Oppisopimuksella kone- ja tuotantotekniikan ammattilaiseksi

Oppisopimuksella levyseppähitsaajan tutkinnon suorittanut Toni Lehtinen tekee Lojerilla terveysteknologian tuotteita laseroperaattorina. Hänen työnsä jälki näkyy lähes kaikissa Lojerin tuotteissa.

Lojerilla tehdään terveysteknologiaa, esimerkiksi leikkauspöytiä ja hoitosänkyjä sairaaloille, hoitopöytiä neuvoloille sekä fysioterapeuteille. Tonin päätehtävä on ohjelmoida laserleikkauskoneet tekemään tuotteissa tarvittavat metalliosat teräslevyistä. Työ edellyttää suunnitelmallisuutta ja tarkkuutta. "Töitä tehdään hyvän asian puolesta, se innostaa!"

Toni vaikuttaa työssään myös tuotteiden kehittämiseen. Leikkaus- ja hoitopöydistä sekä hoitosängyistä tehdään älykkäitä, ergonomisia ja helppokäyttöisiä sekä terveydenhuollon ammattilaisille että hoidettaville ihmisille.

Toni hankki ammattitaitonsa oppisopimuksella, käsillä tekeminen on kiinnostanut aina. Lojerilla innostaa myös halu oppia uutta ja kehittää terveysteknologiaa sekä hyvä työilmapiiri. Laseroperaattorin työtään Toni tekee neljän ammattilaisen tiimissä. "Hommat sujuu rennossa ja hyvässä porukassa."

 

Koulutus

Levyseppähitsaaja, Oppisopimus, Lojer ja Vammalan ammattikoulu, Kone- ja tuotantotekniikka

Ammattinimike

Laseroperaattori
Tähän mennessä
Toni Lehtinen

Yläkoulusta lukioon - matikka sujui, fysiikkaa joutui opetttelemaan

Ylioppilasjuhlien jälkeen armeijaan

Armeijasta töihin Lojerille - käsillä tekeminen sujuu

Oivallus - työssä oppimallakin voi hankkia ammatin ja ammattitaidon

Oppisopimus ja kouluttautuminen levyseppähitsaajaksi

Työ Lojerilla jatkuu laseroperaattorina

Laseroperaattori

Toni hallitsee Lojerilla laserleikkauksen. Hän valmistaa esimerkiksi leikkauspöytiin, hoitosänkyihin ja fysioterapiatuotteisiin tarvittavat osat leikkaamalla ne teräslevyistä. Toni ohjelmoi laserleikkauskoneen tekemään työn niin, että isot teräslevyt käytetään mahdollisimman tarkasti monien eri muotoisten ja kokoisten osien valmistukseen. Hän hallitsee myös muiden valmistuksessa tarvittavien koneiden ohjelmoinnin. Tonin kädenjälki näkyy lähes kaikissa Lojerin terveysteknologiatuotteissa. 

Toni Lehtinen

Laseroperaattori

Toni hallitsee Lojerilla laserleikkauksen. Hän valmistaa esimerkiksi leikkauspöytiin, hoitosänkyihin ja fysioterapiatuotteisiin tarvittavat osat leikkaamalla ne teräslevyistä. Toni ohjelmoi laserleikkauskoneen tekemään työn niin, että isot teräslevyt käytetään mahdollisimman tarkasti monien eri muotoisten ja kokoisten osien valmistukseen. Hän hallitsee myös muiden valmistuksessa tarvittavien koneiden ohjelmoinnin. Tonin kädenjälki näkyy lähes kaikissa Lojerin terveysteknologiatuotteissa. 

Yläkoulusta lukioon - matikka sujui, fysiikkaa joutui opetttelemaan

Armeijasta töihin Lojerille - käsillä tekeminen sujuu

Oppisopimus ja kouluttautuminen levyseppähitsaajaksi

Ylioppilasjuhlien jälkeen armeijaan

Oivallus - työssä oppimallakin voi hankkia ammatin ja ammattitaidon

Työ Lojerilla jatkuu laseroperaattorina

Työkaverit

Yläkoulussa matikka ja fysiikka sujuu - teknologia kiinnostaa

Opiskelemaan hyvinvointiteknologia-asentajaksi - uusi tutkinto ammattiopistossa

Painotukset opinnoissa: elektroniikka, apuvälineiden huolto ja käyttöönotto

Tutkinnon työssäoppimisjaksot Lojerilla - opettelemassa terveysteknologialaitteiden huoltoa ja asennusta

Uusi tutkinto valmis: Hyvinvointiteknologia-asentaja

Kesätöihin Lojerille - ammattinimikkeeksi hyvinvointiteknologia-asentaja

Armeija odottaa...

