Olemme varmistamassa kestävää kehitystä!

Insinööriopiskelija Johanna Törmä on WSP Finlandilla avustava suunnittelija ja samalla hän viimeistelee opinnäytetyötään.

Johanna avustaa WSP:llä vanhempia asiantuntijoita tiimissä, joka suunnittelee ja mallintaa teollisuusrakenteita. Tietomallinnusta hän tekee ryhmätyönä. Näin ratkaisuihin saadaan monen osaajan näkökulma ja varmistetaan oikea lähestymistapa ratkaistavana oleviin asioihin. Matematiikan tiedot ja taidot ovat käytössä päivittäin. "Mallinnuksessa on oltava hyvä hahmotuskyky ja geometria hallussa."

Johannalle työssä on tärkeää sen monipuolisuus, hyvät työkaverit ja tietenkin mahdollisuus kehittyä. "Pääsen antamaan kehitysideoita jonkun asian ratkaisemiseksi uudella tavalla! Nuorella suunnittelijalla on iso innostus oppia ja onkin maltettava tehdä töitä kehittymisen ja etenemisen mahdollistamiseksi."

"WSP:llä otetaan huomioon yhteiskunnalliset ja ympäristövaikutukset sekä rakennettuun että luonnontilaiseen ympäristöön. Kaikki suunnitteluratkaisut mitä teen vaikuttavat tulevaisuuden ympäristöön ja näkyvät valmiissa rakennuksissa!"

Koulutus

Insinööriopiskelija, Vaasan ammattikorkeakoulu, Rakennustekniikka, suuntautuminen rakennetekniikka

Ammattinimike

Avustava suunnittelija
Tähän mennessä
Johanna Törmä

Lukiossa: luokanopettajaksi vai insinööriksi? Opettaja oli tuttu ammatti

Välivuonna kasvatustieteitä, koulukäynninohjaaja, opettajan sijaisuuksia

Vaasan AMK:lle opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Ensimmäiset kesät ABB:llä ja opintojen ohessakin

Opiskeluaikana Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:n opiskelutoimikunnassa

Kesätöihin WSP Finlandille rakennesuunnittelun yksikköön

Avustava suunnittelija WSP:llä ja opinnäytetyö valmistumassa WSP:lle

Avustava suunnittelija

Johannan tiimissä WSP:llä suunnitellaan ja mallinnetaan teollisuusrakennusten rakenteet - tekniset ratkaisut ja materiaalivalinnat. Työtä tehdään projekteittain ryhmissä. Suunnitteluratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuden ympäristöön ja sen turvallisuuteen käyttäjille. Virtuaalitodellisuudessa käyttäjille näytetään miltä kohde näyttää tulevaisuudessa.

Johanna Törmä

Avustava suunnittelija

Johannan tiimissä WSP:llä suunnitellaan ja mallinnetaan teollisuusrakennusten rakenteet - tekniset ratkaisut ja materiaalivalinnat. Työtä tehdään projekteittain ryhmissä. Suunnitteluratkaisut vaikuttavat pitkälle tulevaisuuden ympäristöön ja sen turvallisuuteen käyttäjille. Virtuaalitodellisuudessa käyttäjille näytetään miltä kohde näyttää tulevaisuudessa.

Lukiossa: luokanopettajaksi vai insinööriksi? Opettaja oli tuttu ammatti

Vaasan AMK:lle opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Opiskeluaikana Rakennusinsinöörit ja -arkkitehdit ry:n opiskelutoimikunnassa

Avustava suunnittelija WSP:llä ja opinnäytetyö valmistumassa WSP:lle

Välivuonna kasvatustieteitä, koulukäynninohjaaja, opettajan sijaisuuksia

Ensimmäiset kesät ABB:llä ja opintojen ohessakin

Kesätöihin WSP Finlandille rakennesuunnittelun yksikköön

Työkaverit

Lukiossa: lääkis vai ...

Kandidaatin tutkinto, Oulun yliopisto, Ympäristötekniikka

Vaihto-opiskelijana Saksassa, Munchenin teknillinen yliopisto, School of Management

DI-opinnot ja ympäristötekniikan avustavat tutkimustehtävät Oulun yliopistossa

Diplomityö ja geoteknistä suunnittelua teknologiayrityksessä

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, Vesi- ja geoympäristötekniikka ja Johtaminen

Tietomallikoordinaattorina teknologiayrityksessä

BIM-asiantuntijaksi WSP:lle (BIM, Building Information Modeling)

BIM-asiantuntija

Valtteri on mukana suunnittelemassa rakennetun ympäristön kohteita, jotka eri tavoin helpottavat ihmisten ja organisaatioiden elämää.

BIM-asiantuntija

Valtteri on mukana suunnittelemassa rakennetun ympäristön kohteita, jotka eri tavoin helpottavat ihmisten ja organisaatioiden elämää.

Lukiossa: lääkis vai ...

Vaihto-opiskelijana Saksassa, Munchenin teknillinen yliopisto, School of Management

Diplomityö ja geoteknistä suunnittelua teknologiayrityksessä

Tietomallikoordinaattorina teknologiayrityksessä

Kandidaatin tutkinto, Oulun yliopisto, Ympäristötekniikka

DI-opinnot ja ympäristötekniikan avustavat tutkimustehtävät Oulun yliopistossa

Diplomi-insinööri, Oulun yliopisto, Vesi- ja geoympäristötekniikka ja Johtaminen

BIM-asiantuntijaksi WSP:lle (BIM, Building Information Modeling)