MyTech Skills

MyTech Skills -verkosto tiivistää yhteistyötä peruskoulujen ja ammatillisten oppilaitosten sekä teknologiayritysten välillä. Verkosto kerää hyviä yhteistyöideoita ja linkittää yritysten, ammattioppilaitosten ja yläkoulujen yhteyshenkilöitä alueittain.

Yläkoululaisen mielikuva ammatillisesta koulutuksesta ja ammattiosaajan työstä teknologia-alalla on usein aika hatara. Nuoret tarvitsevat lisää tietoa ja omakohtaisia kokemuksia ammattiin opiskelusta, ammattiosaajan työstä ja teknologian merkityksestä.

Ammatilliset oppilaitokset, yritykset ja peruskoulut ovat monilla alueilla verkostoituneet lisätäkseen nuorten kiinnostusta ammatillisiin opintoihin. Vuosien varrella on kehittynyt hyviä yhteistyömalleja ammattikoulutuksen vetovoimaisuuden lisäämiseen, koulu-yritysyhteistyöhön ja esimerkiksi TET-jaksojen toteuttamiseen.

MyTech Skills -verkosto käynnistettiin keväällä 2018, jotta hyväksi havaitut yhteistyön tavat saataisiin levitettyä kaikkialle.

Miksi toiminnallinen ammattiosaamisen verkosto?

  • Yläkoululaisille halutaan antaa mahdollisuus tutustua teknologia-alaan tekemisen ja kokemisen kautta. Näin he voivat itse innostua ja ymmärtää, mihin teknologiaa käytetään.
  • Yritykset tarvitsevat ammattiosaajia ja hyviä käytänteitä koulu-yritysyhteistyöhön.
  • Ammatillisen koulutuksen uudistuminen onnistuu vain, jos yritykset saadaan vahvasti linkitettyä ammatillisiin oppilaitoksiin. Tämä on tärkeää esimerkiksi työpaikalla tapahtuvan oppimisen vahvistamiseksi.

Mitä käytännössä?

  • Alueellinen verkottaminen: peruskoulujen ja ammattioppilaitosten opinto-ohjaajat sekä teknologiayritykset
  • Hyvien yhteistyökäytänteiden levittäminen (mm. 7.-luokkalaisten innostaminen, TET-jaksot)
  • Valtakunnallinen TeknologiaTiistai-tapahtumapäivä, joka lisää ammatillisen koulutuksen näkyvyyttä

Tutustu nuorten ammattiosaajien urapolkuihin:

MyTech-videot ammattiosaajista

Lue lisää:

Kone- ja tuotantotekniikan vetovoima saatiin nousuun Parkanon alueella

 

Yhteystiedot:

Anne Ahkola-Lehtinen, 044 055 3345
Jenni Taipalkoski, 040 079 7405
etunimi.sukunimi@teknologiateollisuus.fi

Hyödyllisiä linkkejä ja hyviä ideoita: