Tulevaisuuden laitteet

Koulu
Veikkolan koulu
Teema
Tulevaisuuden elinympäristöt
Opintokäyntikohteet
Erikkila Oy
LUMA-keskus Aalto

Projektimme aloitus

Kuultuani MyTech-ohjelmasta halusin ehdottomasti lähteä ysiluokkalaisteni kanssa mukaan, mutta niin ettei siitä tulisi ylimääräistä, irrallista projektia vaan niin että se nivoutuisi luonnollisesti siihen, mitä tehtäisiin joka tapauksessa. Pohdittuani asiaa totesin, että minkä tahansa kolmesta MyTech-teemasta saisi helposti nivottua osaksi avaruusgeometrian ja sähköopin kursseja. Jo edellisenä vuonna avaruusgeometria opiskeltiin projektityönä, jossa oppilaat mm. suunnittelivat tuotepakkauksen, jonka rakensivat kartongista ja laskivat pakkauksiinsa liittyen erilaisia laskuja. 

Oppilaat äänestivät teemaksi Tulevaisuuden elinympäristöt, joten  oli luontevaa, että tällä kertaa suunniteltaisiin tuotepakkausten sijaan joku tulevaisuuden laite. Sähköoppi saatiin mukaan vaatimuksella että laitteen tulee toimia sähköllä. 

Jaoin luokan oppilaat n. kolmen hengen ryhmiin. Ensimmäisellä kerralla työskenneltiin projektin parissa kolme oppituntia putkeen, kun matematiikan ja fysiikan tunnit osuivat lukujärjestyksessä perätysten. Jatkossa projektia työstettiin matematiikan tunneilla 7 oppitunnin ajan. Osa oppilaista teki töitä myös kotona, mutta muutama ryhmä sai kaiken valmiiksi oppituntien aikana.

Oppilaille annettiin seuraavanlainen ohjeistus:

Tehtävä: Suunnitelkaa tulevaisuuden laite ja tehkää siihen liittyvä posteri 

Minimivaatimukset: 
-pahvista askarreltu kolmiulotteinen laite 
-kappaleen tilavuus ja kokonaispinta-ala laskettu 
-esitelty laitteen käyttötarkoitus ja miten se saa virtaa 

Hyvä suoritus: 
-pahvista askarreltu kolmiulotteinen laite, jossa yhdistyy kaksi erimuotoista kappaletta 
-kappaleet avattu tasoon joko piirtäen tai pahvista leikaten 
-laitteesta piirretty perspektiivikuva 
-laitteen tilavuus (kuutioyksikkönä ja litroina) ja kokonaispinta-ala laskettu 
-esitelty laitteen käyttötarkoitus ja miten se saa virtaa 
-esitelty laitteen teho ja laskettu, kuinka paljon sen käyttö maksaa vuorokaudessa/vuodessa 
-valittu materiaali, josta laitteen kuori todellisuudessa valmistettaisiin ja selvitetty kuinka paljon tämä valmistus maksaisi ja/tai kuinka paljon pakkaus painaisi tyhjänä 

Kiitettävä suoritus – jotain seuraavista: 
-laitteessa yhdistyy useamman muotoisia kappaleita 
-matemaattisesti haastavia laskuja liittyen laitteeseen itseensä tai sen sisältöön, esimerkiksi laskettu mittoja trigonometrian avulla, laskettu myös joidenkin laitteen sisältämien osien tilavuus ja/tai pinta-ala tms. 
-you may also do your presentation in English or in another language 

Opintoretkipäivä

Koska MyTech-sivusto ei ollut projektimme aikaan vielä toiminnassa, sain suuren avun opintokäyntien suunnitteluun Teknologiateollisuuden Pirkko Pitkäpaasilta. Hän ehdotti meille korkeakoulukohteeksi Luma-keskus Aaltoa, ja kun olin saanut ajankohdan siellä vierailuun sovittua, Pirkko järjesti meille yritysvierailukohteeksi kotikunnastamme Kirkkonummelta nostolaitteita valmistavan Erikkila Oy:n. Kun kohteet olivat selvillä, lähetin tarjouspyynnön  muutamaan bussifirmaan ja halvimman tarjouksen saatuani täytin Teknologiateollisuuden opintokäyntitukihakemuksen.  

Opintoretkipäivämme oli keskiviikko 1.11.2017 ja sen ohjelma oli seuraava: 

8:00 Eväiden haku koululta 

8:15 Bussi lähtee 

9:00-10:15 Erikkila Oy, Masala 

10:45 Lounas Otaniemessä 

11:30-13:30 LUMA-keskus Aalto 

14:10 Paluu koululle 

Erikkila Oy:ssä toimitusjohtaja Mikko Erikkilä ja hänen isänsä, entinen toimitusjohtaja Juha Erikkilä kertoivat meille yrityksen toiminnasta ja historiasta. Pääsimme myös kierrokselle tehdashalleihin sekä näimmeja kuulimme, millaisia ammatteja yrityksessä on. Lisäksi kerrottiin muutaman työntekijän koulutuspolusta. Oppilaat saivat myös kertoa ideoimistaan tulevaisuuden laitteista ja heitä kannustettiin olemaan ylpeitä omista ideoistaan ja keksimään rohkeasti uutta.

