Tasaiset kadut, kuopattomat pallokentät - geosuunnittelijan työtä

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI Tuula Kaivosoja suunnittelee infran ja rakennetun ympäristön pohjarakenteita Sitowisella. Kädenjälki "tuntuu" ja on elintärkeää turvallisuuden ja toimivuuden kannalta.

Geosuunnittelu on pohjarakenteiden suunnittelua kaikissa infran ja rakennetun ympäristön kohteissa. Tuula on geosuunnittelijana mukana Sitowisen projekteissa sekä esisuunnittelussa, rakennussuunnittelussa että työmaapalveluissa. 

Geosuunnittelijat pääsevät vaikuttamaan rakennettavan ympäristön perustamistapoihin. Työ näkyy toimivina pohjarakenteina ja muiden rakenteiden mahdollistajana teille, kaduille, rakennuksille, urheilukentille, puistoille jne.

"Innostaahan se, kun saa olla mukana suunnittelemassa jotain näkyvää ja merkittävää, kuten uutta Raide-Jokeria."

Rakennus- ja ympäristötekniikan kandiopinoissa haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet saivat Tuulan kiinnostumaan georakentamisesta.

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-Yliopisto, Yhdyskunta- ja ympäristötekniikka

Ammattinimike

Geosuunnittelija
Tähän mennessä
Tuula Kaivosoja

Matematiikka kiinnostaa, Aalto-yliopistoon - siellä voi soveltaa teoriaa ja käytäntöä

Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijaa kiinnostaa georakentaminen - haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet

Kesätöissä rautakaupassa

Vaihto-opiskelu Tsekeissä, Prahan teknillisessä yliopistossa

Kesät rakennusyrityksessä työmaainsinöörinä

Maisteriopinnot Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa

Pääaine pohja- ja kalliorakentaminen, sivuaine teollisuustalous

Sitowiselle infrasuunnitteluun geoinsinööriksi

Geosuunnittelija

Tuula on geosuunnittelija Sitowisella Infrasuunnittelun geosuunnitteluosastolla. Geosuunnittelu on ympäristö- ja rakennesuunnittelun perusta, esimerkiksi tasaiset kadut, kuopattomat jalkapallokentät, sortumattomat siltapenkereet ja suorat raiteet. Tuulan työ on suunnittelu- ja projektikokouksia eri suunnittelijoiden kanssa sekä itsenäistä suunnittelutyötä, jota tehdään yhä enemmän mallintamalla suunnitteluratkaisut 3D:nä. 

Tuula Kaivosoja

Geosuunnittelija

Tuula on geosuunnittelija Sitowisella Infrasuunnittelun geosuunnitteluosastolla. Geosuunnittelu on ympäristö- ja rakennesuunnittelun perusta, esimerkiksi tasaiset kadut, kuopattomat jalkapallokentät, sortumattomat siltapenkereet ja suorat raiteet. Tuulan työ on suunnittelu- ja projektikokouksia eri suunnittelijoiden kanssa sekä itsenäistä suunnittelutyötä, jota tehdään yhä enemmän mallintamalla suunnitteluratkaisut 3D:nä. 

Matematiikka kiinnostaa, Aalto-yliopistoon - siellä voi soveltaa teoriaa ja käytäntöä

Kesätöissä rautakaupassa

Kesät rakennusyrityksessä työmaainsinöörinä

Pääaine pohja- ja kalliorakentaminen, sivuaine teollisuustalous

Rakennus- ja ympäristötekniikan opiskelijaa kiinnostaa georakentaminen - haastavat suunnittelukohteet ja hyvät työmahdollisuudet

Vaihto-opiskelu Tsekeissä, Prahan teknillisessä yliopistossa

Maisteriopinnot Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmassa

Sitowiselle infrasuunnitteluun geoinsinööriksi

Työkaverit

Yläasteelta ammattiopistoon opiskelemaan sähköasentajaksi - hyvät työllistymisnäkymät

Työssäoppimijaksoilla alkoi kiinostaa LVI (lämpö, vesi ilmastointi)

Opiskelu jatkuu Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Talotekniikan koulutusohjelma

Suuntautumisvaihtoehdoksi LVI-suunnittelu

Sitowisella LVI-suunnitteluharjoittelija

Talotekniikan insinööri AMK - Sitowisella LVI-suunnittelija

Suunnittelijasta LVI-projektipäällikkö

LVI-projektipäällikkö

Sitowisen Talotekniikan yksikössä Jani johtaa, ohjaa ja suunnittelee myös itse sairaaloiden lämpö- vesi ja ilmastointijärjestelmiä. LVI-suunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Suunnittelua ei kuitenkaan tehdä yksin, suunnitteluryhmässä on aina mukana muitakin suunnittelijoita, esimerkiksi arkkitehti, akustikko, energia-, sähkö-, rakenne- ja automaatiosuunnittelijoita. Hankkeen koko ja aikataulu määrittää suunnitteluryhmän koon.

LVI-projektipäällikkö

Sitowisen Talotekniikan yksikössä Jani johtaa, ohjaa ja suunnittelee myös itse sairaaloiden lämpö- vesi ja ilmastointijärjestelmiä. LVI-suunnittelulla on suuri vaikutus rakennuksen energiankulutukseen. Suunnittelua ei kuitenkaan tehdä yksin, suunnitteluryhmässä on aina mukana muitakin suunnittelijoita, esimerkiksi arkkitehti, akustikko, energia-, sähkö-, rakenne- ja automaatiosuunnittelijoita. Hankkeen koko ja aikataulu määrittää suunnitteluryhmän koon.

Yläasteelta ammattiopistoon opiskelemaan sähköasentajaksi - hyvät työllistymisnäkymät

Opiskelu jatkuu Metropolia Ammattikorkeakoulussa, Talotekniikan koulutusohjelma

Sitowisella LVI-suunnitteluharjoittelija

Suunnittelijasta LVI-projektipäällikkö

Työssäoppimijaksoilla alkoi kiinostaa LVI (lämpö, vesi ilmastointi)

Suuntautumisvaihtoehdoksi LVI-suunnittelu

Talotekniikan insinööri AMK - Sitowisella LVI-suunnittelija

Rakentaminen kiinnostaa - apupoikana rakennuksilla jo yläkoulun lomilla

Lukiosta Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Suuntautumisvaihtoehto rakennesuunnittelu

Kesätöissä rakennustyömaalla työnjohtajana

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen Sitowiselle suunnittelutehtäviin

Kohta valmistumassa rakennesuunnittelun insinööriksi

Avustava korjausrakennesuunnittelija

Arttu opiskelee rakennusinsinööriksi ja on töissä Sitowisella korjausrakennesuunnittelun osastolla. Hän on avustava suunnittelija neljän henkilön tiimissä. Tiimi suunnittelee rakennusten kosteusvaurioihin liittyviä korjauksia, jotka mahdollistavat myös terveen sisäilman. Työ alkaa tutustumalla kohteeseen. Selvitetään sisäilman laatu ja rakenteiden vauriot. Korjaussuunnitelmia Arttu tekee itsenäisesti suunnitteluohjelmilla. Artun matemaattisilla osaamisella on käyttöä - on ymmärrettävä koneen tekemien laskelmien merkitys. Tiimissä etsitään toimivia ratkaisuja rakenteiden vaikeisiin kosteusteknisiin ongelmiin. 

Avustava korjausrakennesuunnittelija

Arttu opiskelee rakennusinsinööriksi ja on töissä Sitowisella korjausrakennesuunnittelun osastolla. Hän on avustava suunnittelija neljän henkilön tiimissä. Tiimi suunnittelee rakennusten kosteusvaurioihin liittyviä korjauksia, jotka mahdollistavat myös terveen sisäilman. Työ alkaa tutustumalla kohteeseen. Selvitetään sisäilman laatu ja rakenteiden vauriot. Korjaussuunnitelmia Arttu tekee itsenäisesti suunnitteluohjelmilla. Artun matemaattisilla osaamisella on käyttöä - on ymmärrettävä koneen tekemien laskelmien merkitys. Tiimissä etsitään toimivia ratkaisuja rakenteiden vaikeisiin kosteusteknisiin ongelmiin. 

