Sturenkatu 18–22
00510 Helsinki

Stadin AO, Sturenkadun ja Pälkäneentien toimipaikka

Stadin AO Suomen suurin ammattiopisto
17 000 opiskelijaa,  27 perustutkintoa – yli 50 eri ammattia.  Jokaisella opiskelijallamme on oma yksilöllinen ja joustava opintopolku

Amattioppilaitosesittely

Stadin AO:n sivustoilla keskeisimmät teknologia-alan opinnot ovat alla, mutta lisää tutkintoja löydät stadinao.fi -linkin takaa.
Kone- ja tuotantotekniikka perustutkinnot
Tuotetekniikka ammattitutkinnot
Sähkö- ja automaatioala
Tieto- ja viestintätekniikka
Tekninen suunnittelu

Jatkuva haku
Yhteishaku

Sähkö- ja automaatioalan perustutkinto

Sähköasentaja - automaatioasentaja

Sturenkadun ja Pälkäneentien toimipaikat (Vallila)

Sähköasentaja työskentelee rakennusten sähköasennus- ja teollisuussähköasennustehtävissä sekä niiden rakennus- ja muutostöissä.

Automaatioasentaja tekee teollisuus- ja kiinteistöautomaation asennus-, huolto- ja korjaustöitä.

Työpaikkoja
- energia-alan yritykset
- isot teollisuuslaitokset
- Sähköurakoitsijat
- ympäristöpalveluyritykset
- oma yritys

Teknisen suunnittelun perututkinto

Suunnitteluassistentti

Sturenkadun toimipaikka (Vallila)

Työtehtäviä
- teknisen alan piirustuksien ja asiakirjojen tekeminen ja ylläpitäminen
- avustavat työtehtävät suunnittelutoimistossa
- mallintaminen ja visualisointi
- asiakaspalvelu sekä laitteiden ja ohjelmien ylläpito

Huom! Värinäön heikkous ja värisokeus vaikeuttavat työskentelyä CAD-ohjelmilla.

Työpaikkoja
- arkkitehtitoimistot
- rakennesuunnittelu- ja LVI-suunnittelutoimistot
- sähkösuunnittelu ja infra-alan suunnittelutoimistot
- kuntien ja valtion virastojen suunnittelutoimistot
- rakennusalan yritykset ja urakoitsijat

Tieto- ja viestintätekniikan persututkinto

Elektroniikka-asentaja - ohjelmistokehittäjä- IT-tukihenkilö - hyvinvointiteknologia-asentaja - tietoverkkoasentaja

Sturenkadun toimipaikka (Vallila)
Tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnon suorittanut työskentelee vastuullisesti ja asiakaslähtöisesti tieto- ja viestintäteknisessä ympäristössä. Hän toimii työ-, sähkötyö- ja sähköturvallisuusmääräysten sekä salassapitomääräysten mukaisesti.

Alan työtehtävät suuntautumisesta riippuen
- elektroniikkaa sisältävien laitteiden testaus-, huoltot- ja korjaustyöt
- AV-järjestelmien asennustyöt
- antenni- ja kaapelointiasennukset
- elektroniikkaa sisältävien laitteiden valmistus
- kulutuselektroniikan myyntitehtävät ja asiakaspalvelu
- palvelimien asennus, konfigurointi ja käyttöönotto
- tietoliikennelaitteiden ja -kaapelointien asennustehtävät
- tietokoneisen huolto- ja asennustehtävät
- konfigurointi- ja ohjelmointitehtävät
- it-tuki, tietoliikennelaitteiden myyntitehtävät ja asiakaspalvelu
- ohjelmistokehitystehtävät ja kyberturvallisuuteen liittyvät tehtävät
- hyvinvointiteknologiaan liittyvät työt