Romuteräksestä tuotteita tulevaisuuden tarpeisiin - vähemmän energiaa ja materiaalia

Materiaalitekniikan diblomi-insinööri Johanna Haapasalmi kiinnostui kesätöissä metalleista ja teräksen valmistuksesta. Nyt hän on Ovakolla Imatran terästehtaalla vaikuttamassa teräksen valmistukseen - yksi maailman tärkeimmistä materiaaleista.

Teräs on yksi maailman tärkeimmistä materiaaleista lukemattomissa erilaisissa käyttökohteissa. Ovako on Pohjoismaiden suurin kierrätysromun raaka-ainekäyttäjä. Johanna on Ovakolla Imatran terästehtaalla Teknisen asiakaspalvelun tuotepäällikkönä. Monipuolisista asiakaspalvelutehtävistään hän saa paljon tietoa, jota voi hyödyntää tuotekehitysprojekteissa, joissa mukanaolo on yksi hänen tehtävistään. Johannan työn jälki näkyy asiakastyytyväisyydessä ja tuotteiden sujuvassa valmistuksessa.

Ovako kehittää teknologisesti korkeatasoisia teräslaatuja ajoneuvoja, koneita ja laitteita valmistaville yrityksille. Tavoitteena on parantaa asiakkaiden lopputuotteiden ominaisuuksia, esimerkiksi lujuutta, kevyttä ja käyttöikää. Energiaa ja materiaaleja saadaan säästettyä myös tuotantoa kehittämällä ja tehostamalla. "Tuotteiden ja tuotannon kehittämisessä turvallisuus, vastuullisuus ja ympäristövaikutusten hallinta on priorisoitu korkealle!" 

Koulussa LUMA-aineet olivat mielenkiintoisia, mutta eivät Johannan lempiaineita. "Lukioon mennessäni tiesin, että pitkä matikka kannattaa valita, jos haluan varmistaa erilaisia vaihtoehtoja tuleville opinnoilleni! Kannatti - materiaalitekniikkaa en olisi päässyt opiskelemaan ilman LUMA-osaamista."

 

Koulutus

Materiaalitekniikan diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto

Ammattinimike

Tuotepäällikkö, Tekninen asiakaspalvelu
Tähän mennessä
Johanna Haapasalmi

Koulussa kaikki aineet kiinnostavia, paitsi urheilu

Lukiossa pitkä matikka, jotta mahdollisimman paljon opiskeluvaihtoehtoja

Kemia ja fysiikka mielenkiintoista - materiaalitekniikan opiskelu kiinnostaa

Aalto-yliopistoon opiskelemaan materiaalitekniikan koulutusohjelmaan

Ovakolle kesätöihin terästehtaan tuotantoon - metallit ja teräksen valmistus kiinnostavaa

Opintojen pääaineeksi materiaalien prosessointi ja sivuaineeksi soveltava materiaalitiede

Kesätyöt Ovakolla jatkuvat tuotannossa ja kehitysorganisaatioissa, diplomityö tuotekehitykseen

Ovakon tuotekehitykseen metallurgiksi ja eteneminen tekniseen asiakaspalveluun tuotepäälliköksi

Tuotepäällikkö, Tekninen asiakaspalvelu

Johanna on tuotepäällikkönä Ovakon markkinointiorganisaation teknisessä asiakaspalvelussa. Tiimissä on kaksi markkinointipäällikköä ja neljä tuotepäällikköä. Tiimi vastaa myyntikonttoreiden välittämiin asiakaskyselyihin tuotteista, teräslajeista, valmistusprosesseista ja tilausten teknisistä tiedoista. Tämä tarkoittaa jatkuvaa yhteistyötä tuotannon, tuotannon suunnittelun ja laatuvastaavien kanssa. Johanna tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa myös erilaisissa tapaamisissa, koulutuksissa, messuilla ja auditoinneissa. Tuotekehitysprojekteihin osallistuminen on myös osa teknisen asiakaspalvelun työtä.

Johanna Haapasalmi

Tuotepäällikkö, Tekninen asiakaspalvelu

Johanna on tuotepäällikkönä Ovakon markkinointiorganisaation teknisessä asiakaspalvelussa. Tiimissä on kaksi markkinointipäällikköä ja neljä tuotepäällikköä. Tiimi vastaa myyntikonttoreiden välittämiin asiakaskyselyihin tuotteista, teräslajeista, valmistusprosesseista ja tilausten teknisistä tiedoista. Tämä tarkoittaa jatkuvaa yhteistyötä tuotannon, tuotannon suunnittelun ja laatuvastaavien kanssa. Johanna tekee yhteistyötä asiakkaiden kanssa myös erilaisissa tapaamisissa, koulutuksissa, messuilla ja auditoinneissa. Tuotekehitysprojekteihin osallistuminen on myös osa teknisen asiakaspalvelun työtä.

