Robottejakin opetetaan esimerkillä ja toistoilla

Automaatiotekniikan insinööri Marko Välilä on Fastemsin Robotti-tiimissä opettamassa robotteja toimimaan suunnitellusti. Hän ohjelmoi robotit toimimaan yhteistyössä automaatiojärjestelmän muiden koneiden kanssa.

Fastems valmistaa teollisuusyrityksille älykkäitä tuotantojärjestelmiä, joissa roboteilla on oleellinen osa. Marko on Robotti-tiimissä Automation Designer, hän opettaa robotit toimimaan asiakkaan määrittelemällä tavalla.  Roboteilla esimerkiksi poistetaan itseään toistavat työvaiheet koneiden osien valmistusprosessista. Automatisaatio tehostaa valmistusta, kun tarvittavat materiaalit ja työkalut ovat oikeaan aikaan oikeassa paikassa.

Runsaan kymmenen robotti-osaajan tiimissä työt tehdään ryhmässä, joukkuiena. Marko ohjelmoi robotit toimimaan tuotannon automaatiojärjestelmän muiden koneiden kanssa yhteistyössä. "Harjoittelen sille liikkeitä, näytän paikat joihin sen pitää mennä ja robotti muistaa ne ohjelmakoodissa." 

Noin puolet työajastaan Marko on eri puolilla maailmaa opettamassa robotteja asiakkaiden luona. Jokainen robottien ohjelmointiprojekti on erilainen; eri tiimi, eri maa, eri toimintaympäristö.

"Innostun robottisolun matkamittarista, johon on kertynyt merkittävä määrä tehtäviä! Ykköset ja nollat eivät kulu mutta mekaniikka kuluu. Robotit pitää osata suunnitella ja koodata pitkäikäisiksi."  

Koulutus

Automaatioinsinööri Seinäjoen ammattikorkeakoulu, Automaatiotekniikka

Ammattinimike

Automation designer
Tähän mennessä
Marko Välilä

Lukiossa LUMA-aineet sujui - ongelmien ratkonta ja fysiikan lait kiinnosti, loogista

Seinäjoen ammattikorkeakouluun suorittamaan automaatioinsinöörin tutkintoa

Ohjelmointia, mekatroniikkaa, sensoritekniikkaa, sähkötekniikkaa, robotiikkaa, mekaniikkaa ja kieliä

Valmistuminen automaatiotekniikan insinööriksi

Fastemsille Vaasaan, sähköautomaation sähkösuunnittelijaksi

Asennuksia ja mekaanisia säätöjä, ohjelmoitavien logiikoiden ja näyttöjen ohjelmointia, rogotiikkaa...

Fastemsille Tampereelle Robotti-tiimiin robottiohjelmoijaksi

Automation designer

Fastemsin älykkäitä tuotantojärjestelmiä teollisuusyrityksille kehitetään automaatio ja digitalisointi kärkenä. Robotit ovat osana järjestelmiä tehostamassa asiakkaan tuotantoa. Marko on Fastemsilla Robotti-tiimissä ohjelmoimassa automaatiojärjestelmien robotteja. Hän ohjelmoi robotit toimimaan muiden koneiden kanssa yhteistyössä ja tekemään asiakkaan määrittämät toiminnot.

Marko Välilä

Automation designer

Fastemsin älykkäitä tuotantojärjestelmiä teollisuusyrityksille kehitetään automaatio ja digitalisointi kärkenä. Robotit ovat osana järjestelmiä tehostamassa asiakkaan tuotantoa. Marko on Fastemsilla Robotti-tiimissä ohjelmoimassa automaatiojärjestelmien robotteja. Hän ohjelmoi robotit toimimaan muiden koneiden kanssa yhteistyössä ja tekemään asiakkaan määrittämät toiminnot.

Lukiossa LUMA-aineet sujui - ongelmien ratkonta ja fysiikan lait kiinnosti, loogista

Ohjelmointia, mekatroniikkaa, sensoritekniikkaa, sähkötekniikkaa, robotiikkaa, mekaniikkaa ja kieliä

Fastemsille Vaasaan, sähköautomaation sähkösuunnittelijaksi

Fastemsille Tampereelle Robotti-tiimiin robottiohjelmoijaksi

Seinäjoen ammattikorkeakouluun suorittamaan automaatioinsinöörin tutkintoa

Valmistuminen automaatiotekniikan insinööriksi

Asennuksia ja mekaanisia säätöjä, ohjelmoitavien logiikoiden ja näyttöjen ohjelmointia, rogotiikkaa...

