Tulevaisuuden digipalveluja julkishallinnolle

Tietojohtamisen teekkari Iiris Saarenpää on Goforella palveluarkkitehti. Tehtävänä digitaalisten palveluiden ja tietojärjestelmien suunnittelu ja kehittäminen. Goforella jokainen voi muokata tehtäviään oman osaamisen mukaan.

Iiriksen työtehtävät keskittyvät hyvinkin erilaisten samaan aikaan käynnissä olevien projektien hallintaan. Esimerkiksi tavoitteena on saada kansallisesti samanlainen toimintatapa tietynlaisten sote-tietojen ja suunnitelmien jakoon, jotta sote-ammattilaiset saisivat paremmin jaettua tietoja potilaista ja voisivat helpommin tehdä kokonaisvaltaisen arvion potilaan terveydentilasta. Toisessa projektissa tavoitteena on virtuaalitodellisuuden hyödyntäminen rikospaikkatutkinnassa.

Palveluarkkitehdin työhön kuuluu projektien hallinta sekä palvelujen ja järjestelmien testausta ja suunnittelua tiimin kanssa. Palveluarkkitehtien tehtävänä on varmistaa suunnittelijoille mahdollisuus tehdä omaa työtään, jotta projektit etenevät ja valmistuvat ajallaan. Testauksissa pääsee välillä myös epäviralliseksi pääkäyttäjäksi, jotta toiminnallisuudet voidaan todeta.

Sosiaaliset taidot sekä kyky organisoida ja ymmärtää nopeasti erilaisten asiakkaiden tarpeita ovat tärkeitä. Järjestelmien hyväksyntätestauksissa tarvitaan myös hyvää loogista hahmotuskykyä, koska on ymmärrettävä uusia toiminnallisuuksia. Iiristä innostaa tekemisen meininki, mahdollisuus kehittää asiakkaan toimintatapaa ja rajattomat mahdollisuudet.

Goforella on hyvin vapaa työkulttuuri. Iiris päättää itse, milloin ja missä hän työtään tekee, usein myös asiakkaan tiloissa. Goforella monet sisäiset asiat organisoidaan joukkoistetusti. Iiris on mukana työntekijöiden palkitsemista miettivässä ryhmässä ja uusien työntekijöiden kulttuuriperehdytyksessä.  "Innostuin perehdytyksestä, en muistanutkaan miten hieno työpaikka meillä onkaan - kaikkeen tottuu, hyväänkin!"

 

Koulutus

Tekniikan kandidaatti, Tampereen teknillinen yliopisto, Tietojohtaminen

Ammattinimike

Palveluarkkitehti
Tähän mennessä
Iiris Saarenpää

Opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon signaalinkäsittelyä ja tietoliikennetekniikkaa

Liiketoimintaosaaminen alkoi kiinnostaa - pääaineen vaihto tietojohtamiseen sekä tiedon ja osaamisen hallintaan

Sivuaineiksi ohjelmistotekniikka ja informaatioanalytiikka

Vaihto-opiskelussa Kuala Lumpurissa, Malesiassa kansainvälistä liiketoimintaa

Opintojen alussa myös töissä valtion virastossa, kesätöissä teollisuusyrityksissä

Yksi lukuvuosi töissä yliopistolla, tietojärjestelmien hankinnan tutkimus

Goforelle palveluarkkitehdiksi ja diplomityön viimeistely

Palveluarkkitehti

Iiris suunnittelee ja kehittää Goforella digitaalisia palveluja ja tietojärjestelmiä julkishallinnolle. Tehtävät ovat projektinhallintaa ja ohjelmistojen arkkitehtuurisuunnittelua. 

Iiris Saarenpää

Palveluarkkitehti

Iiris suunnittelee ja kehittää Goforella digitaalisia palveluja ja tietojärjestelmiä julkishallinnolle. Tehtävät ovat projektinhallintaa ja ohjelmistojen arkkitehtuurisuunnittelua. 

Opiskelemaan Tampereen teknilliseen yliopistoon signaalinkäsittelyä ja tietoliikennetekniikkaa

Sivuaineiksi ohjelmistotekniikka ja informaatioanalytiikka

Opintojen alussa myös töissä valtion virastossa, kesätöissä teollisuusyrityksissä

Goforelle palveluarkkitehdiksi ja diplomityön viimeistely

Liiketoimintaosaaminen alkoi kiinnostaa - pääaineen vaihto tietojohtamiseen sekä tiedon ja osaamisen hallintaan

Vaihto-opiskelussa Kuala Lumpurissa, Malesiassa kansainvälistä liiketoimintaa

Yksi lukuvuosi töissä yliopistolla, tietojärjestelmien hankinnan tutkimus

Työkaverit

Aalto-yliopistoon informaatioverkostojen koulutusohjelmaan - ihmisläheistä tietotekniikkaa

