Oppisopimuksella ammattitutkinto, ja työ

Metallinjalostuksen ammattitutkinnon oppisopimuksella suorittanut Iivari Kylmäoja pääsi kiinni toivomaansa konkreettiseen tekemiseen. Operaattorina SSAB:n terästehtaalla hän vastaa tuotantolinjojen toiminnasta.

Raahen terästehtaalla operaattorit toimivat tiimeinä. Iivarin tiimi vastaa oman osastonsa käyttösuunnitelman mukaan kolmen tuotantolinjan toiminnasta. Tuotantoprosessin valvonnassa laadun tarkkailu on tärkeä osa työtä. Laatuvirheiden syyt ja muut ongelmatilanteet ratkotaan yhteistyönä tiimissä. Työ edellyttääkin hyviä sosiaalisia taitoja tarkkuuden ja pitkäjänteisyyden lisäksi. 

Iivarille luonnontieteiden ja matemaattisten aineiden osaamisen merkitys nousi esille metallien materiaaliopinnoissa. SSAB:llä on tavoitteena jatkuvasti kehittää lujempia teräslaatuja, jotka auttavat asiakkaita tekemään omista tuotteistaan esimerkiksi kevyempiä. 

Tuotantolinjojen sujuva toiminta, turvallisuuden kehittäminen ja uuden oppiminen innostavat Iivaria ja lisäävät ammattiylpeyttä.

Koulutus

Prosessiteollisuuden (metallinjalostajan) ammattitutkinto, SSAB Teollisuusoppilaitos, oppisopimus

Ammattinimike

Operaattori
Tähän mennessä
Iivari Kylmäoja

Lukion ja armeijan jälkeen Joensuun yliopistoon historiaa opiskelemaan

Kesätöitä kettutarhalla ja maalarina

Historin opiskelua vai "jotain konkreettista tekemistä"...

Vaneritehtaalle operaattoriksi

SSAB:lle Raaheen oppisopimusoppilaaksi

Prosessiteollisuuden (metallinjalostuksen) ammattitutkinto, SSAB Raahen Teollisuusoppilaitos

Operaattoriksi SSAB:n Raahen Terästehtaalle

Operaattori

Iivari on SSAB:n Raahen terästehtaalla operaattori. Operaattorit toimivat tiiminä, jonka vastuulla on tuotantolinjojen sujuva toiminta. Operaattorit valvovat valmistusprosessia ja häiriötilanteissa ratkaisevat ongelmat. Laadun tarkkailu on tärkeä osa työtä.

Iivari Kylmäoja

Operaattori

Iivari on SSAB:n Raahen terästehtaalla operaattori. Operaattorit toimivat tiiminä, jonka vastuulla on tuotantolinjojen sujuva toiminta. Operaattorit valvovat valmistusprosessia ja häiriötilanteissa ratkaisevat ongelmat. Laadun tarkkailu on tärkeä osa työtä.

Lukion ja armeijan jälkeen Joensuun yliopistoon historiaa opiskelemaan

Historin opiskelua vai "jotain konkreettista tekemistä"...

SSAB:lle Raaheen oppisopimusoppilaaksi

Operaattoriksi SSAB:n Raahen Terästehtaalle

Kesätöitä kettutarhalla ja maalarina

Vaneritehtaalle operaattoriksi

Prosessiteollisuuden (metallinjalostuksen) ammattitutkinto, SSAB Raahen Teollisuusoppilaitos

Työkaverit

Legoista sai upeita tehtaita!

Lukion jälkeen Oulun yliopistoon opiskelemaan prosessitekniikkaa

SSAB:lla kesätöissä, tuotantotyöntekijä masuunilla - innosti kandityön aiheeseen

Kesätyöt SSAB:n masuunilla tuotantotyöntekijänä - innosti pääaineen valintaan opinnoissa

Pääaineeksi prosessimetallurgia ja sivuaineeksi automaatiotekniikka

Kesätyö SSAB:n raudanvalmistus kehitystiimissä insinööriharjoittelijana - diplomityön tekijäksi

Kesätöissä työnjohtajana masuunien ja koksaamon raaka-ainekentillä

Valmistuminen diplomi-insinööriksi ja töihin SSAB:n tekniseen kehitysohjelmaan

Tutkimus- ja kehitysinsinööri

SSAB:n teknisessä kehitysohjelmassa Petri on mukana erilaisissa projekteissa monessa eri kehitystiimissä. "Työ on todella mielenkiintoista!" Tiimien tehtävä on kehittää tuotantoprosessien toimivuutta, esimerkiksi tuotantokapasiteetin parantaminen, pullonkaulojen poistaminen, prosessien optimointi ja hävikin minimointi. 