Lounaan jälkeen ryhdyttiin ohjelmoimaan sääasemia LUMA-keskus Aallossa. Lyhyen alustuksen jälkeen oppilaat ryhtyivät pienissä ryhmissä käytännön hommiin. Tämä luokka käytti jonkin verran Lego-robotteja 8. luokan mekaniikan opiskelussa, joten täysin vierasta ei ohjelmointi ollut kenellekään. Ongelmitta ei ohjelmointi silti sujunut kenelläkään ja koska ohjaajia oli vain kaksi, joutuivat oppilaat odottelemaan kysymyksiensä kanssa välillä pitkäänkin, mikä sai osan oppilaista turhautumaan ja  kyllästymään. Osa taas innostui kovasti ja sai perustehtävän jälkeen koodattua muutakin.

Projektin arviointi

Projektin päätyttyä kysyin oppilaiden mielipidettä projektin eri osa-alueista. Palautteen perusteella kannatti kokeilla tätä erilaista opiskelutyyliä!

 Tosi kivaAika kivaAika tylsäTosi tylsä
Erikkila Oy21151
Sääaseman ohjelmointi6464
Opintoretki kokonaisuutena41420
Projekti koulussa7751

Olisin mieluummin opiskellut avaruusgeometrian osuuden perinteisellä tavalla Kyllä 5 kpl Ehkä 5 kpl Ei 10 kpl

Projektityöt arvoitiin ensin itsearviointina työryhmän kesken. Opettajana annoin töistä palautteen, joka perustui projektin alussa annettuihin vaatimuksiin. Lopuksi oppilaat tutustuivat vielä toistensa töihin ja kommentoivat niitä. Projektin päätteeksi kaikki työt laitettiin esille koulun vitriiniin, missä ne olivat ihailtavana myös koulun avoimien ovien iltana.

Avaruusgeometrian kurssin suoritukseen kuului projektityön lisäksi yksilösuorituksena tiettyjen oppikirjan tehtävien tekeminen. Kurssikoetta ei ollut.

Pohdintaa käytännön järjestelyistä

Haastavinta opintoretkipäivän järjestelyssä oli se, että eri tahojen yhteyshenkilöitä oli useita, ja joutuessani odottamaan yhden vastausta viivästyi yhteydenpito myös johonkuhun muuhun. Lopulliset aikataulut selvisivät vasta retkeä edeltäneenä päivänä ja viimeisiä yksityiskohtia selvittelin puhelimitse vielä retken jo alettua. Koulun puolella haasteita opintoretkeen liittyen ei oikeastaan ollut, sillä koulumme toimintakulttuuriin kuuluu,  että retkiä, vierailijoita ja muuta erityisohjelmaa on kaiken aikaa ja niistä kerrotaan ilmoitusasiana opettajille sen enempää kyselemättä, sopiiko vai eikö. Tärkeää on tietysti ilmoittaa menoista hyvissä ajoin, jotta kollegat osaavat huomioida sen opetusta suunnitellessaan. Toista opettajaa en pyynnöstäni huolimatta saanut retkelle mukaan sijaiskulujen takia, mutta hyvin pärjäsin yksinkin. Vilkkaatkin oppilaat käyttäytyivät hienosti, kun oltiin koulun ulkopuolella.

Avaruusgeometrian suorittaminen projektityöllä ja yksilötehtävillä on mielestäni hyvä vaihtoehto ja uuden opetussuunnitelman mukainen keino käyttää monipuolisia työtapoja ja monipuolista arvointia. Joillekin oppilaille tämän tyyppinen itsenäistä työskentelyä ja vastuuta oman työskentelyn etenemisestä vaativa projekti oli liiankin haastava, mutta onneksi parilla oppitunnilla oli mukana laaja-alainen erityisopettaja, joka pystyi ohjaamaan näitä oppilaita enemmän kuin minä yksin koko luokan kanssa pystyin. 

Omat vaikeutensa oli myös tämän MyTech-raportin teossa, sillä raportin keskelle ei pysty jälkikäteen lisäämään sisältöä. Kannattaa siis suunnitella rapotti loppuun asti ennen kuin alkaa täyttämään sitä raporttipohjaan. Lisää sisältöä raportiin ei ilmeisesti pysty lisäämään rajattomasti, koska 10 sisältökohtaa lisättyäni en pystynyt lisäämään enempää. Tämä olisi ollut hyvä tietää etukäteen. Lisäksi pystykuvat kääntyivät väkisin vaakakuviksi, mutta kuvankäsittelyohjelman kautta kuvat käyttämällä ne sai oikein päin.