Ratkaisuja kestävään ja terveelliseen korjausrakentamiseen

Rakennetekniikan DI Joonas Nortio suunnittelee A-Insinööreille rakennuksille uuden elämän ja kehittää uusia toimintatapoja kosteudenhallintaan.

Joonas on A-Insinööreillä korjaus- ja asiantuntijapalveluyksikössä. Yksikössä tehdään rakennesuunnittelua rakennusten laajennus- ja korjaushankkeisiin sekä kunto- ja sisäilmatutkimuksia ja katsastuksia. Joonaksen tiimissä on viisi eri taustaista ammattilaista. Tiimi suunnittelee ratkaisut yhdessä ja jakaa sitten tehtävät. Työ on vaihtelevaa, koska tiimillä on useita erilaisia projekteja samanaikaisesti. Joonas on myös kehittämässä uusia toimintatapoja rakennushankkeiden kosteudenhallintaan.

Korjauskohteille etsitään kestäviä ja terveellisiä ratkaisuja - toimivia ja tehokkaita rakennuksia, joissa ihmisten on hyvä olla. Uudis- ja laajennuskohteissa suunnittelijan työ vaikuttaa töiden toteutustapaan ja muuttuu konkreettiseksi uudeksi rakennukseksi. Korjauskohteissa suunnittelijat vaikuttavat laajasti korjausmenetelmiin ja vanha rakennus saa uuden elämän, kun esimerkiksi käyttötarkoitus muutetaan. 

Rakennushankkeissa myös suunnittelijan sosiaalisilla taidoilla on iso merkitys. Hankkeissa on mukana monia eri osapuolia, kymmeniä erilaisia ihmisiä erilaisilla osaamisilla. Asiat pitää pystyä esittämään eri osapuolille - rakennusten käyttäjät, omistajat, viranomaiset, omat työkaverit, rakentajat - oikeassa mittakaavassa ja ymmärrettävällä tavalla. "Onnistuminen kriittisten ongelmien ratkaisemisessa on palkitsevaa!"

"Pääsen tekemään toimivia ja tehokkaita rakennuksia, joissa ihmisten on hyvä olla. Kun rakennukset tehdään huolella, säästytään tulevaisuudessa sisäilma- ja kosteusongelmilta."

 

 

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto, Rakenne- ja rakennustuotantotekniikka

Ammattinimike

Rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori
Tähän mennessä
Joonas Nortio

Lukiossa kiinnostus luonnontieteisiin

Kesätöissä "apupoikana" iskän remonttifirmassa

Opiskelemaan luonnontieteitä vai tekniikkaa? Halu tehdä konkreettista - insinööriksi!

Aalto-yliopistoon opiskelemaan Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjemaan

Kesätöissä betoniasemalla sekoittamassa betonia ja tekemässä laboratoriokokeita

Seuraavat kesätyöt suunnittelutöitä

Valmistuminen ja A-Insinööreille suunnitteluyksikköön - rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Joonas Nortio on A-Insinööreillä korjaus- ja asiantuntijapalveluyksikössä, jossa tehdään rakennesuunnittelua sekä rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia ja katsastuksia. Ratkaisut suunnitellaan ja tehtävät jaetaan tiimissä. Työ on vaihtelevaa, korjaushankkeet ovat erilaisia ja tiimillä on useita projekteja samanaikaisesti. Joonas kehittää myös uusia toimintatapoja rakennusten kosteudenhallintaan.

Joonas Nortio

Rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Joonas Nortio on A-Insinööreillä korjaus- ja asiantuntijapalveluyksikössä, jossa tehdään rakennesuunnittelua sekä rakennusten kunto- ja sisäilmatutkimuksia ja katsastuksia. Ratkaisut suunnitellaan ja tehtävät jaetaan tiimissä. Työ on vaihtelevaa, korjaushankkeet ovat erilaisia ja tiimillä on useita projekteja samanaikaisesti. Joonas kehittää myös uusia toimintatapoja rakennusten kosteudenhallintaan.

Lukiossa kiinnostus luonnontieteisiin

Opiskelemaan luonnontieteitä vai tekniikkaa? Halu tehdä konkreettista - insinööriksi!

Kesätöissä betoniasemalla sekoittamassa betonia ja tekemässä laboratoriokokeita

Valmistuminen ja A-Insinööreille suunnitteluyksikköön - rakennesuunnittelija, projekti-insinööri, kosteudenhallintakoordinaattori

Kesätöissä "apupoikana" iskän remonttifirmassa

Aalto-yliopistoon opiskelemaan Rakenne- ja rakennustuotantotekniikan koulutusohjemaan

Seuraavat kesätyöt suunnittelutöitä

Työkaverit

Yläkoulussa: sisustussuunnittelija, kuvataidepainotteisessa lukiossa pitkä matikka ja fyssa: arkkitehti

Haki arkkitehti- ja rakennustekniikan opintoihin - Tampereen teknilliseen yliopistoon rakennustekniikan koulutusohjelmaan

Ensimmäisen vuoden jälkeen: Olen enemmän insinööri kuin arkkitehti!

