Tutimusmatkailija, opettaja, keksijä - toiveammatit toteutuivat insinöörinä

DI Minna Pirkkasen mielestä itsensä kehittäminen on tärkeä osa ammattitaidon ylläpitämistä ja täydentämistä. Mahdollistaa insinöörille siirtymisen tuotteiden kehittäjästä niiden markkinoijaksi.

Minna on mielenkiintoisten töiden ja kouluttautumisten kautta edennyt Sandvikilla Process Excellence -tiimin päälliköksi ja vastaa lastaus- ja kuljetustuotteiden markkinoinnista; tuote-alueen markkinointiviestit ja -materiaalit sekä kilpailija-analyysit. Minnan tiimin vastuulla on myös omien toimintatapojen kehittäminen tuotealueen strategia. 

Minna on neuvonanataja, viestinvälittäjä, kokoava voima, uuden ehdottaja tai tekevä käsipari. Kaiken tekemisen tarkoitus on kertoa tuotteiden eduista ja lisäarvosta asiakkille, kontrolloidusti ja mitattuun tietoon perustuen. Tuotettu tieto pitää kansainvälisessä yrityksessä jakaa kaikille niille, jotka tiedoa tarvitsevat. Minna onkin päivittäin tekemisissä monien eri alojen ammattilaisiin. 

Minna pääsee työssään vaikuttamaan laitteiden ominaisuuksiin, tarjontaan, hinnoitteluun ja painotuksiin viestinnässä. Hänen ydinosaamisaluettaan on perehtyä tutkimustuloksiin ja miettiä mikä Sandvikin suunnittelemissa laitteissa on se arvo asiakkaalle. Tuotteiden arvo on myös viestittävä asiakkaille, jotta nämä kiinnostuvat tuotteista. Tämä vaatii tuotteen ominaisuuksien tuntemista, mutta myös laajempaa ymmärrystä siitä, mihin tuotteen ominaisuuksilla voidaan vaikuttaa. Esimerkiksi enemmän malmia ja mineraaleja vähemmällä energialla.

"Tuotteemme parantavat malmien ja mineraalien tuotantoa; tuottavuutta, luotettavuutta ja turvallisuutta uusinta teknologiaa hyödyntämällä. Huima merkitys hyvinvointiyhteiskunnan olemassaoloon ja tulevaisuuteen."

Koulutus

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen yliopisto, Energia- ja prosessitekniikka

Ammattinimike

Process Excellence Manager
Katso lisää
Tähän mennessä
Minna Pirkkanen

Opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa Tampereen teknilliseen yliopistoon, sivuaineiksi turvallisuustekniikka ja koneensuunnittelu

Teekkariaikana armeija Hämeen rykmenttissä, työharjoittelu Saksassa

Diplomityötekijänä ja harjoittelijana tuotekehityksessä, valmistuminen diplomi-insinööriksi ja työ tuotekehitysinsinöörinä

Töihin Sandvikin tuotekehitysosastolle suunnittelijaksi ja projekti-insinööriksi, eteneminen globaalille tutkimus ja kehitysosastolle

Työn ohella kaivosinsinöörin jatkotutkinto Leobenin kaivosyliopistossa Itävallassa

Erilaisia ammatilllisia kouultuksia sekä kaupallisia opintoja työn ohella

Sandvikin Asiakaspalveluun elinkaarilaskijaksi ja elinkaaripalveluiden esimieheksi ja sieltä siirtyminen tuotelinjapäälliköksi

Turun kauppakorkeakoulun Liiketoiminnan ja johtamisen peruskokonaisuus valmiiksi ja siirtyminen nykyiseen tehtävään

Process Excellence Manager

Minna on Process Excellence Manager eli päällikkö tiimissä, joka vastaa oman tuotealueensa markkinoinnista, strategiasta toimintatapojen kehittämisestä. Tiimi on osa lastaus ja kuljetus -tuotelinjaa ja tuottaa markkinointiviestit ja -materiaalit sekä kilpailija-analyysit tuotealueesta. Tietoja ja materiaaleja tarvitaan kansainvälisessa yrityksessä erilaisille toimijoille.

 

 

Minna Pirkkanen

Process Excellence Manager

Minna on Process Excellence Manager eli päällikkö tiimissä, joka vastaa oman tuotealueensa markkinoinnista, strategiasta toimintatapojen kehittämisestä. Tiimi on osa lastaus ja kuljetus -tuotelinjaa ja tuottaa markkinointiviestit ja -materiaalit sekä kilpailija-analyysit tuotealueesta. Tietoja ja materiaaleja tarvitaan kansainvälisessa yrityksessä erilaisille toimijoille.

 

 

Opiskelemaan ympäristö- ja energiatekniikkaa Tampereen teknilliseen yliopistoon, sivuaineiksi turvallisuustekniikka ja koneensuunnittelu

Diplomityötekijänä ja harjoittelijana tuotekehityksessä, valmistuminen diplomi-insinööriksi ja työ tuotekehitysinsinöörinä

Työn ohella kaivosinsinöörin jatkotutkinto Leobenin kaivosyliopistossa Itävallassa

Sandvikin Asiakaspalveluun elinkaarilaskijaksi ja elinkaaripalveluiden esimieheksi ja sieltä siirtyminen tuotelinjapäälliköksi

Teekkariaikana armeija Hämeen rykmenttissä, työharjoittelu Saksassa

Töihin Sandvikin tuotekehitysosastolle suunnittelijaksi ja projekti-insinööriksi, eteneminen globaalille tutkimus ja kehitysosastolle

Erilaisia ammatilllisia kouultuksia sekä kaupallisia opintoja työn ohella

Turun kauppakorkeakoulun Liiketoiminnan ja johtamisen peruskokonaisuus valmiiksi ja siirtyminen nykyiseen tehtävään

Työkaverit

TET-jakso innosti elektroniikka-asentajan opintoihin ja suorittamaan kolmoistutkintoa

Kolmoistutkinto - elektroniikka-asentajan tutkinto ammattiopistosta, lukio ja ylioppilastutkinto

Kesätyö paperitehtaalla ja Lapin kaivosbuumi innostivat prosessitekniikan opintoihin Oulun yliopistoon, pääaineeksi vuoriteollisuus Oulu Mining Schoolissa

Kesätöissä paperiteollisuudessa ja kaivoksissa

Opiskelijavaihdossa Nanchangissa Kiinassa

Diplomityöpaikkaa hakiessa laitevalmistuskin alkoi kiinnostaa, Sandvikille

Tutkimusinsinööriksi Sandvikin omaan testikaivokseen

Tutkimusinsinööri, Principal Mining Application Engineer

Annukan työssä on kaksi vastuualuetta: testikaivoksen kehittäminen ja tutkimustyö. Testikaivoksessa testataan kaikki asiakaille valmistetut laitteet ja kaikki uudet tutkimusprototyypit. Kymmenen eri alueiden osaajan tutkimustiimin tehtävä on etsiä ja todentaa uusia tuottavuutta, turvallisuutta ja käytettävyttä parantavia teknologioita kaivoslaitteisiin. Työ on tiiistä yhteistyötä testikaivoksen ammattilaisten sekä muiden tutkijoiden ja tuotelinjojen asiantuntijoiden kanssa - organisointia, tiedonhakua, asiakaskontakteja, testaamista, analysointia, raportointia.

Tutkimusinsinööri, Principal Mining Application Engineer

Annukan työssä on kaksi vastuualuetta: testikaivoksen kehittäminen ja tutkimustyö. Testikaivoksessa testataan kaikki asiakaille valmistetut laitteet ja kaikki uudet tutkimusprototyypit. Kymmenen eri alueiden osaajan tutkimustiimin tehtävä on etsiä ja todentaa uusia tuottavuutta, turvallisuutta ja käytettävyttä parantavia teknologioita kaivoslaitteisiin. Työ on tiiistä yhteistyötä testikaivoksen ammattilaisten sekä muiden tutkijoiden ja tuotelinjojen asiantuntijoiden kanssa - organisointia, tiedonhakua, asiakaskontakteja, testaamista, analysointia, raportointia.

TET-jakso innosti elektroniikka-asentajan opintoihin ja suorittamaan kolmoistutkintoa

Kesätyö paperitehtaalla ja Lapin kaivosbuumi innostivat prosessitekniikan opintoihin Oulun yliopistoon, pääaineeksi vuoriteollisuus Oulu Mining Schoolissa

Opiskelijavaihdossa Nanchangissa Kiinassa

Tutkimusinsinööriksi Sandvikin omaan testikaivokseen

Kolmoistutkinto - elektroniikka-asentajan tutkinto ammattiopistosta, lukio ja ylioppilastutkinto

Kesätöissä paperiteollisuudessa ja kaivoksissa

Diplomityöpaikkaa hakiessa laitevalmistuskin alkoi kiinnostaa, Sandvikille

Kaksoistutkinto - Valkeakosken ammattiopistosta automaatioasentajan perustutkinto ja aikuislukiosta ylioppilastutkinto

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan automaatiotekniikkaa

Pääaineeksi teollisuuden palveluliiketoiminta ja kunnossapito, sivuaineet: automaatiosuunnittelu, prosessi- ja energitekniikka

Kesätöissä tehtaalla koneapulaisena ja opintojen edetessä automaatioasentajana

Insinööritoimistosta automaatiotestaajaksi Sandvikille

Siirtyminen järjestelmäsuunnittelijaksi tekemään toimivia automaatioratkaisuja

Järjestelmäsuunnittelija

Jouni suunnittelee automaatioratkaisuja ohjausjärjestelmiin Sandvikin maanalaisten poralaitteiden automaatiojärjestelmistä vastaavalla osastolla. Jounin ohjausratkaisuilla esimerkiksi poralaitteet toimivat etäohjauksella. 

Järjestelmäsuunnittelija

Jouni suunnittelee automaatioratkaisuja ohjausjärjestelmiin Sandvikin maanalaisten poralaitteiden automaatiojärjestelmistä vastaavalla osastolla. Jounin ohjausratkaisuilla esimerkiksi poralaitteet toimivat etäohjauksella. 

Kaksoistutkinto - Valkeakosken ammattiopistosta automaatioasentajan perustutkinto ja aikuislukiosta ylioppilastutkinto

Pääaineeksi teollisuuden palveluliiketoiminta ja kunnossapito, sivuaineet: automaatiosuunnittelu, prosessi- ja energitekniikka

Insinööritoimistosta automaatiotestaajaksi Sandvikille

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan automaatiotekniikkaa

Kesätöissä tehtaalla koneapulaisena ja opintojen edetessä automaatioasentajana

Siirtyminen järjestelmäsuunnittelijaksi tekemään toimivia automaatioratkaisuja

Matematiikka yksi lempiaineista koulussa, käsillä tekeminen kiinnosti

Opiskelemaan kone- ja metallialan (nyk. kone- ja tuotantotekniikan) perustutkintoa Koulutuskeskus Salpaukseen

Työssäoppimijaksoilla ja kesätöissä Sandvikin Lahden tehtaalla

Valmistuminen koneistajaksi ja töihin Sandvikin koneistuskeskukseen

Koneistaja

Kalle ohjaa ja huoltaa työstökoneita Sandvikin koneistuskeskuksessa. Hän vastaa, että tuotantokoneet ja niiden osat pysyvät kunnossa. Tarkastamalla työstökoneiden valmistamat tuotteet hän varmistaa, että koneet tekevät niille ohjelmoidut tehtävät eli koneistavat hydrauliikkavasaroiden runko-osat.

Koneistaja

Kalle ohjaa ja huoltaa työstökoneita Sandvikin koneistuskeskuksessa. Hän vastaa, että tuotantokoneet ja niiden osat pysyvät kunnossa. Tarkastamalla työstökoneiden valmistamat tuotteet hän varmistaa, että koneet tekevät niille ohjelmoidut tehtävät eli koneistavat hydrauliikkavasaroiden runko-osat.

Matematiikka yksi lempiaineista koulussa, käsillä tekeminen kiinnosti

Työssäoppimijaksoilla ja kesätöissä Sandvikin Lahden tehtaalla

Opiskelemaan kone- ja metallialan (nyk. kone- ja tuotantotekniikan) perustutkintoa Koulutuskeskus Salpaukseen

Valmistuminen koneistajaksi ja töihin Sandvikin koneistuskeskukseen