Tukea ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Opettaja!
Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ja teeman ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Pääsette syventämään koulussa tehtävää projektia toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja teknologiayrityksessä.

Ilmoita oppilasryhmäsi MyTech-ohjelmaan lukuvuodelle 2018-2019 helmikuun loppuun mennessä!

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ilmiölähtöisen oppimisen kaikkiin kouluihin. MyTech-projekti on matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti, jonka voit toteuttaa koulussa eri aineiden oppitunneilla.

Valitse oppilaidesi kanssa teema projektillenne, ilmoittaudu mukaan, aloittakaa projektin toteutus koulussanne, syventäkää oppimaanne MyTech-päivän aikana opintokäynneillä yrityksessä sekä korkeakoulussa ja jakakaa kokemuksianne muille!

Teema oppimisprojektillenne

MyTech-ohjelma tarjoaa kolme teemaa: Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi sekä Tulevaisuuden elinympäristö. 

Tutustu oppilaidesi kanssa teemoihin ja valitkaa oppimisprojektillenne sopivin. 

Kahoot-ennakkokysely oppilaille auttaa teeman valinnassa ja siihen perehtymisessä.

Ilmoita oppilasryhmäsi lukuvuodelle 2018-2019

Ilmoita luokkasi tai oppilasryhmäsi MyTech-ohjelmaan Ilmoittautuminen -sivulla. MyTech-ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut ja yritykset näet kartasta.

Uusi podcastsarja opettajille

Miltä oppimisen, koulutuksen ja työelämän tulevaisuus näyttää teknologian kehityksen näkökulmasta? Kolmiosainen, erityisesti opettajille suunnattu MyTech-podcastsarja sukeltaa tähän tematiikkaan teknologian ja koulutuksen huippuasiantuntijoiden haastatteluilla. Podcastit toimivat hyvin myös taustoituksena myös MyTech-ohjelman oppimisprojekteihin. Ensimmäisessä osassa (8/2018) toimittaja Marjaana Toiminen keskustelee tekoälystä ja työn tulevaisuudesta Risto Siilasmaan kanssa. 

Kuuntele podcastit

Materiaaleja ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Materiaaleja oppimisprojektien suunnitteluun löytyy esim. LUMA-keskusten StarT-ohjelman materiaalipankista ja LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Materiaalit-sivulta. Voit luokkasi tai oppilasryhmäsi oppimisprojektilla liittyä myös StarT-oppimisyhteisöksi.

MyTech-päivä - opintokäynti korkeakouluun ja teknologiayritykseen

MyTech-päivän aikana pääset oppilaittesi kanssa syventämään tietoja tutkimastanne ilmiöstä. Ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut ja yritykset valmistelevat oppilaille toiminnallisen opintokäynnin, joka avaa LUMA- ja teknologiaosaamisen merkitystä ja mahdollisuuksia. 

MyTech-ohjelmaan ilmoittautuneille kouluille etsitään sopivat opintokäyntikohteet lähialueen korkeakoulusta ja teknologiayrityksestä.

Sinulla on mahdollisuus hakea tukea MyTech-päivän opintokäyntikohteisiin. Opintokäyntitukihakemuksen löydät täältä. Opintokäyntitukihakemus tulee lähettää vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua projektipäivää.

Kokemukset ja oivallukset jakoon

Kertokaa oppilaidenne kanssa MyTech-projektistanne Tarinoita oppimisesta -sivulla. Jakakaa tietoa tutkimastanne ilmiöstä sekä kokemuksista ja oivalluksista, joita saitte MyTech-päivänä. Tarinat rohkaisevat muitakin toteuttamaan ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja!

Liity MyTech-ohjelman Facebook-ryhmään

Facebook-ryhmässä voit kommentoida, kysellä sekä antaa vinkkejä oppimisprojektien ja koko ohjelman kehittämiseksi. Liity ryhmään tästä!

MyTech-ohjelman toteuttaa Teknologiateollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea.

 

Lisätietoja tiimiltä:

Leena Eiranto, 040 559 1881
Eija Laine, 040 903 0622
Jenni Taipalkoski, 040 079 7405
Leena Pöntynen, 040 130 6113
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi