Älykkäitä nostureita - lisää turvallisuutta ja tehokkuutta asiakkaille

Sähköinsinööri Sami Piittisjärvellä on matematiikan ja fysiikan taidot hallussa. Niitä sekä sosiaalisia taitoja tarvitaan, kun hän monikansallisen tiiminsä kanssa kehittää modernisaatiopalveluja satamanostureihin maailmalla.

Konecranesilla kehitetään jatkuvasti nostolaitteisiin uusia teknologioita ja älykkäitä ratkaisuja, joilla parannetaan asiakkaiden prosessien turvallisuutta ja tehokkuutta. Esimerkiksi sensorien ja ohjelmoitujen logiikoiden avulla nosturit osaavat diagnosoida itsensä. Lasereiden ja paikanmittausjärjestelmien nosturit valitsevat itse parhaat kulkureitit. Tulevaisuudessa asiakkaille voidaan tarjota ennustavia huoltopalveluja yhdistämällä asioiden internettiä (IoT) ja koneälyä.

Samin työ Sähkösuunnittelun tiiminvetäjänä edellyttää sekä teknisiä tietoja ja taitoja että sosiaalisia taitoja. Hän osaa tehdä monimutkaisia teknisiä päätöksiä ongelmien ratkaisemiseksi yhdessä tiiminsä kanssa, joka koostuu ammattilaisista eri kansallisuuksista ja kulttuureista. "Teorioiden ymmärtäminen on perusta ymmärtää miten asiat toimivat, jotta pystyy nopeasti tekemään tarvittavia muutoksia teknisiin ratkaisuihin ja ymmärtää myös niiden taloudelliset vaikutukset."

Työn monipuolisuus innostaa Samia. "Yhtenä päivänä saatan olla toimistolla suunnittelemassa asiakasprojektin sähköjä, toisena kouluttamassa tiimiäni ja kolmantena toisella puolella maailmaa myymässä asiakkaalle uusia ratkaisuja tai haalarit päällä valvomassa työn edistymistä!" Työ myös haastaa kehittymään, Samilla on tuotantotalouden maisterivaiheen opinnot suunnitelmissa.

Koulutus

Insinööri AMK Metropolia ammattikorkeakoulu, Sähkö- ja automaatiotekniikka ja Sähköasentaja Hyria ammattioppilaitos

Ammattinimike

Team Leader, Electrical Engineering
Tähän mennessä
Sami Piittisjärvi

Peruskoulusta ysin keskiarvolla opiskelemaan sähköasentajaksi - käsillä tekeminen innosti

Jatko-opiskelu alkoi kiinnostaa, samoin halu tehdä töitä ulkomailla

Työkokemusta sähköasentajana eri yrityksistä

Opiskelemaan Metropolia ammattikorkeakouluun sähköinsinööriksi, painotus teollisuuden sähkökäytöt

Kesätöihin ABB:lle moottoreiden ja generaattoreiden koestajaksi

Työ ABB:llä jatkui opintojen ohella ja eteneminen koestusinsinööriksi

Opinnäytetyö Konecranesille teollisuusnostureiden sähkösuunnittelijana

Valmistuminen ja vaihto Port Service -yksikköön suunnittelijaksi ja eteneminen sähkösuunnittelutiimin vetäjäksi

Team Leader, Electrical Engineering

Sami on Sähkösuunnittelun tiiminvetäjä Konecranesin Port Service Technical Support -organisaatiossa. Tekninen tuki tuottaa asiantuntijapalveluja; tarkastus-, korjaus- ja modernisaatiopalveluja satamalaiteasiakkaille maailmanlaajuisesti. Samilla on vetovastuu Sähkösuunnitteluryhmästä. Hän jakaa työt ja projektit tiimiläisille, valvoo aikataulut ja budjetit sekä kehittää ryhmää ja sen toimintatapoja. Sami osallistuu itse myös projektien sähkösuunnitteluun, tarkastuksiin ja työmaavalvontoihin sekä tuotekehitykseen.  

