Karjalankatu 3
80200 Joensuu

Insinööriksi Kareliassa

Ylihuomisen osaaminen tietoa ja tekoja sekä nykyisen ajattelemista rohkeasti uusiksi. Se on teknisen ja inhimillisen osaamisen saumatonta yhteispeliä. Näistä aineksista rakennetaan tulevaisuuden ainutlaatuisia ratkaisuja ja palveluja työelämän tarpeisiin. Karelia-ammattikorkeakoulusta saat tarvitsemasi osaamisen, jonka avulla työllistyt ammattilaiseksi ja ylihuomisen työelämän kehittäjäksi.  

Luvassa on monipuolisia opintokokonaisuuksia, oppimisympäristöjä ja työharjoittelujaksoja. Kareliassa on vahvaa osaamista esimerkiksi tarkkuustekniikassa, biotaloudessa ja ympäristöteknologiassa, sekä puurakentamisessa. Insinööriopiskelija saa erinomaisen tilaisuuden myös opiskeluun ja harjoitteluun ulkomailla.  

Energia- ja ympäristötekniikka Ylihuomisen tekijäksi

Energia- ja ympäristötekniikan insinööriopinnoissa perehdyt monipuolisesti uusiutuvaan energiaan – sen teknologioihin, tuottamiseen ja hyödyntämiseen. Lisäksi opit suunnittelemaan energiaratkaisuja erilaisiin kohteisiin pientaloista teollisuusyrityksiin sekä laatimaan laatu- ja ympäristöjärjestelmiä.  

Katso video 

 

Konetekniikka

Konetekniikan insinöörin tehtäväkenttä on hyvin laaja lähtien suunnittelusta ja päättyen tuotannon johtamiseen. Ydinosaamistasi ovat koneenrakennustekniikka, tarkkuustekniikka, konseptisuunnittelu ja tuotantotekniikka.  

Rakennustekniikka - Ylihuomisen tekijäksi: Rakennetaan silta!

Rakennus- ja yhdyskuntatekniikan opinnoissa perehdyt syvällisesti talonrakennustekniikan eri osa-alueisiin. Suuntaudut opinnoissasi joko rakennesuunnitteluun tai rakennustuotantoon. Rakennustekniikan monimuotokoulutuksessa suuntaudut puurakentamiseen, joka on yksi Karelian painoaloista.  

Katso video

 

Talotekniikka

Tutkinnossa suuntaudutaan talotekniikkaan ja perehdytään sähkö- ja LVI-alaan, joiden suunnitteluun ja toteutukseen talotekniikan koulutus ja alan työkokemus antavat sinulle auktorisoidun pätevyyden.  

Industrial Management (englanninkielinen)

Englanninkielisestä Industrial Management –koulutuksesta valmistunut insinööri on tavoitelluin osaaja kansainvälisissä keskisuurissa ja suurissa yrityksissä. Koulutuksessa yhdistyvät tekniikan, talouden ja johtamisen osaaminen. Tutkinto antaa sinulle vahvan osaamisen älykkäässä tuotannossa (IoT, Lean, robotiikka, laatu, data-analyysi), myynnissä, tuotteiden ja palveluiden elinkaaren hallinnassa sekä tiimien ja projektien johtotehtävissä.

Ylempi AMK-tutkinto: Teknologiaosaamisen johtaminen  

Teknologiaosaamisen johtaminen on strategista osaamista

Kyky ennustaa toimintaympäristön muutoksia ja reagoida niihin on tulevaisuuden johtajan ehkä tärkein ominaisuus. Erityisen suuri merkitys strategisella osaamisella on teknologiapuolella, jossa toimintaa täytyy usein pystyä suunnittelemaan useiksi vuosiksi eteenpäin.

Ylempi AMK-tutkinto: Kestävä energiatalous

Suomessa tarvitaan lisää energiatalouden osaamista

Uusiutuvan energian käyttöä pyritään Suomessa lisäämään niin, että sen osuus kautta yhä suuremman osan energiankulutuksesta. Tavoitteeseen pääseminen vaatii selkeitä lisäpanostuksia uusiutuvan energian tuotantoon, mikä puolestaan vaatii lisää alan osaamista.

Opiskelijavalinta

Karelian tekniikan koulutuksiin haetaan vuosittain korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa maaliskuussa. Opiskelijoita koulutuksiin valitaan sekä 2. asteen tutkinnon todistusvalinnalla, että valintakokeella. Valintakoe on ammattikorkeakoulujen yhteinen tekniikan alan valintakoe. Tarkemmat tiedot opiskelijavalinnasta löytyvät Opintopolusta kunkin koulutuksen Hakeminen -osiosta.  

Opiskelijakaupunki Joensuu

Joensuu on vilkas opiskelukaupunki, jonka asukkaista peräti neljännes on opiskelijoita. Ammattikorkeakoulun ohella kaupunkia kansoittavat yliopiston ja ammatillisten oppilaitosten opiskelijat. Opiskelijatunnelma on siis taattu ja tapahtumia riittää!  

Asuminen Joensuussa on kohtuuhintaista ja asuntotilanne hyvä. Elinkustannukset ovat muutenkin maltilliset, eikä liikkuminenkaan kevennä kukkaroa: pyörällä pääsee mukavasti joka paikkaan kattavan pyörätieverkoston ansiosta.  

Joensuu on mukava opiskelukaupunki, jossa on karjalaisen rento meininki. Kaikki mitä tarvitset, on lähellä.