Somettaminen - työtä teollisuudessa

Tradenomi Pauliina Tiainen on Metsolla globaalissa viestintätiimissä some-vastaava. Hänen työnsä näkyy kuvina ja videoina Metson kaikissa some-kanavissa ja nettisivuilla.

Pauliina on Metsolla ensimmäinen some-vastaava. Hän on päässyt rohkeasti kehittämään uutta tehtäväkuvaansa. Pauliina vastaa sosiaalisesta mediasta globaalisti sekä auttaa kollegoita monikanavaisessa sisällöntuotannossa ja nettisivujen kehittämisessä. Hän auttaa myös tapahtumien järjestämisessä ja niiden sometuksessa. Hän kuvaa ja videoi itse paljon. 

Työssä innostaa uuden luominen ja sen näkyminen nopeasti. Myös esitysten visualisointi ja tekstien muokkaaminen inspiroivammaksi on kiinnostavaa. Suorat yhteydet asiakkaisiin ja heidän auttamisensa tuo monipuolisuutta ja vaihtelua työpäiviin. 

Kielet, kuvaamataito ja kansainvälisyys kiinnostivat Pauliina jo koulussa. Hyvä pohja työlle, jossa tarvitaan myös kirjoitustaitoa, kuvaus-, kuvankäsittely- ja videon editointitaitoja. Somevastaavalla pitää olla hallussa myös asiakasymmärrys ja kykyä reagoida nopeasti. 

Koulutus

Bachelor of Business Administration - kaksoistutkinto EVTEK ammattikorkeakoulusta (nykyisin Metropolia Ammattikorkeakoulu)

Ammattinimike

Communications Specialist
Tähän mennessä
Pauliina Tiainen

Lukion jälkeen Euroopassa kielikursseilla ja työleireillä "miettimässä"

Mitä opiskelemaan - kieliä, kansainvälistä liiketoimintaa, maantietoa, historiaa?

Opiskelupaikan valinta: Ammattikorkeakoulu, englanninkielinen European management kaksoistutkinto

Kaksi vuotta kansainvälisen liiketoiminnan ja markinoinnin opiskelua Suomessa EVTEK-AMKissa

Opiskelujen ohella töissä uimavalvojana ja satamavalvojana, työharjoittelu Lumenella viestintätiimissä

Kolmas opiskeluvuosi Englannissa Lincolnin yliopistossa viestintää ja mainontaa

Tradenomiksi valmistumisen jälkeen mm. mainostoimistossa ja Canonin viestinnässä

Metsolle Clobal Communications -tiimiin ensimmäiseksi somevastaavaksi

Communications Specialist

Pauliinan vastuulla Metson globaalissa viestintätiimissä on sosiaalinen media. Hän auttaa myös monikanavaisessa sisällöntuotannossa ja tapahtumien järjestämisessä. Pauliina kuvaa ja tekee videoita, tarvittaessa onnistuu myös graafinen suunnittelu.

Pauliina Tiainen

Communications Specialist

Pauliinan vastuulla Metson globaalissa viestintätiimissä on sosiaalinen media. Hän auttaa myös monikanavaisessa sisällöntuotannossa ja tapahtumien järjestämisessä. Pauliina kuvaa ja tekee videoita, tarvittaessa onnistuu myös graafinen suunnittelu.

Lukion jälkeen Euroopassa kielikursseilla ja työleireillä "miettimässä"

Opiskelupaikan valinta: Ammattikorkeakoulu, englanninkielinen European management kaksoistutkinto

Opiskelujen ohella töissä uimavalvojana ja satamavalvojana, työharjoittelu Lumenella viestintätiimissä

Tradenomiksi valmistumisen jälkeen mm. mainostoimistossa ja Canonin viestinnässä

Mitä opiskelemaan - kieliä, kansainvälistä liiketoimintaa, maantietoa, historiaa?

Kaksi vuotta kansainvälisen liiketoiminnan ja markinoinnin opiskelua Suomessa EVTEK-AMKissa

Kolmas opiskeluvuosi Englannissa Lincolnin yliopistossa viestintää ja mainontaa

Metsolle Clobal Communications -tiimiin ensimmäiseksi somevastaavaksi