Tekniikan kandidaatti, pääaine media, sivuaine ohjelmistotuotanto

Opintojen ohessa osa-aikaisena web-sivustojen kehittämistä

Helsingin konservatorio, musiikkiopistosta, pääinstrumentti viulu

Goforelle ohjelmistosuunnittelijaksi

Maisterivaiheen opinnot jatkuu, pääaine käyttäjälähtöinen suunnittelu, sivuaine käytettävyyskoulu - diplomityö odottaa

Ohjelmistosuunnittelija

Chris on Goforella kymmenen asiantuntijan projektiryhmässä rakentamassa web-käyttöliittymää asiakkaiden tuotteisiin. Tiimissä on suunnittelijoita, kehittäjiä ja mentori. Luovia ratkaisuja haetaan ja ongelmia ratkotaan sekä yhdessä että erikseen, tavoitteena on helppokäyttöinen palvelu. 

Ohjelmistosuunnittelija

Chris on Goforella kymmenen asiantuntijan projektiryhmässä rakentamassa web-käyttöliittymää asiakkaiden tuotteisiin. Tiimissä on suunnittelijoita, kehittäjiä ja mentori. Luovia ratkaisuja haetaan ja ongelmia ratkotaan sekä yhdessä että erikseen, tavoitteena on helppokäyttöinen palvelu. 

Aalto-yliopistoon informaatioverkostojen koulutusohjelmaan - ihmisläheistä tietotekniikkaa

Opintojen ohessa osa-aikaisena web-sivustojen kehittämistä

Goforelle ohjelmistosuunnittelijaksi

Tekniikan kandidaatti, pääaine media, sivuaine ohjelmistotuotanto

Helsingin konservatorio, musiikkiopistosta, pääinstrumentti viulu

Maisterivaiheen opinnot jatkuu, pääaine käyttäjälähtöinen suunnittelu, sivuaine käytettävyyskoulu - diplomityö odottaa

Lukion jälkeen mielessä fysiikan opiskelu, mutta...

...opiskelemaan tietotekniikkaa Aalto-yliopistoon, ensimmäinen vuosi koukutti

Kaksi kesää Nokia Siemens Networksillä

Töihin Eficodelle

Valmistuminen tietotekniikan DI:ksi, pääaine ohjelmistoliiketoiminta ja sivuaine tuotantotalouden projektiliiketoiminta

Goforelle ohjelmistosuunnittelijaksi

Ohjelmistosuunnittelija

Heikki on ohjelmistosuunnittelija tiimissä, joka tekee nyt Opintopolku.fi -palvelua. Tiimissä on myös koodareita, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja asiakkaan edustajia. Ratkaisuja suunnitellaan yhdessä. Suunnittelun ja koodaamisen lisäksi Heikin työtä ovat myös PR-esiintymiset ja toiminen sisäisissä ryhmissä, joissa kehitetään porukalla omaa työyhteisöä.

Ohjelmistosuunnittelija

Heikki on ohjelmistosuunnittelija tiimissä, joka tekee nyt Opintopolku.fi -palvelua. Tiimissä on myös koodareita, käyttöliittymäsuunnittelijoita ja asiakkaan edustajia. Ratkaisuja suunnitellaan yhdessä. Suunnittelun ja koodaamisen lisäksi Heikin työtä ovat myös PR-esiintymiset ja toiminen sisäisissä ryhmissä, joissa kehitetään porukalla omaa työyhteisöä.

Lukion jälkeen mielessä fysiikan opiskelu, mutta...

Kaksi kesää Nokia Siemens Networksillä

Valmistuminen tietotekniikan DI:ksi, pääaine ohjelmistoliiketoiminta ja sivuaine tuotantotalouden projektiliiketoiminta

...opiskelemaan tietotekniikkaa Aalto-yliopistoon, ensimmäinen vuosi koukutti

Töihin Eficodelle

Goforelle ohjelmistosuunnittelijaksi

Halu muuttaa maailmaa ja tekniikka kiinnostaa

Lukiossa luonnontiedelinja

Matemaattiset aineet kiinnostaa - itsenäistä ohjelmoinnin opiskelua

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan tietotekniikkaa

Kanditutkinnon pääaine ohjelmistotekniikka ja sivuaine tietotekniikka

Maisterin tutkinnon pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Ohjelmistosuunnittelijaksi Goforelle - opinnot jatkuu

Ohjelmistosuunnittelija

Sauli on Goforella ohjelmistoasiantuntija tiimissä, joka suunnittelee ja kehittää julkishallinnon toimintamalleja digitaalisiksi. Paperiset asiakirjat muutetaan sähköisiksi, helpotetaan palvelun käyttöä ja nopeutetaan asiointia. Työ on ohjelmointia ja asiakkaiden kanssa kommunikointia.
Matematiikan osaaminen on kehittänyt loogista päättelykykyä, jota tässä työssä tarvitaan. Ohjelmointi edellyttää matemaattista ymmärrystä, asiakaspalvelu sosiaalisia taitoja ja tiimityö ryhmätyötaitoja. Gofore on kansainvälinen yritys, joten kielitaidotkin ovat tarpeen.

