Positiivisia ympäristövaikutuksia energiantuotantoon tuulesta

Ympäristötekniikan DI Henri Honkasen työn tavoitteena on positiivisten ympäristövaikutusten lisääminen The Switchin toiminnassa ja tuotteissa.

The Switchillä tehdään teknologiaa voimansiirtoon, mm. moottoreita ja generaattoreita. Niitä käytetään energiantuotannossa ja sovelluksissa, joissa energiaa käytetään, mm. tuulivoimaloissa ja meriteollisuuden sovelluksissa esimerkiksi aaltoenergian käytössä. The Switchin tavoitteena on parantaa energiatehokkuutta ja pienentää päästöjä joko vähentämällä energiankulutusta tai tuottamalla energiaa optimaalisesti. 

Laatu- ja ympäristöinsinöörinä Henri on vahvasti mukana kasvattamassa positiivisia ympäristövaikutuksia. Laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen, prosessien ja niiden mittaamisen kehittäminen sekä eri toimintojen tukeminen laatu- ja ympäristöasioissa on Henrin vastuulla. "Mitä enemmän Switchin teknologiaa hyödynnetään ja korvataan sillä vanhaa niin, sitä enemmän vaikutamme positiivisesti elinympäristöömme."

Prosessien toimivuuden seurannalla on merkitystä. Esimerkiksi tavaratoimittajien toimitusvarmuuden mittaaminen ja raportointi on tärkeää, jotta mahdolliset riskit voidaan havaita ja hallita. 

Henri on tehnyt riskiarvioinnin myös Switchin oman toiminnan ympäristövaikutusten hallinnasta. "Prosessien kehittäminen innostaa ja oman henkilöstömme ympäristötietoisuutta kasvattamalla voimme lisätä ympäristöystävällisten valintojen tekoa esimerkiksi materiaalivalinnoissa."

 

Koulutus

Ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Lappeenrannan teknillinen yliopisto

Ammattinimike

Quality and Environment Engineer
Tähän mennessä
Henri Honkanen

Lukiossa laaja fysiikka ja pitkä matikka - loogisuus innosti ja tekniikan opiskelu kiinnosti

Lappeenrannan teknisen yliopiston koulutusohjelmista löytyi ympäristötekniikka - merkityksellinen ja kasvava ala, sinne

Ympäristötekniikan opinnoissa paljon kiinnostavaa energiatekniikkaa - energian tuotanto ja käyttö omia juttuja

Sivuaineet LVI-talotekniikka ja kestävä yhdyskunta

Vaihto-opiskelijana Unkarissa

Kesätöihin The Switchille valmistelemaan ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa

Projekti jatkui diplomityöntekijänä

Valmistuminen DI:ksi ja Switchille laatu- ja ympäristöinsinööriksi

Quality and Environment Engineer

Henri pääsee The Switchillä käyttämään ja soveltamaan ympäristötekniikan opintojaan. Hän toimii globaalissa laatuorganisaatiossa, jonka vastuulla on tuotteiden ja toiminnan laadunvarmistus läpi koko toimitusketjun ja elinkaaren. Tavoitteena on positiivisten ympäristövaikutusten vahvistaminen. Henrin tehtävänä on laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen, prosessien seuranta ja raportointi sekä eri toimintojen tukeminen laatu- ja ympäristöasioissa. Työ on prosessien ja niiden mittareiden kehittämistä, ympäristövaikutusten riskiarviointia ja yleistä ympäristötietoisuuden kasvattamista.  

Henri Honkanen

Quality and Environment Engineer

Henri pääsee The Switchillä käyttämään ja soveltamaan ympäristötekniikan opintojaan. Hän toimii globaalissa laatuorganisaatiossa, jonka vastuulla on tuotteiden ja toiminnan laadunvarmistus läpi koko toimitusketjun ja elinkaaren. Tavoitteena on positiivisten ympäristövaikutusten vahvistaminen. Henrin tehtävänä on laatu- ja ympäristöjärjestelmän kehittäminen, prosessien seuranta ja raportointi sekä eri toimintojen tukeminen laatu- ja ympäristöasioissa. Työ on prosessien ja niiden mittareiden kehittämistä, ympäristövaikutusten riskiarviointia ja yleistä ympäristötietoisuuden kasvattamista.  

Lukiossa laaja fysiikka ja pitkä matikka - loogisuus innosti ja tekniikan opiskelu kiinnosti

Ympäristötekniikan opinnoissa paljon kiinnostavaa energiatekniikkaa - energian tuotanto ja käyttö omia juttuja

Vaihto-opiskelijana Unkarissa

Projekti jatkui diplomityöntekijänä

Lappeenrannan teknisen yliopiston koulutusohjelmista löytyi ympäristötekniikka - merkityksellinen ja kasvava ala, sinne