Sami Piittisjärvi

Team Leader, Electrical Engineering

Sami on Sähkösuunnittelun tiiminvetäjä Konecranesin Port Service Technical Support -organisaatiossa. Tekninen tuki tuottaa asiantuntijapalveluja; tarkastus-, korjaus- ja modernisaatiopalveluja satamalaiteasiakkaille maailmanlaajuisesti. Samilla on vetovastuu Sähkösuunnitteluryhmästä. Hän jakaa työt ja projektit tiimiläisille, valvoo aikataulut ja budjetit sekä kehittää ryhmää ja sen toimintatapoja. Sami osallistuu itse myös projektien sähkösuunnitteluun, tarkastuksiin ja työmaavalvontoihin sekä tuotekehitykseen.  

Peruskoulusta ysin keskiarvolla opiskelemaan sähköasentajaksi - käsillä tekeminen innosti

Työkokemusta sähköasentajana eri yrityksistä

Kesätöihin ABB:lle moottoreiden ja generaattoreiden koestajaksi

Opinnäytetyö Konecranesille teollisuusnostureiden sähkösuunnittelijana

Jatko-opiskelu alkoi kiinnostaa, samoin halu tehdä töitä ulkomailla

Opiskelemaan Metropolia ammattikorkeakouluun sähköinsinööriksi, painotus teollisuuden sähkökäytöt

Työ ABB:llä jatkui opintojen ohella ja eteneminen koestusinsinööriksi

Valmistuminen ja vaihto Port Service -yksikköön suunnittelijaksi ja eteneminen sähkösuunnittelutiimin vetäjäksi

Työkaverit

Koulussa matikka ja fysiikka kiinnosti - tekniikkaa opiskelemaan

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan koneiden rakentamista ja suunnittelua; mekatroniikka ja tuotekehitys

Kesätöihin Konecranesille Mechanical designeriksi

Työ jatkuu osa-aikaisena opintojen ohella, valmistuminen konetekniikan insinööriksi

Konetekniikan maisteriopiskelijaksi Aalto-yliopistoon; materiaalitekniikka pääaineeksi

Vaihtoon Japaniin, Kyushu University ja harjoittelu Japanilaisessa yrityksessä

Töihin Konecranesille Strength Analystiksi ja opinnot jatkuu töiden ohella

Valmistuminen materiaalitekniikan DI:ksi ja työ Srength Analystinä Konecranesilla jatkuu kokoaikaisena

Strength Analyst, CAE Specialist (Computer-Aided-Engineering)

Adeyinka on Consept Creation -tiimissä, joka on osa Konecranesin globaalia tutkimus- ja innovaatio-organisaatiota. Tiimissä kehitetään uusia nosturikonsepteja Konecranesin laitteisiin ja palveluihin. Adeyinkan ydinosaamista on materiaalien lujuus ja elastisuus. Hän toimii tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa joko projektipäällikkönä tai tiimin jäsenenä.

Strength Analyst, CAE Specialist (Computer-Aided-Engineering)

Adeyinka on Consept Creation -tiimissä, joka on osa Konecranesin globaalia tutkimus- ja innovaatio-organisaatiota. Tiimissä kehitetään uusia nosturikonsepteja Konecranesin laitteisiin ja palveluihin. Adeyinkan ydinosaamista on materiaalien lujuus ja elastisuus. Hän toimii tutkimus- ja tuotekehitysprojekteissa joko projektipäällikkönä tai tiimin jäsenenä.

Koulussa matikka ja fysiikka kiinnosti - tekniikkaa opiskelemaan

Kesätöihin Konecranesille Mechanical designeriksi

Konetekniikan maisteriopiskelijaksi Aalto-yliopistoon; materiaalitekniikka pääaineeksi

Töihin Konecranesille Strength Analystiksi ja opinnot jatkuu töiden ohella

Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan koneiden rakentamista ja suunnittelua; mekatroniikka ja tuotekehitys

Työ jatkuu osa-aikaisena opintojen ohella, valmistuminen konetekniikan insinööriksi

Vaihtoon Japaniin, Kyushu University ja harjoittelu Japanilaisessa yrityksessä

Valmistuminen materiaalitekniikan DI:ksi ja työ Srength Analystinä Konecranesilla jatkuu kokoaikaisena

Peruskoulussa selvisi "sähkömiehille on töitä"

Opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa ammattiopistoon

Töihin Konecranesille, Standard Lifting nostolaitteiden kokoonpanoasentajaksi

Eteneminen Konecranes Servicelle nostureiden huoltoteknikoksi

Töiden ohella kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto oppisopimuksella

Eteneminen Konecranes Globalille luotettavuusteknikoksi

Reliability Technician - luottettavuusteknikko

Mikko vastaa Konecranes Globalilla, että nostolaitteiden komponenttien testaukset käynnistyvät ja sujuvat suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. On tärkeää, että suunnittelijat saavat testitulokset ajallaan ja pääsevät etenemään omassa kehittämistyössään. 

Reliability Technician - luottettavuusteknikko

Mikko vastaa Konecranes Globalilla, että nostolaitteiden komponenttien testaukset käynnistyvät ja sujuvat suunnitelmien ja aikataulujen mukaisesti. On tärkeää, että suunnittelijat saavat testitulokset ajallaan ja pääsevät etenemään omassa kehittämistyössään. 

Peruskoulussa selvisi "sähkömiehille on töitä"

Töihin Konecranesille, Standard Lifting nostolaitteiden kokoonpanoasentajaksi

Töiden ohella kone- ja tuotantotekniikan perustutkinto oppisopimuksella

Opiskelemaan sähkö- ja automaatiotekniikkaa ammattiopistoon

Eteneminen Konecranes Servicelle nostureiden huoltoteknikoksi

Eteneminen Konecranes Globalille luotettavuusteknikoksi

Lukiossa talous ja kansainväliset tehtävät kiinnostavat, maailmalle!

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi, yrittäjyys johtamisen pääaineessa ja laskentoimi sivuaineeksi

Kolmannen vuoden syksy vaihdossa Tokiossa Japanissa

Töissä Koneella mm. Kiinassa ja Intiassa - opiskelu jatkuu etänä

Valmistuminen KTM:ksi - käväisy Intiasta valmistujaistilaisuudessa

Työ Koneella jatkuu

Työpaikan vaihto, Konecranesille IT-osastolle, globaali oneKONECRANES-kehitysprojekti

Konecranesilla eteneminen yrityskauppatehtäviin

Manager, Integration Management Office

Sinin työtä on Konecranes-MHPS yrityskaupan integraatio-ohjelmaan liittyvien projektien johtaminen ja raportointi. Yritysten yhdistäminen on useiden eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä monissa eri projekteissa. Sini tekee yhteistyötä etenkin yhdistämisen eri osa-alueiden vetäjien kanssa. Yrityskauppaintegraation johtoryhmässä seurataan tiiviisti eri projektien etenemistä ja raportoidaan niistä Konecranesin johdolle. Ryhmä valmistelee myös muita strategisia hankkeita. 

Manager, Integration Management Office

Sinin työtä on Konecranes-MHPS yrityskaupan integraatio-ohjelmaan liittyvien projektien johtaminen ja raportointi. Yritysten yhdistäminen on useiden eri alojen asiantuntijoiden yhteistyötä monissa eri projekteissa. Sini tekee yhteistyötä etenkin yhdistämisen eri osa-alueiden vetäjien kanssa. Yrityskauppaintegraation johtoryhmässä seurataan tiiviisti eri projektien etenemistä ja raportoidaan niistä Konecranesin johdolle. Ryhmä valmistelee myös muita strategisia hankkeita. 

Lukiossa talous ja kansainväliset tehtävät kiinnostavat, maailmalle!

Kolmannen vuoden syksy vaihdossa Tokiossa Japanissa

Valmistuminen KTM:ksi - käväisy Intiasta valmistujaistilaisuudessa

Työpaikan vaihto, Konecranesille IT-osastolle, globaali oneKONECRANES-kehitysprojekti

Lappeenrannan teknilliseen yliopistoon opiskelemaan kauppatieteiden maisteriksi, yrittäjyys johtamisen pääaineessa ja laskentoimi sivuaineeksi

Töissä Koneella mm. Kiinassa ja Intiassa - opiskelu jatkuu etänä

Työ Koneella jatkuu

Konecranesilla eteneminen yrityskauppatehtäviin