Teknologiayrityksissä kielten taitajia tarvitaan myös dokumentoijina

Humanististen tieteiden kandidaatti Inkeri Hyvönen hallitsee saksan ja englannin kielet sekä tietotekniikan ja kuvien käsittelyn. Näitä taitoja tarvitaan Teknowarella valaistusratkaisujen dokumentointitiimissä kun tehdään tuote- ja laatudokumentteja.

Teknoware valmistaa LED-teknologiaan perustuvia turva- ja sisävalaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin maailmanlaajuisesti, laatu ja energiatehokkuus kärkenä. Inkeri on tekninen kirjoittaja Teknowaren projektiosaston dokumentointitiimissä. Inkerin tiimi tuottaa erilaisia tuote- ja laatudokumentteja junien valaistusratkaisuihin. "Tekninen kirjoittaja toimii aina osana ryhmää, mutta työssä on kyettävä myös itsenäiseen tiedonkeruuseen ja -hallintaan tarvittavien taustatietojen keräämiseksi."

Kiinnostus tietotekniikkaan ja kuvien käsittelyyn innosti Inkeriä opiskelemaan saksan ja englannin kielten lisäksi teknistä viestintää. Nyt teknisenä dokumentoijana hän pystyy yhdistämään nämä osaamisensa sekä matemaattiset perustaidot, joita tarvitaan laskelmien teossa. "Kielten opiskelijasta voi tulla muutakin kuin opettaja tai kääntäjä!"

Työssä tärkeintä on se, että dokumentaatio on tärkeää asiakkaille ja Teknowarelle. "Uuden projektin alku ja dokumentointi on aina mielenkiintoista. Uuden oppiminen ja mahdollisuus osallistua sisäisiin kehitysprosesseihin innostaa."

 

Koulutus

Humanisten tieteiden kandidaatti Tampereen yliopisto, saksa, englanti ja tekninen viestintä

Ammattinimike

Tekninen kirjoittaja
Tähän mennessä
Inkeri Hyvönen

Lukiossa matematiikka sujuu mutta kielet kiinnostavat

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kieliä - pääaine saksan kieli ja kulttuuri, sivuaine englannin kieli ja kirjallisuus

Vaihto-opiskelijaksi Itävaltaan Salzburgin yliopistoon

Valmistuminen kandiksi ja erikoistumisopinnoiksi Tekninen viestintä - yhdisti vieraiden kielten ja tietotekniikan taidot

Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen työharjoittelu Marioffissa

Teknowarelle äitiysloman sijaiseksi, tekninen kirjoittaja

Työ jatkuu ja mietinnässä maisterivaiheen opintojen yhdistäminen työn oheen

Tekninen kirjoittaja

Inkeri on Teknowaren julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen projektiosastolla dokumentointitiimissä. Tiimin kaksi dokumentoijaa tekevät tiivistä yhteistyötä projektipäälliköiden, laboratorion asiantuntijoiden, elektroniikkasuunnittelijoiden ja myyntiosaston kanssa. Inkeri tuottaa erialaisia tuote- ja laatudokumentteja, esimerkiksi huolto-ohjeita, vianetsintäohjeita ja elinkaaren kustannuslaskelmia.

Inkeri Hyvönen

Tekninen kirjoittaja

Inkeri on Teknowaren julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen projektiosastolla dokumentointitiimissä. Tiimin kaksi dokumentoijaa tekevät tiivistä yhteistyötä projektipäälliköiden, laboratorion asiantuntijoiden, elektroniikkasuunnittelijoiden ja myyntiosaston kanssa. Inkeri tuottaa erialaisia tuote- ja laatudokumentteja, esimerkiksi huolto-ohjeita, vianetsintäohjeita ja elinkaaren kustannuslaskelmia.

