Ideasta valmiiksi tuotteeksi osallistavalla ja läpinäkyvällä prosessilla

Teollinen muotoilija Keny Muesa suunnittelee käyttäjäystävällisiä, asiakkaan tarpeisiin tarkoituksenmukaisia valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin. Ratkaisut ovat myös ympäristöystävällisiä valmistaa ja Teknowaren muotoilukieltä.

Teknoware on maailmanlaajuinen julkisen liikenteen ajoneuvojen yksilöllisten valaitusratkaisujen valmistaja. Ajoneuvojen sisävalaistus on tärkeimpiä turvallisuuteen ja matkustusmukavuuteen vaikuttavia tekijöitä. Keny on Teknowarella teollinen muotoilija uustuotetiimissä, Design and technology department. Tiimissä toimitaan läpinäkyvästi, näin kaikki voivat edetä omalla vastuualueellaan ja vuorovaikutus toimii. "Tärkeintä on toimivien kokonaisratkaisujen löytyminen."

Neljän ammattilaisen tiimissä innovoidaan, testataan ja suunnitelaan uusia tuotteita uusinta teknologiaa hyödyntämällä. Teollisen muotoilijan tehtävä on varmistaa tuotteiden tarkoituksenmukaisuus ja käyttäjäystävällisyys sekä ympäristöystävällinen valmistus. Ratkaisujen on viestittävä myös Teknowaren brändiä ja muotoilukieltä.

Ideointivaiheessa Keny voi piirtää tai käyttää muovailuvahaa erilaisten muotojen testauksessa. Työ jatkuu 3D-mallinnusohjelmilla. Suunnittelussa huomioidaan aina minkälaisissa olosuhteissa tuotetta käytetään, milloin sitä käytetään, mitkä ovat sen käyttäjän tarpeet. "Oikeiden ratkaisujen löytämiseksi on pystyttävä eläytymään tuotteen tai palvelun käyttäjäksi!"

Keny pääsee työssään vaikuttamaan tuotteiden toiminnallisuuteen ja muotokieleen visualisoidessaan asiakkaalta tai loppukäyttäjltä saamansa tietoa. "Innostaahan se, kun pääsee näkemään tuotteen synnyn ideasta piirustukseen, 3D-malliin, protoihin ja valmiiksi tuotteeksi! Ja, osallistavassa prosessissa oppii!"

Koulutus

Teollinen muotoilija, Lahden ammattikorkeakoulu Muotoiluinsituutti ja Metalliartesaani, Omnia Käsi- ja taideteollisuus

Ammattinimike

Teollinen muotoilija
Tähän mennessä
Keny Muesa

Peruskouun jälkeen opiskeleman metalliartesaaniksi, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Työharjoittelut Suomessa ja Espanjassa

Valmistumisen jälkeen asepalvelus ja armeijaan töihin - miettimään tulevaisuutta

Haku graafisen suunnittelun opintoihin, harjoittelu Nuorten metallipajalla, matkustelua ja opintojen pohdintaa

Opiskelemaan Lahden AMKin Muotoiluinsituuttiin, Teollisen muotoilun linja

Vaihtoon Ranskaan, L`Ecole de designissä piirtämistä ja 3D-mallinnusta, harjoittelu Madridissa some-yrityksessä

Työharjoittelu Suomen Muotoilusäätiössä, kaksi projektia Teknowarelle

Valmistuminen ja Teknowarelle uuden tuotekehitysosaston teolliseksi muotoilijaksi

Teollinen muotoilija

Teknowarella julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa on tärkeintä matkustamisen turvallisuus, toimivuus ja mukavuus. Keny on teollinen muotoilija neljän ammattilaisen uustuotekehitystiimissä - Design and Technology Department. Keny työstää uusia konsepteja ensin omatoimisesti. Yhdessä tiimin ja Teknowaren muiden asiantuntijoiden kanssa valitaan jatkokehitykseen lähtevät ideat. Tuotteille suunnitellaan ulkonäkö, toimivuus, turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöystävällinen valmistus. Tuotteiden on palveltava sekä asiakkaiden että loppukäyttäjän tarpeita.

