Terveys, turvallisuus ja ympäristöasiat - työnjohdon tärkeitä vastuualueita

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri AMK Pavel Zaharov on Arctehin Helsingin telakalla työnjohtaja. Hänen vastuullaan arktisen merenkulun alusten valmistuksessa on eritystöiden sujuminen eri projekteissa suunnitellusti ja ajallaan.

Arctech Helsinki Shipyard on erikoistunut arktiseen meriteknologiaan ja laivanrakennukseen. "Polaris, maailman ensimmäinen LNG:llä eli nesteytetyllä maakaasulla toimiva jäänmurtaja on suunniteltu ja rakennettu meillä. LNG:n käyttö pienentää aluksen päästöjä ja polttoainekustannuksia!”

Pavel on telakan eritystyönjohtaja. Hän valvoo, että rakennusprojekteissa eritystyöt sujuvat suunnitellusti. Tarkistuskierroksilla kulkevat aina mukana myös terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökulmat. Työjohtotehtävät edellyttävät jatkuvaa yhteydenpitoa projektien aluetyönjohtajiin, alihankkijayritysten työnjohtoon sekä tuotantoon ja suunnitteluun. 

Laivoilla tehtävien tarkastuskierrosten lisäksi Pavelin päivittäiseen työhön kuuluu raportointia ja kokouksia. Tilaajatarkastukset ovat myös hänen vastuullaan. "Mielenkiintoisia työpäiviä mukavassa porukassa!"

Koulutus

Kone- ja tuotantotekniikan insinööri Metropolia ammattikorkeakoulu, tuotesuunnittelu

Ammattinimike

Eristystyönjohtaja
Tähän mennessä
Pavel Zaharov

Lukiossa tekniikan opinnot kiinnostaa, ainevalinnat sen mukaisesti

Metropolia ammattikorkeakouluun opiskelemaan insinööriksi, suuntautuminen tuotesuunnittelu

Kesäharjoittelu Arctechilla koekäyttöosastolla

Opintojen ohella harjoittelijana Arctechin Projektit-osastolla, uudisrakennuslaivan tarkastusraportointi

Työnjohtajaharjoittelija Arctechin konevarusteluosastolla; työnjohtotehtävät, myyntitarkastukset ja vesillelaskukatselmukset

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi

Arctechin Helsingin telakalla eristystyönjohtaja

Eristystyönjohtaja

Arctecilla rakennetaan jäänmurtajia ja muita erikoisaluksia arktiseen merenkulkuun. Työnjohtajana Pavel vastaa eritystöiden etenemisestä laivaprojekteissa. Päivittäisillä tarkastuskierroksilla laivassa hän varmistaa, että työt tehdän suunnitellusti ja oikeassa järjestyksessä. Töiden tekemisessä huomioidaan aina myös terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Pavel Zaharov

Eristystyönjohtaja

Arctecilla rakennetaan jäänmurtajia ja muita erikoisaluksia arktiseen merenkulkuun. Työnjohtajana Pavel vastaa eritystöiden etenemisestä laivaprojekteissa. Päivittäisillä tarkastuskierroksilla laivassa hän varmistaa, että työt tehdän suunnitellusti ja oikeassa järjestyksessä. Töiden tekemisessä huomioidaan aina myös terveys-, turvallisuus- ja ympäristönäkökohdat.

Lukiossa tekniikan opinnot kiinnostaa, ainevalinnat sen mukaisesti

Kesäharjoittelu Arctechilla koekäyttöosastolla

Työnjohtajaharjoittelija Arctechin konevarusteluosastolla; työnjohtotehtävät, myyntitarkastukset ja vesillelaskukatselmukset

Arctechin Helsingin telakalla eristystyönjohtaja

Metropolia ammattikorkeakouluun opiskelemaan insinööriksi, suuntautuminen tuotesuunnittelu

Opintojen ohella harjoittelijana Arctechin Projektit-osastolla, uudisrakennuslaivan tarkastusraportointi

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan insinööriksi

Työkaverit

Muutto Suomeen, suomen kielen kurssille

Stadin ammattiopistoon kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan

Arctechin Helsingin telakalla työpaikalla oppimassa

Valmistuminen levyseppähitsaajaksi

Töihin Arctechille hitsaamaan

Levyseppähitsaaja

Arctech Helsinki Shipyard on erikoistunut arktiseen meriteknologiaan ja laivanrakennukseen. Wisam on Helsingin telakalla hitsaamassa jäämurtajia ja erikoisaluksia.

Levyseppähitsaaja

Arctech Helsinki Shipyard on erikoistunut arktiseen meriteknologiaan ja laivanrakennukseen. Wisam on Helsingin telakalla hitsaamassa jäämurtajia ja erikoisaluksia.

Muutto Suomeen, suomen kielen kurssille

Arctechin Helsingin telakalla työpaikalla oppimassa

Töihin Arctechille hitsaamaan

Stadin ammattiopistoon kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan

Valmistuminen levyseppähitsaajaksi