Valinnaisen tietotekniikan ryhmän MyTech-projekti

Koulu
Espoon Pohjois-Tapiolan koulu, 8. luokan Digisti diggaillen-valinnaisaineryhmä
Teema
Tulevaisuuden elinympäristö, robotit
Opintokäyntikohteet
Elomatic Oy, Espoo
Lumarts-laboratorio, Aalto-yliopisto, Espoo Otaniemen kampus

Työskentely

Teemaksi valittiin tulevaisuuden elinympäristöt ja erityisesti robotit. Aihe valikoitui valinnaiskurssin sisältöjen pohjalta. Projekti toteutettiin kokonaan tietotekniikan valinnaisaineen tunneilla ja aikaa projektiin kului n. 180 min. + projektipäivä.

Projekti aloitettiin sillä, että oppilaat saivat ideoida/suunnitella tulevaisuuden ratkaisuja. Apuna käytettiin kysymyksiä:

 • Millaiseksi tulevaisuuden suunnittelisit?
 • Onko tulevaisuuden kaupunki täynnä pilvenpiirtäjiä, joiden katoilla viljellään luomupinaattia ja ikkunalaseilla otetaan talteen auringon energiaa?
 • Vai onko se jotain vallan muuta? 

Koska aihe tuntui monesta liian laajalta, rajasimme sitä robotteihin.

 • Suunnittele robotti, joka helpottaa tulevaisuudessa elämäämme.
 • Mitä robotti voisi tehdä? 

Lisäksi tutustuimme robotteja käsitteleviin lehtiartikkeleihin.

MyTech-päivää vietimme 24.10.2017 ja vierailimme Elomatic Oy:n Espoon toimipisteessä ja Aalto-yliopiston Lumarts-laboratoriossa Otanimen kampuksella.

Projektipäivän aikataulu:

 • Koulupäivä alkaa klo 8.15 kokoontumisella ruokala-aulassa.
 • klo 8.30-9.00 Bussikuljetus Pohjois-Tapiolan koululta Elomatic Oy:lle.
 • klo 9.00 -10.00 Yritysvierailu 
 • klo 10.00-10.30 Bussikuljetus Pohjois-Tapiolan koululle syömään.
 • Ruokailu koululla klo 10.30-11.00
 • klo 11.00-11.15 Bussikuljetus koululta Otaniemen kampukselle.
 • klo 11.15 -13.30 Lumarts-laboratoriossa ohjelmointia, Robbo-robotit.
 • klo 13.30-14.00 Bussikuljetus takaisin Pohjois-Tapiolan koululle ja koulupäivä päättyy.

Projektipäivänä tutustuimme Elomatic Oy:n toimintaan. Meille esiteltiin yritystä ja opimme mm. kuinka laaja projekti risteilyaluksen suunnittelu on. Saimme myös nähdä 3D-mallinnuksen risteilyaluksesta. Kävimme ruokailemassa koululla ja tämän jälkeen päivä jatkui Lumarts-laboratoriossa, missä oppilaat ohjelmoivat Scrach-ohjelmointikielellä Robbo-robotteja.

 

Projektin lopuksi

Päivän jälkeen oppilaat pohtivat millaisia haasteita robotit tulevaisuudessa voisivat ratkaista, mitä ongelmia robottien käyttöön liittyy ja minkälaisia tietoja ja taitoja tulevaisuuden työelämässä tarvitaan. Lopuksi arvioitiin projektin onnistumista. Projektiin liittyvät kirjalliset tuotokset tehtiin O365 Class NoteBook-ympäristössä.

Oppilaiden palautetta päivästä:

 • ” Opin käyttämään robotteja opin ohjaamaan niitä ”
 • ” Minusta My-Tech projekti oli mukavan erillainen päivä/projekti.”
 • ” robotin ohjelmointi oli kivaa ja yllättävän helppoa mitä ensiksi luulin. ”
 • ” opin projektin aikana ohjelmoimaan robotin ”
 • ” Opintoretkellä opin uutta suunnittelutyöstä sekä robottien käsittelystä. Retkellä mielenkiintoista oli yritysvierailu erityisesti.”
 • ” Minä en muistaakseni oppinut mitään uutta My-Tech projektin aikana koska esim. Scratch oli valmiiksi jo tuttu koodaus-sovellus ja tiesin jo miten esim. Laivat suunnitellaan.”
 • ” Parasta vierailussa oli hyvät pullat. ”
 • ” Projektin aikana opin muun muassa, että Scratchilla ei tarvitse tehdä vain tylsiä liikkuvia hahmoja, vaan että sillä voi myös liikuttaa oikeita fyysisiä robotteja. ”
 • ”Opintokäynti oli mielestäni erittäin mielenkiintoinen ja se oli oikeastaan kaikin tavoin hyvin toteutettu.”
 • ” projektissa oli kaikki hyvää ja mielenkiintoista ”

Mitä voisi vielä kehittää tai tehdä toisin:

 • ”…että olisi vähemmän vain istuskelua ja kuuntelemista. Päivä olisi ollut parempi jos ei oltaisi syöty koululla. ”
 • ”Minusta projektissa ei ole mitään kehitettävää.”
 • ” En oikeastaan keksi yritysvierailuun tai otaniemen kampus käyntiin mitään muuta kehitettävää kuin enemmän aikaa. ”