Opiskelemaan mitä haluaa osata ja mihin haluaa vaikuttaa

Automaatiotekniikan insinööri Tuulia Kuoppamäki vastaa MSK Groupin Junkkarilla tuotannosta. "Kun tuotteemme ovat kilpailukykyisiä maanviljelijöille, on heillä edellytykset tuottaa ihmisille kohtuuhintaista puhdasta ruokaa!"

Tuulia on MSK Junkkarilla johtoryhmän jäsen ja vastaa tuotannosta. Junkkari suunnittelee ja valmistaa maa- ja metsätaloustuotteita, luotettavia työkoneita- ja laitteita maanviljelijöille eri puolille maailmaa. 

Yhdessä ammattitaitoisen tiiminsä kanssa Tuulia vastaa Junkkarin tuotteiden valmistuksesta "takaovelta etuovelle". Tuulia on sekä tuotanto- että ostopäällikkö. "Olemme onnistuneet työssämme, kun maanviljelijät saavat luotettavat koneensa ajallaan. Kun valmistamme kilpailukykyisiä tuotteita pystymme vaikuttamaan myös siihen, että maanviljelijöiden tuottaman ruuan hinta on kohtuullista."

Ongelmien ratkominen ja haasteiden voittaminen innostaa Tuulia. "Onnistumisen tunne on esimerkiksi se, kun "excelin kanssa saa pyöritettyä" tuotannon kuormitukseen liittyvää tietoa, jonka avulla pystyn keskittämään tiimin toiminnan oikeaan suuntaan." Tuotannon tehostaminen ja kehittäminen on Tuulian tehtävien keskiössä.

LUMA-aineet kiinnostivat Tuulia koulussa. "Looginen päättelykyky on suoraan johdannainen matemaattisesta päättelykyvystä, joka myös kehittyy vuosien myötä jatkuvalla harjoittelulla!" Looginen päättelykyky on välttämätöntä Tuulian työssä sekä sosiaaliset taidot ja sinnikkyys. 

Automaatiotekniikan opinnot Tuulia valitsi pohdittuaan mitä hän haluaa osata, minkälaisten asioiden kanssa hän haluaa työelämässä olla tekemisissä ja mihin vaikuttaa. 

Ihmisten johtaminen on osa Tuulian työtä ja työntekijöiden hyvinvointi on hänelle tärkeää. Esimiehen tehtävä on mahdollistaa hyvät työnteon edellytykset. " Junkkarin porukka tuntuu isolta perheeltä. Kaikki tuntevat toisensa ja toisista välitetään. Ihmiset eivät ole lukuja vaan persoonia ja erilaisuutta täytyy arvostaa!"

 

Koulutus

Automaatiotekniikan insinööri AMK, Seinäjoen ammattikorkeakoulu, suuntautuminen koneautomaatio

Ammattinimike

Tuotantopäällikkö
Tähän mennessä
Tuulia Kuoppamäki

Kotona työkalut pysyivät käsissä, mopoikäisenä myös skootterin fiksailu onnistui

Lukion jälkeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan automaatiotekniikkaa - tulevaisuuden juttu

Opintojen ohessa töissä Pentikillä - esimieskokemusta myymäläpäällikön sijaisuudesta

Työharjoitteluun MSK Cabinsille, koneille valokuvallisia huolto-ohjeita

Työt Cabinsilla jatkuu tuotannonkehitysinsinöörinä, ja opinnot jatkuu

Valmistuminen: Automaatiotekniikan insinööri AMK, koneautomaatio

Cabinsilla nimitys kokoonpano-osastosta vastaavaksi, ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelu työn ohessa

MSK:lla sisaryritys Junkkari haki tuotantopäällikköä - haku ja nimitys

Tuotantopäällikkö

Tuulia on MSK Junkkarin johtoryhmän jäsen, hänen vastuullaan ovat tuotanto ja hankinnat. Yhdessä tiiminsä kanssa - tuotannon asiantuntijat ja ammattilaiset - hän vastaa Junkkarin tuotteiden valmistuksesta. Työ on monipuolista: tuotannon suunnittelu, uusien tuotteiden tuotannollistaminen, ostotoimintojen kilpailutus ja ylläpito, henkilöstöasiat, työsuojeluasiat ja tietenkin tuotannon kehittäminen.  

 

Tuulia Kuoppamäki

Tuotantopäällikkö

Tuulia on MSK Junkkarin johtoryhmän jäsen, hänen vastuullaan ovat tuotanto ja hankinnat. Yhdessä tiiminsä kanssa - tuotannon asiantuntijat ja ammattilaiset - hän vastaa Junkkarin tuotteiden valmistuksesta. Työ on monipuolista: tuotannon suunnittelu, uusien tuotteiden tuotannollistaminen, ostotoimintojen kilpailutus ja ylläpito, henkilöstöasiat, työsuojeluasiat ja tietenkin tuotannon kehittäminen.  