Huoltoasentaja

Arttu on juuri valmistunut hyvinvointiteknologia-asentajaksi ja on Lojerilla Service-tiimissä kesätöissä huoltamassa terveysteknologiatuotteita. Huollot Arttu tekee sairaaloissa ja hoitokodeissa eli tuotteiden käyttäjien luona. Ennakkohuolloissa, jotka ovat iso osa huoltoasentajan työtä, Arttu tarkastaa esimerkiksi hoitosängyn toimivuuden ja tekee tarvittavat säädöt ja kuluvien osien vaihdot. Aina huoltokäynnin jälkeen hän kirjaa tehdyt toimenpiteet asiakastietojärjestelmään. Näin Lojerilla on joka hetki ajan tasalla oleva tieto asiakkaiden laitteista. 

Huoltoasentaja

Arttu on juuri valmistunut hyvinvointiteknologia-asentajaksi ja on Lojerilla Service-tiimissä kesätöissä huoltamassa terveysteknologiatuotteita. Huollot Arttu tekee sairaaloissa ja hoitokodeissa eli tuotteiden käyttäjien luona. Ennakkohuolloissa, jotka ovat iso osa huoltoasentajan työtä, Arttu tarkastaa esimerkiksi hoitosängyn toimivuuden ja tekee tarvittavat säädöt ja kuluvien osien vaihdot. Aina huoltokäynnin jälkeen hän kirjaa tehdyt toimenpiteet asiakastietojärjestelmään. Näin Lojerilla on joka hetki ajan tasalla oleva tieto asiakkaiden laitteista. 

Yläkoulussa matikka ja fysiikka sujuu - teknologia kiinnostaa

Painotukset opinnoissa: elektroniikka, apuvälineiden huolto ja käyttöönotto

Uusi tutkinto valmis: Hyvinvointiteknologia-asentaja

Armeija odottaa...

Opiskelemaan hyvinvointiteknologia-asentajaksi - uusi tutkinto ammattiopistossa

Tutkinnon työssäoppimisjaksot Lojerilla - opettelemassa terveysteknologialaitteiden huoltoa ja asennusta

Kesätöihin Lojerille - ammattinimikkeeksi hyvinvointiteknologia-asentaja

Lukiosta ammattikorkeakouluun, kone- ja tuotantotekniikan linja

Tuotantotalous ja 3D-mallinnus - kiinnostavaa opiskeltavaa

Vaihdossa Saksassa, tuotantotalouden opintoja

Opinnäytetyö moottoreita valmistavalle yritykselle, aiheena muutoksen hallinta

Opintojen ohella TAMKissa Tutkimus ja kehityslaitoksella kaksi viimeistä vuotta

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi, suuntautuminen tuotekehitys ja tuotantotalous

Lojerille Service-tiimiin After Sales -insinööriksi

After Sales insinööri

Juho on Lojerilla Service-tiimissä, jonka vastuulla on tuotteiden valmistuksen jälkeinen elinkaarenhallinta. Lojer valmistaa sairaala- ja hoitokalusteita sekä jälleenmyy muidenkin valmistajien fysioterapiatuotteita. Juho vastaa huolloista ja vientiasiakkaiden tukipyynnöistä. Asiakkaiden tarpeita ratkotaan sekä oman tiimin että muiden toimintojen kanssa. Tekniikan osaajien lisäksi Lojerilla työkavereiksi löytyy myös fysioterapian ja terveydenhuollon ammattilaisia. Juho on mukana tuotteiden ja palvelujen kehitysprojekteissa. 

After Sales insinööri

Juho on Lojerilla Service-tiimissä, jonka vastuulla on tuotteiden valmistuksen jälkeinen elinkaarenhallinta. Lojer valmistaa sairaala- ja hoitokalusteita sekä jälleenmyy muidenkin valmistajien fysioterapiatuotteita. Juho vastaa huolloista ja vientiasiakkaiden tukipyynnöistä. Asiakkaiden tarpeita ratkotaan sekä oman tiimin että muiden toimintojen kanssa. Tekniikan osaajien lisäksi Lojerilla työkavereiksi löytyy myös fysioterapian ja terveydenhuollon ammattilaisia. Juho on mukana tuotteiden ja palvelujen kehitysprojekteissa. 