Rakentaminen kiinnostaa - apupoikana rakennuksilla jo yläkoulun lomilla

Suuntautumisvaihtoehto rakennesuunnittelu

Kolmannen opiskeluvuoden jälkeen Sitowiselle suunnittelutehtäviin

Lukiosta Hämeen ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Kesätöissä rakennustyömaalla työnjohtajana

Kohta valmistumassa rakennesuunnittelun insinööriksi

Lukiossa pitkä matikka ja fysiikka ja pianonsoiton opiskelua

Armeijassa varusmiessoittokunnassa rumpalina

Mitä opiskelemaan, lääketiedettä vai rakennustekniikkaa - pianonsoitosta harrastus

Aalto-yliopistoon Rakennus- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan

Siltojen ja rakenteiden suunnittelua kesätöinä

Maisteriopinnot Aallossa: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka

Diplomi-insinööri, pääaine rakennetekniikka, sivuaine rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

Vanhempi suunnittelija Sitowisen Sillat ja rakenteet -osastolla

Vanhempi suunnittelija

Mikko suunnittelee Sitowisella siltoja. Siltarakenteiden suunnittelu on pitkälti tarkkojen laskelmien tekoa, jossa hyvät matematiikan ja fysiikan taidot ovat tarpeen. Sillat on suunniteltava kestämään ainakin 100 vuotta. Mikko tekee työnsä pääosin erilaisilla mallinnus- ja suunnitteluohjelmilla. Asiakastapaamiset ja työmaakäynnit kuuluvat myös suunnittelijan työhön. Sillat ja rakenteet -osastolla on yhteensä 30 tekijää, yhdessä he etsivät ratkaisuja ongelmatilanteissa. Suunnitteluavustajien ohjaaminen on myös osa Mikon työtä.

Vanhempi suunnittelija

Mikko suunnittelee Sitowisella siltoja. Siltarakenteiden suunnittelu on pitkälti tarkkojen laskelmien tekoa, jossa hyvät matematiikan ja fysiikan taidot ovat tarpeen. Sillat on suunniteltava kestämään ainakin 100 vuotta. Mikko tekee työnsä pääosin erilaisilla mallinnus- ja suunnitteluohjelmilla. Asiakastapaamiset ja työmaakäynnit kuuluvat myös suunnittelijan työhön. Sillat ja rakenteet -osastolla on yhteensä 30 tekijää, yhdessä he etsivät ratkaisuja ongelmatilanteissa. Suunnitteluavustajien ohjaaminen on myös osa Mikon työtä.

Lukiossa pitkä matikka ja fysiikka ja pianonsoiton opiskelua

Mitä opiskelemaan, lääketiedettä vai rakennustekniikkaa - pianonsoitosta harrastus

Siltojen ja rakenteiden suunnittelua kesätöinä

Diplomi-insinööri, pääaine rakennetekniikka, sivuaine rakennusmateriaalit ja tuotantotekniikka

Armeijassa varusmiessoittokunnassa rumpalina

Aalto-yliopistoon Rakennus- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmaan

Maisteriopinnot Aallossa: rakenne- ja rakennustuotantotekniikka

Vanhempi suunnittelija Sitowisen Sillat ja rakenteet -osastolla

Kouluaikana kiinnosti kaikki ympäristöön liittyvä, matikka, kemia, fysiikka, maantieto, biologia

Lukiosta Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Talojen rakentamisen sijasta erikoistui yhdyskuntatekniikkaan - Tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto

Opiskelujen ohella ensin siivoustöitä ja loppupuolella avustavan suunnittelijan töitä

Kesäharjoittelut suunnittelutehtävissä

Sitowiselle yhdyskuntatekniikan suunnittelijaksi

Suunnittelija

Haider on yhdyskuntatekniikkaan erikoistunut rakennustekniikan insinööri. Sitowisella hän on suunnittelija vesipalveluissa, jossa suunnitellaan kaupunkien vesi- ja viemäriverkostoja. Yhdyskuntatekniikan projektit ovat ryhmätyöskentelyä, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Haider hallitsee katujen, vesihuollon ja hulevesien yleis- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelutyöt Haider tekee pääosin 3D-suunnitteluohjelmilla. Jokainen suunnitteluprojekti on omanlaisensa ja erilaisten osaajien kokoonpano vaihtelee. Mukana voi olla arkkitehteja, geotekniikan asiantuntijoita, kaupunkien viranomaisia, ympäristöasiantuntijoita... Vesihuoltosuunnittelijana Haider pääsee vaikuttamaan siihen miltä kaupunki näyttää 10 - 15 vuoden kuluttua.