Tavoitteena on löytää ratkaisuja tehdä entistä kestävämpiä tuotteita pienemmällä teräsmäärällä. "Mitä parempia tuotteita ja tuotantomenetelmiä kehitämme, sitä vähemmän, me ja myös loppuasiakkaat, kuormitamme ympäristöä!"

Tutkimus- ja kehitysinsinööri

SSAB:n teknisessä kehitysohjelmassa Petri on mukana erilaisissa projekteissa monessa eri kehitystiimissä. "Työ on todella mielenkiintoista!" Tiimien tehtävä on kehittää tuotantoprosessien toimivuutta, esimerkiksi tuotantokapasiteetin parantaminen, pullonkaulojen poistaminen, prosessien optimointi ja hävikin minimointi. 

Tavoitteena on löytää ratkaisuja tehdä entistä kestävämpiä tuotteita pienemmällä teräsmäärällä. "Mitä parempia tuotteita ja tuotantomenetelmiä kehitämme, sitä vähemmän, me ja myös loppuasiakkaat, kuormitamme ympäristöä!"

Legoista sai upeita tehtaita!

SSAB:lla kesätöissä, tuotantotyöntekijä masuunilla - innosti kandityön aiheeseen

Pääaineeksi prosessimetallurgia ja sivuaineeksi automaatiotekniikka

Kesätöissä työnjohtajana masuunien ja koksaamon raaka-ainekentillä

Lukion jälkeen Oulun yliopistoon opiskelemaan prosessitekniikkaa

Kesätyöt SSAB:n masuunilla tuotantotyöntekijänä - innosti pääaineen valintaan opinnoissa

Kesätyö SSAB:n raudanvalmistus kehitystiimissä insinööriharjoittelijana - diplomityön tekijäksi

Valmistuminen diplomi-insinööriksi ja töihin SSAB:n tekniseen kehitysohjelmaan

Matikka ja fysiikka ok - mitä isona: diplomi-insinööri, lääkäri vai arkkitehti...

Opiskelemaan kemiantekniikan DI:ksi, Åbo Akademi, Kemiallis-teknillinen tiedekunta

Diplomityö paperiteollisuuden yritykselle ja töihin Ranskaan

Paluu Suomeen, aikuiskouluttaja ja osaamisen kehittäminen teollisuudessa

Kasvatustieteen opintoja Tampereen yliopistossa ja ammatillisen kouluttajan pätevyys Hämeen ammattikorkeakoulusta

Ruukille henkilöstön kehittäjäksi, HRD-asiantuntija

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalle Lean manageriksi ja tiimin esimieheksi

Head of SSAB One, Hämeenlinna (Lean Manager)

Lotan tiimi SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalla on osa maailmanlaajuista SSAB One -yksikköä. Lotta on tiimin esimies, he kehittävät SSAB:n johtamis- ja työkulttuuria. Lotta järjestää työntekijöille työpajoja, joissa koulutetaan perusasioita ja valmennetaan jatkuvaan kehittämiseen. Lotan tehtävä on myös tukea esimiehiä ja heidän tiimejänsä ja valmentaa ihmisiä arjen työtehtävissä. Tavoitteena on saada koko henkilöstö mukaan tuotannon ja töiden kehittämiseen.

 

Head of SSAB One, Hämeenlinna (Lean Manager)

Lotan tiimi SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalla on osa maailmanlaajuista SSAB One -yksikköä. Lotta on tiimin esimies, he kehittävät SSAB:n johtamis- ja työkulttuuria. Lotta järjestää työntekijöille työpajoja, joissa koulutetaan perusasioita ja valmennetaan jatkuvaan kehittämiseen. Lotan tehtävä on myös tukea esimiehiä ja heidän tiimejänsä ja valmentaa ihmisiä arjen työtehtävissä. Tavoitteena on saada koko henkilöstö mukaan tuotannon ja töiden kehittämiseen.

 

Matikka ja fysiikka ok - mitä isona: diplomi-insinööri, lääkäri vai arkkitehti...

Diplomityö paperiteollisuuden yritykselle ja töihin Ranskaan

Kasvatustieteen opintoja Tampereen yliopistossa ja ammatillisen kouluttajan pätevyys Hämeen ammattikorkeakoulusta

SSAB:n Hämeenlinnan tehtaalle Lean manageriksi ja tiimin esimieheksi

Opiskelemaan kemiantekniikan DI:ksi, Åbo Akademi, Kemiallis-teknillinen tiedekunta

Paluu Suomeen, aikuiskouluttaja ja osaamisen kehittäminen teollisuudessa

Ruukille henkilöstön kehittäjäksi, HRD-asiantuntija