Vesivarat ja tulvariskit hallinnassa

DI Thomas Banafa on Rambollin vesihuollon yksikössä suunnittelija ja projektipäällikkö. Hän osaa vastata, miten tulviin voidaan varautua ja miten isot rakennushankkeet vaikuttavat vesistöihin.

Thomasta innostaa kun hän onnistuu löytämään uuden ja paremman ratkaisun, jolla voidaan varmistaa ihmisille turvallista asumista. "Esimerkiksi varautuminen tulviin niin, että ihmiset ovat turvassa ja ympäristö säilyy ehjänä." Nämä ratkaisut, kuten huomaamattomat tulvapenkereet ja järvien kunnostus, eivät aina näy päällepäin, mutta on niillä on iso merkitys toimivassa elinympäristössä. Hän myös tekee taustaselvityksiä kun suunnitellaan uusia kaupunginosia ja valtateitä.

Vesivarojen ja tulvariskien hallinta on työtä, joka palvelee yleistä etua. "Merkityksellisyys motivoi sekä mahdollisuus koko ajan kehittyä ja ymmärtää lisää siitä miten kaupunkeja suunnitellaan ja rakennetaan." Thomakselle myös uusien suunnittelutyökalujen kehittäminen on mielenkiintoista, esimerkiksi paikkatieto- ja virtausmallinnukset. "Ilman matikan ja fysiikan osaamista olisin monta kertaa ollut hukassa."

Koulutus

Diplomi-insinööri. Aalto-yliopisto, ympäristö- ja vesitekniikka, vesitalous

Ammattinimike

Suunnittelija ja projektipäällikkö, vesivarojen ja tulvariskien hallinta
Tähän mennessä
Thomas Banafa

Aalto-yliopistoon opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa

Ympäristöasiat alkoivat kiinnostaa, joten kandiopintojen pääaine vaihtui ympäristö- ja vesitekniikkaan

Maisterivaiheen opinnoissa pääaineena vesitalous

Kesätyöt lisäsivät motivaatiota, varsinkin tulvakartoitus Suomen ympäristökeskuksessa

Vuoden vaihto-opiskelu Salvadorissa Brasiliassa

Diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistosta ja töihin Rambollille

Suunnittelija ja projektipäällikkö, vesivarojen ja tulvariskien hallinta

Rambollin vesihuollon yksikössä suunnitellaan toimintoja, jotka varmistavat ihmisille puhdasta vettä hanoista ja vessan vesien palautumisen turvallisesti luontoon. Vesivarojen hallinta ja tulvariskeihin varautuminen ovat tärkeä osa Thomaksen työtä. Omissa projekteissaan hän ohjaa tiiminsä selvitys- ja suunnittelutyötä. Isoissa monialahankkeissa hän on mukana asiantuntijana ja suunnittelijana. Projektinhallinnan ja suunnittelun lisäksi Thomas tekee myös asiakastyötä ja mm. uusien suunnittelutyökalujen kehittämistyötä.

Thomas Banafa

Suunnittelija ja projektipäällikkö, vesivarojen ja tulvariskien hallinta

Rambollin vesihuollon yksikössä suunnitellaan toimintoja, jotka varmistavat ihmisille puhdasta vettä hanoista ja vessan vesien palautumisen turvallisesti luontoon. Vesivarojen hallinta ja tulvariskeihin varautuminen ovat tärkeä osa Thomaksen työtä. Omissa projekteissaan hän ohjaa tiiminsä selvitys- ja suunnittelutyötä. Isoissa monialahankkeissa hän on mukana asiantuntijana ja suunnittelijana. Projektinhallinnan ja suunnittelun lisäksi Thomas tekee myös asiakastyötä ja mm. uusien suunnittelutyökalujen kehittämistyötä.

Aalto-yliopistoon opiskelemaan tietoliikennetekniikkaa

Maisterivaiheen opinnoissa pääaineena vesitalous

Vuoden vaihto-opiskelu Salvadorissa Brasiliassa

Ympäristöasiat alkoivat kiinnostaa, joten kandiopintojen pääaine vaihtui ympäristö- ja vesitekniikkaan

Kesätyöt lisäsivät motivaatiota, varsinkin tulvakartoitus Suomen ympäristökeskuksessa

Diplomi-insinöörin tutkinto Aalto-yliopistosta ja töihin Rambollille

Työkaverit

Insinööriopintoihin Lahden ammattikorkeakouluun. Myös arkkitehdin työ kiinnosti.

Ympäristöteknologian koulutusohjelma, miljöösuunnittelu

Kesätöissä hautausmaalla, taimimyymälässä ja Lahden kaavoitusosastolla maisemaselvitys

Töihin Rambollille, maisemasuunnittelua kunnallistekniikan yksikössä Hollolan ja Lahden toimistoissa

Rambollin Espoon toimistoon

Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaupungeissa vei jatko-opiskelemaan ylempää insinöörin tutkintoa

M.Eng. Lahden AMK, englanninkielinen ympäristöteknologian ohjelma, ilmastonmuutos ja kaupunkisuunnittelu

Maisemasuunnittelija ja projektipäällikkö

Tiia on Rambollilla maisemasuunnittelijana erikoistunut kaupunkitilojen viher- ja ympäristösuunnitteluun sekä hulevesisuunnitteluun. Suunnittelu ja projektienhallinta on tiivistä yhteistyötä geotekniikan, kunnallistekniikan ja valaistuksen kollegoiden sekä tietysti asiakkaiden kanssa. Tiia osallistuu myös kehitys- ja myyntitoimintaan.

Maisemasuunnittelija ja projektipäällikkö

Tiia on Rambollilla maisemasuunnittelijana erikoistunut kaupunkitilojen viher- ja ympäristösuunnitteluun sekä hulevesisuunnitteluun. Suunnittelu ja projektienhallinta on tiivistä yhteistyötä geotekniikan, kunnallistekniikan ja valaistuksen kollegoiden sekä tietysti asiakkaiden kanssa. Tiia osallistuu myös kehitys- ja myyntitoimintaan.

Insinööriopintoihin Lahden ammattikorkeakouluun. Myös arkkitehdin työ kiinnosti.

Kesätöissä hautausmaalla, taimimyymälässä ja Lahden kaavoitusosastolla maisemaselvitys

Rambollin Espoon toimistoon

M.Eng. Lahden AMK, englanninkielinen ympäristöteknologian ohjelma, ilmastonmuutos ja kaupunkisuunnittelu

Ympäristöteknologian koulutusohjelma, miljöösuunnittelu

Töihin Rambollille, maisemasuunnittelua kunnallistekniikan yksikössä Hollolan ja Lahden toimistoissa

Kiinnostus ilmastonmuutokseen sopeutumiseen kaupungeissa vei jatko-opiskelemaan ylempää insinöörin tutkintoa

Haave englannin opettajaksi opiskelusta vaihtui välivuonna, kun löytyi hallintotieteet: ympäristöpolitiikka ja aluetieteet

Tampereen yliopistoon opiskelemaan hallintotieteiden maisteriksi ja kiinnostus maankäytön suunnitteluun

Pääaineopinnoissa painottui demokraattinen päätöksenteko, vuorovaikutteinen suunnittelu ja kansalaisaktiivisuuden merkitys

Sivuaineopinnot: journalistiikka ja viestintä, hallintotiede ja energiapolitiikka, ympäristöturvallisuus

Opintojen ohessa Suomen ympäristökeskuksessa viestintätehtävissä, elinympäristön tietopalvelut

Kesätöissä Tampereen kaupungilla, asiakaspalvelu ja kaupunkiympäristön kehittäminen

Rambollille avustavaksi suunnittelijaksi pro gradu -työn tekemisen ohessa.

Lisäopintoina Design Management ja Palvelumuotoilu, Tampereen kesäyliopisto ja Lapin yliopisto

Suunnittelija; kaavoitus ja maankäyttö, vuorovaikutussuunnittelu

Vuorovaikutussuunnittelija ja palvelumuotoilija on tulkki Rambollin suunnittelijoiden ja suunniteltavan kohteen käyttäjien välillä Maankäyttöyksikössä. Johanna tekee suunnittelun näkyväksi asukkaille ja muille kohteen käyttäjille sekä tuo asukastiedon suunnittelijoille. Hän tekee muun muassa vuorovaikutussuunnitelmia, työryhmien toiminnan koordinointia, kyselyjä asukkaille, nettisivuja, blogeja, tiedotteita sekä järjestää yleisötilaisuuksia.

 

Suunnittelija; kaavoitus ja maankäyttö, vuorovaikutussuunnittelu

Vuorovaikutussuunnittelija ja palvelumuotoilija on tulkki Rambollin suunnittelijoiden ja suunniteltavan kohteen käyttäjien välillä Maankäyttöyksikössä. Johanna tekee suunnittelun näkyväksi asukkaille ja muille kohteen käyttäjille sekä tuo asukastiedon suunnittelijoille. Hän tekee muun muassa vuorovaikutussuunnitelmia, työryhmien toiminnan koordinointia, kyselyjä asukkaille, nettisivuja, blogeja, tiedotteita sekä järjestää yleisötilaisuuksia.