Lukiosta ammattikorkeakouluun, kone- ja tuotantotekniikan linja

Vaihdossa Saksassa, tuotantotalouden opintoja

Opintojen ohella TAMKissa Tutkimus ja kehityslaitoksella kaksi viimeistä vuotta

Lojerille Service-tiimiin After Sales -insinööriksi

Tuotantotalous ja 3D-mallinnus - kiinnostavaa opiskeltavaa

Opinnäytetyö moottoreita valmistavalle yritykselle, aiheena muutoksen hallinta

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi, suuntautuminen tuotekehitys ja tuotantotalous

Lukiossa päätös: yliopistoon tekniikkaa opiskelemaan

Koneet ja hydrauliikka kiinnosti - TTY Konetekniikka, pääaine hydrauliikka ja automatiikka, sivuaine koneen suunnittelu ja tuotekehitys

Kesätöissä dokumentointiharjoittelijana 3D-ohjelmistoilla

Opinnoissa 3D-mallinnus ja tietokoneavusteinen suunnittelu kiinnostaa

Valmistuminen tekniikan kandiksi, maisterivaiheen opinnot jatkuu

Kesätöihin Lojerille, työsuhde jatkuu tuotekehitysinsinöörinä

Diplomityön aiheeksi tdn tuotekehitys ja laitteiden suunnittelu

Tuotekehitysinsinööri

Kalle on Lojerilla tuotekehitysryhmässä suunnittelemassa sekä täysin uusia terveysteknologiatuotteita että kehittämässä uusia teknisiä ominaisuuksia nykyisiin tuotteisiin. Lojerin tuotteet ovat sairaalakalusteita ja fysioterapiatuotteita. Näitä on tekemässä myös fysioterapeuteiksi ja terveydenhoitajiksi opiskelleita ammattilaisia. Suunnittelussa ja kehittämisessä on aina tavoitteena tuotteiden käyttäjäystävällisyys ja ergonomia sekä hoitajille että hoidettaville. Kallella on hallussa suunnittelutyön edellyttämä perusosaaminen matematiikasta ja fysiikasta, soveltaminen onnistuu. Tuotekehityksen tehtävänä on suunnitella tuotteisiin käyttötarkoituksen edellyttämät ominaisuudet, visualisuus ja myös valmistus.

Tuotekehitysinsinööri

Kalle on Lojerilla tuotekehitysryhmässä suunnittelemassa sekä täysin uusia terveysteknologiatuotteita että kehittämässä uusia teknisiä ominaisuuksia nykyisiin tuotteisiin. Lojerin tuotteet ovat sairaalakalusteita ja fysioterapiatuotteita. Näitä on tekemässä myös fysioterapeuteiksi ja terveydenhoitajiksi opiskelleita ammattilaisia. Suunnittelussa ja kehittämisessä on aina tavoitteena tuotteiden käyttäjäystävällisyys ja ergonomia sekä hoitajille että hoidettaville. Kallella on hallussa suunnittelutyön edellyttämä perusosaaminen matematiikasta ja fysiikasta, soveltaminen onnistuu. Tuotekehityksen tehtävänä on suunnitella tuotteisiin käyttötarkoituksen edellyttämät ominaisuudet, visualisuus ja myös valmistus.

Lukiossa päätös: yliopistoon tekniikkaa opiskelemaan

Kesätöissä dokumentointiharjoittelijana 3D-ohjelmistoilla

Valmistuminen tekniikan kandiksi, maisterivaiheen opinnot jatkuu

Diplomityön aiheeksi tdn tuotekehitys ja laitteiden suunnittelu

Koneet ja hydrauliikka kiinnosti - TTY Konetekniikka, pääaine hydrauliikka ja automatiikka, sivuaine koneen suunnittelu ja tuotekehitys

Opinnoissa 3D-mallinnus ja tietokoneavusteinen suunnittelu kiinnostaa

Kesätöihin Lojerille, työsuhde jatkuu tuotekehitysinsinöörinä