Energiatehokas ja vähäpäästöinen - puhtaampi tulevaisuus

Sähkötekniikan DI Mirkku Kaukinen ei innostunut “teknisistä vempaimista”, mutta ympäristöasiat ja luonto kiinnostivat. Nyt hän on tuottamassa ympäristöystävällistä energiaa Oilonin asiakkaille eri puolille maailmaa.

Mirkku tarvitsee fysiikan ymmärrystä työssään. "Jo koulussa innostuin, kun jonkun asian oli ymmärtänyt, sen soveltaminen uusissa tehtävissä oli helppoa, ei tarvinnut opetella ulkoa!" TTY:llä Mirkku suuntautui energiatekniikkaan ja toimi pari vuotta tuntiassistenttinakin. Myös voimalaitostekniikan kouluttaminen aikuisopiskelijoille on ollut mielenkiintoista.

Oilonilla tuotekehityksen painopisteinä ovat tuotteiden energiatehokkuus ja vähäpäästöisyys sekä uusiutuviin polttoaineisiin perustuvien energiantuotantotapojen kehittäminen. Mirkku on suunnitteluosastolla prosessisuunnittelijana. Hän suunnittelee voimalaitosprojekteissa prosessit ja vastaa laitehankinnoista. Projektit suunnitellaan tiimeissä, osastolla on 10 suunnittelijaa, dokumentoijia ja ostaja. Kun projektimyyjältä tulee tieto uudesta kaupasta, sovitaan aloituspalaverissa ketkä suunnittelevat projektin. Suunnittelu on tiivistä yhteistyö valmistuksen, ostajien, laitetoimittajien ja asiakkaiden kanssa.

Tärkeä osa Mirkun työtä on myös suunnitteluprosessin jatkuva kehittäminen. "Esimerkiksi, kun suunnitellessa huomaan virheen sen korjaamiseen menee tunti. Jos virhe löytyy vasta tuotannossa niin 10 tuntia ja jos se pääsee asiakkaalle asti, niin aikaa saattaa mennä 100 tuntia - ja myös asiakas."

Vaikka Mirkku ei itse suunnittele esimerkiksi Oilonin vähäpäästöisiä polttimia on hänen työllään prosessisuunnittelijana suuri merkitys. Hän on nuoresta asti ollut kiinnostunut ympäristöasioista ja luonnosta. Siksi oli tärkeää päästä tekemään työtä puhtaamman tulevaisuuden puolesta. "Olemme toimittaneet esimerkiksi Pekingiin tuhansia erittäin vähäpäästöisiä kaasupolttimia korvaamaan vanhoja hiilivoimalaitoksia!"

Koulutus

Diplomi-insinööri, Tampereen teknillinen Yliopisto, Sähkötekniikan koulutusohjelma

Ammattinimike

Prosessi-insinööri
Tähän mennessä
Mirkku Kaukinen

Fysiikan opiskelu lukiossa oli mukavaa - ei kuitenkaan opiskelemaan fysiikan opeksi, ympäristöasiat ja luonto kiinnostivat

Opiskelemaan tekniikkaa - fysiikka + yliopisto + konkreettiset työnäkymät!

Tampereen teknilliseen yliopistoon, Sähkötekniikan koulutusohjelma - teknilinen fysiikka sekä sähkövoima- ja energiatekniikat kiinnostivat

Pääaineeksi Voimalaitos ja polttotekniikka, sivuaineet: Virtaustekniikka ja lämmönsiirto, Modernit sähköenergiatekniikat

Opiskelijavaihdossa Ranskassa Bretagnessa

Diplomityö TTY:n Energiatekniikan laitokselle, tulevaisuuden bioenergiatekniikoiden kehittyminen

Valmistuminen ja projekti-insinööriksi lämpölaitosprojekteihin - suunnittelu kiinnosti

Oilonille modernisointiprojektien myynti- ja projektipäälliköksi - nyt vastuulla prosessisuunnittelu voimalaitosprojekteissa

Prosessi-insinööri

Mirkku on Oilonilla suunnitteluosastolla prosessisuunnittelijana. Suunnittelijat tekevät tiiminä voimalaitosprojektien suunnittelun. Mirkku suunnittelee projekteihin prosessin Oilonin vähäpäästöisten polttimien ympärille. Prosessisuunnittelija vastaa myös projektin laitevalinnoista tiiviissä yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Yhdessä projektipäälliköiden kanssa Mirkku on yhteydessä asiakkaisiin, jotta prosessien tekniset yksityiskohdat ja laitevaatimukset täyttyvät. 

