Lääkärikin tarvitsee "koneinsinööriä"

Konetekniikan diplomi-insinööri Vesa Vahtila on Planmedillä medikaalisten röntgenlaitteiden mekaniikkasuunnittelija. Tavoitteena on ratkaisut, jotka helpottavat lääkäreiden arkipäivää - parempaa diagnostiikkaa ja parempaa hoitoa potilaille.

Vesa on Planmedillä mekaniikkasuunnittelutiimissä, joka vastaa medikaalisten röntgenkuvantamislaitteiden mekaanisista ratkaisuista. Työ mekaniikkasuunnittelijana on 3D-mallintamista, prototyyppien tekoa ja testausta. Sekä suunnittelijana että uusien tuotekehitysprojektien projektipäällikkönä Vesa tekee paljon yhteistyötä koko Planmecan tuotekehitysosaston asiantuntijoiden kanssa.

"Projektien johtamiseen tarvitaan hyviä sosiaalisia taitoja, matikan ja fysiikan perusasioiden osaaminen on edellytys tuotekehitysosaamiselle!"

Koulutus

Diplomi-insinööri, Aalto-yliopisto, Koneensuunnittelu

Ammattinimike

Mechanics Designer
Tähän mennessä
Vesa Vahtila

Opiskelemaan konetekniikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun

Pääaineeksi koneensuunnittelu ja kauppakorkeakoulusta laskentatoimen peruskurssi

Kesäharjoittelussa ja opintojen ohessa osa-aikaisena projektityöntekijänä Planmedillä

ja myös diplomityö Planmedille

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Planmedille mekaniikkasuunnittelijaksi

Mechanics Designer

Vesa on Planmedillä mekaniikkasuunnittelutiimissä. Sekä suunnittelijana että uusien tuotekehitysprojektien projektipäällikkönä Vesa tekee paljon yhteistyötä koko Planmecan tuotekehitysosaston asiantuntijoiden kanssa. Työ mekaniikkasuunnittelijana on 3D-mallintamista, prototyyppien tekoa ja testausta.

 

Vesa Vahtila

Mechanics Designer

Vesa on Planmedillä mekaniikkasuunnittelutiimissä. Sekä suunnittelijana että uusien tuotekehitysprojektien projektipäällikkönä Vesa tekee paljon yhteistyötä koko Planmecan tuotekehitysosaston asiantuntijoiden kanssa. Työ mekaniikkasuunnittelijana on 3D-mallintamista, prototyyppien tekoa ja testausta.

 

Opiskelemaan konetekniikkaa Aalto-yliopiston insinööritieteiden korkeakouluun

Kesäharjoittelussa ja opintojen ohessa osa-aikaisena projektityöntekijänä Planmedillä

Valmistuminen konetekniikan diplomi-insinööriksi

Pääaineeksi koneensuunnittelu ja kauppakorkeakoulusta laskentatoimen peruskurssi

ja myös diplomityö Planmedille

Planmedille mekaniikkasuunnittelijaksi

Työkaverit

Lukion jälkeen opiskelemaan nykyiseen Aalto-yliopistoon Sähkön ja elektroniikan koulutusohjelmaan

Suunnitelmissa opiskella bioniikkaa eli biologiaa ja elektroniikkaa, mutta suunnitelmat muuttuivat

Ohjelmointi innosti - vaihto tietotekniikan koulutusohjelmaan, pääaineeksi mediatekniikka

Kandiopintojen aikana ohjelmoinnin assistentti ja osa-aikainen ohjelmistotestaaja Futuremarkillla

Maisteriopintojen aikana 3D-grafiikkaohjelmoija ja diplomityö töiden ohella

Valmistuminen diplomi-insinööriksi, pääaine mediatekniikka ja sivuaine kauppakorkeakoulun Strategy & Experienced design

Työ jatkui: 3D-grafiikkaohjelmointia, projektisuunnitttelua ja -hallintaa, tiimin vetämistä esimiehenä

Kiinnostus tehdä terveysteknologiaa - ensin Planmecalle 3D-ohjelmoijaksi ja eteneminen ohjelmistosuunnittelijaksi

Software Designer

Paula on Planmecalla Digitaalidivisioonassa ohjelmistosuunnittelija. Planmecalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja röntgenkuvien hallintaan ja diagnostisointiin, jotta hammaslääkäreiden työ tehostuu ja tarkentuu. Paulan työ on ohjelmistojen teknistä suunnittelua ja toteuttamista sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä yhdessä kollegoiden ja hammaslääkärien kanssa. 

Software Designer

Paula on Planmecalla Digitaalidivisioonassa ohjelmistosuunnittelija. Planmecalla kehitetään digitaalisia ratkaisuja röntgenkuvien hallintaan ja diagnostisointiin, jotta hammaslääkäreiden työ tehostuu ja tarkentuu. Paulan työ on ohjelmistojen teknistä suunnittelua ja toteuttamista sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä yhdessä kollegoiden ja hammaslääkärien kanssa. 

Lukion jälkeen opiskelemaan nykyiseen Aalto-yliopistoon Sähkön ja elektroniikan koulutusohjelmaan

Ohjelmointi innosti - vaihto tietotekniikan koulutusohjelmaan, pääaineeksi mediatekniikka

Maisteriopintojen aikana 3D-grafiikkaohjelmoija ja diplomityö töiden ohella

Työ jatkui: 3D-grafiikkaohjelmointia, projektisuunnitttelua ja -hallintaa, tiimin vetämistä esimiehenä

Suunnitelmissa opiskella bioniikkaa eli biologiaa ja elektroniikkaa, mutta suunnitelmat muuttuivat

Kandiopintojen aikana ohjelmoinnin assistentti ja osa-aikainen ohjelmistotestaaja Futuremarkillla

Valmistuminen diplomi-insinööriksi, pääaine mediatekniikka ja sivuaine kauppakorkeakoulun Strategy & Experienced design

Kiinnostus tehdä terveysteknologiaa - ensin Planmecalle 3D-ohjelmoijaksi ja eteneminen ohjelmistosuunnittelijaksi

Konetekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto, tuotekehitys pääaineena

Teollista muotoilua opiskelemaan yliopistoon, Helsinki ja Lontoo

Opintojen aikana purjehduksenopettaja, veneenkuljettaja, purjeneuloja

Valmistuminen muotoilijaksi, töissä konseptisuunnittelijana ja kuvittajana

Opinnot jatkuvat Aalto-yliopistossa, diplomi-insinöörin tutkinto kohta valmis

Diplomityö satamavalmistajalle, pienvenesatamakonsepti

Töihin Planmecalle biomekaniikkasuunnittelijaksi

Biomechanical Designer

Alex on biomekaniikkasuunnittelija Planmecan ProModel™ -palveluyksikössä. Hän ja kollegansa tuottavat potilaskohtaista 3D-suunnittelua vaativiin kirurgisiin leikkauksiin. Yhdessä lääkärien ja hoitajien kanssa Alex suunnittelee ja valmistaa mallit ja instrumentit kirurgin ja potilaan tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa Alexin tehtävä on pitää langat käsissä; johtaa kokoukset ja hoitaa konkreettiset asiat.

Biomechanical Designer

Alex on biomekaniikkasuunnittelija Planmecan ProModel™ -palveluyksikössä. Hän ja kollegansa tuottavat potilaskohtaista 3D-suunnittelua vaativiin kirurgisiin leikkauksiin. Yhdessä lääkärien ja hoitajien kanssa Alex suunnittelee ja valmistaa mallit ja instrumentit kirurgin ja potilaan tarpeiden mukaisiksi. Projekteissa Alexin tehtävä on pitää langat käsissä; johtaa kokoukset ja hoitaa konkreettiset asiat.

Konetekniikan kandidaatti, Aalto-yliopisto, tuotekehitys pääaineena

Opintojen aikana purjehduksenopettaja, veneenkuljettaja, purjeneuloja

Opinnot jatkuvat Aalto-yliopistossa, diplomi-insinöörin tutkinto kohta valmis

Töihin Planmecalle biomekaniikkasuunnittelijaksi

Teollista muotoilua opiskelemaan yliopistoon, Helsinki ja Lontoo

Valmistuminen muotoilijaksi, töissä konseptisuunnittelijana ja kuvittajana

Diplomityö satamavalmistajalle, pienvenesatamakonsepti