Robotteja liikkeellä

Koulu
Kaukajärven koulu 7t Tampere
Teema
Tulevaisuuden elinympäristö
Opintokäyntikohteet
TTY - kone ja tuotantotekniikka
Fastems Oy Ab

Robotteja liikkeellä

Kaukajärven koulun 7t luokan Robotteja liikkeellä -projektissa oppilaat työstivät robotiikan eri osa-alueita. Projektitöiden aiheiksi valikoituivat:

 • teollisuusrobotit
 • sosiaaliset robotit
 • palvelurobotiikka
 • lentävät laitteet
 • vedenalainen robotiikka

Oppilaat työskentelivät ryhmissä ja esittelivät oman robotiikka-alueensa. Työhön liitettiin myös matematiikkaan liittyviä tehtäviä ja Lego-robottien ohjelmointitehtäviä kyseisen robotiikan osa-alueesta. 

Ryhmät tekivät tuotoksina kyseisistä aiheista PowerPoint-esitykset ja posterit.

Vierailukäynneillä (FASTEMS ja TTY) oppilaat pääsivät tutustumaan robotteihin ja kokeilemaan niitä käytännössä.

Projektin eteneminen oppilaiden kanssa:

 • ennakkokysely ja projektin sisällön ja aikataulun esitteleminen 28.4. (1h) 
 • projektin osa-alueiden esitteleminen ja ryhmiin jakautuminen sekä töiden työstäminen lähinnä matemaattisten tehtävien osalta 4.5. (3h)
 • projektin työstäminen postereiden ja Lego-robottiohjelmien sekä PowerPoint-esittyksien osalta 5.5. (4h)
 • projektin viimeistely Powerpoint-esityksien ja postereiden osalta 8.5. (2h)
 • vierailu TTY - kone ja tuotantotekniikka 8.5. (2h)
 • vierailu Fastems Oy Ab 12.5. (2,5h)
 • projektitöiden esittely 15.5. (2h)

 

Video projektin etenemisestä:

Projekti onnistui kokonaisuudessaan hyvin. Projektin sisällöistä ja aikatauluista sopiminen tehtiin TTY:llä Lumate-keskuksella, jonka jälkeen tarkennettiin asioita sähköpostitse. Kiitos TTY:n Minna Lanzille ja Elina Virolle sisältöihin liittyvästä avusta sekä LUMATE:n Susanna Petäjistölle ja Laura Salkoselle käytännön järjestelyistä. Kiitos myös vierailuihin (Fastems ja TTY) liittyen esittäjille ja toimintapaikkojen pitäjille!

Projektissa oli mukavaa se, että oppilaat tekivät aiheeseen liittyvän työn, jolloin he keskittyivät omaan aiheeseen tarkemmin. Toisaalta tiedon etsimisen ja kirjoittamisen lisäksi matematiikan tehtävät toivat työhön sellaisen lisän, että oppilaat joutuivat pähkäilemään matemaattisia ongelmia. Lego-robottien ohjelmointi koululla oli myös mukava lisä.

Oppilaat vaativat ohjausta jonkun verran, että pääsivät töissään eteenpäin. Hyvä oli se, että Elina Viro oli auttamassa ryhmiä matematiikkaan liittyvissä tehtävissä. Kokonaisuudessa ehkä sekoitti se, että tehiin yhtäaikaa matikkaa, Lego-robotteja, posteria ja PowerPoint-esitystä. Yleisesti kun organisointi ryhmän sisällä saatiin selväksi, niin työt menivät eteenpäin. Projektin lopuksi kaikki ryhmät esittivät oman PowerPoint-esitelmänsä. Esityksen jälkeen lyhyesti nostettiin tärkeät asiat esiin. 

Tämän projektin toteuttaminen koululla vaati oppitunteja eri aineista. Sopivasti kuvataiteen tunnit tehtiin posteria ja muidenkin aineiden tunteja käytettiin töiden tekemiseen. Tällä kerralla projektiin liittyvä opettaja pystyi itse olemaan läsnä projektitunneissa miltei kaikissa, mutta yhteistyössä suunnitellen tällaiseen projektiin voisi osallistua useampi koulun opettaja.

Oppilailta saadun palautteen mukaan eniten pidettiin vierailuista: Fastems ja TTY. Sitten melko tasaisesti posterin tekemisestä, Lego-robottien ohjelmoinnista, matematiikan tehtävistä ja PowerPoint-esitelmän teosta. Tässä muutamia kommentteja oppilaiden palautteesta:

TTY-vierailu oli     ...mukava, kun sai itse tehdä     ...kiinnostava     ...hyvä kokemus     ...mielenkiintoinen ja monipuolinen     ...mielenkiintoinen, mutta liian lyhyt     ...kuin hyvä peli, olisin halunnut jatkaa vielä.

Fastems-vierailu oli     ...silmiä avaava     ...mahtava, koska laitteet oli hienoja ja saatiin limua     ...kiinnostava, mutta hieman tylsä     ...kiehtova     ...tosi kiva ja monipuolinen     ...unohtumaton ja hauska kokemus. Tuli tunne, että saataisiin tehdä siellä joskus töitä.

Robotti-ryhmätyön tekeminen koulussa oli      ...hauskaa, mutta samalla tylsää     ...hauskaa ryhmätyötä     ...ok     ...haastava, mutta hauska työ     ...tylsää, mutta opin uutta     ...vaikeaa, koska tietoa löytyi vähän     ...ihan kivaa.

Oppilaiden antama keskiarvo koko projektille oli kouluarvosanoin 8,02 eli voidaan todeta, että projekti oli oppilaidenkin mielestä onnistunut hyvin. Kiitos kaikille projektiin liittyville henkilöille!