Turun yliopisto

Turun yliopistosta valmistuu kestävän tulevaisuuden rohkeita rakentajia, joille valmiit ratkaisumallit eivät riitä. Neljä diplomi-insinöörin koulutusohjelmaa muodostavat vahvan tekniikan koulutuksen kokonaisuuden, joten pääset heti ensimmäisestä vuodesta alkaen osaksi tiivistä teekkariyhteisöä ja uutta teknillistä tiedekuntaa. 

Turun yliopistossa voit valita sivuaineesi monitieteisen yliopiston laajasta kurssivalikoimasta ja rakentaa omannäköisesi tutkinnon. Liiketoimintaosaaminen on vahvasti mukana kaikissa tekniikan koulutusohjelmissa. 

Biotekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Biotekniikan opinnot yhdistävät monipuolisesti insinööritieteitä ja bioalan osaamista, ja sisältävät runsaasti käytännön kokemusta kartuttavia harjoitustöitä. 

Konetekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Nykypäivän ja tulevaisuuden konetekniikan diplomi-insinöörillä tulee olla perinteisen konetekniikan osaamisen lisäksi hyvä teoreettinen ja käytännön valmius digitaalisen murroksen tuomien uusien teknologioiden ja menetelmien hallintaan. 

Materiaalitekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Materiaalitekniikan koulutus antaa sinulle valmiudet valita ja kehittää materiaaleja eri käyttötarkoituksiin. Osaat ottaa huomioon materiaalien taloudelliset vaikutukset ja niiden vaikutukset ympäristölle sekä huomioida materiaalien kierrätettävyyden.

Tieto- ja viestintätekniikka, tekniikan kandidaatti ja diplomi-insinööri

Tieto- ja viestintätekniikan koulutus valmistaa opiskelijat monipuolisesti sekä nykyisten että tulevaisuuden teknologioiden hyödyntämiseen osana monialaisia työyhteisöjä. Diplomi-insinööritutkinnon suorittaneiden uramahdollisuudet alalla ovat erittäin monipuoliset niin Suomessa kuin ulkomailla, ja työpaikka valmistuneille on käytännössä varma. DI-koulutus antaa opiskelijalle valmiudet työskennellä ICT-alan osa-alueilla eri yhteiskunnan aloilla niin Suomessa kuin ulkomailla.

Turku opiskelijalle

Turku on opiskelijakaupunki isolla O:lla! Turussa on kaksi yliopistoa ja neljä ammattikorkeakoulua. Koulutusvaihtoehtoja on yli 170 ja korkeakouluopiskelijoita yli 40 000. Aktiivinen opiskelijaelämä, helpot ja toimivat liikenneyhteydet sekä kohtuuhintainen asuminen ovat Turun valtteja. 

Suomen ensimmäisessä yliopistokaupungissa on paljon omaleimaisia opiskelijaperinteitä, ja vuosi etenee opiskelijatapahtumien syklissä. Vuonna 2020 tehdyn opiskelijakyselyn mukaan peräti 98 prosenttia turkulaisista korkeakouluopiskelijoista suosittelisi Turkua opiskelupaikaksi ystävilleen.