Yhdyskuntasuunnittelu - kaupungeista toimivia asuinympäristöjä

Yhdyskuntatekniikan insinööri Haider Al-Rammahi haluaa, että kaupungit kehittyvät ekologisiksi ja hyviksi paikoiksi elää. Hän tekee siitä totta Sitowisella vesihuoltosuunnittelijana - suunnittelemalla kaupunkien vedenjakelua ja viemäriverkostoja.

Haider päätti rakennusinsinöörin opinnoissaan erikoistua yhdyskuntatekniikkaan. Hän halusi päästä tekemään töitä paljon muiden alojen asiantuntijoiden kanssa ja konkreettisesti lähelle kaupunkiympäristön kehittämistä ja ylläpitämistä sekä rakentamista. Nyt hän on Sitowisella vesihuollossa, joka on osa yhdyskuntatekniikkaa, mukana on myös liikennesuunnittelu ja jätehuolto. Vesihuolto, hulevesien hallinta ja vesiympäristön laadusta huolehtiminen kuuluvat oleellisesti Haiderin työhön - yhdyskuntasuunnitteluun. Hän on mukana suunnittelemassa myös uusien asuinalueiden katuja ja puistoja. 

Vesipalveluissa projektien suunnittelu on monien eri ammattilaisten yhteistyötä. Projekteista riippuen mukana ovat arkkitehdit, yhdyskuntatekniikan suunnittelijat, geosuunnittelijat, kaupunkien viranomaiset ja ympäristöasiantuntijat. Suunnittelijoilla on vastuu projekteista niiden aloituksesta rakentamisvaiheeseen. "Työmme näkyy kaikkialla ympärillämme; kadut, tiet, puistot, sillat, toimivat vesihuoltojärjestelmät!"

Jo 10-vuotiaana alkanut jalkapalloharrastus on opettanut Haiderille tiimityötaitoja, jotka ovat tärkeä osa suunnittelijan sosiaalisia taitoja. "Työssä tarvitaan myös luovuutta, joka perustuu "legoiluun" sekä matematiikan, kemian ja fysiikan osaamiseen. Luonnontieteet kiinnostivat koulussa, vaikka en kympin oppilas ollutkaan." 

Kaupunkien kehitykseen pääsee konkreettisesti vaikuttamaan suunnittelutyöllä. Haider uskoo, että 3D-suunnittelusta tullaan siirtymään virtuaalimallien luomiseen, jotka avaavat suunnittelua vielä paremmin tarkasteltavaksi tulevaisuuden ympäristössä. "Yhdyskuntasuunnittelussa pääset näkemään tulevaisuuteen ja siihen miltä kaupunki näyttää 10 tai 15 vuoden kuluttua!"

Koulutus

Insinööri AMK, Tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto, Turun ammattikorkeakoulu,

Ammattinimike

Suunnittelija
Tähän mennessä
Haider Al-Rammahi

Kouluaikana kiinnosti kaikki ympäristöön liittyvä, matikka, kemia, fysiikka, maantieto, biologia

Lukiosta Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Talojen rakentamisen sijasta erikoistui yhdyskuntatekniikkaan - Tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto

Opiskelujen ohella ensin siivoustöitä ja loppupuolella avustavan suunnittelijan töitä

Kesäharjoittelut suunnittelutehtävissä

Sitowiselle yhdyskuntatekniikan suunnittelijaksi

Suunnittelija

Haider on yhdyskuntatekniikkaan erikoistunut rakennustekniikan insinööri. Sitowisella hän on suunnittelija vesipalveluissa, jossa suunnitellaan kaupunkien vesi- ja viemäriverkostoja. Yhdyskuntatekniikan projektit ovat ryhmätyöskentelyä, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Haider hallitsee katujen, vesihuollon ja hulevesien yleis- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelutyöt Haider tekee pääosin 3D-suunnitteluohjelmilla. Jokainen suunnitteluprojekti on omanlaisensa ja erilaisten osaajien kokoonpano vaihtelee. Mukana voi olla arkkitehteja, geotekniikan asiantuntijoita, kaupunkien viranomaisia, ympäristöasiantuntijoita... Vesihuoltosuunnittelijana Haider pääsee vaikuttamaan siihen miltä kaupunki näyttää 10 - 15 vuoden kuluttua.

