Tukea ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Opettaja!
Valtakunnallinen MyTech-ohjelma tarjoaa tukea ja teeman ilmiölähtöisille oppimisprojekteille yläkouluissa ja lukioissa. Pääsette syventämään koulussa tehtävää projektia toiminnallisella opintokäynnillä korkeakoulussa ja teknologiayrityksessä.

Uudet opetussuunnitelmat tuovat ilmiölähtöisen oppimisen kaikkiin kouluihin. MyTech-projekti on matemaattis-luonnontieteellinen ja/tai teknologiakasvatukseen liittyvä oppimisprojekti, jonka voit toteuttaa koulussa eri aineiden oppitunneilla.

Valitse oppilaidesi kanssa teema projektillenne, ilmoittaudu mukaan, aloittakaa projektin toteutus koulussanne, syventäkää oppimaanne MyTech-päivän aikana opintokäynneillä yrityksessä sekä korkeakoulussa ja jakakaa kokemuksianne muille!

 

Teema oppimisprojektillenne

MyTech-ohjelma tarjoaa kolme teemaa: Kiertotalous ja ilmastonmuutos, Terveys ja hyvinvointi, Tulevaisuuden elinympäristö. Tutustu oppilaidesi kanssa teemoihin ja valitkaa oppimisprojektillenne sopivin. Teemat löytyvät täältä

Ilmoita luokkasi tai oppilasryhmäsi 

Ilmoita luokkasi tai oppilasryhmäsi mukaan Ohjelmaan ilmoittautuminen -sivulla. Ilmoittautuminen kannattaa tehdä mahdollisimman pian, jotta valmisteluille jää riittävästi aikaa! Ohjelmassa mukana olevat koulut näet kartasta.

Materiaaleja ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Materiaaleja oppimisprojektien suunnitteluun löytyy esim. LUMA-keskusten StarT-ohjelman materiaalipankista ja LUMA SUOMI -kehittämisohjelman Materiaalit-sivulta. Voit luokkasi tai oppilasryhmäsi oppimisprojektilla liittyä myös StarT-oppimisyhteisöksi.

MyTech-päivä - opintokäynti korkeakouluun ja teknologiayritykseen

MyTech-päivän aikana pääset oppilaittesi kanssa syventämään tietoja tutkimastanne ilmiöstä. Ohjelmassa mukana olevat korkeakoulut ja yritykset valmistelevat oppilaille toiminnallisen opintokäynnin, joka avaa LUMA- ja teknologiaosaamisen merkitystä ja mahdollisuuksia. 

MyTech-ohjelmaan ilmoittautuneille kouluille etsitään sopivat opintokäyntikohteet lähialueen korkeakoulusta ja teknologiayrityksestä.

Sinulla on mahdollisuus hakea matkakustannustukea MyTech-päivän opintokäyntikohteisiin. Opintokäyntitukihakemuksen löydät täältä.

Kokemukset ja oivallukset jakoon

Kertokaa oppilaidenne kanssa MyTech-projektistanne Tarinoita oppimisesta -sivulla. Jakakaa tietoa tutkimastanne ilmiöstä sekä kokemuksista ja oivalluksista, joita saitte MyTech-päivänä. Tarinat rohkaisevat muitakin toteuttamaan ilmiölähtöisiä oppimisprojekteja!

Liity MyTech-ohjelman Facebook-ryhmään

Facebook-ryhmässä voit kommentoida, kysellä sekä antaa vinkkejä oppimisprojektien ja koko ohjelman kehittämiseksi. Liity ryhmään tästä!

MyTech-ohjelman toteuttaa Teknologiateollisuus ry yhdessä jäsenyritystensä sekä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea.

Muuta kiinnostavaa

StarT - Materiaalipankki

Vinkkejä ja materiaaleja ilmiölähtöisten oppimisprojektien toteuttamisen tueksi!

LUMA SUOMI -ohjelma

Materiaaleja LUMA-aineiden ja teknologian opettamiseen ja oppimiseen!

Mahdollisuuksien maailma!

Tekniikasta tai koneista ja laitteista ei tarvitse olla kiinnostunut. Mutta, kannattaa kiinnostua siitä, mitä teknologialla voi saada aikaiseksi.

Opiskelemaan - mitä?

Mitä haluat osata? Mitä haluat tehdä? Pohdi mihin haluat vaikuttaa osaamisellasi ja tulevaisuuden työssäsi!

Teknologia on arkea!

Älä tyydy olemaan vain teknologian tehokäyttäjä - voit olla vaikuttamassa arkeesi ja luoda omalla osaamisellasi parempaa tulevaisuutta.

Teknologialla vaikutetaan maailmaan, jossa elämme!

Sinäkin voit olla mukana tekemässä käyttäjäystävällisiä, energiatehokkaita, ekologisia ja taloudellisia teknologisia ratkaisuja - tai viemässä niitä ympäri maailmaa ...

#teknologiatiistai

Ammatilliset oppilaitokset koko Suomessa järjestävät yhdessä teknologiateollisuuden yritysten kanssa TeknologiaTiistai-tapahtumia marraskuun viimeisenä tiistaina 28.11.2017.