Abraham Wetterin tie 4
00880 Helsinki

Stadin AO, Abraham Wetterin tien toimipaikka

Stadin AO Suomen suurin ammattiopisto
17 000 opiskelijaa,  27 perustutkintoa – yli 50 eri ammattia.  Jokaisella opiskelijallamme on oma yksilöllinen ja joustava opintopolku

Amattioppilaitosesittely

Stadin AO:n sivustoilla keskeisimmät teknologia-alan opinnot ovat alla, mutta lisää tutkintoja löydät stadinao.fi -linkin takaa.
Kone- ja tuotantotekniikka perustutkinnot
Tuotetekniikka ammattitutkinnot
Sähkö- ja automaatioala
Tieto- ja viestintätekniikka
Tekninen suunnittelu

Jatkuva haku
Yhteishaku

Stadin AO Abraham Wetterin tien toimipaikka (Herttoniemi)

Kone- ja tuotantotekniikan perustutkinnot
Koneautomaatioasentaja - koneasentaja - koneistaja - levyseppähitsaaja

Abraham Wetterin tien toimipaikka (Herttoniemi)

Työtehtäviä
- koneiden ja laitteiden asennustyöt, kunnossapito ja valmistus
- koneiden ja laitteiden metalliosien valmistus teknisten piirustusten mukaisesti
- metallituotteiden valmistus metallilevytyö- hitsauslaitteilla

Avointen ovien tallenne KOTU 9.11.2021

Työpaikkoja (suuntautumisesta riippuen)
- teknologiateollisuuden metallialan yritykset, joissa valmistetaan tuotteita eri teollisuuden aloille
- konepajat, metalliverstaat, telakat ja rakennustyömaat
- korjaamot, varikot tai teollisuuskoneiden ja -laitteiden asennus- ja huoltoalan yritykset
- oma yritys