 

Kotona työkalut pysyivät käsissä, mopoikäisenä myös skootterin fiksailu onnistui

Opintojen ohessa töissä Pentikillä - esimieskokemusta myymäläpäällikön sijaisuudesta

Työt Cabinsilla jatkuu tuotannonkehitysinsinöörinä, ja opinnot jatkuu

Cabinsilla nimitys kokoonpano-osastosta vastaavaksi, ja Johtamisen erikoisammattitutkinnon opiskelu työn ohessa

Lukion jälkeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan automaatiotekniikkaa - tulevaisuuden juttu

Työharjoitteluun MSK Cabinsille, koneille valokuvallisia huolto-ohjeita

Valmistuminen: Automaatiotekniikan insinööri AMK, koneautomaatio

MSK:lla sisaryritys Junkkari haki tuotantopäällikköä - haku ja nimitys

Työkaverit

Lukiossa: opiskelemaan tietotekniikkaa "pelialaa" vai konetekniikkaa

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun

Valmistuminen insinööriksi ja MSK Groupin Cabinsille suunnittelijaksi tuotantoon

Konetekniikan jatko-opinnot kiinnostaa - opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon ja opintojen ohessa töihin MSK:n Junkkarille

Konetekniikan DI, pääaine koneiden ja järjestelmien suunnittelu, sivuaine tuotantotekniikka

Junkkarilla tuotannon kehitysinsinööriksi

Eteneminen tuotekehityksen johtoon tuotekehityspäälliköksi

Tuotekehityspäällikkö

Tarmo johtaa MSK Junkkarilla neljän hengen tuotekehitystiimiä. Tiimin tehtävä on suunnitella uusia tuotteita ja kehittää maa- ja metsätalouskoneista taloudellisesti ja tehokkaasti valmistettavia, asiakkaille energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotekehityspäällikön työ on suurimmaksi osaksi esimiestyötä, ihmisten johtamista ja projektinhallintaa. Tarmo haluaa itsekin olla mukana suunnittelussa. Uusien tuotteiden ja tuoteparannusten suunnittelu aloitetaan tiimin ideariihillä. Suunnitteluprosessissa tehdään paljon yhteistyötä myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Tiimiä ja Tarmoa innostaa olla tekemässä "vihreämpää maailmaa".

Tuotekehityspäällikkö

Tarmo johtaa MSK Junkkarilla neljän hengen tuotekehitystiimiä. Tiimin tehtävä on suunnitella uusia tuotteita ja kehittää maa- ja metsätalouskoneista taloudellisesti ja tehokkaasti valmistettavia, asiakkaille energiatehokkaita ja ympäristöystävällisiä. Tuotekehityspäällikön työ on suurimmaksi osaksi esimiestyötä, ihmisten johtamista ja projektinhallintaa. Tarmo haluaa itsekin olla mukana suunnittelussa. Uusien tuotteiden ja tuoteparannusten suunnittelu aloitetaan tiimin ideariihillä. Suunnitteluprosessissa tehdään paljon yhteistyötä myös asiakkaiden ja loppukäyttäjien kanssa. Tiimiä ja Tarmoa innostaa olla tekemässä "vihreämpää maailmaa".

Lukiossa: opiskelemaan tietotekniikkaa "pelialaa" vai konetekniikkaa

Valmistuminen insinööriksi ja MSK Groupin Cabinsille suunnittelijaksi tuotantoon

Konetekniikan DI, pääaine koneiden ja järjestelmien suunnittelu, sivuaine tuotantotekniikka

Eteneminen tuotekehityksen johtoon tuotekehityspäälliköksi

Kone- ja tuotantotekniikkaa opiskelemaan Seinäjoen ammattikorkeakouluun

Konetekniikan jatko-opinnot kiinnostaa - opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon ja opintojen ohessa töihin MSK:n Junkkarille

Junkkarilla tuotannon kehitysinsinööriksi

Yläasteella kirkas tavoite: ammattiopistoon - käsillä tekeminen kiinnostaa

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaksi Koulutuskeskus Seduun koneistaja-linjalle

Opintojen ohella töissä

Ensimmäisen vuoden jälkeen vaihto levyseppähitsaaja-linjalle - kiinnosti ja tuntui omalta

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan ammattiopinnoista - töihin hitsaajaksi

MSK Cabinsille linjakokoajaksi

Linja kokooja

Samuli tekee kokoojan työtään MSK Cabinsin tuotannon kokoonpanolinjan tiimissä. Linjalla kootaan maatalouskoneiden ohjaamot valmiiksi vaiheittain. Samulin pienryhmässä neljä ammattilaista tekee asennustyötään pareittain.