Keny Muesa

Teollinen muotoilija

Teknowarella julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen suunnittelussa ja valmistuksessa on tärkeintä matkustamisen turvallisuus, toimivuus ja mukavuus. Keny on teollinen muotoilija neljän ammattilaisen uustuotekehitystiimissä - Design and Technology Department. Keny työstää uusia konsepteja ensin omatoimisesti. Yhdessä tiimin ja Teknowaren muiden asiantuntijoiden kanssa valitaan jatkokehitykseen lähtevät ideat. Tuotteille suunnitellaan ulkonäkö, toimivuus, turvallisuus, luotettavuus ja ympäristöystävällinen valmistus. Tuotteiden on palveltava sekä asiakkaiden että loppukäyttäjän tarpeita.

Peruskouun jälkeen opiskeleman metalliartesaaniksi, käsi- ja taideteollisuusalan perustutkinto

Valmistumisen jälkeen asepalvelus ja armeijaan töihin - miettimään tulevaisuutta

Opiskelemaan Lahden AMKin Muotoiluinsituuttiin, Teollisen muotoilun linja

Työharjoittelu Suomen Muotoilusäätiössä, kaksi projektia Teknowarelle

Työharjoittelut Suomessa ja Espanjassa

Haku graafisen suunnittelun opintoihin, harjoittelu Nuorten metallipajalla, matkustelua ja opintojen pohdintaa

Vaihtoon Ranskaan, L`Ecole de designissä piirtämistä ja 3D-mallinnusta, harjoittelu Madridissa some-yrityksessä

Valmistuminen ja Teknowarelle uuden tuotekehitysosaston teolliseksi muotoilijaksi

Työkaverit

Matematiikka ja fysiikka mieluisia - mitä opiskelemaan?

Kiinnosti johtaminen, talous ja tekniikka - opiskelemaan tuotantotaloutta yliopistoon

Tampereen teknillisessä yliopistossa kandivaiheessa tuotantotalous ja tuotantotekniikka

TTY:llä maisterivaiheessa pääaine teollisuustalous ja sivuaine kestävä tuotanto

Diplomityö Teknowarelle

Valmistuminen diplomi-insinööriksi tuotantotalouden koulutusohjelmasta

Töihin projektityöntekijäksi, kokemusta laatujärjestelmän kehittämisestä

Teknowarelle laatuinsinööriksi

Laatuinsinööri

Jere on valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin valmistavan Teknowaren Laatutiimissä. Tiimin työn perusta on taata asiakastyytyväisyys, tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimitusajat pitävät. Tiimissä kehitetään tuotannon prosessien tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Laatuinsinöörinä Jere vaikuttaa laatujärjestelmän kehittämiseen, etsitään ratkaisuja töiden tekemiseen systemaattisesti.

Laatuinsinööri

Jere on valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin valmistavan Teknowaren Laatutiimissä. Tiimin työn perusta on taata asiakastyytyväisyys, tuotteet vastaavat asiakkaiden tarpeita ja toimitusajat pitävät. Tiimissä kehitetään tuotannon prosessien tehokkuutta ja ympäristöystävällisyyttä. Laatuinsinöörinä Jere vaikuttaa laatujärjestelmän kehittämiseen, etsitään ratkaisuja töiden tekemiseen systemaattisesti.

Matematiikka ja fysiikka mieluisia - mitä opiskelemaan?

Tampereen teknillisessä yliopistossa kandivaiheessa tuotantotalous ja tuotantotekniikka

Diplomityö Teknowarelle

Töihin projektityöntekijäksi, kokemusta laatujärjestelmän kehittämisestä

Kiinnosti johtaminen, talous ja tekniikka - opiskelemaan tuotantotaloutta yliopistoon

TTY:llä maisterivaiheessa pääaine teollisuustalous ja sivuaine kestävä tuotanto

Valmistuminen diplomi-insinööriksi tuotantotalouden koulutusohjelmasta

Teknowarelle laatuinsinööriksi

Lukiossa matematiikka sujuu mutta kielet kiinnostavat

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kieliä - pääaine saksan kieli ja kulttuuri, sivuaine englannin kieli ja kirjallisuus

Vaihto-opiskelijaksi Itävaltaan Salzburgin yliopistoon

Valmistuminen kandiksi ja erikoistumisopinnoiksi Tekninen viestintä - yhdisti vieraiden kielten ja tietotekniikan taidot

Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen työharjoittelu Marioffissa

Teknowarelle äitiysloman sijaiseksi, tekninen kirjoittaja

Työ jatkuu ja mietinnässä maisterivaiheen opintojen yhdistäminen työn oheen

Tekninen kirjoittaja

Inkeri on Teknowaren julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen projektiosastolla dokumentointitiimissä. Tiimin kaksi dokumentoijaa tekevät tiivistä yhteistyötä projektipäälliköiden, laboratorion asiantuntijoiden, elektroniikkasuunnittelijoiden ja myyntiosaston kanssa. Inkeri tuottaa erialaisia tuote- ja laatudokumentteja, esimerkiksi huolto-ohjeita, vianetsintäohjeita ja elinkaaren kustannuslaskelmia.

