Vesi

Koulu
Rauman Lyseon lukio
Teema
Terveys ja hyvinvointi /Tulevaisuuden elinympäristöt
Opintokäyntikohteet
Oras group
SAMK Vesi-instituutti WANDER

Oppilaiden raporteista

Vierailu Oraksella
Aloitimme MyTech-päivän vierailemalla Oraksella. Oras on hana- ja suihkutuotteita valmistava
suomalainen yritys. Aloitimme vierailumme kuuntelemalla esityksen Oraksen toiminnasta,
periaatteista ja yrityksestä itsestään.
Opimme Oras Groupin koostuvan kahdesta liikeyksiköstä Oraksesta ja Hansasta. Yrityksen
toimistot sijaitsevat Raumalla ja Stuttgartissa. Yrityksen missio on tehdä veden käytöstä helppoa ja
ympäristöä säästävää sekä visio on tulla kehittyneiden vesikalusteiden eurooppalaiseksi
markkinajohtajaksi. Yritys kehittää hygieenisiä hanoja kuten kosketusvapaita hanoja. Hanoja on
kehitetty myös sairaalan tarpeisiin.
Yritys on kehittänyt Oras App -sovelluksen, jonka voi ladata puhelimeen. Sovelluksen
kautta voi Bluetooth yhteyden kanssa ottaa yhteyden hanaan ja salasanan avulla voi säätää hanan
asetuksia (esimerkiksi ajankohdat jolloin hana huuhtelee itsensä automaattisesti). Ilman salasanaa
voi ottaa yhteyden hanaan ja monen hanan seasta tunnistaa kyseisen hanan sen antamalla
vesimerkillä.
Oraksen vierailun loppupuolella saimme vierailla laboratoriossa, jossa hanojen kestävyyttä
testattiin ja tutkittiin niiden aiheuttamia meluhaittoja putkistoissa.
Oraksen vierailulla opimme uutta nykyaikaisista hanoista ja niiden teknologiasta. Ylipäänsä
opimme Oraksen historiasta ja nykytilanteesta. Vierailu oli hyvin mielenkiintoinen ja opettavainen.
Vierailun kruunasi laboratoriossa vierailu, sillä siellä näimme käytännön asioita.
Vierailu SAMK:ssa
SAMK:n vierailu alkoi lyhyellä esittelyllä, minkä jälkeen siirryimme merikoulun tiloihin. Siellä
jakauduimme kolmeen ryhmään ja teimme erilaisia tutkimuksia. Yhdessä ryhmässä tutkimme
kloorin määrää hanavedessä, ionivaihdetussa vedessä sekä uima-allasvedessä. Ensin mittasimme
jokaisen veden eri ominaisuuksia kuten lämpötilaa, sähkönjohtavuutta ja hapen määrää. Tämän
jälkeen selvitimme kloorin määrän eri vesissä niin, että lisäsimme koeputkeen veden lisäksi DPD:tä
ja laitoimme sen spektrofotometriin, joka ilmoitti kloorin määrän.
Opimme veden puhdistuksesta ja tutustuimme kloorin desinfioiviin vaikutuksiin. Opimme
myös käyttämään spektrofotometria. Oli mielenkiintoista nähdä eri vesien ominaisuuksia sekä
klooripitoisuuksia.
Toisessa työssä tutkimme kosketuspintojen mikrobeja. Otimme näytteitä koeputkiin, joissa
oli näytteenottoliuosta. Näytteitä otimme eri pinnoista, esimerkiksi vessojen sekä muiden ovien
kahvoista, minkä jälkeen laitoimme koeputket sekoittajaan. Tämän jälkeen pipetoimme muutaman
tipan näyteliuosta kasvatusmaljaan ja levitimme liuoksen siihen. Lopuksi siirsimme kasvatusalustat
inkubointikaappiin, joka oli noin 36 asteinen.
Tässä työssä opimme ottamaan näytteitä oikealla tavalla ja laittamaan näytteet kasvamaan
kasvatusalustalle. Työ oli mielenkiintoinen, koska saimme verrata eri pintojen mikrobikasvustoja.
Viimeisessä työpisteessä tutustuimme vesiputkistojen materiaaleihin ja niiden vaurioihin.
Harjoittelimme lisäksi vesinäytteenottoa. Opimme tässä työssä erottamaan puhtaan veden putken
jätevesiputkesta sekä tunnistamaan vesiputkien eri materiaaleja. Lisäksi opimme ottamaan erilaisia
vesinäytteitä oikealla tavalla.
Saimme päivän lopuksi vielä vierailla merikoulun laivasimulaattorissa, mikä oli hieno
kokemus, vaikka emme nähneetkään sitä toiminnassa.
Kaiken kaikkiaan päivä oli hyvin hieno ja opetti uusia asioita.