Raudan jalostus

Koulu
Liminganlahden yhtenäiskouolu
Teema
Kiertotalous ja ilmastonmuutos
Opintokäyntikohteet
Oulun yliopiston prosessitekniikan opiskelijoiden vierailu koululla
SSAB Raahe

SSAB projektin suunnitelmia kevät 2018

Projektiin käytetään aikaa koululla kolme oppituntia ja yksi iltapäivä klo 11-15 käytetään tehtaalla vierailuun.

Tehtaan ekologinen toiminta: Kiertotalous ja ilmastonmuutos

Projektin tavoitteena on rakentaa talo-malli Tehtaan ekologisesta toiminnasta. Talo-malli voidaan toteuttaa joko niin, että kaikki oppilaat tekevät oman talonsa valmiiksi annettuun pohjaan tai siten, että oppilaille tai oppilasryhmille annetaan aihealueet, jotka kootaan lopuksi yhteen luokan yhteiseksi taloksi.

Tarkoituksena on, että jokaisesta aihealueesta herää kysymyksiä, joihin saadaan vastaukset vierailun aikana. Ennen vierailulle lähtöä oppilailla tulee siis olla valmis lista kysymyksistä, joihin vastaus saadaan toivon mukaan vierailun aikana. Kysymykset lähetetään SSAB:lle etukäteen.

Kaksoistunnille tulee mahdollisesti mukaan insinööri opiskelijoita, jotka auttavat oppilaita sopivien kysymyksien etsinnässä. Toiveena olisi, että opiskelijat olisivat tutustuneet aiheisiin jo etukäteen, jotta he osaisivat johdatella oppilaita kysymysten teossa.

Talo mallin eri osa-alueita voisivat olla muun muassa seuraavat:

työntekijöiden hyvinvointi

työturvallisuus

hengitysilma

hiilen tuonti

Mistä tuodaan?

Miten tuodaan?

energian saanti

Mistä ja miten hankkii tarvittavan energian?

metallien hankinta

Mistä tuodaan?

Miten tuodaan?

Muista kierrätys.

työpaikat

yhteistyössä opon kanssa?

Mitä eri ammatteja SSAB:lla on edustettuna?

Millainen koulutus näihin vaaditaan?

oma koulu

esivalmistelut:

kotitehtävänä: etsi kappaleen 29 vastaukset monisteeseen

varaa Chromebookit kaksoistunnille

A3-paperia

mahdollisesti valmiit tehtäväpohjat alun määritelmistä

koululla:

tunti:

esitellään projekti

kerrataan opettajajohtoisesti seuraavat asiat ( voi olla valmis monistepohja, johon täytetään)

raudan jalostus, kpl 29

luonnon happamoituminen ja sitä aiheuttavat kaasut

kasvihuoneilmiö

kasvihuonekaasut

ilmastonmuutos

kiertotalous

valitaan ryhmät ja jaetaan aiheet

tunti:aloitetaan talo-projektin työstäminen

insinööri-opiskelijat auttavat

käytetään apuna internettiä (Chromebookit)


 

VIERAILU

3. Yhteenveto-tunti

Kootaan luokan yhteinen talo seinälle, johon lisätään kunkin ryhmän aikaansaannokset.

Tehtaan ekologinen toiminta

MÄÄRITELMIÄ SSAB-VIERAILUJA VARTEN

 

Etsi määritelmät seuraaville termeille. Käytä apunasi kemian oppikirjaa, internettiä ja vierailevia opiskelijoita. Pyri selittämään asiat niin, että itse tajuat mitä ne tarkoittavat.

Happamoituminen

Mitä tarkoittaa luonnon happamoituminen?

Mitkä kaasut aiheuttavat luonnon happamoitumista?

Mistä näitä kaasuja tulee ilmaan?

 

Ilmastonmuutos

Mitä tarkoittaa kasvihuoneilmiö?

Mitkä kaasut aiheuttavat kasvihuoneilmiötä?

Mitä tarkoittaa ilmastonmuutos?

Mitä seurauksia on ilmastonmuutoksesta on ympäristölle?

 

Kiertotalous, netti

Mitä tarkoittaa kiertotalous?

 

Raudan jalostus, kpl 29

Mitä on mineraali?

Mitä on malmi?

Mitä tarkoittaa raudan rikastaminen?

Mika on masuuni?

Koksi on puristettua kivihiilivalmistetta. Miksi koksia lisätään masuuniin?

Mitä on eroa on raudalla ja teräksellä?

Mitä eroa on teräksellä ja ruostumattomalla teräksellä?

Osaatko selitää lyhyesti miten rautajalostetaan masuunissa?

Kysymyksiä tehdasvierailuun

LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU, MAANANTAI 26.3.2018

Kysymykset:

 

Työpaikat:

 

Montako työpaikkaa?

Kuinka pitkä työaika?

Mikä koulutus?

 

Työntekijöiden hyvinvointi:

Onko tehtaalla vaarallista hengittää?

Käyttävätkö työntekijät suojalaseja, kuulosuojaimia tai hengityssuojaimia?

Minkälaisia suojavaatteita työntekijät käyttävät?

Onko tehtaalla turvalaitteita, jotka ilmoittavat onnettomuuden tai kaasun ilmaan pääsemisen sattuessa?

Mitä työntekijät tekevät, jos loukkaantuu työaikana?

 

Metallien hankinta:

Mistä romurautaa saadaan?

Voiko terästä valmistaa pelkästä romuraudasta?

Jos siihen tarvitsee jotakin muuta, niin mitä?

Onko metallinhankinta kallista?

 

Hiilen hankinta:

Mistä hiili tulee?

Miten sitä kuljetetaan?

Käytetäänkö muuta hiiltä kuin kivihiiltä?

Louhitaanko Suomessa hiiltä?

Kuinka paljon hiiltä käytetään?

 

Energian saanti:

Miten tehdas saa energiaa?