Suunnittelija

Haider on yhdyskuntatekniikkaan erikoistunut rakennustekniikan insinööri. Sitowisella hän on suunnittelija vesipalveluissa, jossa suunnitellaan kaupunkien vesi- ja viemäriverkostoja. Yhdyskuntatekniikan projektit ovat ryhmätyöskentelyä, jossa jokaisella on oma tehtävänsä. Haider hallitsee katujen, vesihuollon ja hulevesien yleis- ja rakennussuunnittelun. Suunnittelutyöt Haider tekee pääosin 3D-suunnitteluohjelmilla. Jokainen suunnitteluprojekti on omanlaisensa ja erilaisten osaajien kokoonpano vaihtelee. Mukana voi olla arkkitehteja, geotekniikan asiantuntijoita, kaupunkien viranomaisia, ympäristöasiantuntijoita... Vesihuoltosuunnittelijana Haider pääsee vaikuttamaan siihen miltä kaupunki näyttää 10 - 15 vuoden kuluttua.

Kouluaikana kiinnosti kaikki ympäristöön liittyvä, matikka, kemia, fysiikka, maantieto, biologia

Talojen rakentamisen sijasta erikoistui yhdyskuntatekniikkaan - Tie-, katu- ja aluetekniikka, vesihuolto

Kesäharjoittelut suunnittelutehtävissä

Lukiosta Turun ammattikorkeakouluun opiskelemaan rakennusinsinööriksi

Opiskelujen ohella ensin siivoustöitä ja loppupuolella avustavan suunnittelijan töitä

Sitowiselle yhdyskuntatekniikan suunnittelijaksi

Matikka, fysiikka ja ympäristö kiinnosti ja tekniikan opiskelu - "halu parantamaan maailmaa"

Opiskelemaan fysiikkaa Helsinkiin tai Turkuun vai Aalto-yliopistoon? - Käytännönläheistä, Aaltoon!

Kandiopinnot yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, pääaine vesi- ja ympäristötekniikka, sivuaina tie- ja tieliikennetekniikka

Kesätöitä vedenpuhdistuslaitoksella ja ELY-keskuksen teiden kunnossapitoyksikössä

Maisteriopinnoissa "liian humanistinen" pääaine vaihtuu tietekniikaksi

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Tie- ja liikennetekniikka, suuntautuminen tietekniikka

Sitowiselle tietomallinnuksen asiantuntijaksi Tie-osastolle

Asiantuntija

Josefiina, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI, koordinoi ja kehittää tietomallinnusta Sitowisen Tie-osastolla. Hän opastaa ja ohjeistaa suunnittelijoita ja muita hankkeissa toimijoita. Tietomallinnus tarkoittaa eri suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamista ja suurin hyöty on virheetön tiedonkulku koko suunnittelu- ja rakennushankkeessa. Josefiina määrittää kuinka tarkasti eri hankkeet mallinnetaan. Työ on yhteistyötä Sitowisen eri osastojen kanssa, päivät täyttyvät palavereista ja kehitystyöpajoista. 

Asiantuntija

Josefiina, yhdyskunta- ja ympäristötekniikan DI, koordinoi ja kehittää tietomallinnusta Sitowisen Tie-osastolla. Hän opastaa ja ohjeistaa suunnittelijoita ja muita hankkeissa toimijoita. Tietomallinnus tarkoittaa eri suunnitelmien yhteensopivuuden varmistamista ja suurin hyöty on virheetön tiedonkulku koko suunnittelu- ja rakennushankkeessa. Josefiina määrittää kuinka tarkasti eri hankkeet mallinnetaan. Työ on yhteistyötä Sitowisen eri osastojen kanssa, päivät täyttyvät palavereista ja kehitystyöpajoista. 

Matikka, fysiikka ja ympäristö kiinnosti ja tekniikan opiskelu - "halu parantamaan maailmaa"

Kandiopinnot yhdyskunta- ja ympäristötekniikkaa, pääaine vesi- ja ympäristötekniikka, sivuaina tie- ja tieliikennetekniikka

Maisteriopinnoissa "liian humanistinen" pääaine vaihtuu tietekniikaksi

Sitowiselle tietomallinnuksen asiantuntijaksi Tie-osastolle

Opiskelemaan fysiikkaa Helsinkiin tai Turkuun vai Aalto-yliopistoon? - Käytännönläheistä, Aaltoon!

Kesätöitä vedenpuhdistuslaitoksella ja ELY-keskuksen teiden kunnossapitoyksikössä

Yhdyskunta- ja ympäristötekniikan diplomi-insinööri, Tie- ja liikennetekniikka, suuntautuminen tietekniikka