Ohjelmistosuunnittelija

Sauli on Goforella ohjelmistoasiantuntija tiimissä, joka suunnittelee ja kehittää julkishallinnon toimintamalleja digitaalisiksi. Paperiset asiakirjat muutetaan sähköisiksi, helpotetaan palvelun käyttöä ja nopeutetaan asiointia. Työ on ohjelmointia ja asiakkaiden kanssa kommunikointia.
Matematiikan osaaminen on kehittänyt loogista päättelykykyä, jota tässä työssä tarvitaan. Ohjelmointi edellyttää matemaattista ymmärrystä, asiakaspalvelu sosiaalisia taitoja ja tiimityö ryhmätyötaitoja. Gofore on kansainvälinen yritys, joten kielitaidotkin ovat tarpeen.

Halu muuttaa maailmaa ja tekniikka kiinnostaa

Matemaattiset aineet kiinnostaa - itsenäistä ohjelmoinnin opiskelua

Kanditutkinnon pääaine ohjelmistotekniikka ja sivuaine tietotekniikka

Ohjelmistosuunnittelijaksi Goforelle - opinnot jatkuu

Lukiossa luonnontiedelinja

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan tietotekniikkaa

Maisterin tutkinnon pääaineeksi ohjelmistotuotanto

Yläkoulussa keksi opetella kotisivujen tekemistä omille harrastuksille

Lukio itsenäisesti opiskellen 2 vuodessa + avoimessa yliopistossa ohjelmointikursseja

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan tietotekniikkaa

Kandiopintojen pääaineeksi ohjelmistotekniikka, sivuaine hypermedia

Itsenäinen opiskelu jatkuu 2v: ohjelmistotekniikkaa ja matematiikkaa

Töihin Raha-automaattiyhdistykselle pelinhoitajaksi, opintoja töiden ohella

Kandityö ja osa-aikasena Creanexilla, kokopäivätöihin Surveypal startup-yritykseen ja valmistuminen tekniikan kandiksi

Opinnot jatkuu, Goforelle ohjelmistosuunnittelijaksi, diplomityön viimeistely ja valmistuminen DI:ksi

Vanhempi ohjelmistosuunnittelija

Roope on Goforella digitaalisten asiointipalvelujen suunnitteluarkkitehti - vanhempi ohjelmistosuunnittelija. Nyt hän johtaa projektia, jossa kehitetään isolle kansainväliselle asiakkaalle uutta tuotetta. Tiimissä on Goforelta seitsemän asiantuntijaa ja asiakkaan edustajia neljä. Työ on projektin koordinointia sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä ja sovelluksen arkkitehtuurin kehittämistä - tiimille työrauha ja asiakkaalle paras mahdollinen palvelu.

 

Vanhempi ohjelmistosuunnittelija

Roope on Goforella digitaalisten asiointipalvelujen suunnitteluarkkitehti - vanhempi ohjelmistosuunnittelija. Nyt hän johtaa projektia, jossa kehitetään isolle kansainväliselle asiakkaalle uutta tuotetta. Tiimissä on Goforelta seitsemän asiantuntijaa ja asiakkaan edustajia neljä. Työ on projektin koordinointia sekä uusien ominaisuuksien kehittämistä ja sovelluksen arkkitehtuurin kehittämistä - tiimille työrauha ja asiakkaalle paras mahdollinen palvelu.

 

Yläkoulussa keksi opetella kotisivujen tekemistä omille harrastuksille

Tampereen teknilliseen yliopistoon opiskelemaan tietotekniikkaa

Itsenäinen opiskelu jatkuu 2v: ohjelmistotekniikkaa ja matematiikkaa

Kandityö ja osa-aikasena Creanexilla, kokopäivätöihin Surveypal startup-yritykseen ja valmistuminen tekniikan kandiksi

Lukio itsenäisesti opiskellen 2 vuodessa + avoimessa yliopistossa ohjelmointikursseja

Kandiopintojen pääaineeksi ohjelmistotekniikka, sivuaine hypermedia

Töihin Raha-automaattiyhdistykselle pelinhoitajaksi, opintoja töiden ohella

Opinnot jatkuu, Goforelle ohjelmistosuunnittelijaksi, diplomityön viimeistely ja valmistuminen DI:ksi