Lukiossa matematiikka sujuu mutta kielet kiinnostavat

Vaihto-opiskelijaksi Itävaltaan Salzburgin yliopistoon

Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen työharjoittelu Marioffissa

Työ jatkuu ja mietinnässä maisterivaiheen opintojen yhdistäminen työn oheen

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kieliä - pääaine saksan kieli ja kulttuuri, sivuaine englannin kieli ja kirjallisuus

Valmistuminen kandiksi ja erikoistumisopinnoiksi Tekninen viestintä - yhdisti vieraiden kielten ja tietotekniikan taidot

Teknowarelle äitiysloman sijaiseksi, tekninen kirjoittaja

Työkaverit

Peruskouun jälkeen opiskeleman metalliartesaaniksi, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Työharjoittelut Suomessa ja Espanjassa

Valmistumisen jälkeen asepalvelus ja armeijaan töihin - miettimään tulevaisuutta

Haku graafisen suunnittelun opintoihin, harjoittelu Nuorten metallipajalla, matkustelua ja opintojen pohdintaa

Opiskelemaan Lahden AMKin Muotoiluinsituuttiin, Teollisen muotoilun linja

Vaihtoon Ranskaan, L`Ecole de designissä piirtämistä ja 3D-mallinnusta, harjoittelu Madridissa some-yrityksessä

Työharjoittelu Suomen Muotoilusäätiössä, kaksi projektia Teknowarelle

Valmistuminen ja Teknowarelle uuden tuotekehitysosaston teolliseksi muotoilijaksi

Teollinen muotoilija

Teknowarella julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa on tärkeintä matkustamisen turvallisuus, toimivuus ja mukavuus. Keny on teollinen muotoilija neljän ammattilaisen uustuotekehitystiimissä - Design and Technology Department. Keny työstää uusia konsepteja ensin omatoimisesti. Yhdessä tiimin ja Teknowaren muiden asiantuntijoiden kanssa valitaan jatkokehitykseen lähtevät ideat. Tuotteille suunnitellaan ulkonäkö, toimivuus, turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöystävällinen valmistus. Tuotteiden on palveltava sekä asiakkaiden että loppukäyttäjän tarpeita.

Teollinen muotoilija

Teknowarella julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa on tärkeintä matkustamisen turvallisuus, toimivuus ja mukavuus. Keny on teollinen muotoilija neljän ammattilaisen uustuotekehitystiimissä - Design and Technology Department. Keny työstää uusia konsepteja ensin omatoimisesti. Yhdessä tiimin ja Teknowaren muiden asiantuntijoiden kanssa valitaan jatkokehitykseen lähtevät ideat. Tuotteille suunnitellaan ulkonäkö, toimivuus, turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöystävällinen valmistus. Tuotteiden on palveltava sekä asiakkaiden että loppukäyttäjän tarpeita.

Peruskouun jälkeen opiskeleman metalliartesaaniksi, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Valmistumisen jälkeen asepalvelus ja armeijaan töihin - miettimään tulevaisuutta

Opiskelemaan Lahden AMKin Muotoiluinsituuttiin, Teollisen muotoilun linja

Työharjoittelu Suomen Muotoilusäätiössä, kaksi projektia Teknowarelle

Työharjoittelut Suomessa ja Espanjassa

Haku graafisen suunnittelun opintoihin, harjoittelu Nuorten metallipajalla, matkustelua ja opintojen pohdintaa

Vaihtoon Ranskaan, L`Ecole de designissä piirtämistä ja 3D-mallinnusta, harjoittelu Madridissa some-yrityksessä

Valmistuminen ja Teknowarelle uuden tuotekehitysosaston teolliseksi muotoilijaksi

Matematiikka ja fysiikka mieluisia - mitä opiskelemaan?

Kiinnosti johtaminen, talous ja tekniikka - opiskelemaan tuotantotaloutta yliopistoon

Tampereen teknillisessä yliopistossa kandivaiheessa tuotantotalous ja tuotantotekniikka

TTY:llä maisterivaiheessa pääaine teollisuustalous ja sivuaine kestävä tuotanto

Diplomityö Teknowarelle

Valmistuminen diplomi-insinööriksi tuotantotalouden koulutusohjelmasta

Töihin projektityöntekijäksi, kokemusta laatujärjestelmän kehittämisestä

Teknowarelle laatuinsinööriksi

Laatuinsinööri

Jere on valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin valmistavan Teknowaren Laatutiimissä. Tiimin työn perusta on taata asiakastyytyväisyys, tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimitusajat pitävät. Tiimissä kehitetään tuotannon prosessien tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Laatuinsinöörinä Jere vaikuttaa laatujärjestelmän kehittämiseen, etsitään ratkaisuja töiden tekemiseen systemaattisesti.

