Raudan jalostus

Koulu
Liminganlahden yhtenäiskoulu
Teema
Ilmaston muutos ja kiertotalous
Opintokäyntikohteet
Oulun yliopiston prosessitekniikan opiskelijoiden vierailu koululla
SSAB Raahe

SSAB projektin suunnitelmia kevät 2018

Projektiin käytetään aikaa koululla kolme oppituntia ja yksi iltapäivä klo 11-15 käytetään tehtaalla vierailuun.

 

Tehtaan ekologinen toiminta: Kiertotalous ja ilmastonmuutos

 

Projektin tavoitteena on rakentaa talo-malli Tehtaan ekologisesta toiminnasta. Talo-malli voidaan toteuttaa joko niin, että kaikki oppilaat tekevät oman talonsa valmiiksi annettuun pohjaan tai siten, että oppilaille tai oppilasryhmille annetaan aihealueet, jotka kootaan lopuksi yhteen luokan yhteiseksi taloksi.

 

Tarkoituksena on, että jokaisesta aihealueesta herää kysymyksiä, joihin saadaan vastaukset vierailun aikana. Ennen vierailulle lähtöä oppilailla tulee siis olla valmis lista kysymyksistä, joihin vastaus saadaan toivon mukaan vierailun aikana. Kysymykset lähetetään SSAB:lle etukäteen.

 

Kaksoistunnille tulee mahdollisesti mukaan insinööri opiskelijoita, jotka auttavat oppilaita sopivien kysymyksien etsinnässä. Toiveena olisi, että opiskelijat olisivat tutustuneet aiheisiin jo etukäteen, jotta he osaisivat johdatella oppilaita kysymysten teossa.

 

Talo mallin eri osa-alueita voisivat olla muun muassa seuraavat:

työntekijöiden hyvinvointi

työturvallisuus

hengitysilma

hiilen tuonti

Mistä tuodaan?

Miten tuodaan?

energian saanti

Mistä ja miten hankkii tarvittavan energian?

metallien hankinta

Mistä tuodaan?

Miten tuodaan?

Muista kierrätys.

työpaikat

yhteistyössä opon kanssa?

Mitä eri ammatteja SSAB:lla on edustettuna?

Millainen koulutus näihin vaaditaan?

oma koulu

 

esivalmistelut:

kotitehtävänä: etsi kappaleen 29 vastaukset monisteeseen

varaa Chromebookit kaksoistunnille

A3-paperia

mahdollisesti valmiit tehtäväpohjat alun määritelmistä

 

koululla:

tunti:

esitellään projekti

kerrataan opettajajohtoisesti seuraavat asiat ( voi olla valmis monistepohja, johon täytetään)

raudan jalostus, kpl 29

luonnon happamoituminen ja sitä aiheuttavat kaasut

kasvihuoneilmiö

kasvihuonekaasut

ilmastonmuutos

kiertotalous

valitaan ryhmät ja jaetaan aiheet

 

tunti:

aloitetaan talo-projektin työstäminen

insinööri-opiskelijat auttavat

käytetään apuna internettiä (Chromebookit) 

VIERAILU


 

3.  Yhteenveto-tunti

Kootaan luokan yhteinen talo seinälle, johon lisätään kunkin ryhmän aikaansaannokset.

 

SSAB moniste termeistä

Tehtaan ekologinen toiminta

 

MÄÄRITELMIÄ SSAB-VIERAILUJA VARTEN

 

Etsi määritelmät seuraaville termeille. Käytä apunasi kemian oppikirjaa, internettiä ja vierailevia opiskelijoita. Pyri selittämään asiat niin, että itse tajuat mitä ne tarkoittavat.

 

Happamoituminen

 

Mitä tarkoittaa luonnon happamoituminen? 

Mitkä kaasut aiheuttavat luonnon happamoitumista? 

Mistä näitä kaasuja tulee ilmaan? 

Ilmastonmuutos

 

Mitä tarkoittaa kasvihuoneilmiö?


 

Mitkä kaasut aiheuttavat kasvihuoneilmiötä?


 

Mitä tarkoittaa ilmastonmuutos?


 

Mitä seurauksia on ilmastonmuutoksesta on ympäristölle? 

Kiertotalous, netti

 

Mitä tarkoittaa kiertotalous?


 

Raudan jalostus, kpl 29


 

Mitä on mineraali? 

Mitä on malmi? 

Mitä tarkoittaa raudan rikastaminen? 

Mika on masuuni? 

Koksi on puristettua kivihiilivalmistetta. Miksi koksia lisätään masuuniin?
 

Mitä on eroa on raudalla ja teräksellä?
 

Mitä eroa on teräksellä ja ruostumattomalla teräksellä?

 

Osaatko selitää lyhyesti miten rautajalostetaan masuunissa?

 

KYSYMYKSIÄ TEHDASVIERAILUUN

KYSYMYKSIÄ TEHDASVIERAILUUN

LIMINGANLAHDEN YHTENÄISKOULU, TIISTAI 27.3.2018

työpaikat

Kuinka monta eri ammattialaa tehtaalla on edustettuna?

Kuinka monta työntekijää tehtaalla on?

Mitä kouluja vaaditaan tehtaalla työskentelyyn?

Kesätöihin pääsemisen vaatimukset?

Onko tehtallaa ulkomaalaisia työntekijöitä?

Kuinka pitkiä työaikoja työntekijöillä on?

Hii:

Mihin hiiltä käytetään tehtaalla?

Mistä hiili tuodaan?

Millä hiili tuodaan?

Energian saanti:

Kuinka paljon energiaa tehtaan toiminta vaatii? (vertaus esimerkiksi omakotitalon vuosikustannuksiin)

Mistä energia saadaan?

Käytetäänkö uusiutuvia energian lähteitä?

 

TYÖNTEKIJÖIDEN HYVIN VOINTI:

Millä tavalla tehdas huolehtii työntekijöiden hyvinvoinnista?

Millaisia vaaratilanteita voi sattua tehtaalla?

Käytetäänkö suojavarusteita? Millaisia?

Onko tehtaan ilmassa haitallisia aineita?

 

METALLIEN HANKINTA:

Mitä metallia kuluu eniten?

Mistä hankitte metalleja?

Millä metallit tuodaan?

Kuinka suuret ovat metallien hankinnan vuosikustannukset?