Naantalin lukion TO2-kurssi

Koulu
Naantalin lukio
Teema
Tulevaisuuden elinympäristö
Opintokäyntikohteet
Yritysvierailut: Elomatic, Meyer Turku, Koneteknologiakeskus / Lisäksi korkeakouluyhteistyö Turun ammattikorkeakoulun konetekniikan opiskelijoiden kanssa
Yritysesittelyt / työelämäesittelyt lukiollamme: Delta Marin, Naantalin kaupunginarkkitehti, Sandvik

Teemaopintokurssi

Lukion opetussuunnitelman (LOPS2016) mukaan meillä on mahdollisuus tarjotan opiskelijoillemme teemaopintokurssi Tutkiva työskentely teknologialla (TO2). 

Tämä on ensimmäinen kerta kun tällainen kurssi järjestetään lukiollamme. Tavoitteenamme on esitellä erilaisia tekniikan alaan liittyviä oppimisprojekteja, jatko-opintomahdollisuuksia ja työelämätietoa. 

Rakenna silta -projekti

Kurssimme ensimmäisellä kerralla lähdimme pienissä opiskelijaryhmissä (2-3 opiskelijaa) rakentamaan siltoja. Ryhmät saivat samat tarvikkeet ja heidän tehtävänään oli rakentaa mahdollisimman kantava silta. Haimme avuksemme levypainoja koulun kuntosalilta. Puuhastelimme siltarakentamisen parissa koulun pihalla aurinkoisessa säässä. Lisäsimme kurssilaisten Whatsapp-ryhmään kuvia silloista oppitunnin jälkeen.

Teekkari-info

Lappeenrannan teknillisen yliopiston opiskelijat kävivät pitämässä lukiollamme Teekkari-infon. Kurssilaisemme osallistuivat infoon. Infon jälkeen opo lähetti kurssin Whatsapp-ryhmään youtube-videoita, joissa LUTin alumnit kertovat opiskelustaan ja työelämästä.

Matematiikkaa käytännössä kuvataiteen luokassa

Opiskeijat opiskelivat matematiikkaa käytännössä kuvataiteen opettajan johdolla kahden oppitunnin verran

Mitä insinööri tai arkkitehti tekee työkseen?

Tarjosimme opiskelijoillemme jatko-opinto- ja työelämätietoa kahden eri esittelyn verrran. Ensin vuorossa oli kaksi Delta Marinen insinööriä, jotka kertoivat omasta insinöörikoulutuksestaan ja työstään. Saimme mielenkiintoiset esitykset insinöörin arjesta ja työstä. Päivän toisen esityksenä oli Naantalin kaupunginarkkitehdin työn esittely. Kaupunginarkkitehti kertoi omasta koulutuksestaan ja työurastaan sekä kaupunginarkkitehdin työstä (kaavoitus ja Naantalin keskustan uudet suunnitelmat yms.). Opiskelijat kyselivät asioita innokkaasti kaikilta esiintyjiltä esitysten aikana. 

Vierailu Meyerin telakalla Turussa

Teimme vierailun Meyerin telakalle. Vierailulla saimme ensin lyhyen esityksen Meyeristä yrityksenä ja siitä millaisia työtekijöitä heillä on. Sen jälkeen teimme kävelykierroksen telakka-alueella. Näimme molemmat rakenteilla olevat laivat lähietäisyydeltä. Vierailu kokonaisuudessaan oli erittäin mielenkiintoinen.

3D-suunnittelua

Kurssimme teki yhteistyötä Turun ammattikorkeakoulun koneteknologian opiskelijoiden kanssa. Ammattikorkeakoulun opiskelijoita kävi opettamassa lukiolaisille 3D-suunnittelun perusteita. Jokainen lukiolainen sai itse suunnitella oman esineen. Tavoitteena oli, että ainakin osa suunnitelluista tuotteista myös 3D-tulostettaisiin. Suuret kiitokset Turun ammattikorkeakoululle yhteistyöstä!

Vierailu Koneteknologiakeskuksessa

Teimme koko päivän vierailun Turkuun Koneteknologiakeskukseen. Turun AMK:n konetekniikan opiskelijat olivat tehneet meille erilaisia tehtäväpisteitä. Opiskelijat saivat itse suunnittelemansa 3D-kappaleet. Koko päivä oli opiskelijoista erittäin kiinnostava. Hauskinta oli puuhastelu erilaisten robottien parissa. Suuret kiitokset päivästä AMK:n opiskelijoille sekä Koneteknologiakeskuksen Jussi Karlssonille ja Teknologiateollisuuden Eija Laineelle. 

Teekkarielämää ja insinööritehtäviä

Oppitunnillamme oli Tampereen teknillisestä yliopistosta opiskelija, joka kertoi yliopistossa opiskelusta ja teekkarien elämästä Tampereella. Opiskelija oli valmistunut Naantalin lukiosta muutama vuosi sitten. Laskimme oppitunnilla myös vanhoja DIA-valinnan pääsykoetehtäviä. Teekkariopiskelija jäi auttamaan lukiolaisia tehtävien laskemisessa. Suuret kiitokset hänelle osallistumisesta meidän oppitunnillemme!

Yritysvierailu Elomaticille

Kävimme yritysvierailulla Elomatic Oy:ssä Turussa. Ensin meille kerrottiin laajasti yrityksen toiminnasta ja sen jälkeen kaksi työntekijää kävi kertomassa omasta työurastaan ja työtehtävistään. Vierailulla saimme erittäin paljon hyvää tietoa työelämästä ja insinöörin työstä. Kiitämme Elomaticia ja Teknologiateollisuus ry. Opiskelijamme olivat oikein innostuneita yritysvierailun jälkeen. Tekniikka kiinosti entistä enemmän jatko-opintovaihtoehtona ja tulevaisuuden työurana.

Kaivosteollisuuden yritysesittely ja tietoa ulkomailla työskentelystä

Viime oppituntikerralla saimme kuulla Sandvikin esittelyn, jossa kerrottiin erilaisten kaivoskoneiden valmistuksesta. Esiintyjämme oli työskennetllyt paljon ulkomailla ja hän kertoi paljon millaista on työskennellä esimerkiksi Kiinassa ja Australiassa. Oli hyvin mielenkiintoista kuulla millaisia erilaisia työskentelykulttuureja on eri puolilla maailmaa. Tästä kurssilaisemme saivat todella paljon hienoa tietoa työelämästä.

Paikallista suunnittelua Asuntomessut 2022 silmälläpitäen

Tällä kerralla teimme yhteistyötä kaupungin arkkitehdin kanssa. Arkkitehti piti alustuksen Naantaliin 2022 tulevista asuntomessuista. Sen jälkeen opiskelijat saivat kartat alueesta ja saivat suunnitella erilaisia toimintoja alueelle. Hienoja ideoita tuli näköalatornista ja vapaa-ajaviettomahdollisuuksista. Opiskelijat huomioivat hyvin myös tulevaisuuden energiantuotantomahdollisuudet aurinkoenerialla, koska tulevaisuudessa on enemmän sähköautoja. Myös joukkoliikenteen sujuvuutta pohdittiin. 

Tämä oli kurssimme viimeinen oppituntikerta.