Tulkki suunnittelijoiden ja asukkaiden välillä

Hallintotieteiden maisteri Johanna Koivunen tekee Rambollilla vuorovaikutussuunnittelua ja palvelumuotoilua. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelussa on tärkeää saada asukastieto näkyväksi suunnittelijoille.

Rambollilla suunnitellaan kestäviä yhdyskuntia ja elinvoimaisia kaupunkeja asukkaille. Johanna on ollut mukana monien kaupunkien kaavoituksessa parantamassa ihmisten elinympäristöä ja esimerkiksi jätevedenpuhdistamohankkeissa parantamassa yhdyskuntatekniikkaa ja ympäristön tilaa.

Johanna on suunnittelijana Maankäyttöyksikön vuorovaikutustiimissä. Muut tiimit ovat kaavaryhmä ja maisemaryhmä. Suunnitteluprojektit ovat yleensä pitkiä ja niissä tehdään yhteistyötä monen eri alan osaajien kansssa. "Vaihtelevaa, monipuolista ja tärkeää työtä, koko ajan oppii uutta!"

Johannan tiimissä tehdään vuorovaikutusta ja viestintää sekä käyttäjätutkimuksia ja palvelumuotoilua. Projekteille tehdään vuorovaikutussuunnitelma, jossa määritellään, miten tieto saadaan kulkemaan suunnittelijoiden ja asukkaiden tai muiden käyttäjien välillä. Johannan pitää ymmärtää asukkaan tai muun käyttäjän lähtökohdat, tarpeet ja toiveet sekä osata kanavoida ne. Tärkeintä työssä on käyttäjänäkökulman saaminen mukaan suunnittelijoiden työhön.

Koulutus

Hallintotieteiden maisteri, Tampereen yliopisto, Ympäristöpolitiikka ja aluetiede

Ammattinimike

Suunnittelija; kaavoitus ja maankäyttö, vuorovaikutussuunnittelu
Tähän mennessä
Johanna Koivunen

Haave englannin opettajaksi opiskelusta vaihtui välivuonna, kun löytyi hallintotieteet: ympäristöpolitiikka ja aluetieteet

Tampereen yliopistoon opiskelemaan hallintotieteiden maisteriksi ja kiinnostus maankäytön suunnitteluun

Pääaineopinnoissa painottui demokraattinen päätöksenteko, vuorovaikutteinen suunnittelu ja kansalaisaktiivisuuden merkitys

Sivuaineopinnot: journalistiikka ja viestintä, hallintotiede ja energiapolitiikka, ympäristöturvallisuus

Opintojen ohessa Suomen ympäristökeskuksessa viestintätehtävissä, elinympäristön tietopalvelut

Kesätöissä Tampereen kaupungilla, asiakaspalvelu ja kaupunkiympäristön kehittäminen

Rambollille avustavaksi suunnittelijaksi pro gradu -työn tekemisen ohessa.

Lisäopintoina Design Management ja Palvelumuotoilu, Tampereen kesäyliopisto ja Lapin yliopisto

Suunnittelija; kaavoitus ja maankäyttö, vuorovaikutussuunnittelu

Vuorovaikutussuunnittelija ja palvelumuotoilija on tulkki Rambollin suunnittelijoiden ja suunniteltavan kohteen käyttäjien välillä Maankäyttöyksikössä. Johanna tekee suunnittelun näkyväksi asukkaille ja muille kohteen käyttäjille sekä tuo asukastiedon suunnittelijoille. Hän tekee muun muassa vuorovaikutussuunnitelmia, työryhmien toiminnan koordinointia, kyselyjä asukkaille, nettisivuja, blogeja, tiedotteita sekä järjestää yleisötilaisuuksia.

 

Johanna Koivunen

Suunnittelija; kaavoitus ja maankäyttö, vuorovaikutussuunnittelu

Vuorovaikutussuunnittelija ja palvelumuotoilija on tulkki Rambollin suunnittelijoiden ja suunniteltavan kohteen käyttäjien välillä Maankäyttöyksikössä. Johanna tekee suunnittelun näkyväksi asukkaille ja muille kohteen käyttäjille sekä tuo asukastiedon suunnittelijoille. Hän tekee muun muassa vuorovaikutussuunnitelmia, työryhmien toiminnan koordinointia, kyselyjä asukkaille, nettisivuja, blogeja, tiedotteita sekä järjestää yleisötilaisuuksia.

 

Haave englannin opettajaksi opiskelusta vaihtui välivuonna, kun löytyi hallintotieteet: ympäristöpolitiikka ja aluetieteet

Pääaineopinnoissa painottui demokraattinen päätöksenteko, vuorovaikutteinen suunnittelu ja kansalaisaktiivisuuden merkitys

Opintojen ohessa Suomen ympäristökeskuksessa viestintätehtävissä, elinympäristön tietopalvelut

Rambollille avustavaksi suunnittelijaksi pro gradu -työn tekemisen ohessa.

Tampereen yliopistoon opiskelemaan hallintotieteiden maisteriksi ja kiinnostus maankäytön suunnitteluun

Sivuaineopinnot: journalistiikka ja viestintä, hallintotiede ja energiapolitiikka, ympäristöturvallisuus

Kesätöissä Tampereen kaupungilla, asiakaspalvelu ja kaupunkiympäristön kehittäminen

Lisäopintoina Design Management ja Palvelumuotoilu, Tampereen kesäyliopisto ja Lapin yliopisto

Työkaverit

Lukion jälkeen välivuosi, mitä haluan tehdä, mitä haluan osata - ympäristöasiat mielenkiintoisia

Ympäristötekniikka; materiaalitehokkuus, uusiomateriaalit, uusiutuva energia - kiinnostavaa!

Lahden ammattikorkeakouluun opiskelemaan ympäristötekniikkaa ja energiatekniikkaa

Mukana Rambollin teettämässä opiskelijatyössä

Harjoittelu kiinteistöautomaatio yrityksessä ja Rambollissa

Opintojen ohella Rambollilla opinnäytetyöntekijänä

Valmistuminen ja työ Rambollilla jatkui kiertotalous ja materiaalitehokkuushankkeissa

Lappeenranan teknillisessä yliopistossa energiatekniikan avoimia kursseja

Suunnittelija, kiertotalous- ja materiaalitehokkuushankkeet

Venla on Rambollilla Resources and waste management -ryhmässä suunnittelija. Ryhmässä eri osaamis- ja vastuualueiden asiantuntijat vastaavat tiimeinä projekteista. Venlan osaamisalueita ovat biomassojen käsittely, biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen sekä kaatopaikkakaasujen käsittely ja hyödyntäminen.

 

Suunnittelija, kiertotalous- ja materiaalitehokkuushankkeet

Venla on Rambollilla Resources and waste management -ryhmässä suunnittelija. Ryhmässä eri osaamis- ja vastuualueiden asiantuntijat vastaavat tiimeinä projekteista. Venlan osaamisalueita ovat biomassojen käsittely, biokaasun tuotanto ja hyödyntäminen sekä kaatopaikkakaasujen käsittely ja hyödyntäminen.

 

Lukion jälkeen välivuosi, mitä haluan tehdä, mitä haluan osata - ympäristöasiat mielenkiintoisia

Lahden ammattikorkeakouluun opiskelemaan ympäristötekniikkaa ja energiatekniikkaa

Harjoittelu kiinteistöautomaatio yrityksessä ja Rambollissa

Valmistuminen ja työ Rambollilla jatkui kiertotalous ja materiaalitehokkuushankkeissa

Ympäristötekniikka; materiaalitehokkuus, uusiomateriaalit, uusiutuva energia - kiinnostavaa!

Mukana Rambollin teettämässä opiskelijatyössä

Opintojen ohella Rambollilla opinnäytetyöntekijänä

Lappeenranan teknillisessä yliopistossa energiatekniikan avoimia kursseja

Insinööriopintoihin Lahden ammattikorkeakouluun. Myös arkkitehdin työ kiinnosti.

Ympäristöteknologian koulutusohjelma, miljöösuunnittelu

Kesätöissä hautausmaalla, taimimyymälässä ja Lahden kaavoitusosastolla maisemaselvitys

Töihin Rambollille, maisemasuunnittelua kunnallistekniikan yksikössä Hollolan ja Lahden toimistoissa

Rambollin Espoon toimistoon

Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaupungeissa vei jatko-opiskelemaan ylempää insinöörin tutkintoa

M.Eng. Lahden AMK, englanninkielinen ympäristöteknologian ohjelma, ilmastonmuutos ja kaupunkisuunnittelu

Maisemasuunnittelija ja projektipäällikkö

Tiia on Rambollilla maisemasuunnittelijana erikoistunut kaupunkitilojen viher- ja ympäristösuunnitteluun sekä hulevesisuunnitteluun. Suunnittelu ja projektienhallinta on tiivistä yhteistyötä geotekniikan, kunnallistekniikan ja valaistuksen kollegoiden sekä tietysti asiakkaiden kanssa. Tiia osallistuu myös kehitys- ja myyntitoimintaan.

Maisemasuunnittelija ja projektipäällikkö

Tiia on Rambollilla maisemasuunnittelijana erikoistunut kaupunkitilojen viher- ja ympäristösuunnitteluun sekä hulevesisuunnitteluun. Suunnittelu ja projektienhallinta on tiivistä yhteistyötä geotekniikan, kunnallistekniikan ja valaistuksen kollegoiden sekä tietysti asiakkaiden kanssa. Tiia osallistuu myös kehitys- ja myyntitoimintaan.

Insinööriopintoihin Lahden ammattikorkeakouluun. Myös arkkitehdin työ kiinnosti.

Kesätöissä hautausmaalla, taimimyymälässä ja Lahden kaavoitusosastolla maisemaselvitys

Rambollin Espoon toimistoon

M.Eng. Lahden AMK, englanninkielinen ympäristöteknologian ohjelma, ilmastonmuutos ja kaupunkisuunnittelu

Ympäristöteknologian koulutusohjelma, miljöösuunnittelu

Töihin Rambollille, maisemasuunnittelua kunnallistekniikan yksikössä Hollolan ja Lahden toimistoissa

Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaupungeissa vei jatko-opiskelemaan ylempää insinöörin tutkintoa

Lukiossa kiinnostivat sekä tekniset että kaupalliset opinnot

Armeijan jälkeen Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikan DI:ksi

Diplomi-insinööri, pääaineena rakennustuotanto ja talous, sivuaineena yrityksen johtaminen

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi

KTM, pääaineena vastuullinen liiketoiminta ja sivuaineena rahoitus

Opiskeluaikana rakennuksilla haalariharjoittelussa kesätyönjohtajana

Rambollille Kiinteistöprojektinjohtoyksikköön rakennuttamisen projektipäälliköksi

Projektipäällikkö

Markus on rakennuttamisen projektipäällikkö Rambollilla. Kiinteistöprojektinjohto on yksikkö, jossa tehdään sekä rakennuttamista että rakennushankkeiden valvontaa. 

Projektipäällikkö

Markus on rakennuttamisen projektipäällikkö Rambollilla. Kiinteistöprojektinjohto on yksikkö, jossa tehdään sekä rakennuttamista että rakennushankkeiden valvontaa. 

Lukiossa kiinnostivat sekä tekniset että kaupalliset opinnot

Diplomi-insinööri, pääaineena rakennustuotanto ja talous, sivuaineena yrityksen johtaminen

KTM, pääaineena vastuullinen liiketoiminta ja sivuaineena rahoitus

Rambollille Kiinteistöprojektinjohtoyksikköön rakennuttamisen projektipäälliköksi

Armeijan jälkeen Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikan DI:ksi

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi

Opiskeluaikana rakennuksilla haalariharjoittelussa kesätyönjohtajana

Lukion jälkeen töissä puolustusvoimissa - eväitä johtamiseen

Insinööriopinnot Yrkeshögskolan Noviassa, Rakennusinsinööri AMK, Suunnittelu

Töihin Rambollille: Tekninen avustaja -> Suunnittelija -> Projektipäällikkö

Rambollilla teknisiä koulutuksia sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksia

Osaaminen kehittyy ja vastuut kasvavat -> Osastopäällikkö -> Head of BIM, Tietomallintaminen-yksikön päällikkö

Head of BIM - Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö johtaa ja ohjaa ihmisiään sekä on tekninen asiantuntija monille sidosryhmille. Max pääsee vaikuttamaan myös siihen, miten tietomallinnusta edistetään Suomessa ja Ramboll Groupissa. Tietomallintamisen kehittämisen lisäksi Maxin yksikössä tuotetaan uusia palveluja ja myydään niitä asiakkaille. Myös tukipalvelut muille liiketoimintayksiköille paremman rakennetun ympäristön kehittämiseksi on tärkeää työtä.

 

Head of BIM - Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö johtaa ja ohjaa ihmisiään sekä on tekninen asiantuntija monille sidosryhmille. Max pääsee vaikuttamaan myös siihen, miten tietomallinnusta edistetään Suomessa ja Ramboll Groupissa. Tietomallintamisen kehittämisen lisäksi Maxin yksikössä tuotetaan uusia palveluja ja myydään niitä asiakkaille. Myös tukipalvelut muille liiketoimintayksiköille paremman rakennetun ympäristön kehittämiseksi on tärkeää työtä.

 

Lukion jälkeen töissä puolustusvoimissa - eväitä johtamiseen

Töihin Rambollille: Tekninen avustaja -> Suunnittelija -> Projektipäällikkö

Osaaminen kehittyy ja vastuut kasvavat -> Osastopäällikkö -> Head of BIM, Tietomallintaminen-yksikön päällikkö

Insinööriopinnot Yrkeshögskolan Noviassa, Rakennusinsinööri AMK, Suunnittelu

Rambollilla teknisiä koulutuksia sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksia