Somettaminen - työtä teollisuudessa

Tradenomi Pauliina Tiainen on Metsolla globaalissa viestintätiimissä some-vastaava. Hänen työnsä näkyy kuvina ja videoina Metson kaikissa some-kanavissa ja nettisivuilla.

Pauliina on Metsolla ensimmäinen some-vastaava. Hän on päässyt rohkeasti kehittämään uutta tehtäväkuvaansa. Pauliina vastaa sosiaalisesta mediasta globaalisti sekä auttaa kollegoita monikanavaisessa sisällöntuotannossa ja nettisivujen kehittämisessä. Hän auttaa myös tapahtumien järjestämisessä ja niiden sometuksessa. Hän kuvaa ja videoi itse paljon. 

Työssä innostaa uuden luominen ja sen näkyminen nopeasti. Myös esitysten visualisointi ja tekstien muokkaaminen inspiroivammaksi on kiinnostavaa. Suorat yhteydet asiakkaisiin ja heidän auttamisensa tuo monipuolisuutta ja vaihtelua työpäiviin. 

Kielet, kuvaamataito ja kansainvälisyys kiinnostivat Pauliina jo koulussa. Hyvä pohja työlle, jossa tarvitaan myös kirjoitustaitoa, kuvaus-, kuvankäsittely- ja videon editointitaitoja. Somevastaavalla pitää olla hallussa myös asiakasymmärrys ja kykyä reagoida nopeasti. 

Koulutus

Bachelor of Business Administration - kaksoistutkinto EVTEK ammattikorkeakoulusta (nykyisin Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Ammattinimike

Communications Specialist
Tähän mennessä
Pauliina Tiainen

Lukion jälkeen Euroopassa kielikursseilla ja työleireillä "miettimässä"

Mitä opiskelemaan - kieliä, kansainvälistä liiketoimintaa, maantietoa, historiaa?

Opiskelupaikan valinta: Ammattikorkeakoulu, englanninkielinen European management kaksoistutkinto

Kaksi vuotta kansainvälisen liiketoiminnan ja markinoinnin opiskelua Suomessa EVTEK-AMKissa

Opiskelujen ohella töissä uimavalvojana ja satamavalvojana, työharjoittelu Lumenella viestintätiimissä

Kolmas opiskeluvuosi Englannissa Lincolnin yliopistossa viestintää ja mainontaa

Tradenomiksi valmistumisen jälkeen mm. mainostoimistossa ja Canonin viestinnässä

Metsolle Clobal Communications -tiimiin ensimmäiseksi somevastaavaksi

Communications Specialist

Pauliinan vastuulla Metson globaalissa viestintätiimissä on sosiaalinen media. Hän auttaa myös monikanavaisessa sisällöntuotannossa ja tapahtumien järjestämisessä. Pauliina kuvaa ja tekee videoita, tarvittaessa onnistuu myös graafinen suunnittelu.

Pauliina Tiainen

Communications Specialist

Pauliinan vastuulla Metson globaalissa viestintätiimissä on sosiaalinen media. Hän auttaa myös monikanavaisessa sisällöntuotannossa ja tapahtumien järjestämisessä. Pauliina kuvaa ja tekee videoita, tarvittaessa onnistuu myös graafinen suunnittelu.

Lukion jälkeen Euroopassa kielikursseilla ja työleireillä "miettimässä"

Opiskelupaikan valinta: Ammattikorkeakoulu, englanninkielinen European management kaksoistutkinto

Opiskelujen ohella töissä uimavalvojana ja satamavalvojana, työharjoittelu Lumenella viestintätiimissä

Tradenomiksi valmistumisen jälkeen mm. mainostoimistossa ja Canonin viestinnässä

Mitä opiskelemaan - kieliä, kansainvälistä liiketoimintaa, maantietoa, historiaa?

Kaksi vuotta kansainvälisen liiketoiminnan ja markinoinnin opiskelua Suomessa EVTEK-AMKissa

Kolmas opiskeluvuosi Englannissa Lincolnin yliopistossa viestintää ja mainontaa

Metsolle Clobal Communications -tiimiin ensimmäiseksi somevastaavaksi

Työkaverit

Tekniikkaa opiskelemaan Metropolia ammattikorkeakouluun, kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmaan

Vaihto-opiskelijana Hollannissa kirkastui kiinnostus projektien johtamiseen

Opinnäytetyötä tekemään Metsolle

Metsolla myös kesätöissä

Valmistuminen insinööriksi ja Metsolle töihin tuotannonsuunnitteluun ja työnjohtajaksi

Metsolla työnjohtajana eri osastoilla ja siirtyminen Asiakastarkastukseen työnjohtajaksi ja esimieheksi

Työnjohtaja

Työnjohtajana Metso Flow Controlin Asiakastarkastuksessa Jarkko on ennen kaikkea valmentaja tiimin eri alojen ammattilaisille. Päivät tiimin kanssa tekemisestä eroavat toisistaan; esimiestyöitä, ohjeiden ja standardeiden läpikäyntiä ja täytäntöönpanoa, projektien johtamista.

Työnjohtaja

Työnjohtajana Metso Flow Controlin Asiakastarkastuksessa Jarkko on ennen kaikkea valmentaja tiimin eri alojen ammattilaisille. Päivät tiimin kanssa tekemisestä eroavat toisistaan; esimiestyöitä, ohjeiden ja standardeiden läpikäyntiä ja täytäntöönpanoa, projektien johtamista.

Tekniikkaa opiskelemaan Metropolia ammattikorkeakouluun, kone- ja tuotantotekniikan koulutusohjelmaan

Opinnäytetyötä tekemään Metsolle

Valmistuminen insinööriksi ja Metsolle töihin tuotannonsuunnitteluun ja työnjohtajaksi

Vaihto-opiskelijana Hollannissa kirkastui kiinnostus projektien johtamiseen

Metsolla myös kesätöissä

Metsolla työnjohtajana eri osastoilla ja siirtyminen Asiakastarkastukseen työnjohtajaksi ja esimieheksi

Käsillä tekeminen innosti ja koulussa positiivista tietoa koneenasentajan tutkinnosta

Opiskelemaan Treduun (Tampereen seudun ammattiopisto) kone- ja tuotantotekniikkaa, koneenasentajan perustutkinto

Kesätöissä ja työssäoppimassa Metsolla

Valmistuminen koneenasentajaksi, töissä Metsolla ennen armeijaa

Metsolle asentajaksi

Asentaja

Eetun on asentaja Metson Tampereen tehtaan Compact-osastolla. Kivenmurskaustuotteiden asennustöiden lisäksi hän tekee korjauksia ja on mukana koneiden kehittämistyössä.  

Asentaja

Eetun on asentaja Metson Tampereen tehtaan Compact-osastolla. Kivenmurskaustuotteiden asennustöiden lisäksi hän tekee korjauksia ja on mukana koneiden kehittämistyössä.  

Käsillä tekeminen innosti ja koulussa positiivista tietoa koneenasentajan tutkinnosta

Kesätöissä ja työssäoppimassa Metsolla

Metsolle asentajaksi

Opiskelemaan Treduun (Tampereen seudun ammattiopisto) kone- ja tuotantotekniikkaa, koneenasentajan perustutkinto

Valmistuminen koneenasentajaksi, töissä Metsolla ennen armeijaa