Sivuaineet LVI-talotekniikka ja kestävä yhdyskunta

Kesätöihin The Switchille valmistelemaan ympäristöjärjestelmän käyttöönottoa

Valmistuminen DI:ksi ja Switchille laatu- ja ympäristöinsinööriksi

Työkaverit

Käsillä tekeminen "oma juttu", yläkoulussa tekninen työ kiinnostavaa

Ammattiopistoon kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan

Valmistuminen koneistajaksi - kahdessa vuodessa

Asennus- ja kokoonpanotöitä - isojen koneiden asennustyöt kiinnostaa eniten

The Switchille mekaanikoksi

Mechanical, Mekaaninen asentaja

Satu on The Switchillä Vaasan tehtaalla tekemässä tuulivoimaloissa tarvittavia sähköä tuottavia generaattoreita. Eri yrityksiltä ostetuista komponenteista rakennetaan tiimeissä asiakkaiden tilaamat generaattorit. Satu tekee mekaaniset asennukset. Työ on vaihtelevaa, generaattoreiden kokoonpano tehdään ns. linjatyönä. Sadulla on kädentaidot hallussa ja isojen kokonaisuuksien tekeminen kiinnostaa. 

 

Mechanical, Mekaaninen asentaja

Satu on The Switchillä Vaasan tehtaalla tekemässä tuulivoimaloissa tarvittavia sähköä tuottavia generaattoreita. Eri yrityksiltä ostetuista komponenteista rakennetaan tiimeissä asiakkaiden tilaamat generaattorit. Satu tekee mekaaniset asennukset. Työ on vaihtelevaa, generaattoreiden kokoonpano tehdään ns. linjatyönä. Sadulla on kädentaidot hallussa ja isojen kokonaisuuksien tekeminen kiinnostaa. 

 

Käsillä tekeminen "oma juttu", yläkoulussa tekninen työ kiinnostavaa

Valmistuminen koneistajaksi - kahdessa vuodessa

The Switchille mekaanikoksi

Ammattiopistoon kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan

Asennus- ja kokoonpanotöitä - isojen koneiden asennustyöt kiinnostaa eniten

Ammattiopistossa opiskelemassa parturi-kampaajaksi - haluankin opiskella lisää ja jotain muuta

Ammattikorkeakouluun opiskelemaan tradenomiksi, kansainvälinen kauppa ja markkinointi kiinnosti

Johtamisen luennoilla henkilöstöjohtaminen innosti - tätä haluan opiskella lisää

Opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi, pääaine henkilöstöjohtaminen, sivuaineet talousoikeus ja psykologia

Vientiassistentin töitä opintojen ohessa

Valmistuminen KTM:ksi ja projektikoordinaattoriksi, palkanlaskentaa ja koulutussuunnittelua sekä myyntityötä

The Switchille henkilöstöhallinnon asiantuntijaksi

Työn ohessa kesäyliopistossa työ- ja organisaatiopsykologian opintoja

HR Specialist

Ulla on The Switchillä henkilöstöhallinnon tiimissä, joka yhdessä talous-, IT- ja laatutiimin kanssa ovat hallinnon yksikkö. Ulla ja HR-tiimi vastaavat koko The Switchin henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja esimiestyön tukemisesta. HR-asiantuntijana Ulla on tiukasti mukana ympäristöystävällisen energian tuotannon kehittämisessä. Hän on työntekijöiden mukana työsuhteen koko elinkaaren: rekrytointi, työsopimusten valmistelu, perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen ja lopuksi työsuhteen päättyminen. Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat Ullan työssä tärkeintä.

HR Specialist

Ulla on The Switchillä henkilöstöhallinnon tiimissä, joka yhdessä talous-, IT- ja laatutiimin kanssa ovat hallinnon yksikkö. Ulla ja HR-tiimi vastaavat koko The Switchin henkilöstön osaamisen kehittämisestä ja esimiestyön tukemisesta. HR-asiantuntijana Ulla on tiukasti mukana ympäristöystävällisen energian tuotannon kehittämisessä. Hän on työntekijöiden mukana työsuhteen koko elinkaaren: rekrytointi, työsopimusten valmistelu, perehdyttäminen, osaamisen kehittäminen ja lopuksi työsuhteen päättyminen. Henkilöstön hyvinvointi ja työtyytyväisyys ovat Ullan työssä tärkeintä.

Ammattiopistossa opiskelemassa parturi-kampaajaksi - haluankin opiskella lisää ja jotain muuta

Johtamisen luennoilla henkilöstöjohtaminen innosti - tätä haluan opiskella lisää

Vientiassistentin töitä opintojen ohessa

The Switchille henkilöstöhallinnon asiantuntijaksi

Ammattikorkeakouluun opiskelemaan tradenomiksi, kansainvälinen kauppa ja markkinointi kiinnosti

Opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi, pääaine henkilöstöjohtaminen, sivuaineet talousoikeus ja psykologia

Valmistuminen KTM:ksi ja projektikoordinaattoriksi, palkanlaskentaa ja koulutussuunnittelua sekä myyntityötä

Työn ohessa kesäyliopistossa työ- ja organisaatiopsykologian opintoja

"Pelle Pelotonta" kiinnosti tekniikka ja mekaniikka - ammattiopistoon opiskelemaan koneenasentajaksi