Työkaverit

Lukiossa pitkä matematiikka ja fysiikka - kiinnostaa miten erialaisia tuotteita valmistetaan

Teknilliseen yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa - pääaine tuotantotekniikka ja sivuaine teollisuustalous

Ensimmäiset kesät "haalarihommissa" teollisuusyrityksessä

Fastemsille ensimmäiseen keätyöhön Tekniseen tukeen

Vaihto-opiskelijana Göteborgissa Ruotsissa

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Nyt Fastemsilla Training Specialist koulutustiimissä

Training Specialist

Fastemsin älykkäät tuotannon automaatiojärjestelmät mahdollistavat asiakkaille joustavan ja tehokkaan koneenosien valmistuksen vuoden jokaisena tuntija - 8760 tuntia vuodessa. Janne on Fastemsilla koulutustiimissä, jonka tehtävänä on kouluttaa automaatiojärjestelmien käyttäjiä hallinnoimaan järjestelmää tehokkaasti. Jannen vastuulla on koulutuksien kehittäminen ja materiaalien luonti, koulutustarjousten tekeminen ja koulutuksien pitäminen Fastemsilla ja asiakkaiden luona eri puolilla maailmaa.

Training Specialist

Fastemsin älykkäät tuotannon automaatiojärjestelmät mahdollistavat asiakkaille joustavan ja tehokkaan koneenosien valmistuksen vuoden jokaisena tuntija - 8760 tuntia vuodessa. Janne on Fastemsilla koulutustiimissä, jonka tehtävänä on kouluttaa automaatiojärjestelmien käyttäjiä hallinnoimaan järjestelmää tehokkaasti. Jannen vastuulla on koulutuksien kehittäminen ja materiaalien luonti, koulutustarjousten tekeminen ja koulutuksien pitäminen Fastemsilla ja asiakkaiden luona eri puolilla maailmaa.

Lukiossa pitkä matematiikka ja fysiikka - kiinnostaa miten erialaisia tuotteita valmistetaan

Ensimmäiset kesät "haalarihommissa" teollisuusyrityksessä

Vaihto-opiskelijana Göteborgissa Ruotsissa

Nyt Fastemsilla Training Specialist koulutustiimissä

Teknilliseen yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa - pääaine tuotantotekniikka ja sivuaine teollisuustalous

Fastemsille ensimmäiseen keätyöhön Tekniseen tukeen

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Yläasteella "aputöihin" kodinkoneita huoltavaan yritykseen - huoltotöiden tekeminen kiinnostaa

Tampereen ammattiopistoon opiskelemaan elektroniikka-asentajaksi

Kodinkoneiden huoltoa jo opiskelujen ohessa

Valmistuminen ja töihin huoltamaan kodinkoneita

Tekniikan jatko-opinnot kiinnostaa

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa

Automaatiotekniikan insinööri AMK

Fastemsilla Teknisessä tuessa System Support Specialist

System Support Specialist Teknisessä tuessa

Fastems valmistaa älykkäitä tuotantojärjestelmiä, joilla asiakasyritykset optimoivat omaa valmistustansa 24/7. Khelil on Fastemsilla teknisessä tuessa, jossa yksitoista asiantuntijaa antaa etätukea automaatiojärjestelmiä hankkineille asiakkaille ongelmatilanteissa. Kun asiakas ilmoittaa ongelmasta Khelil ottaa tietokoneella etäyhteyden järjestelmään, selvittää on tapahtunut ja ratkaisee ongelman.

System Support Specialist Teknisessä tuessa

Fastems valmistaa älykkäitä tuotantojärjestelmiä, joilla asiakasyritykset optimoivat omaa valmistustansa 24/7. Khelil on Fastemsilla teknisessä tuessa, jossa yksitoista asiantuntijaa antaa etätukea automaatiojärjestelmiä hankkineille asiakkaille ongelmatilanteissa. Kun asiakas ilmoittaa ongelmasta Khelil ottaa tietokoneella etäyhteyden järjestelmään, selvittää on tapahtunut ja ratkaisee ongelman.

Yläasteella "aputöihin" kodinkoneita huoltavaan yritykseen - huoltotöiden tekeminen kiinnostaa

Kodinkoneiden huoltoa jo opiskelujen ohessa

Tekniikan jatko-opinnot kiinnostaa

Automaatiotekniikan insinööri AMK

Tampereen ammattiopistoon opiskelemaan elektroniikka-asentajaksi

Valmistuminen ja töihin huoltamaan kodinkoneita

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa

Fastemsilla Teknisessä tuessa System Support Specialist

Lukiossa: yliopistoon, mutta mitä opiskelemaan

Tampereen teknilliseen yliopistoon tietotekniikkaa opiskelemaan, pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Ihmiskeskeisen teknologian laitokselle tekemään diplomityötä

Loukkaantuminen onnettomuudessa, opinnot keskeytyy

Takaisin yliopistolle, töihin Ohjelmistotekniikan laitokselle

Töihin it-yritykseen, suunnittelemaan webbisovelluksia asiakkaille, eteneminen tekniseksi projektipäälliköksi

Fastemsille Soft Ware Product Owneriksi

Diplomityö Fastemsille valmistumassa, automaatiotekniikan opinnot jatkuu työn ohessa

Software Product Owner

Fastemsin automaatiojärjestelmillä uudistetaan asiakkaiden tuotantotapoja joustaviksi ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla. Eeva tekee työtään Device Control -tiimien kanssa, jotka vastaavat Fastemsin kaikkien asiakasprojektien kone- ja laiteliitynnöistä.  Eeva vastaa laiteohjaustiimien työnjaosta ja tehtävien tärkeysjärjestyksestä. Omissa asiakasprojekteissaan hän on projektipäällikkö, joka suunnittelee ohjelmistot ja vastaa toteutuksesta. Digital Business Unitissa Eeva kehittää Fastemsille ketteriä toimintatapoja tuottaa ohjelmistoja. 

Software Product Owner

Fastemsin automaatiojärjestelmillä uudistetaan asiakkaiden tuotantotapoja joustaviksi ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palvelujen avulla. Eeva tekee työtään Device Control -tiimien kanssa, jotka vastaavat Fastemsin kaikkien asiakasprojektien kone- ja laiteliitynnöistä.  Eeva vastaa laiteohjaustiimien työnjaosta ja tehtävien tärkeysjärjestyksestä. Omissa asiakasprojekteissaan hän on projektipäällikkö, joka suunnittelee ohjelmistot ja vastaa toteutuksesta. Digital Business Unitissa Eeva kehittää Fastemsille ketteriä toimintatapoja tuottaa ohjelmistoja. 

Lukiossa: yliopistoon, mutta mitä opiskelemaan

Ihmiskeskeisen teknologian laitokselle tekemään diplomityötä

Takaisin yliopistolle, töihin Ohjelmistotekniikan laitokselle

Fastemsille Soft Ware Product Owneriksi

Tampereen teknilliseen yliopistoon tietotekniikkaa opiskelemaan, pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Loukkaantuminen onnettomuudessa, opinnot keskeytyy

Töihin it-yritykseen, suunnittelemaan webbisovelluksia asiakkaille, eteneminen tekniseksi projektipäälliköksi

Diplomityö Fastemsille valmistumassa, automaatiotekniikan opinnot jatkuu työn ohessa

Lukion jälkeen välivuosia: armeija, töissä asiakaspalvelutehtävissä ja taksinkuljettajana

Opiskelemaan tekniikka, mutta mitä - automaatiotekniikkaa, se on käsillä tekemistä!

Hämeen ammattikorkeakouluun, pääaineeksi automaatiosuunnittelu ja automaation soveltaminen

Työharjoittelu sähköasentajana, nappasi ja opetti paljon

Sivuaineeksi teollisuuden automaatioteknologia ja kunnossapito

Kesätöihin Fastemsille, työ jatkui opintojen ohella

Opinnot päätökseen ja Fastemsille automaatioinsinööriksi Software delivery -tiimiin

Edessä siirtyminen laiteohjaustiimin

Automation Engineer, Software delivery team

Fastems valmistaa joustavia, robotiikkaan perustuvia automaatiojärjestelmiä teollisuusyrityksille. Simo on automaatioinsinööri Software delivery -tiimissä, joka määrittelee asiakkaan tilaamiin ratkaisuihin käytettävät palvelimet, kokoaa ohjelmistot sekä tukee testauksia ja käyttöönottoa. Simo luo automaatiojärjestelmää ohjaavan ohjelmiston, käyttöliittymän järjestelmän tuleville käyttäjille. Hän kokoaa myös laitteiden ohjaukseen tarvittavat ohjelmistot. 

Automation Engineer, Software delivery team

Fastems valmistaa joustavia, robotiikkaan perustuvia automaatiojärjestelmiä teollisuusyrityksille. Simo on automaatioinsinööri Software delivery -tiimissä, joka määrittelee asiakkaan tilaamiin ratkaisuihin käytettävät palvelimet, kokoaa ohjelmistot sekä tukee testauksia ja käyttöönottoa. Simo luo automaatiojärjestelmää ohjaavan ohjelmiston, käyttöliittymän järjestelmän tuleville käyttäjille. Hän kokoaa myös laitteiden ohjaukseen tarvittavat ohjelmistot. 

Lukion jälkeen välivuosia: armeija, töissä asiakaspalvelutehtävissä ja taksinkuljettajana

Hämeen ammattikorkeakouluun, pääaineeksi automaatiosuunnittelu ja automaation soveltaminen

Sivuaineeksi teollisuuden automaatioteknologia ja kunnossapito

Opinnot päätökseen ja Fastemsille automaatioinsinööriksi Software delivery -tiimiin

Opiskelemaan tekniikka, mutta mitä - automaatiotekniikkaa, se on käsillä tekemistä!

Työharjoittelu sähköasentajana, nappasi ja opetti paljon

Kesätöihin Fastemsille, työ jatkui opintojen ohella

Edessä siirtyminen laiteohjaustiimin