Rakentajasta rakennuttajaksi

Rakennustekniikan insinööri Henri Siljander vastaa Swecolla tiiminsä kanssa rakennuttamisprojektien johtamisesta kiinteistöjen omistajien apuna. Vahvan teknisen osaamisen lisäksi työssä tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja ja matemaattisia taitoja.

Henri on Swecolla rakennuttamisen ryhmäpäällikkö. Hänen vastuullaan on kahdeksan henkilön tiimi, jonka projektinjohtotehtäviä hän tukee. Tiimi toimii kiinteistön omistajan apuna rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Jokaisessa projektissa on erikokoisia ryhmiä rakennusalan ammattilaisia, joiden kanssa rakennusprojektit toteutetaan. Omissa projekteissaan Henri on kiinteistön omistajien tukena projektinjohdossa.

Tiimin projektit ovat toimitilasaneerauksia ja julkisivusaneerauksia. "Korjaamalla olemassa olevia rakennuksia säästämme arvokkaita rakennuksia seuraaville sukupolville ja samalla pidämme huolta kiinteistöjen energiatehokkuudesta. Kun vanhan rakennuksen sisälle rakennetaan uusia monitoimitiloja, vaikutetaan samalla myös monen ihmisen päivittäiseen työntekoon."

Käytännön kokemusta rakentamiseen Henri on hankkinut aiemmissa työpaikoissaan sekä oman ja vanhempiensa talon rakentamisesta. "Rakennuttajan on ymmärrettävä mitä rakentaminen on käytännössä ja minkälaisia haasteita työmailla voi kohdata. Mitkä ovat rakennushankkeen eri osapuolien roolit, vastuut ja velvollisuudet."

Koulutus

Rakennustekniikan insinööri AMK, Metropolia ammattikorkeakoulu

Ammattinimike

Ryhmäpäällikkö, rakennuttaminen
Tähän mennessä
Henri Siljander

Pienenä oma vasara ja naulaliivi innosti kokeilemaan rakentamisen alkeita

Matikka ja fysiikka lempiaineita koulussa

Kiinnostus rakentamiseen säilyi läpi yläasteen ja lukion

Metropolia ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakentamista

Valmistuminen rakennustekniikan insinööriksi

Töissä rakennesuunnittelutoimistossa ja rakennusliikkeessä

Swecolle ryhmäpäälliköksi rakennuttamistehtäviin

Ryhmäpäällikkö, rakennuttaminen

Henri tehtävänä Swecolla on tukea oman tiiminsä ammattilaisia projektien johtotehtävissä rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Omissa projekteissaan Henri toimii kiinteistön omistajan tukena projektinjohdossa. Työpäiviin kuuluu neuvotteluja toimistolla ja asiakkaiden luona sekä tarkastuskäyntejä työmailla eri projektikohteissa. Rakennustekniikan osaamisen lisäksi Henri tarvitsee sosiaalisia taitoja ihmisten johtamiseen ja matematiikan taitoja projektien kustannusohjaukseen.

 

Henri Siljander

Ryhmäpäällikkö, rakennuttaminen

Henri tehtävänä Swecolla on tukea oman tiiminsä ammattilaisia projektien johtotehtävissä rakennuttamis- ja valvontatehtävissä. Omissa projekteissaan Henri toimii kiinteistön omistajan tukena projektinjohdossa. Työpäiviin kuuluu neuvotteluja toimistolla ja asiakkaiden luona sekä tarkastuskäyntejä työmailla eri projektikohteissa. Rakennustekniikan osaamisen lisäksi Henri tarvitsee sosiaalisia taitoja ihmisten johtamiseen ja matematiikan taitoja projektien kustannusohjaukseen.

 

Pienenä oma vasara ja naulaliivi innosti kokeilemaan rakentamisen alkeita

Kiinnostus rakentamiseen säilyi läpi yläasteen ja lukion

Valmistuminen rakennustekniikan insinööriksi

Swecolle ryhmäpäälliköksi rakennuttamistehtäviin

Matikka ja fysiikka lempiaineita koulussa

Metropolia ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakentamista

Töissä rakennesuunnittelutoimistossa ja rakennusliikkeessä

Työkaverit

Urheilulukioon jääkiekkoa pelaamaan - tosin maantieto ja ympäristöasiatkin kiinnostaa

Kirjoitusten ja armeijan jälkeen suunnitelmat liikuntatieteiden opinnoista muuttuivat - yliopistoon maantieteen koulutusohjelmaan!