Ammattitaidon Suomen mestari koneenasennuksen parikilpailussa

Valmentautuminen Ammattitaidon MM-kilpailuun, hyvä sijoitus Japanissa

Töissä kunnossapitoasentajana - kipinä insinööriopintoihin

Opiskelu AMKiin konetekniikkaa ja jatkoksi "tuplatutkinto" Saksasta

Lappeenrannan ammattiopistoon aikuiskouluttajaksi

Opiskeluinto ei sammu - Ammatillinen opettajankoulutus ja Näyttötutkintomestarin koulutus

The Switchille tuotannon kehittämistehtäviin ja esimieheksi

Production Supervisor

Henrin tehtävänä The Switchillä on ympäristöystävällisten generaattorien ja moottorien sujuva tuotanto ja sen kehittäminen. Välillä hän toimii myös asentajien ja muiden tuotannon työntekijöiden esimiehenä. Yhdessä tuotannon ammattilaisten kanssa Henri kehittää työmenetelmiä ja valmistuksessa tarvittavia työkaluja. Uusien teknologioiden käyttöönotto tuotannossa on Henrin vastuulla, esimerkiksi AR-teknologian hyödyntäminen. Tuotannon kehittämisen kärkinä ovat ympäristö, laatu ja turvallisuus.

Production Supervisor

Henrin tehtävänä The Switchillä on ympäristöystävällisten generaattorien ja moottorien sujuva tuotanto ja sen kehittäminen. Välillä hän toimii myös asentajien ja muiden tuotannon työntekijöiden esimiehenä. Yhdessä tuotannon ammattilaisten kanssa Henri kehittää työmenetelmiä ja valmistuksessa tarvittavia työkaluja. Uusien teknologioiden käyttöönotto tuotannossa on Henrin vastuulla, esimerkiksi AR-teknologian hyödyntäminen. Tuotannon kehittämisen kärkinä ovat ympäristö, laatu ja turvallisuus.

"Pelle Pelotonta" kiinnosti tekniikka ja mekaniikka - ammattiopistoon opiskelemaan koneenasentajaksi

Valmentautuminen Ammattitaidon MM-kilpailuun, hyvä sijoitus Japanissa

Opiskelu AMKiin konetekniikkaa ja jatkoksi "tuplatutkinto" Saksasta

Opiskeluinto ei sammu - Ammatillinen opettajankoulutus ja Näyttötutkintomestarin koulutus

Ammattitaidon Suomen mestari koneenasennuksen parikilpailussa

Töissä kunnossapitoasentajana - kipinä insinööriopintoihin

Lappeenrannan ammattiopistoon aikuiskouluttajaksi

The Switchille tuotannon kehittämistehtäviin ja esimieheksi

Varma valinta yläkoulussa - ammattiopistoon kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan

Saimaan ammattiopisto, suuntautuminen koneistaja/kunnossapitoasentaja

Työssäoppimassa asentajana Outotecillä ja Flowroxsilla

Valmistuminen - töihin vai AMKiin? Töihin Flowroxille asentajaksi

Vaihto The Switch Drive Systemsille kokoonpanoasentajaksi

Logistiikkavastaavan sijaiseksi

Logistiikka- ja toiminnanohjausjärjestelmätehtävät kiinnostavat

Eteneminen The Switchillä tuotannon koordinaattoriksi

Production Coordinator

Ville vastaa The Switchillä tuotannonohjausjärjestelmästä. Hän on edennyt nykyiseen tehtäväänsä asentajan tehtävistä, halu oppia uutta ja oikea asenne ovat avanneet uusia tehtäviä. Ville tekee työtään tiiviissä yhteistyössä työnjohdosta ja valmistuksesta vastaavien kollegojen kanssa: projektien aikataulutus, materiaalien ja henkilöstöresurssien varmistaminen tuotteiden valmistusta varten sekä valmiiden tuotteiden toimitukset asiakkaille. 

Production Coordinator

Ville vastaa The Switchillä tuotannonohjausjärjestelmästä. Hän on edennyt nykyiseen tehtäväänsä asentajan tehtävistä, halu oppia uutta ja oikea asenne ovat avanneet uusia tehtäviä. Ville tekee työtään tiiviissä yhteistyössä työnjohdosta ja valmistuksesta vastaavien kollegojen kanssa: projektien aikataulutus, materiaalien ja henkilöstöresurssien varmistaminen tuotteiden valmistusta varten sekä valmiiden tuotteiden toimitukset asiakkaille. 

Varma valinta yläkoulussa - ammattiopistoon kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan

Työssäoppimassa asentajana Outotecillä ja Flowroxsilla

Vaihto The Switch Drive Systemsille kokoonpanoasentajaksi

Logistiikka- ja toiminnanohjausjärjestelmätehtävät kiinnostavat

Saimaan ammattiopisto, suuntautuminen koneistaja/kunnossapitoasentaja

Valmistuminen - töihin vai AMKiin? Töihin Flowroxille asentajaksi

Logistiikkavastaavan sijaiseksi

Eteneminen The Switchillä tuotannon koordinaattoriksi