Mirkku Kaukinen

Prosessi-insinööri

Mirkku on Oilonilla suunnitteluosastolla prosessisuunnittelijana. Suunnittelijat tekevät tiiminä voimalaitosprojektien suunnittelun. Mirkku suunnittelee projekteihin prosessin Oilonin vähäpäästöisten polttimien ympärille. Prosessisuunnittelija vastaa myös projektin laitevalinnoista tiiviissä yhteistyössä laitevalmistajien kanssa. Yhdessä projektipäälliköiden kanssa Mirkku on yhteydessä asiakkaisiin, jotta prosessien tekniset yksityiskohdat ja laitevaatimukset täyttyvät. 

Fysiikan opiskelu lukiossa oli mukavaa - ei kuitenkaan opiskelemaan fysiikan opeksi, ympäristöasiat ja luonto kiinnostivat

Tampereen teknilliseen yliopistoon, Sähkötekniikan koulutusohjelma - teknilinen fysiikka sekä sähkövoima- ja energiatekniikat kiinnostivat

Opiskelijavaihdossa Ranskassa Bretagnessa

Valmistuminen ja projekti-insinööriksi lämpölaitosprojekteihin - suunnittelu kiinnosti

Opiskelemaan tekniikkaa - fysiikka + yliopisto + konkreettiset työnäkymät!

Pääaineeksi Voimalaitos ja polttotekniikka, sivuaineet: Virtaustekniikka ja lämmönsiirto, Modernit sähköenergiatekniikat

Diplomityö TTY:n Energiatekniikan laitokselle, tulevaisuuden bioenergiatekniikoiden kehittyminen

Oilonille modernisointiprojektien myynti- ja projektipäälliköksi - nyt vastuulla prosessisuunnittelu voimalaitosprojekteissa

Työkaverit

Opiskelee Italiassa kone- ja tuotantotekniikan teknikkotutkinnon

Töissä myyjänä teknisellä alalla

Reppureissaamaan vuodeksi

Muuttaa Suomeen, opiskelemaan muotoilua ammattikorkeakouluun

Kultturialan perusopinnot ja muotoilun ammattiopinnot: graafinen suunnittelu, konseptisuunnittelu ja tuotesuunnittelu

Erasmus-opiskelijavaihto

Opinnäytetyö Oilonille: olemassa olevan tuotteen uudistaminen ja sen valmistuksen kehittäminen

Muotoilijaksi Oilonille

Muotoilija

Michele on muotoilijana Oilonin tutkimus- ja kehitysosastolla, jonka päätehtävä on poltinten ja maalämpöpumppujen tuotekehitys ja -suunnittelu - ympäristöystävällistä energiaa asiakkaille.
Työt tehdään tiimeissä. Michele työstää tiimin ideoista ja konsepteista useampia vaihtoehtoja toteutettavaksi. Muotoilijana hän ottaa huomioon esteettisyyden, valmistettavuuden ja ergonomian sekä Oilonin muotokielen. Michelen tehtävänä on myös tuottaa kuvat esitteisiin, käyttöohjeisiin ja markkinointikanaviin.

Muotoilija

Michele on muotoilijana Oilonin tutkimus- ja kehitysosastolla, jonka päätehtävä on poltinten ja maalämpöpumppujen tuotekehitys ja -suunnittelu - ympäristöystävällistä energiaa asiakkaille.
Työt tehdään tiimeissä. Michele työstää tiimin ideoista ja konsepteista useampia vaihtoehtoja toteutettavaksi. Muotoilijana hän ottaa huomioon esteettisyyden, valmistettavuuden ja ergonomian sekä Oilonin muotokielen. Michelen tehtävänä on myös tuottaa kuvat esitteisiin, käyttöohjeisiin ja markkinointikanaviin.

Opiskelee Italiassa kone- ja tuotantotekniikan teknikkotutkinnon

Reppureissaamaan vuodeksi

Kultturialan perusopinnot ja muotoilun ammattiopinnot: graafinen suunnittelu, konseptisuunnittelu ja tuotesuunnittelu

Opinnäytetyö Oilonille: olemassa olevan tuotteen uudistaminen ja sen valmistuksen kehittäminen

Töissä myyjänä teknisellä alalla

Muuttaa Suomeen, opiskelemaan muotoilua ammattikorkeakouluun

Erasmus-opiskelijavaihto

Muotoilijaksi Oilonille