Haider Al-Rammahi

Suunnittelija

Haider on yhdyskuntatekniikkaan erikoistunut rakennustekniikan insinööri. Sitowisella hän on suunnittelija vesipalveluissa, jossa suunnitellaan kaupunkien vesi- ja viemäriverkostoja. Yhdyskuntatekniikan projektit ovat ryhmätyöskentelyä, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Haider hallitsee katujen, vesihuollon ja hulevesien yleis- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelutyöt Haider tekee pääosin 3D-suunnitteluohjelmilla. Jokainen suunnitteluprojekti on omanlaisensa ja erilaisten osaajien kokoonpano vaihtelee. Mukana voi olla arkkitehteja, geotekniikan asiantuntijoita, kaupunkien viranomaisia, ympäristöasiantuntijoita... Vesihuoltosuunnittelijana Haider pääsee vaikuttamaan siihen miltä kaupunki näyttää 10 - 15 vuoden kuluttua.

Kouluaikana kiinnosti kaikki ympäristöön liittyvä, matikka, kemia, fysiikka, maantieto, biologia

Talojen rakentamisen sijasta erikoistui yhdyskuntatekniikkaan - Tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto

Kesäharjoittelut suunnittelutehtävissä

Lukiosta Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Opiskelujen ohella ensin siivoustöitä ja loppupuolella avustavan suunnittelijan töitä

Sitowiselle yhdyskuntatekniikan suunnittelijaksi

Työkaverit

Yläasteelta ammattiopistoon opiskelemaan sähköasentajaksi - hyvät työllistymisnäkymät

Työssäoppimijaksoilla alkoi kiinostaa LVI (lämpö, vesi ilmastointi)

Opiskelu jatkuu Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Talotekniikan koulutusohjelma

Suuntautumisvaihtoehdoksi LVI-suunnittelu

Sitowisella LVI-suunnitteluharjoittelija

Talotekniikan insinööri AMK - Sitowisella LVI-suunnittelija

Suunnittelijasta LVI-projektipäällikkö

LVI-projektipäällikkö

Sitowisen Talotekniikan yksikössä Jani johtaa, ohjaa ja suunnittelee myös itse sairaaloiden lämpö- vesi ja ilmastointijärjestelmiä. LVI-suunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Suunnittelua ei kuitenkaan tehdä yksin, suunnitteluryhmässä on aina mukana muitakin suunnittelijoita, esimerkiksi arkkitehti, akustikko, energia-, sähkö-, rakenne- ja automaatiosuunnittelijoita. Hankkeen koko ja aikataulu määrittää suunnitteluryhmän koon.

LVI-projektipäällikkö

Sitowisen Talotekniikan yksikössä Jani johtaa, ohjaa ja suunnittelee myös itse sairaaloiden lämpö- vesi ja ilmastointijärjestelmiä. LVI-suunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Suunnittelua ei kuitenkaan tehdä yksin, suunnitteluryhmässä on aina mukana muitakin suunnittelijoita, esimerkiksi arkkitehti, akustikko, energia-, sähkö-, rakenne- ja automaatiosuunnittelijoita. Hankkeen koko ja aikataulu määrittää suunnitteluryhmän koon.

Yläasteelta ammattiopistoon opiskelemaan sähköasentajaksi - hyvät työllistymisnäkymät

Opiskelu jatkuu Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Talotekniikan koulutusohjelma

Sitowisella LVI-suunnitteluharjoittelija

Suunnittelijasta LVI-projektipäällikkö

Työssäoppimijaksoilla alkoi kiinostaa LVI (lämpö, vesi ilmastointi)

Suuntautumisvaihtoehdoksi LVI-suunnittelu

Talotekniikan insinööri AMK - Sitowisella LVI-suunnittelija

Rakentaminen kiinnostaa - apupoikana rakennuksilla jo yläkoulun lomilla

Lukiosta Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Suuntautumisvaihtoehto rakennesuunnittelu

Kesätöissä rakennustyömaalla työnjohtajana

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen Sitowiselle suunnittelutehtäviin

Kohta valmistumassa rakennesuunnittelun insinööriksi

Avustava korjausrakennesuunnittelija

Arttu opiskelee rakennusinsinööriksi ja on töissä Sitowisella korjausrakennesuunnittelun osastolla. Hän on avustava suunnittelija neljän henkilön tiimissä. Tiimi suunnittelee rakennusten kosteusvaurioihin liittyviä korjauksia, jotka mahdollistavat myös terveen sisäilman. Työ alkaa tutustumalla kohteeseen. Selvitetään sisäilman laatu ja rakenteiden vauriot. Korjaussuunnitelmia Arttu tekee itsenäisesti suunnitteluohjelmilla. Artun matemaattisilla osaamisella on käyttöä - on ymmärrettävä koneen tekemien laskelmien merkitys. Tiimissä etsitään toimivia ratkaisuja rakenteiden vaikeisiin kosteusteknisiin ongelmiin. 