 

Linja kokooja

Samuli tekee kokoojan työtään MSK Cabinsin tuotannon kokoonpanolinjan tiimissä. Linjalla kootaan maatalouskoneiden ohjaamot valmiiksi vaiheittain. Samulin pienryhmässä neljä ammattilaista tekee asennustyötään pareittain.

 

Yläasteella kirkas tavoite: ammattiopistoon - käsillä tekeminen kiinnostaa

Opintojen ohella töissä

Valmistuminen kone- ja tuotantotekniikan ammattiopinnoista - töihin hitsaajaksi

Kone- ja tuotantotekniikan opiskelijaksi Koulutuskeskus Seduun koneistaja-linjalle

Ensimmäisen vuoden jälkeen vaihto levyseppähitsaaja-linjalle - kiinnosti ja tuntui omalta

MSK Cabinsille linjakokoajaksi

Isona AMKiin ja insinööriksi! Rakennusinsinööri?

Armeijassa tupakaveri innosti automaatiotekniikkaan - iltavapaat pääsykokeisiin valmistumista

Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi, mekatroniikka

Konesuunnittelu innosti opiskeluaikana - opinnoista valmiudet myös mekaniikkasuunnittelijan työhön

Kesätöissä ja työharjoittelussa tuotesuunnittelijana

Valmistumisen jälkeen kiinteistöjen huollosta MSK:lle tuotesuunnittelijaksi

Vaihto suunnittelutoimistoon, projekteja "vuokrasuunnittelijana" erilaisille yrityksille, myös MSK:lle

Esimiestyö alkaa kiinnostaa - MSK:lta kysely uusiin tehtäviin, uudet vastuut mutta tuttu paikka: esimiestehtäviin!

Esimies, protovalmistus ja huolto

Mikko on MSK Cabinsilla proto-osaston ja huolto-osaston esimies. Proto-osaston "Pelle Pelottomat", mekaniikkasuunnittelijat ja asentajat, valmistavat uusien tuotteiden prototyypit yhteistyössä tuotekehityksen kanssa sekä tuotannossa tarvittavat työkalut ja apuvälineet. Huollon ammattilaiset huolehtivat, että koneet ja laitteet toimivat moitteettomasti. Suurin osa Mikon työpäivistä on esimiestyötä; tiimiläisten ohjaamista ja asioiden hoitamista sekä suunnittelupalavereja muiden osastojen kanssa. Muun ajan vievät projektien johtaminen, materiaalien hankinta ja aikatauluista huolehtiminen. Tärkeintä työssä on tarjota omille tiimeille laadukkaat ja tehokkaat työnteon edellytykset.   

Esimies, protovalmistus ja huolto

Mikko on MSK Cabinsilla proto-osaston ja huolto-osaston esimies. Proto-osaston "Pelle Pelottomat", mekaniikkasuunnittelijat ja asentajat, valmistavat uusien tuotteiden prototyypit yhteistyössä tuotekehityksen kanssa sekä tuotannossa tarvittavat työkalut ja apuvälineet. Huollon ammattilaiset huolehtivat, että koneet ja laitteet toimivat moitteettomasti. Suurin osa Mikon työpäivistä on esimiestyötä; tiimiläisten ohjaamista ja asioiden hoitamista sekä suunnittelupalavereja muiden osastojen kanssa. Muun ajan vievät projektien johtaminen, materiaalien hankinta ja aikatauluista huolehtiminen. Tärkeintä työssä on tarjota omille tiimeille laadukkaat ja tehokkaat työnteon edellytykset.   

Isona AMKiin ja insinööriksi! Rakennusinsinööri?

Seinäjoen ammattikorkeakouluun opiskelemaan tietotekniikan insinööriksi, mekatroniikka

Kesätöissä ja työharjoittelussa tuotesuunnittelijana

Vaihto suunnittelutoimistoon, projekteja "vuokrasuunnittelijana" erilaisille yrityksille, myös MSK:lle

Armeijassa tupakaveri innosti automaatiotekniikkaan - iltavapaat pääsykokeisiin valmistumista

Konesuunnittelu innosti opiskeluaikana - opinnoista valmiudet myös mekaniikkasuunnittelijan työhön

Valmistumisen jälkeen kiinteistöjen huollosta MSK:lle tuotesuunnittelijaksi

Esimiestyö alkaa kiinnostaa - MSK:lta kysely uusiin tehtäviin, uudet vastuut mutta tuttu paikka: esimiestehtäviin!