Ympäristöystävälliset ja mukavat kodit 100 vuodeksi

Anastasia opiskelee insinööriksi ja harjoittelee Optiplanilla tiimissä, jossa suunnitellaan uusia energiatehokkaita asuinrakennuksia - vaikutetaan ihmisten elinympäristöön.

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan insinööriopiskelija, Anastasia Rantanen on kesätöissä Optiplanin rakennesuunnitteluryhmässä asuntorakennusyksikössä. Hänen tehtävänään tiimin suunnitteluprosessissa on 3D-mallintaminen ja piirustusten laadinta. Työllä on iso merkitys suunnitteluaikataulussa pysymiseen ja tarvittaviin muutoksiin tuotantovaiheessa. Teknologia helpottaa sekä suunnittelutyötä että nopeuttaa koko rakennusprosessia. Uudet rakennusmateriaalit, 3D-mallinnus ja 3D-printtaus mahdollistavat ympäristöystävälliset ja energiatehokkaat asunnot ja toimitilat.

Anastasiaa innostaa ongelmien ratkaisu. "Haluan haastaa itseäni älyllisesti." Rakennusfysiikka kiinnostaa häntä, eli se miten fysiikan lait vaikuttavat onnistuneeseen rakentamiseen. "Haluan rakentaa satoja vuosia kestäviä taloja!" Teknisen osaamisen lisäksi Anastasia painottaa sosiaalisten taitojen merkitystä. "Kyky pärjätä erilaisten ihmisten kanssa ja tiimityötaidot ovat erittäin tärkeää työssä."

Koulutus

Insinööriopiskelija, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikka, Hämeen Ammattikorkeakoulu

Ammattinimike

Insinööriopiskelija, harjoittelija
Tähän mennessä
Anastasia Rantanen

Taito kolmiuloitteiseen ajatteluun innosti piirtämään

Teknikon tutkinto Valko-Venäjällä

Valko-Venäjällä teknillisessä yliopistossa rakennetekniikan opintoja

Muutto Suomeen ja ensin kielen opiskelua

Nyt insinööri-opiskelija Hämeen ammattikorkeakoulussa, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma

Kesätöissä Optiplanissa rakennesuunnitteluryhmässä

Insinööriopiskelija, harjoittelija

Anastasia harjoittelee kesätöissä Optiplanilla tiimissä, jossa suunnitellaan uusia energiatehokkaita asuinrakennuksia - vaikutetaan ihmisten elinympäristöön.

Anastasia Rantanen

Insinööriopiskelija, harjoittelija

Anastasia harjoittelee kesätöissä Optiplanilla tiimissä, jossa suunnitellaan uusia energiatehokkaita asuinrakennuksia - vaikutetaan ihmisten elinympäristöön.

Taito kolmiuloitteiseen ajatteluun innosti piirtämään

Valko-Venäjällä teknillisessä yliopistossa rakennetekniikan opintoja

Nyt insinööri-opiskelija Hämeen ammattikorkeakoulussa, Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan koulutusohjelma

Teknikon tutkinto Valko-Venäjällä

Muutto Suomeen ja ensin kielen opiskelua

Kesätöissä Optiplanissa rakennesuunnitteluryhmässä

Työkaverit

Peruskoulun jälkeen hammashoitajan tutkinto

Arkkitehtuuri ja rakentaminen alkoi kiinnostaa...

Suunnitteluassistentin perustutkinto

Työharjoittelu Optiplanilla

Suunnitteluassistentiksi Optiplanille

Suunnitteluassistentti

Arkkitehtuuri ja rakentaminen innostivat Emmaa etsimään uutta suuntaa suunnitteluassistentin opinnoista. Nyt innostaa monipuolinen työ ja jatkokoulutuskin on alkanut kiinnostaa.

Suunnitteluassistentti

Arkkitehtuuri ja rakentaminen innostivat Emmaa etsimään uutta suuntaa suunnitteluassistentin opinnoista. Nyt innostaa monipuolinen työ ja jatkokoulutuskin on alkanut kiinnostaa.

Peruskoulun jälkeen hammashoitajan tutkinto

Suunnitteluassistentin perustutkinto

Suunnitteluassistentiksi Optiplanille

Arkkitehtuuri ja rakentaminen alkoi kiinnostaa...

Työharjoittelu Optiplanilla

TET-jaksolta innostus lämpö-, vesi, ja ilmastointiosaamiseen

Ammattiopistossa LVI-asentajan tutkintoa opiskellessa kiinnostus jatko-opintoihin

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka, tutkinto Arkada ammattikorkeakoulusta

Putkiasentajan töitä ja vaihtoehtoisia viemärisaneerausmenetelmiä.

Nyt Optiplanilla LVI-suunnittelijana 2,5 vuotta.

Nuorempi suunnittelija

 LVI-suunnittelu - työtä, jossa ratkaistaan ongelmia ja tehdään konkreettisia näkyviä asioita!

Nuorempi suunnittelija

 LVI-suunnittelu - työtä, jossa ratkaistaan ongelmia ja tehdään konkreettisia näkyviä asioita!

TET-jaksolta innostus lämpö-, vesi, ja ilmastointiosaamiseen

Insinööri (AMK), LVI-tekniikka, tutkinto Arkada ammattikorkeakoulusta

Nyt Optiplanilla LVI-suunnittelijana 2,5 vuotta.

Ammattiopistossa LVI-asentajan tutkintoa opiskellessa kiinnostus jatko-opintoihin

Putkiasentajan töitä ja vaihtoehtoisia viemärisaneerausmenetelmiä.