Avustava korjausrakennesuunnittelija

Arttu opiskelee rakennusinsinööriksi ja on töissä Sitowisella korjausrakennesuunnittelun osastolla. Hän on avustava suunnittelija neljän henkilön tiimissä. Tiimi suunnittelee rakennusten kosteusvaurioihin liittyviä korjauksia, jotka mahdollistavat myös terveen sisäilman. Työ alkaa tutustumalla kohteeseen. Selvitetään sisäilman laatu ja rakenteiden vauriot. Korjaussuunnitelmia Arttu tekee itsenäisesti suunnitteluohjelmilla. Artun matemaattisilla osaamisella on käyttöä - on ymmärrettävä koneen tekemien laskelmien merkitys. Tiimissä etsitään toimivia ratkaisuja rakenteiden vaikeisiin kosteusteknisiin ongelmiin. 

Rakentaminen kiinnostaa - apupoikana rakennuksilla jo yläkoulun lomilla

Suuntautumisvaihtoehto rakennesuunnittelu

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen Sitowiselle suunnittelutehtäviin

Lukiosta Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Kesätöissä rakennustyömaalla työnjohtajana

Kohta valmistumassa rakennesuunnittelun insinööriksi

Lukiossa pitkä matikka ja fysiikka ja pianonsoiton opiskelua

Armeijassa varusmiessoittokunnassa rumpalina

Mitä opiskelemaan, lääketiedettä vai rakennustekniikkaa - pianonsoitosta harrastus

Aalto-yliopistoon Rakennus- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan

Siltojen ja rakenteiden suunnittelua kesätöinä

Maisteriopinnot Aallossa: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka

Diplomi-insinööri, pääaine rakennetekniikka, sivuaine rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

Vanhempi suunnittelija Sitowisen Sillat ja rakenteet -osastolla

Vanhempi suunnittelija

Mikko suunnittelee Sitowisella siltoja. Siltarakenteiden suunnittelu on pitkälti tarkkojen laskelmien tekoa, jossa hyvät matematiikan ja fysiikan taidot ovat tarpeen. Sillat on suunniteltava kestämään ainakin 100 vuotta. Mikko tekee työnsä pääosin erilaisilla mallinnus- ja suunnitteluohjelmilla. Asiakastapaamiset ja työmaakäynnit kuuluvat myös suunnittelijan työhön. Sillat ja rakenteet -osastolla on yhteensä 30 tekijää, yhdessä he etsivät ratkaisuja ongelmatilanteissa. Suunnitteluavustajien ohjaaminen on myös osa Mikon työtä.

Vanhempi suunnittelija

Mikko suunnittelee Sitowisella siltoja. Siltarakenteiden suunnittelu on pitkälti tarkkojen laskelmien tekoa, jossa hyvät matematiikan ja fysiikan taidot ovat tarpeen. Sillat on suunniteltava kestämään ainakin 100 vuotta. Mikko tekee työnsä pääosin erilaisilla mallinnus- ja suunnitteluohjelmilla. Asiakastapaamiset ja työmaakäynnit kuuluvat myös suunnittelijan työhön. Sillat ja rakenteet -osastolla on yhteensä 30 tekijää, yhdessä he etsivät ratkaisuja ongelmatilanteissa. Suunnitteluavustajien ohjaaminen on myös osa Mikon työtä.

Lukiossa pitkä matikka ja fysiikka ja pianonsoiton opiskelua

Mitä opiskelemaan, lääketiedettä vai rakennustekniikkaa - pianonsoitosta harrastus

Siltojen ja rakenteiden suunnittelua kesätöinä

Diplomi-insinööri, pääaine rakennetekniikka, sivuaine rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

Armeijassa varusmiessoittokunnassa rumpalina

Aalto-yliopistoon Rakennus- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan

Maisteriopinnot Aallossa: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka

Vanhempi suunnittelija Sitowisen Sillat ja rakenteet -osastolla

Matematiikka kiinnostaa, Aalto-yliopistoon - siellä voi soveltaa teoriaa ja käytäntöä

Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijaa kiinnostaa georakentaminen - haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet

Kesätöissä rautakaupassa

Vaihto-opiskelu Tsekeissä, Prahan teknillisessä yliopistossa

Kesät rakennusyrityksessä työmaainsinöörinä

Maisteriopinnot Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa

Pääaine pohja- ja kalliorakentaminen, sivuaine teollisuustalous

Sitowiselle infrasuunnitteluun geoinsinööriksi

Geosuunnittelija

Tuula on geosuunnittelija Sitowisella Infrasuunnittelun geosuunnitteluosastolla. Geosuunnittelu on ympäristö- ja rakennesuunnittelun perusta, esimerkiksi tasaiset kadut, kuopattomat jalkapallokentät, sortumattomat siltapenkereet ja suorat raiteet. Tuulan työ on suunnittelu- ja projektikokouksia eri suunnittelijoiden kanssa sekä itsenäistä suunnittelutyötä, jota tehdään yhä enemmän mallintamalla suunnitteluratkaisut 3D:nä. 

