Ohjeita oppimisprojektista kertomiseen

Koulu
Koulun nimi, luokka tai opetusryhmä, ja esim. painotus
Teema
Oppimisprojektin teema
Opintokäyntikohteet
Ammattikorkeakoulu tai yliopisto (MyTech-päivän opintokäynnin kohde)
Teknologiayritys (MyTech-päivän opintokäynnin kohde)

Tällä sivulla kerrotaan ilmiölähtöisestä oppimisprojektista koulussa sekä opintokäynneillä korkeakoulussa ja teknologiayrityksessä.

Tarinanne sisältö voi olla tekstiä, kuvia ja videoita. Tekemisiä, kokemuksia ja oivalluksia tutkitusta ilmiöstä, MyTech-päivän opintokäynneistä ja koko oppimisprojektista.

Kaikki luokkansa tai oppilasryhmänsä ilmoittaneet opettajat saavat kirjautumistunnukset tarinan kertomiseen tälle sivulle. Tunnukset lähetetään opettajalle sähköpostiin.

Sisällön lisääminen on helppoa. Sivun oikeassa alareunassa on Lisää sisältöä -nappula, klikkaa sitä ja valitse haluamasi sisältökenttä: teksti, kuva tai video. 
Kun lisäät tekstikentän, saat aina myös otsikkokentän. Otsikot voivat jäsennellä esimerkiksi projektin etenemistä. Muista myös tallentaa jokainen lisäämäsi sisältökenttä;) 
Kirjoita perustiedot oppimisprojektistanne tämän sivun yläosan laatikoihin.

Kerro oppimisprojektistanne oppilaidesi kanssa! Jakakaa esimerkiksi roolit, kuka kirjoittaa, kuka valokuvaa, kuka piirtää, kuka videoi jne. Tarinaa kannattaa työstää vaiheittain, tallennettua tarinaa pääsee muokkaamaan ja jatkamaan aina uudestaan. Aloittakaa tarinan työstäminen jo ilmiölähtöisen projektinne suunnitteluvaiheessa. Kertokaa miten etenitte koulussa oppitunneilla, mitä tapahtui MyTech-päivän opintokäynneillä yrityksessä ja korkeakoulussa, miten oppimisprojektinne huipentui päätökseen.  

Aloittakaa lyhyellä ingressillä!

Kertokaa lyhyesti oppimisprojektinne ydin, esimerkiksi merkittävin oivallus teemasta, MyTech-päivän opintokäynneiltä tai koko projektista! 

Esimerkki tarinan etenemisestä

Kertokaa miksi ja miten valitsitte oman teemanne.
Mitä ilmiötä halusitte tutkia ja pohtia, minkä ongelman halusitte ratkaista tai mihin kysymyksiin halusitte vastauksia. 

Mitä oppilaat tekivät koulussa eri aineiden oppitunneilla tai kotitehtävinä.

Missä ja milloin kävitte MyTech-päivän opintokäynneillä ja mitä siellä tehtiin, nähtiin, koettiin ...

Ja lopuksi päätelmät ja oivallukset ilmiöstä, teemasta ja koko oppimisprojektista.
Kertokaa myös mikä oli parasta ja mitä jonkun muun kannattaisi tehdä toisin!

Kuvat ja videot elävöittävät tarinaanne!