Tekninen kirjoittaja

Inkeri on Teknowaren julkisen liikenteen ajoneuvojen valaistusratkaisujen projektiosastolla dokumentointitiimissä. Tiimin kaksi dokumentoijaa tekevät tiivistä yhteistyötä projektipäälliköiden, laboratorion asiantuntijoiden, elektroniikkasuunnittelijoiden ja myyntiosaston kanssa. Inkeri tuottaa erialaisia tuote- ja laatudokumentteja, esimerkiksi huolto-ohjeita, vianetsintäohjeita ja elinkaaren kustannuslaskelmia.

Lukiossa matematiikka sujuu mutta kielet kiinnostavat

Vaihto-opiskelijaksi Itävaltaan Salzburgin yliopistoon

Teknisen viestinnän erikoistumisopintojen työharjoittelu Marioffissa

Työ jatkuu ja mietinnässä maisterivaiheen opintojen yhdistäminen työn oheen

Tampereen yliopistoon opiskelemaan kieliä - pääaine saksan kieli ja kulttuuri, sivuaine englannin kieli ja kirjallisuus

Valmistuminen kandiksi ja erikoistumisopinnoiksi Tekninen viestintä - yhdisti vieraiden kielten ja tietotekniikan taidot

Teknowarelle äitiysloman sijaiseksi, tekninen kirjoittaja

Lukiossa kiinnosti kielet, matematiikka, historia, psykologia - mitä opiskelemaan?

Liiketaloutta opiskelemaan AMKiin - tavoitteena työ, jossa saa käyttää englantia päivittäin

Tampereen amattikorkeakoulussa kansainvälise kaupan ja talouden kursseja

Kesätöissä Teknowarella elaktroniikkatuotannossa kokoonpanotehtäviä

Ensimmäinen työharjoittelu myyntiassistenttina tukkukaupassa

Toinen työharjoittelu Teknowarella vientiassistenttina

Tuotantosihteeriä sijaistamassa pakkauksia valmistavassa teollisuusyrityksessä

Kesätöihin Teknowarelle vientiassistentiksi, työ jatkui vakituisen vientiassistentin opintovapaasijaisena ja nyt vakituisena vientiassistenttina

Vientiassistentti

Teknoware valmistaa valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin globaaleilla markkinoilla. Stefanie on Teknowarella yksi viidestä vientiassistentista. Jokaisella on oma maantieteellinen alueensa sisä- ja turvavalaistusnasiakkaista. Stefanie vastaa Iso-Britannian ja Irlanninnin junista ja busseista sekä Pohjoismaissa busseista. Työ tehdään tiimissä aluepäälliköiden kanssa. Stefanie hoitaa tilaukset, toimitukset, laskutukset ja asiakaspalvelun.

Vientiassistentti

Teknoware valmistaa valaistusratkaisuja julkisen liikenteen ajoneuvoihin globaaleilla markkinoilla. Stefanie on Teknowarella yksi viidestä vientiassistentista. Jokaisella on oma maantieteellinen alueensa sisä- ja turvavalaistusnasiakkaista. Stefanie vastaa Iso-Britannian ja Irlanninnin junista ja busseista sekä Pohjoismaissa busseista. Työ tehdään tiimissä aluepäälliköiden kanssa. Stefanie hoitaa tilaukset, toimitukset, laskutukset ja asiakaspalvelun.

Lukiossa kiinnosti kielet, matematiikka, historia, psykologia - mitä opiskelemaan?

Tampereen amattikorkeakoulussa kansainvälise kaupan ja talouden kursseja

Ensimmäinen työharjoittelu myyntiassistenttina tukkukaupassa

Tuotantosihteeriä sijaistamassa pakkauksia valmistavassa teollisuusyrityksessä

Liiketaloutta opiskelemaan AMKiin - tavoitteena työ, jossa saa käyttää englantia päivittäin

Kesätöissä Teknowarella elaktroniikkatuotannossa kokoonpanotehtäviä

Toinen työharjoittelu Teknowarella vientiassistenttina

Kesätöihin Teknowarelle vientiassistentiksi, työ jatkui vakituisen vientiassistentin opintovapaasijaisena ja nyt vakituisena vientiassistenttina