Maantieteestä löytyi aluetiede - kaupunki- tai suunnittelumaantiede: yhdyskuntasuunnittelu kiinnosti

Opintojen ohessa varastotöissä ja rakennusvirastossa paikkatietoharjoittelijana

Valmistuminen filosofian kandiksi ja vaihtoon National University of Singaporeen

Töihin Swecolle Strategisen maankäytön -tiimiin: paikkatietoselvityksiä, suunnittelutehtäviä ja projektinjohtoa

Maisteriopinnot jatkuu - Sivuaineiksi geoinformatiikka (paikkatietoa) ja Aalto-yliopistosta yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuus

Opinnäytetyö hyväksytty, Swecolla vastuualueeksi pyöräliikenteen projektit

Projektipäällikkö, pyöräliikenteen suunnittelu

Mikko on Swecolla Strategisen maankäytön -tiimissä. Hän vastaa pyöräliikenteen suunnitteluprojekteista. Mikon työn jälki näkyy kaupunkiympäristössä. Hän on suunnitellut mm. Helsingin kaupungille kaupunkipyöräasemia ja niiden sijainnit. Suunnitteluratkaisujen tavoitteena on hyvät edellytykset pyöräliikenteelle: nopein ja joustavin kulkutapa. "Pyöräilystä arkipäivää yhä useammalle - terveellistä, turvallista ja ympäristöystävällistä!"

Projektipäällikkö, pyöräliikenteen suunnittelu

Mikko on Swecolla Strategisen maankäytön -tiimissä. Hän vastaa pyöräliikenteen suunnitteluprojekteista. Mikon työn jälki näkyy kaupunkiympäristössä. Hän on suunnitellut mm. Helsingin kaupungille kaupunkipyöräasemia ja niiden sijainnit. Suunnitteluratkaisujen tavoitteena on hyvät edellytykset pyöräliikenteelle: nopein ja joustavin kulkutapa. "Pyöräilystä arkipäivää yhä useammalle - terveellistä, turvallista ja ympäristöystävällistä!"

Urheilulukioon jääkiekkoa pelaamaan - tosin maantieto ja ympäristöasiatkin kiinnostaa

Maantieteestä löytyi aluetiede - kaupunki- tai suunnittelumaantiede: yhdyskuntasuunnittelu kiinnosti

Valmistuminen filosofian kandiksi ja vaihtoon National University of Singaporeen

Maisteriopinnot jatkuu - Sivuaineiksi geoinformatiikka (paikkatietoa) ja Aalto-yliopistosta yhdyskuntasuunnittelun kokonaisuus

Kirjoitusten ja armeijan jälkeen suunnitelmat liikuntatieteiden opinnoista muuttuivat - yliopistoon maantieteen koulutusohjelmaan!

Opintojen ohessa varastotöissä ja rakennusvirastossa paikkatietoharjoittelijana

Töihin Swecolle Strategisen maankäytön -tiimiin: paikkatietoselvityksiä, suunnittelutehtäviä ja projektinjohtoa

Opinnäytetyö hyväksytty, Swecolla vastuualueeksi pyöräliikenteen projektit

Opiskelemaan Oulun AMK:uun kemiantekniikkaa - vaihto Tekniikan yksikköön

Talotekniikan koulutusohjelma oli "kohtalokas" valinta - innostus LVI-tekniikkaan

Työharjoittelut rautakaupoissa LVI-osastolla - tarvikkeet ja työkalut tutuksi

Valmistuminen insinööriksi ja LVI-suunnittelijaksi suunnittelutoimistoon

Swecolle lvi-suunnittelijaksi, eteneminen projekti-insinööriksi ja projektipäälliköksi

Nyt Swecolla Ryhmäpäällikkönä

Ryhmäpäällikkö, Talotekniikka

Ninan tiimissä on rakennusautomaatiosuunnittelijoita ja LVI-suunnittelijoita. Nina on sekä esimies tiimilleen että projektipäällikkö erilaisille hankkeille. Isoissa hankkeissa hän johtaa projektia ja ohjaa työtä nuoremmille suunnittelijoille. Nina on vastuullinen suunnittelija useassa projektissa samanaikaisesti.

Ryhmäpäällikkö, Talotekniikka

Ninan tiimissä on rakennusautomaatiosuunnittelijoita ja LVI-suunnittelijoita. Nina on sekä esimies tiimilleen että projektipäällikkö erilaisille hankkeille. Isoissa hankkeissa hän johtaa projektia ja ohjaa työtä nuoremmille suunnittelijoille. Nina on vastuullinen suunnittelija useassa projektissa samanaikaisesti.

Opiskelemaan Oulun AMK:uun kemiantekniikkaa - vaihto Tekniikan yksikköön

Työharjoittelut rautakaupoissa LVI-osastolla - tarvikkeet ja työkalut tutuksi

Swecolle lvi-suunnittelijaksi, eteneminen projekti-insinööriksi ja projektipäälliköksi

Talotekniikan koulutusohjelma oli "kohtalokas" valinta - innostus LVI-tekniikkaan

Valmistuminen insinööriksi ja LVI-suunnittelijaksi suunnittelutoimistoon

Nyt Swecolla Ryhmäpäällikkönä