MyTech-ohjelman kyselyt oppilaille

Ennakkokysely
Kyselyn tarkoituksena on saada kuva oppilaiden ennakkokäsityksistä ja herätellä kiinnostusta ohjelman teemoihin: Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi, Tulevaisuuden elinympäristö.

Ohjeistus kyselyn toteuttamiseen
- Opettajalle linkki kyselyyn: https://play.kahoot.it/#/k/705667f6-b399-494e-aedf-42127f8eb813
- Opettaja avaa kyselyn = uuden pelin (Classic mode) ja kertoo oppilaille PIN-koodin 
- Oppilaat menevät sivulle https://kahoot.it ja laittavat Game PIN -kohtaan opettajan antaman koodin ja keksivät nimimerkin itselleen.

Ennakkokyselyn eli pelin kulku
- Opettaja aloittaa pelin kun kaikki oppilaat ovat kirjautuneet sisään 
- Opettaja johtaa pelin kulkua kysymys kerrallaan, aikaa vastata on 30 s.
- Jokaisen kysymyksen jälkeen voi keskustella, millaisia vastauksia kysymykseen tuli ja mitä ajatuksia kysymys herätti.

Oikeat vastaukset:
1.    Ei ole oikeaa vastausta.
2.    Harvesteri ei ole terveysteknologiaa, kaikki muut ovat. Aina ei tule ajatelleeksi, kuinka laaja kokonaisuus terveysteknologia on.
3.    Ei ole oikeaa vastausta.
4.    Ei ole oikeaa vastausta. Kaupunki- ja yhdyskuntasuunnittelu on kasvava osa-alue.
5.    Verojen kiertäminen on ainoa väärä vastaus.
6.    ”En ole tarpeeksi hyvä matematiikassa” on "väärä" vastaus. :)

Pelin loputtua opettaja tallentaa Excel-raportin pelin tuloksista.

 

Loppukysely
Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa, mitä ajatuksia opintokäynnit oppilaissa herättivät ja muuttiko projektipäivä oppilaiden käsityksiä teknologia-alasta.

Ohjeistus kyselyn toteuttamiseen 
- Opettajalle linkki kyselyyn: https://play.kahoot.it/#/k/af960f71-b8c4-4267-b79b-727a0e5e25ce
- Opettaja avaa kyselyn = uuden pelin (Classic mode) ja kertoo oppilaille PIN-koodin.
- Oppilaat menevät sivulle https://kahoot.it ja laittavat Game PIN -kohtaan opettajan antaman koodin ja keksivät nimimerkin itselleen. 

Loppukyselyn eli pelin kulku 
- Opettaja aloittaa pelin kun kaikki oppilaat ovat kirjautuneet sisään. Opettaja johtaa pelin kulkua kysymys kerrallaan, aikaa vastata on 30 s.
- Jokaisen kysymyksen jälkeen voi keskustella, millaisia vastauksia kysymykseen tuli ja mitä ajatuksia kysymys herätti.
- Pelin loputtua opettaja tallentaa Excel-raportin pelin tuloksista.