Koulussa kaikki aineet kiinnostavia, paitsi urheilu

Kemia ja fysiikka mielenkiintoista - materiaalitekniikan opiskelu kiinnostaa

Ovakolle kesätöihin terästehtaan tuotantoon - metallit ja teräksen valmistus kiinnostavaa

Kesätyöt Ovakolla jatkuvat tuotannossa ja kehitysorganisaatioissa, diplomityö tuotekehitykseen

Lukiossa pitkä matikka, jotta mahdollisimman paljon opiskeluvaihtoehtoja

Aalto-yliopistoon opiskelemaan materiaalitekniikan koulutusohjelmaan

Opintojen pääaineeksi materiaalien prosessointi ja sivuaineeksi soveltava materiaalitiede

Ovakon tuotekehitykseen metallurgiksi ja eteneminen tekniseen asiakaspalveluun tuotepäälliköksi

Työkaverit

Lukioaikana kesätöissä teollisuudessa - jes, konetekniikkaa opiskelemaan

Lappeenrannan teknilliseen ylipistoon opiskelemaan valmistustekniikkaa ja tuotantotaloutta

Opintojen ohella startup-yrityksen hallituksen puheenjohtaja, vastuu osto- ja myyntilaskuista

Vaihto-opiskelemassa Bangkokissa Thaimaassa

Kesätöihin Ovakolle, kunnossapito-osaston työnsuunnittelija

Työ Ovakolla jatkuu ja opinnot töiden ohella, diplomityö Ovakolle

Valmistuminen DI:ksi ja Ovakolle kunnossapitoinsinööriksi, kehitystehtävät ja työnjohto

Eteneminen Teknisen palvelun projektipäälliköksi, vastuulle investointiprojektit

Projektipäällikkö, investointiprojektit

Sampsan vastuulla Ovakon Imatran terästehtaan Teknisen palvelun osastolla on tuotantoprosessin kehittämisprojekti. Uusi teknologia mahdollistaa parempilaatuisia tuotteita energiatehokkaasti. Projektiryhmässä on monen eri alan ammattilaisia. Projektipäällikkönä Sampsa vastaa investointiprojektin toteutumisesta suunnitellusti. Työpäiviin kuuluu projektipalavereja, suunnittelua, aikataulujen ja kustannusten seurantaa.

Projektipäällikkö, investointiprojektit

Sampsan vastuulla Ovakon Imatran terästehtaan Teknisen palvelun osastolla on tuotantoprosessin kehittämisprojekti. Uusi teknologia mahdollistaa parempilaatuisia tuotteita energiatehokkaasti. Projektiryhmässä on monen eri alan ammattilaisia. Projektipäällikkönä Sampsa vastaa investointiprojektin toteutumisesta suunnitellusti. Työpäiviin kuuluu projektipalavereja, suunnittelua, aikataulujen ja kustannusten seurantaa.

Lukioaikana kesätöissä teollisuudessa - jes, konetekniikkaa opiskelemaan

Opintojen ohella startup-yrityksen hallituksen puheenjohtaja, vastuu osto- ja myyntilaskuista

Kesätöihin Ovakolle, kunnossapito-osaston työnsuunnittelija

Valmistuminen DI:ksi ja Ovakolle kunnossapitoinsinööriksi, kehitystehtävät ja työnjohto

Lappeenrannan teknilliseen ylipistoon opiskelemaan valmistustekniikkaa ja tuotantotaloutta

Vaihto-opiskelemassa Bangkokissa Thaimaassa

Työ Ovakolla jatkuu ja opinnot töiden ohella, diplomityö Ovakolle

Eteneminen Teknisen palvelun projektipäälliköksi, vastuulle investointiprojektit

Lukioon miettimään "mitä opiskella?"

Valmistuminen ja armeijaan - lisää miettimisaikaa!

Ovakolle töihin määräaikaiseksi terästehtaan tuotantoon

Työharjoitteluja ja kursseja

Ovakolle tuotantotöihin

Oppisopimuskoulutuksella tekniikan erikoisammattitutkinto

Eteneminen Ovakolla, jatkojalostusosastolle vuorotyönjohtajaksi

Vuorotyönjohtaja

Eero on Ovakon jatkojalostusosastolla vuorotyönjohtaja. Osaston koko henkilöstömäärä on runsas sata, töitä tehdään aamu- ja iltavuorossa. Eeron vastuulla on oman vuoronsa tuotannonohjaus ja 25 - 35 ammattilaisten työnohjaus eli ihmisten ja tuotannon johtaminen. Hänen vastuullaan on, että asiakastilaukset valmistuvat ajallaan ja oikean laatuisina sekä operatiivinen työnjohto eli vuorojen töiden suunnittelu.

 

Vuorotyönjohtaja

Eero on Ovakon jatkojalostusosastolla vuorotyönjohtaja. Osaston koko henkilöstömäärä on runsas sata, töitä tehdään aamu- ja iltavuorossa. Eeron vastuulla on oman vuoronsa tuotannonohjaus ja 25 - 35 ammattilaisten työnohjaus eli ihmisten ja tuotannon johtaminen. Hänen vastuullaan on, että asiakastilaukset valmistuvat ajallaan ja oikean laatuisina sekä operatiivinen työnjohto eli vuorojen töiden suunnittelu.

 

Lukioon miettimään "mitä opiskella?"

Ovakolle töihin määräaikaiseksi terästehtaan tuotantoon

Ovakolle tuotantotöihin

Eteneminen Ovakolla, jatkojalostusosastolle vuorotyönjohtajaksi

Valmistuminen ja armeijaan - lisää miettimisaikaa!

Työharjoitteluja ja kursseja

Oppisopimuskoulutuksella tekniikan erikoisammattitutkinto