Oppisopimuksella prosessinhoitajaksi

Pilvi Vesala halusi vaihtaa ammattia ja kouluttautui oppisopimuksella prosessinhoitajaksi. Nyt hän on töissä Nornickelin Harjavallan nikkelijalostamolla.

Prosessinhoitaja pitää huolen, että tuotantoprosessi on käynnissä ja laitteet toimivat. Pilvi työskentelee nikkelijalostamon liuottamolla. Tuotantoprosessia valvotaan ohjaamossa ja ns. kenttäkierroksilla tarkastetaan ja hoidetaan jalostamon tuotantolaitteita ja otetaan prosessista näytteitä.

Prosessinhoitaja tuntee tehtaan kuin omat taskunsa: hän tunnistaa laitteiden toimivuuden niiden äänistä. Pilvi tunnistaa mahdolliset viat ja osaa myös tarpeen vaatiessa korjata niitä. "Kemian ja matikan ymmärrys auttaa menestymään näissä hommissa!"

Pilvi kouluttautui aikuisiällä prosessinhoitajaksi oppisopimuksella. "Ammatinvaihtoa miettiessäni tämä tuntui kiinnostavalta - tuttuja työskenteli prosessinhoitajina. Olen viihtynyt monipuolisessa työssäni!" 

Koulutus

Länsirannikon Koulutus WinNova, Prosessiteollisuuden koulutusohjelma, prosessinhoitaja

Ammattinimike

Prosessinhoitaja
Tähän mennessä
Pilvi Vesala

Turvallisuusalan perustutkinto Kurikan ammattiopistossa

Vartijan ja arvokuljettajan töitä yhdeksän vuotta

Opiskelemaan prosessiteollisuuden perustutkintoa Porin Winnovaan

Työssäoppimisjaksot ja tutkinnon näytöt Nornickelillä

Nornickelille oppisopimuskoulutukseen, tavoitteena ammattitutkinto työn ohella

Vaikutuinen työ prosessinhoitajana

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja valvoo ohjaamossa tuotannonprosessia ja "kenttäkierroksilla" huoltaa laitteita ja ottaa näytteitä. 

Pilvi Vesala

Prosessinhoitaja

Prosessinhoitaja valvoo ohjaamossa tuotannonprosessia ja "kenttäkierroksilla" huoltaa laitteita ja ottaa näytteitä. 

Turvallisuusalan perustutkinto Kurikan ammattiopistossa

Opiskelemaan prosessiteollisuuden perustutkintoa Porin Winnovaan

Nornickelille oppisopimuskoulutukseen, tavoitteena ammattitutkinto työn ohella

Vartijan ja arvokuljettajan töitä yhdeksän vuotta

Työssäoppimisjaksot ja tutkinnon näytöt Nornickelillä

Vaikutuinen työ prosessinhoitajana

Työkaverit

Halusi "jonkinlaiseksi tutkijaksi" jo yläkoulussa, kemia ja kemiantekniikka kiinnostivat

Lukion jälkeen opiskelemaan kemiantekniikkaa Lappeenrannan yliopistoon

Kesätöissä erilaisissa laboratorioissa; laadunvalvontaa, näytteiden ottoa ja analysointia, kemiallisia analyysejä

Diplomityö VTT:llä Jyväskylässä - kokemusta oman tutkimusprojektin vetämisestä

Valmistuminen diplomi-insinööriksi, pääaineena prosessitutkimus ja -kehitys

Nornickelille Harjavaltaan tutkimusinsinööriksi - ensimmäinen "oikea" työ

Tutkimusinsinööri

Henna on nikkelijalostamon tutkimus- ja kehitysosastolla viiden muun tutkijan kanssa. Osastolla tehdään raaka-ainetutkimusta, prosessitutkimusta ja -kehitystä sekä tuotekehitystä. Jokaisella tutkijalla on oma vastuualue. Tutkimusprojekteissaan Henna vastaa suunnittelusta ja laskelmista, koeajoista ja labrakokeista sekä tulosten analysoinnista, raportoinnista ja toimenpide-ehdotuksista. Projekteissa tehdään tiivistä yhteistyötä tuotannon ja laboratorion ammattilaisten kanssa.

Tutkimusinsinööri

Henna on nikkelijalostamon tutkimus- ja kehitysosastolla viiden muun tutkijan kanssa. Osastolla tehdään raaka-ainetutkimusta, prosessitutkimusta ja -kehitystä sekä tuotekehitystä. Jokaisella tutkijalla on oma vastuualue. Tutkimusprojekteissaan Henna vastaa suunnittelusta ja laskelmista, koeajoista ja labrakokeista sekä tulosten analysoinnista, raportoinnista ja toimenpide-ehdotuksista. Projekteissa tehdään tiivistä yhteistyötä tuotannon ja laboratorion ammattilaisten kanssa.

Halusi "jonkinlaiseksi tutkijaksi" jo yläkoulussa, kemia ja kemiantekniikka kiinnostivat

Kesätöissä erilaisissa laboratorioissa; laadunvalvontaa, näytteiden ottoa ja analysointia, kemiallisia analyysejä

Valmistuminen diplomi-insinööriksi, pääaineena prosessitutkimus ja -kehitys

Lukion jälkeen opiskelemaan kemiantekniikkaa Lappeenrannan yliopistoon

Diplomityö VTT:llä Jyväskylässä - kokemusta oman tutkimusprojektin vetämisestä

Nornickelille Harjavaltaan tutkimusinsinööriksi - ensimmäinen "oikea" työ

Ylioppilaaksi Björneborgs Svenska Samskolasta

Opiskelemaan Åbo Akademiaan pääaineena kemiantekniikkaa ja sivuaineena teollisuustaloutta

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen armeija

Kesät töissä prosessiteollisuudessa, Bolidenillä Harjavallassa prosessinhoitajana ja työnjohtajana

Jatkona diplomityö Bolidenille

Opintojen jälkeen Nornickelille Harjavaltaan, ensin tutkimusinsinööriksi ja muutaman vuoden jälkeen eteneminen käyttöpäälliköksi

Käyttöpäällikkö

Käyttöpäällikkönä Kalle vastaa siitä, että tuotantosuunnitelmat toteutuvat, sekä määrä että laatu. Työhön kuuluu myös budjetointia ja investointien suunnittelua. Käyttöpäällikkö on myös esimies ja siksi oman osaston kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeitä tehtäviä. 

Käyttöpäällikkö

Käyttöpäällikkönä Kalle vastaa siitä, että tuotantosuunnitelmat toteutuvat, sekä määrä että laatu. Työhön kuuluu myös budjetointia ja investointien suunnittelua. Käyttöpäällikkö on myös esimies ja siksi oman osaston kehittäminen sekä henkilöstön hyvinvointi ovat tärkeitä tehtäviä. 

Ylioppilaaksi Björneborgs Svenska Samskolasta

Ensimmäisen opiskeluvuoden jälkeen armeija

Jatkona diplomityö Bolidenille

Opiskelemaan Åbo Akademiaan pääaineena kemiantekniikkaa ja sivuaineena teollisuustaloutta

Kesät töissä prosessiteollisuudessa, Bolidenillä Harjavallassa prosessinhoitajana ja työnjohtajana

Opintojen jälkeen Nornickelille Harjavaltaan, ensin tutkimusinsinööriksi ja muutaman vuoden jälkeen eteneminen käyttöpäälliköksi

Ylioppilaaksi Mukkulan lukiosta Lahdessa

Ennen opintoja armeijassa ja varastomies LVI-tuotteita myyvässä tukkuliikkeessä

Opiskelemaan Satakunnan Ammattikorkeakouluun kemiantekniikkaa

Kesätöissä ja työharjoittelussa Nornickelillä Harjavallassa

Opintojen jälkeen määräaikaisena prosessinhoitajana Nornickelillä

Valittiin nykyiseen tehtävään vuoroinsinööriksi

Vuoroinsinööri

Vuoroinsinööri osallistuu nikkelin jalostukseen, tuuraa vuorotyönjohtajia ja perehdyttää uudet työntekijät. 

Vuoroinsinööri

Vuoroinsinööri osallistuu nikkelin jalostukseen, tuuraa vuorotyönjohtajia ja perehdyttää uudet työntekijät. 

Ylioppilaaksi Mukkulan lukiosta Lahdessa

Opiskelemaan Satakunnan Ammattikorkeakouluun kemiantekniikkaa

Opintojen jälkeen määräaikaisena prosessinhoitajana Nornickelillä

Ennen opintoja armeijassa ja varastomies LVI-tuotteita myyvässä tukkuliikkeessä

Kesätöissä ja työharjoittelussa Nornickelillä Harjavallassa

Valittiin nykyiseen tehtävään vuoroinsinööriksi