Laatuinsinööri

Jere on valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin valmistavan Teknowaren Laatutiimissä. Tiimin työn perusta on taata asiakastyytyväisyys, tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimitusajat pitävät. Tiimissä kehitetään tuotannon prosessien tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Laatuinsinöörinä Jere vaikuttaa laatujärjestelmän kehittämiseen, etsitään ratkaisuja töiden tekemiseen systemaattisesti.

Matematiikka ja fysiikka mieluisia - mitä opiskelemaan?

Tampereen teknillisessä yliopistossa kandivaiheessa tuotantotalous ja tuotantotekniikka

Diplomityö Teknowarelle

Töihin projektityöntekijäksi, kokemusta laatujärjestelmän kehittämisestä

Kiinnosti johtaminen, talous ja tekniikka - opiskelemaan tuotantotaloutta yliopistoon

TTY:llä maisterivaiheessa pääaine teollisuustalous ja sivuaine kestävä tuotanto

Valmistuminen diplomi-insinööriksi tuotantotalouden koulutusohjelmasta

Teknowarelle laatuinsinööriksi

Lukiossa kiinnosti kielet, matematiikka, historia, psykologia - mitä opiskelemaan?

Liiketaloutta opiskelemaan AMKiin - tavoitteena työ, jossa saa käyttää englantia päivittäin

Tampereen amattikorkeakoulussa kansainvälise kaupan ja talouden kursseja

Kesätöissä Teknowarella elaktroniikkatuotannossa kokoonpanotehtäviä

Ensimmäinen työharjoittelu myyntiassistenttina tukkukaupassa

Toinen työharjoittelu Teknowarella vientiassistenttina

Tuotantosihteeriä sijaistamassa pakkauksia valmistavassa teollisuusyrityksessä

Kesätöihin Teknowarelle vientiassistentiksi, työ jatkui vakituisen vientiassistentin opintovapaasijaisena ja nyt vakituisena vientiassistenttina

Vientiassistentti

Teknoware valmistaa valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin globaaleilla markkinoilla. Stefanie on Teknowarella yksi viidestä vientiassistentista. Jokaisella on oma maantieteellinen alueensa sisä- ja turvavalaistusnasiakkaista. Stefanie vastaa Iso-Britannian ja Irlanninnin junista ja busseista sekä Pohjoismaissa busseista. Työ tehdään tiimissä aluepäälliköiden kanssa. Stefanie hoitaa tilaukset, toimitukset, laskutukset ja asiakaspalvelun.

Vientiassistentti

Teknoware valmistaa valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin globaaleilla markkinoilla. Stefanie on Teknowarella yksi viidestä vientiassistentista. Jokaisella on oma maantieteellinen alueensa sisä- ja turvavalaistusnasiakkaista. Stefanie vastaa Iso-Britannian ja Irlanninnin junista ja busseista sekä Pohjoismaissa busseista. Työ tehdään tiimissä aluepäälliköiden kanssa. Stefanie hoitaa tilaukset, toimitukset, laskutukset ja asiakaspalvelun.

Lukiossa kiinnosti kielet, matematiikka, historia, psykologia - mitä opiskelemaan?

Tampereen amattikorkeakoulussa kansainvälise kaupan ja talouden kursseja

Ensimmäinen työharjoittelu myyntiassistenttina tukkukaupassa

Tuotantosihteeriä sijaistamassa pakkauksia valmistavassa teollisuusyrityksessä

Liiketaloutta opiskelemaan AMKiin - tavoitteena työ, jossa saa käyttää englantia päivittäin

Kesätöissä Teknowarella elaktroniikkatuotannossa kokoonpanotehtäviä

Toinen työharjoittelu Teknowarella vientiassistenttina

Kesätöihin Teknowarelle vientiassistentiksi, työ jatkui vakituisen vientiassistentin opintovapaasijaisena ja nyt vakituisena vientiassistenttina