 

Haave englannin opettajaksi opiskelusta vaihtui välivuonna, kun löytyi hallintotieteet: ympäristöpolitiikka ja aluetieteet

Pääaineopinnoissa painottui demokraattinen päätöksenteko, vuorovaikutteinen suunnittelu ja kansalaisaktiivisuuden merkitys

Opintojen ohessa Suomen ympäristökeskuksessa viestintätehtävissä, elinympäristön tietopalvelut

Rambollille avustavaksi suunnittelijaksi pro gradu -työn tekemisen ohessa.

Tampereen yliopistoon opiskelemaan hallintotieteiden maisteriksi ja kiinnostus maankäytön suunnitteluun

Sivuaineopinnot: journalistiikka ja viestintä, hallintotiede ja energiapolitiikka, ympäristöturvallisuus

Kesätöissä Tampereen kaupungilla, asiakaspalvelu ja kaupunkiympäristön kehittäminen

Lisäopintoina Design Management ja Palvelumuotoilu, Tampereen kesäyliopisto ja Lapin yliopisto

Lukiossa kiinnostivat sekä tekniset että kaupalliset opinnot

Armeijan jälkeen Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikan DI:ksi

Diplomi-insinööri, pääaineena rakennustuotanto ja talous, sivuaineena yrityksen johtaminen

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi

KTM, pääaineena vastuullinen liiketoiminta ja sivuaineena rahoitus

Opiskeluaikana rakennuksilla haalariharjoittelussa kesätyönjohtajana

Rambollille Kiinteistöprojektinjohtoyksikköön rakennuttamisen projektipäälliköksi

Projektipäällikkö

Markus on rakennuttamisen projektipäällikkö Rambollilla. Kiinteistöprojektinjohto on yksikkö, jossa tehdään sekä rakennuttamista että rakennushankkeiden valvontaa. 

Projektipäällikkö

Markus on rakennuttamisen projektipäällikkö Rambollilla. Kiinteistöprojektinjohto on yksikkö, jossa tehdään sekä rakennuttamista että rakennushankkeiden valvontaa. 

Lukiossa kiinnostivat sekä tekniset että kaupalliset opinnot

Diplomi-insinööri, pääaineena rakennustuotanto ja talous, sivuaineena yrityksen johtaminen

KTM, pääaineena vastuullinen liiketoiminta ja sivuaineena rahoitus

Rambollille Kiinteistöprojektinjohtoyksikköön rakennuttamisen projektipäälliköksi

Armeijan jälkeen Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikan DI:ksi

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi

Opiskeluaikana rakennuksilla haalariharjoittelussa kesätyönjohtajana

Lukion jälkeen töissä puolustusvoimissa - eväitä johtamiseen

Insinööriopinnot Yrkeshögskolan Noviassa, Rakennusinsinööri AMK, Suunnittelu

Töihin Rambollille: Tekninen avustaja -> Suunnittelija -> Projektipäällikkö

Rambollilla teknisiä koulutuksia sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksia

Osaaminen kehittyy ja vastuut kasvavat -> Osastopäällikkö -> Head of BIM, Tietomallintaminen-yksikön päällikkö

Head of BIM - Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö johtaa ja ohjaa ihmisiään sekä on tekninen asiantuntija monille sidosryhmille. Max pääsee vaikuttamaan myös siihen miten tietomallinnusta edistetään Suomessa ja Ramboll Groupissa. Tietomallintamisen kehittämisen lisäksi Maxin yksikössä tuotetaan uusia palveluja ja myydään niitä asiakkaille. Myös tukipalvelut muille liiketoimintayksiköille paremman rakennetun ympäristön kehittämiseksi on tärkeää työtä.

 

Head of BIM - Tietomallintaminen yksikön päällikkö

Yksikön päällikkö johtaa ja ohjaa ihmisiään sekä on tekninen asiantuntija monille sidosryhmille. Max pääsee vaikuttamaan myös siihen miten tietomallinnusta edistetään Suomessa ja Ramboll Groupissa. Tietomallintamisen kehittämisen lisäksi Maxin yksikössä tuotetaan uusia palveluja ja myydään niitä asiakkaille. Myös tukipalvelut muille liiketoimintayksiköille paremman rakennetun ympäristön kehittämiseksi on tärkeää työtä.

 

Lukion jälkeen töissä puolustusvoimissa - eväitä johtamiseen

Töihin Rambollille: Tekninen avustaja -> Suunnittelija -> Projektipäällikkö

Osaaminen kehittyy ja vastuut kasvavat -> Osastopäällikkö -> Head of BIM, Tietomallintaminen-yksikön päällikkö

Insinööriopinnot Yrkeshögskolan Noviassa, Rakennusinsinööri AMK, Suunnittelu

Rambollilla teknisiä koulutuksia sekä johtamis- ja esimiesvalmennuksia