Taiviksen MyTech-päivä

Koulu
Taivallahden peruskoulu, Helsinki
Teema
Tulevaisuuden elinympäristöt
Opintokäyntikohteet
Planmeca oy
Aalto-yliopisto

Koko kevään ilmiö (laaja-alainen oppimiskokonaisuus)

Keväällä 2018 lähes 30 kasiluokkalaista tutustui muotoiluun ja rakentamiseen Planmeca oy:n toimitiloissa ja Aalto Juniorin laboratoriossa. Vierailupäivä oli osa koko kevään kestänyttä suunnitteluun keskittynyttä ilmiötä (laaja-alaista oppimiskokonaisuutta) . 

Kasiluokkalaisten teemaksi valikoitui Tulevaisuuden elinympäristöt: toisessa MyTech-päivään osallistuneessa ryhmässä kevään ilmiöksi oli valittu Lapinlahden sairaala-alue, toisessa kiinnostusta tulevana asuinympäristönä herätti mm. Kuusisaari. Koska kummassakaan meren rannalla sijaitsevassa kohteessa ei täydennysrakentaminen ei ole juurikaan mahdollista, MyTech-päivän suunnittelutehtäväksi valikoitui veden päälle rakentaminen. 

Toinen ryhmä tutustui erityisesti kaupunkisuunnitteluun pitkin kevättä Lapinlahti-ilmiön puitteissa. Kolme opettajaa (fy, ge, opo) osallistui syksyn ajan Syklin (Suomen ympäristöopisto) Pelissä yhteinen kaupunki - koulutukseen, jonka aikana kevään ilmiön raamit (sisältäen mm. MyTech-päivän) suunniteltiin. Kevääksi mukaan saatiin myös ryhmän historian ja äidinkielen opettajat, joiden johdolla oppilaat tutustuivat Lapinlahden sairaalan historiaan ja aiheen esiintymiseen kirjallisuudessa. Kevään mittaan suunnitelmat elivät, jotakin syksyllä suunniteltua jätettiin pois ja esiin tulleisiin uusiin mahdollisuuksiin tartuttiin. 

Tammikuussa molemmat ryhmät tutustuivat  Lapinlahden sairaalan alueeseen fysiikan opettajan ja opinto-ohjaajan Seppo-pelialustalle laatimia mittaus-, kuvaus- ja haastattelu- ym. tehtäviä tekemällä. Helmikuussa maantieteen opettaja vei ryhmän Helsingin kaupunkiympäristön näyttely-, info- ja workshop-tila Laituriin, jossa vuorovaikutussuunnittelija Maija Mattila esitteli ryhmälle kuvin Lapinlahden ympäristön muuttumista vuosikymmenien aikana ja alueen kaavoitustilannetta. Oppilaat saivat ideoida toistamiseen uutta käyttöä aluelle. Maaliskuussa molemmat ryhmät kävivät viikkoa ennen MyTech-päivää fysiikan tunneilla Designmuseon California-, Utopia nyt - ja Healing-näytelyissä tutustumassa elinympäristömme muuttumiseen ja siihen vaikuttaneeseen suunnitteluun ja teknologiaan. Maaliskuussa ryhmä pääsi opo- ja valinnaistuntien aikana käymään Raide-Jokerin tunnelilinjauksen päällä Pajamäen Patterimäellä sekä pikaratikan suunnittelutoimistossa, jossa oppilailta kysyttiin vinkkejä nuorten tavoittamisesta eri viestintäkanavien kautta. Toukokuussa tämä ryhmä sai parin vuoden takaisen toisen ryhmän valaistuslaboratoriovierailulla syntyneen kontaktin seurauksena vieraakseen tutkijoita Aalto-yliopiston laserkeilauksen huippuyksiköstä ja oppilaat saivat kokeilla laserkeilausta itsekin

Koko ajan ilmiön punaisena lankana maantieteen osalta oli kaupunkisuunnittelu, opinto-ohjauksessa ammatit ja urapolut ja fysiikassa joihinkin mekaniikan lakeihin ja niiden soveltamiseen tutustuminen. 

Konkreettista lopputyötä pilottina kokeilusta ilmiöstä ei tällä kertaa syntynyt. Uusia yhteistyökontakteja ja ideoita sitäkin enemmän! 

Alla olevat lainaukset ovat oppilaiden o365 Teamsin keskusteluihin tai kokeen itsearviointiosaan kirjoittamia kuvailuja. 

Planmeca oy

"Kävimme vierailulla Planmecalla ja Aalto-yliopistolla." 

"Tutustuimme Planmecan toimintaan ja saimme tietoa tehtaasta ja työtehtävistä." 

"Planmecalla tutustuimme sen toimintaan ja saimme tietää tehtaan toiminnasta ja miten laitteet rakennetaan monesta eri osasta. Planmeca tekee hammaslääkäreille laitteita ja saimme tietää Planmecan historiasta."

"Saimme esittää kysymyksiä ja kokeilla yksinkertaisia rakennuksen vaiheita." 

"Mielestäni oli kiinnostavaa, kun sai itse rakentaa ja testata Planmecalla." 

Mitä opin?

"Planmecalla opin hammasteknologiasta ja miten erilaisia koneita rakennetaan."

"Opin, miten röntgenlaitteita valmistetaan." 

"Opin, miten elektroniikkalaitteita voidaan valmistaa nopeaan tahtiin." 

"Rakensimme myös jotain Planmecalla ja se oli kivaa :)"

"Planmeca-vierailu oli niin Kiinnostava, että halusin mennä sinne TETTIIN."

Lounas

Teknologiateollisuus ry:n tarjoama lounas nautittiin Otaniemessä opiskelijaravintolassa. Aamulla meidät mukaan ottanut tilausbussi kuljetti meidät lounaalle Otaniemeen ja sieltä päivän päätteeksi takaisin Helsinkiin. 

Muotoilu

"Aalto-yliopistolla tutustuimme muotoiluun. Ensin meille pidettiin lyhyt suullinen esitelmä, johon me itsekin osallistuimme vastaamalla kysymyksiin. Sitten meidät jaettiin ryhmiin, joissa rakensimme pienoisrakennelmia vesiastioihin."

"Opin muotoilun monipuolisuudesta ja siitä, kuinka tärkeä ala se on. Muotoilu ei ole vain erikoisten huonekalujen tai keittiötarvikkeiden suunnittelua, vaan esimerkiksi myös rakennusten, koneiden ja jokapäiväisten esineiden ulkoasun luomista." 

Rakentelua

"Aalto-yliopistolla tutustuimme muotoiluun ja saimme rakentaa erilaisista materiaaleista kelluvia taloja."

"Opin Aalto-yliopistolla kellumisesta ja oli kiva rakennella."

"Saimme tehdä oman työn ryhmissä ja sen jälkeen kävimme kaikkien ryhmien työt läpi." 

Arviointia

Planmeca-vierailu oli erittäin mielenkiintoinen ja sopiii erinomaisesti myös ionisoivan säteilyn käsittelyn yhteyteen. Tällöin vierailun voi liittää vielä kiinteämmin fysiikan opiskeluun. Nyt hihnan säätämistehtävässä tuli kerrattua käsite taajuus ja esittelykierroksella tuli kuva röntgensäteilyn hyötykäytöstä ja siltä suojautumista. Yksi oppilaista kiinnostui mahdollisuudesta suorittaa tet-jakso yrityksessä ja se onnistuikin heti samana keväänä!

Aalto-yliopiston Aalto Juniorin (ent. Lumarts-laboratorio) kanssa yhteistyö on toiminut jo useamman vuoden ajan ja tutun ja helposti innostuvan yhteyshenkilön Heta Närhin kanssa oli helppo suunnitella vierailua. Alkuperäinen ajatus ehti jalostus yhteisen ideoinnin aikana (sekä sähköpostitse että puhelimitse) ja jälkikäteenkin pohdittiin syntyneen työpajan kehittämistä edelleen. 

Edellisen kevään kasiluokkalaisten MyTech-päivän vierailukohteena oli SitoWise, jonka yhteyshenkilö Nina Frösén on mukana myös Raide-Jokerin suunnittelussa. Hän tarjosi mahdollisuutta tulla käymään Raide-Jokerin suunnittelutoimistossa, johon siis tehtiin erillinen - samalla Aurinkokunnan pienoismalliinkin tutustuttanut - opintokäynti. Vaikka ensimmäisen vierailukäynnin suunnittelu aina onkin suuritöistä, se pidemmällä tähtäyksellä usein kannattaa. 

Mitä opit vierailupäivän aikana? 

"Opin, miten hammaslääkäreiden laitteita valmistetaan ja opin kelluvien pienoismallitalojen valmistamisesta." 

"Tarvitaan paljon välineitä ja osia, jotta voidaan rakentaa yksi laite." 

"Kuinka yritys pyörii." 

"Kuinka tuotantolinja toimii käytännössä."

"Opin, että Suomessa on suuri hammaslääkäritarvikkeiden valmistaja".

"Millaista on suunnittelijan työ." 

"Opin myös suunnittelemaan itse paremmin töitä."

"Minusta käynnillä olisi voinut olla vielä enemmän pieniä kokeiluja ja töitä, joilla saa oman käsityksen ja lisää kokemusta suunnittelusta."

Miten MyTech-päivä muutti mielikuvaasi/käsitystäsi teknologiasta ja suunnittelusta?

"Oli hauskempaa suunnitella Lapinlahden aluetta kuin mitä kuvittelin."

"Se oli ihan mielenkiintoista. Oli hauska nähdä, miten eri hammashoitokoneita rakennetaan ja miten rakentaminen etenee." 

"Suunnittelussa menee paljon aikaa." 

"Ei muuttanut, yhtä kiinnostavaa kuin ennenkin." 

"Se muutti sen, että ennen luulin, että koneita rakentaa muut koneet." 

"Että tulevaisuus näyttää lupaavalta."

"Opin, että se on vielä haastavampaa mitä luulin."

"Se ei ole liian monimutkaista ja se on yllättävän mielenkiintoista." 

"Fysiikasta tuli mielenkiintoisempi."

Kiitos Planmeca oy ja Aalto Junior!