Pääaineeksi talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja sivuaineeksi korjausrakentaminen

Tutkimusapulainen TTY:n rakennustekniikan elinkaaritutkimusryhmässä ja kandityö

A-Insinööreillä kaksi kesää betonijulkisivujen kuntotutkijana, opinnot jatkuu

Vaihdossa Lunds tekniska högskolassa, toinen sivuaine: Energy and Environmental Building Design

A-Insinööreille kosteus- ja sisäilmasuunnittelun harjoittelijaksi ja nuoremmaksi suunnittelijaksi, valmistuminen DI:ksi, eteneminen projekti-insinööriksi

Projekti-insinööri

Elli opiskeli rakennustekniikan DI:ksi ja on töissä A-Insinööreillä projekti-insinöörinä korjausrakentamisen yksikössä. Hänen tiiminsä tekee rakennusten kosteus- ja sisäilmasuunnittelua. Projektit alkavat korjausvaihtoehtojen kartoituksella, kustannusten arvioinnilla ja suunnittelulla. Pienemmissä kohteissa tehtäviin kuuluu myös rakennuttaminen ja valvonta. Elli on myös kosteuden ja puhtauden hallinnan konsultti tilaajan ja urakoitsijan apuna. Projekti-insinöörinä Elli järjestää tiiminsä suunnitteluvastuita sekä tekee tarjouksia, ottaa vastaan tilauksia ja laskuttaa asiakkaita.  

Projekti-insinööri

Elli opiskeli rakennustekniikan DI:ksi ja on töissä A-Insinööreillä projekti-insinöörinä korjausrakentamisen yksikössä. Hänen tiiminsä tekee rakennusten kosteus- ja sisäilmasuunnittelua. Projektit alkavat korjausvaihtoehtojen kartoituksella, kustannusten arvioinnilla ja suunnittelulla. Pienemmissä kohteissa tehtäviin kuuluu myös rakennuttaminen ja valvonta. Elli on myös kosteuden ja puhtauden hallinnan konsultti tilaajan ja urakoitsijan apuna. Projekti-insinöörinä Elli järjestää tiiminsä suunnitteluvastuita sekä tekee tarjouksia, ottaa vastaan tilauksia ja laskuttaa asiakkaita.  

Yläkoulussa: sisustussuunnittelija, kuvataidepainotteisessa lukiossa pitkä matikka ja fyssa: arkkitehti

Ensimmäisen vuoden jälkeen: Olen enemmän insinööri kuin arkkitehti!

Tutkimusapulainen TTY:n rakennustekniikan elinkaaritutkimusryhmässä ja kandityö

Vaihdossa Lunds tekniska högskolassa, toinen sivuaine: Energy and Environmental Building Design

Haki arkkitehti- ja rakennustekniikan opintoihin - Tampereen teknilliseen yliopistoon rakennustekniikan koulutusohjelmaan

Pääaineeksi talonrakennuksen rakennesuunnittelu ja sivuaineeksi korjausrakentaminen

A-Insinööreillä kaksi kesää betonijulkisivujen kuntotutkijana, opinnot jatkuu

A-Insinööreille kosteus- ja sisäilmasuunnittelun harjoittelijaksi ja nuoremmaksi suunnittelijaksi, valmistuminen DI:ksi, eteneminen projekti-insinööriksi

Lukiossa: taloustieteet vai tekniikan opinnot? Rakennusinsinööriksi!

Lukioaikana kesätöissä rakennustyömaalla apupoikana

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikkaa - rakennustuotanto ja -talous sekä yritystalous

Kesätöissä rakennusliikkeessä työnjohto- ja insinööriharjoittelija, opintojen ohessa osa-aikaisena betonituoteteollisuudessa

Vaihto-oppilasvuosi Englannissa, University of Leeds, rakennustuotannon, laskentatoimen ja johtamisen opintoja

Diplomityö rakennuttamisyrityksessä ja valmistuminen

Kiinnostus talousasioihin kasvaa - työn ohessa kauppatieteiden maisteriopintoihin, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi

A-Insinööreille Rakennuttamisen projekti- ja kehityspäälliköksi. Opiskelu jatkui: Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen ja gradua vaille KTM

Projekti- ja kehityspäällikkö

Anssin vastuulla A-Insinöörien Rakennuttamisen yksikössä on hoitaa rakennuttamis- sekä kaupunki- ja kiinteistökehitysprojekteja. Hän on joko kollegojen kanssa osana isompaa sisäistä tiimiä tai pienemmissä projekteissa itsenäisenä projektipäällikkönä. Rakennuttamisen projekteissa työtä tehdään yhdessä kiinteistön omistajien, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Anssi on myös kehittämässä uusia toimintamalleja koko konsernille. Kehitystiimissä on viisi asiantuntijaa eri puolilta Suomea, jokaisella on kehitettävänä aina tietty osakokonaisuus.


 

Projekti- ja kehityspäällikkö

Anssin vastuulla A-Insinöörien Rakennuttamisen yksikössä on hoitaa rakennuttamis- sekä kaupunki- ja kiinteistökehitysprojekteja. Hän on joko kollegojen kanssa osana isompaa sisäistä tiimiä tai pienemmissä projekteissa itsenäisenä projektipäällikkönä. Rakennuttamisen projekteissa työtä tehdään yhdessä kiinteistön omistajien, arkkitehtien, suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa.

Anssi on myös kehittämässä uusia toimintamalleja koko konsernille. Kehitystiimissä on viisi asiantuntijaa eri puolilta Suomea, jokaisella on kehitettävänä aina tietty osakokonaisuus.


 

Lukiossa: taloustieteet vai tekniikan opinnot? Rakennusinsinööriksi!

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan rakennustekniikkaa - rakennustuotanto ja -talous sekä yritystalous

Vaihto-oppilasvuosi Englannissa, University of Leeds, rakennustuotannon, laskentatoimen ja johtamisen opintoja

Kiinnostus talousasioihin kasvaa - työn ohessa kauppatieteiden maisteriopintoihin, sisäinen ja ulkoinen laskentatoimi

Lukioaikana kesätöissä rakennustyömaalla apupoikana

Kesätöissä rakennusliikkeessä työnjohto- ja insinööriharjoittelija, opintojen ohessa osa-aikaisena betonituoteteollisuudessa

Diplomityö rakennuttamisyrityksessä ja valmistuminen

A-Insinööreille Rakennuttamisen projekti- ja kehityspäälliköksi. Opiskelu jatkui: Kiinteistöliiketoiminnan johtaminen ja gradua vaille KTM

Lapsena "joukkoliikennenörtti", matkusti eri välineillä ja bongasi aikatauluja

Lukiossa luonnontiedelinja, kemian tekniikka kiinnosti - abi-vuonna löytyikin oma juttu opintoihin

Aalto-yliopistoon yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ohjelmaan, pääaineeksi tie- ja liikennetekniikka

Sivuaineeksi georakentaminen, vapaaehtoisina opintoina puheviestintää ja kaavoitusta

Innolla mukana ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa

Kesätyönä työharjoittelu tiekunnossapidossa, opintojen ohella työnjohtoharjoittelijana

A-Insinööreille suunnitteluharjoittelijaksi, tie-, katu- ja aluetekniikan yksikkö

Diplomityö A-Insinööreille, valmistui ja aloitti katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijana

Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija, siltatarkastaja

Hamilkar suunnittelee yhdessä muiden alojen kollegoiden kanssa sekä uusia valtateitä ja pääkatuja että katujen perusparannuksia. Uusia liikenneyhteyksiä rakennettaessa määritellään, miten huomioidaan jalankulkijat, pyöräilijät, joukkoliikenne ja autoilu yleensä - ratkaistaan ihmisten liikkumisen ongelmia. Hamilkar tekee myös siltojen yleis- ja vuositarkastuksia, mukavaa vaihtelua kesäaikaan. 

Katu- ja kunnallistekniikan suunnittelija, siltatarkastaja

Hamilkar suunnittelee yhdessä muiden alojen kollegoiden kanssa sekä uusia valtateitä ja pääkatuja että katujen perusparannuksia. Uusia liikenneyhteyksiä rakennettaessa määritellään, miten huomioidaan jalankulkijat, pyöräilijät, joukkoliikenne ja autoilu yleensä - ratkaistaan ihmisten liikkumisen ongelmia. Hamilkar tekee myös siltojen yleis- ja vuositarkastuksia, mukavaa vaihtelua kesäaikaan. 

Lapsena "joukkoliikennenörtti", matkusti eri välineillä ja bongasi aikatauluja

Aalto-yliopistoon yhdyskunta- ja ympäristötekniikan ohjelmaan, pääaineeksi tie- ja liikennetekniikka

Innolla mukana ainejärjestöissä ja ylioppilaskunnassa

A-Insinööreille suunnitteluharjoittelijaksi, tie-, katu- ja aluetekniikan yksikkö

Lukiossa luonnontiedelinja, kemian tekniikka kiinnosti - abi-vuonna löytyikin oma juttu opintoihin

Sivuaineeksi georakentaminen, vapaaehtoisina opintoina puheviestintää ja kaavoitusta

Kesätyönä työharjoittelu tiekunnossapidossa, opintojen ohella työnjohtoharjoittelijana

Diplomityö A-Insinööreille, valmistui ja aloitti katu- ja kunnallistekniikan suunnittelijana