Geosuunnittelija

Tuula on geosuunnittelija Sitowisella Infrasuunnittelun geosuunnitteluosastolla. Geosuunnittelu on ympäristö- ja rakennesuunnittelun perusta, esimerkiksi tasaiset kadut, kuopattomat jalkapallokentät, sortumattomat siltapenkereet ja suorat raiteet. Tuulan työ on suunnittelu- ja projektikokouksia eri suunnittelijoiden kanssa sekä itsenäistä suunnittelutyötä, jota tehdään yhä enemmän mallintamalla suunnitteluratkaisut 3D:nä. 

Matematiikka kiinnostaa, Aalto-yliopistoon - siellä voi soveltaa teoriaa ja käytäntöä

Kesätöissä rautakaupassa

Kesät rakennusyrityksessä työmaainsinöörinä

Pääaine pohja- ja kalliorakentaminen, sivuaine teollisuustalous

Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijaa kiinnostaa georakentaminen - haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet

Vaihto-opiskelu Tsekeissä, Prahan teknillisessä yliopistossa

Maisteriopinnot Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa

Sitowiselle infrasuunnitteluun geoinsinööriksi

Matikka, fysiikka ja ympäristö kiinnosti ja tekniikan opiskelu - "halu parantamaan maailmaa"

Opiskelemaan fysiikkaa Helsinkiin tai Turkuun vai Aalto-yliopistoon? - Käytännönläheistä, Aaltoon!

Kandiopinnot yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, pääaine vesi- ja ympäristötekniikka, sivuaina tie- ja tieliikennetekniikka

Kesätöitä vedenpuhdistuslaitoksella ja ELY-keskuksen teiden kunnossapitoyksikössä

Maisteriopinnoissa "liian humanistinen" pääaine vaihtuu tietekniikaksi

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Tie- ja liikennetekniikka, suuntautuminen tietekniikka

Sitowiselle tietomallinnuksen asiantuntijaksi Tie-osastolle

Asiantuntija

Josefiina, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI, koordinoi ja kehittää tietomallinnusta Sitowisen Tie-osastolla. Hän opastaa ja ohjeistaa suunnittelijoita ja muita hankkeissa toimijoita. Tietomallinnus tarkoittaa eri suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamista ja suurin hyöty on virheetön tiedonkulku koko suunnittelu- ja rakennushankkeessa. Josefiina määrittää kuinka tarkasti eri hankkeet mallinnetaan. Työ on yhteistyötä Sitowisen eri osastojen kanssa, päivät täyttyvät palavereista ja kehitystyöpajoista. 

Asiantuntija

Josefiina, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI, koordinoi ja kehittää tietomallinnusta Sitowisen Tie-osastolla. Hän opastaa ja ohjeistaa suunnittelijoita ja muita hankkeissa toimijoita. Tietomallinnus tarkoittaa eri suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamista ja suurin hyöty on virheetön tiedonkulku koko suunnittelu- ja rakennushankkeessa. Josefiina määrittää kuinka tarkasti eri hankkeet mallinnetaan. Työ on yhteistyötä Sitowisen eri osastojen kanssa, päivät täyttyvät palavereista ja kehitystyöpajoista. 

Matikka, fysiikka ja ympäristö kiinnosti ja tekniikan opiskelu - "halu parantamaan maailmaa"

Kandiopinnot yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, pääaine vesi- ja ympäristötekniikka, sivuaina tie- ja tieliikennetekniikka

Maisteriopinnoissa "liian humanistinen" pääaine vaihtuu tietekniikaksi

Sitowiselle tietomallinnuksen asiantuntijaksi Tie-osastolle

Opiskelemaan fysiikkaa Helsinkiin tai Turkuun vai Aalto-yliopistoon? - Käytännönläheistä, Aaltoon!

Kesätöitä vedenpuhdistuslaitoksella ja ELY-keskuksen teiden kunnossapitoyksikössä

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Tie- ja liikennetekniikka, suuntautuminen tietekniikka