Tukea ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Opettaja!
Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ja teeman ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Pääsette syventämään koulussa tehtävää projektia toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja teknologiayrityksessä.

Ilmoita oppilasryhmäsi nyt MyTech-ohjelmaan lukuvuodelle 2018-2019!

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ilmiölähtöisen oppimisen kaikkiin kouluihin. MyTech-projekti on matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti, jonka voit toteuttaa koulussa eri aineiden oppitunneilla.

Valitse oppilaidesi kanssa teema projektillenne, ilmoittaudu mukaan, aloittakaa projektin toteutus koulussanne, syventäkää oppimaanne MyTech-päivän aikana opintokäynneillä yrityksessä sekä korkeakoulussa ja jakakaa kokemuksianne muille!

Teema oppimisprojektillenne

MyTech-ohjelma tarjoaa kolme teemaa: Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi sekä Tulevaisuuden elinympäristö. 

Tutustu oppilaidesi kanssa teemoihin ja valitkaa oppimisprojektillenne sopivin. 

Kahoot-ennakkokysely oppilaille auttaa teeman valinnassa ja siihen perehtymisessä.

Ilmoita oppilasryhmäsi lukuvuodelle 2018-2019

Ilmoita luokkasi tai oppilasryhmäsi MyTech-ohjelmaan Ilmoittautuminen -sivulla. MyTech-ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut ja yritykset näet kartasta.

Uusi podcastsarja opettajille

Miltä oppimisen, koulutuksen ja työelämän tulevaisuus näyttää teknologian kehityksen näkökulmasta? Kolmiosainen, erityisesti opettajille suunnattu MyTech-podcastsarja sukeltaa tähän tematiikkaan teknologian ja koulutuksen huippuasiantuntijoiden haastatteluilla. Podcastit toimivat hyvin myös taustoituksena myös MyTech-ohjelman oppimisprojekteihin. Ensimmäisessä osassa (8/2018) toimittaja Marjaana Toiminen keskustelee tekoälystä ja työn tulevaisuudesta Risto Siilasmaan kanssa. 

Kuuntele podcastit

Materiaaleja ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Materiaaleja oppimisprojektien suunnitteluun löytyy esim. LUMA-keskusten StarT-ohjelman materiaalipankista ja LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Materiaalit-sivulta. Voit luokkasi tai oppilasryhmäsi oppimisprojektilla liittyä myös StarT-oppimisyhteisöksi.

MyTech-päivä - opintokäynti korkeakouluun ja teknologiayritykseen

MyTech-päivän aikana pääset oppilaittesi kanssa syventämään tietoja tutkimastanne ilmiöstä. Ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut ja yritykset valmistelevat oppilaille toiminnallisen opintokäynnin, joka avaa LUMA- ja teknologiaosaamisen merkitystä ja mahdollisuuksia. 

MyTech-ohjelmaan ilmoittautuneille kouluille etsitään sopivat opintokäyntikohteet lähialueen korkeakoulusta ja teknologiayrityksestä.

Sinulla on mahdollisuus hakea tukea MyTech-päivän opintokäyntikohteisiin. Opintokäyntitukihakemuksen löydät täältä. Opintokäyntitukihakemus tulee lähettää vähintään 2 viikkoa ennen suunniteltua projektipäivää.

Kokemukset ja oivallukset jakoon

Kertokaa oppilaidenne kanssa MyTech-projektistanne Tarinoita oppimisesta -sivulla. Jakakaa tietoa tutkimastanne ilmiöstä sekä kokemuksista ja oivalluksista, joita saitte MyTech-päivänä. Tarinat rohkaisevat muitakin toteuttamaan ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja!

Liity MyTech-ohjelman Facebook-ryhmään

Facebook-ryhmässä voit kommentoida, kysellä sekä antaa vinkkejä oppimisprojektien ja koko ohjelman kehittämiseksi. Liity ryhmään tästä!

MyTech-ohjelman toteuttaa Teknologiateollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea.

 

Lisätietoja tiimiltä:

Anne Ahkola-Lehtinen, 044 055 3345
Leena Eiranto, 040 559 1881
Marianna Jokila, 040 592 6478
Eija Laine, 040 903 0622
Birgitta Ruuti, 040 581 8603
Jenni Taipalkoski, 040 079 7405
Leena Pöntynen, 040 130 6113
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi