Yrkeshögskolan Noviassa, Rakennusinsinööri AMK, Suunnittelu

Töihin Rambollille: Tekninen avustaja -> Suunnittelija -> Projektipäällikkö

Rambollilla teknisiä koulutuksia sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksia

Osaaminen kehittyy ja vastuut kasvavat -> Osastopäällikkö -> Head of BIM, Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Head of BIM - Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö johtaa ja ohjaa ihmisiään sekä on tekninen asiantuntija monille sidosryhmille. Max pääsee vaikuttamaan myös siihen miten tietomallinnusta edistetään Suomessa ja Rambll Groupissa. Tietomallintamisen kehittämisen lisäksi Maxin yksikössä tuotetaan uusia palveluja ja myydään niitä asiakkaille. Myös tukipalvelut muille liiketoimintayksiköille paremman rakennetun ympäristön kehittämiseksi on tärkeää työtä.

 

Head of BIM - Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö johtaa ja ohjaa ihmisiään sekä on tekninen asiantuntija monille sidosryhmille. Max pääsee vaikuttamaan myös siihen miten tietomallinnusta edistetään Suomessa ja Rambll Groupissa. Tietomallintamisen kehittämisen lisäksi Maxin yksikössä tuotetaan uusia palveluja ja myydään niitä asiakkaille. Myös tukipalvelut muille liiketoimintayksiköille paremman rakennetun ympäristön kehittämiseksi on tärkeää työtä.

 

Lukion jälkeen töissä puolustusvoimissa - eväitä johtamiseen

Töihin Rambollille: Tekninen avustaja -> Suunnittelija -> Projektipäällikkö

Osaaminen kehittyy ja vastuut kasvavat -> Osastopäällikkö -> Head of BIM, Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Insinööriopinnot Yrkeshögskolan Noviassa, Rakennusinsinööri AMK, Suunnittelu

Rambollilla teknisiä koulutuksia sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksia