Uratarinoiden käyttö opetuksessa

Uratarinavideoita on mahdollista käyttää oppitunneilla ja oppilaanohjauksessa
monipuolisesti. Joensuun yliopisto sekä Joensuun normaalikoulun opetuksen ja
ohjauksen ammattilaiset ovat muokanneet opettajan ja opinto-ohjaajan materiaalia siitä, miten videoita voisi käyttää erilaisissa tilanteissa.

MyTech-uratarinoiden oppimateriaali