Mahdollisuuksien maailma!

Tekniikasta tai koneista ja laitteista ei tarvitse olla kiinnostunut. Mutta, kannattaa kiinnostua siitä, mitä teknologialla voi saada aikaiseksi. 

Teknologialla on keskeinen rooli kaikkien maailman merkittävien haasteiden ratkaisemisessa - kaupungistuminen, elintason nousu, ikääntyminen, resurssiniukkuus, ilmastonmuutos, terveys ja hyvinvointi jne. Teknologia on keino ja työkalu, jolla sinäkin voit olla tulevaisuudessa tekemässä asioita, jotka muuttavat maailmaa.

Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Samalla myös mahdollisuudet luoda uutta ja koko maailmaa hyödyntäviä ratkaisuja - merkityksellistä työtä. Teknologiayrityksissä todella pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme!

Finland Defining the Next 100 Years

Mitä haluaisit osata isona?

Muotoilla palveluja, johtaa ympäristö-asioita, tutkia ihmisten ostokäyttäytymistä, kehittää tai valmistaa älykkäitä materiaaleja, huolehtia rahavirroista, suunnitella energiaa säästäviä tuotteita, kouluttaa ihmisiä, kertoa upeita tarinoita, ohjelmoida robotteja, myydä aaltoenergiaa tai kyberturvallisuutta, ostaa maamineraaleja, tehdä isoja sopimuksia… Kaikille näille ja monille muillekin osaajille on merkityksellisiä töitä teknologiayrityksissä – tulevaisuudessakin.

Teknologiayrityksissä pääsee vaikuttamaan siihen, millaisessa maailmassa elämme! Yrityksissä kehitetään älykkäitä ratkaisuja, jotka säästävät ympäristöä, energiaa ja materiaaleja sekä helpottavat arkea – eri puolilla maailmaa.

Monenlaista osaamista tarvitaan – yhden ei tarvitse osata kaikkea!

Uusia ratkaisuja syntyy, kun erilaiset osaajat tekevät yhdessä töitä: yksi keksii loistavan idean, toinen suunnittelee teknisen toteutuksen ja kolmas ulkoasun, neljäs varmistaa muotoilulla käytettävyyden, viides tuntee tarvittavat materiaalit ja kuudes valmistusmenetelmät. Mukana ovat myös loistavat myynnin ja markkinoinnin sekä hankinnan ja talouden ammattilaiset ja ne, jotka osaavat johtaa kaikkea tätä. Kielten osaamisesta on ehdottomasti hyötyä, sillä useimmat yritykset toimivat ympäri maailmaa. Koska töitä tehdään harvoin yksin, ovat tiimityötaidotkin tärkeitä. 

Eniten teknologiayritykset palkkaavat tekniikan ja tietotekniikan koulutuksen eri asteilta ja erilaisista koulutusohjelmista valmistuneita. 

Fakta: Suomen merkittävin elinkeino

Teknologiateollisuuden yrityksissä on töissä lähes 300 000 ihmistä Suomessa. Uusia osaajia teknologiayritykset rekrytoivat vuosittain lähes 40 000, kesätyö- ja harjoittelupaikkoja on 15 000 opiskelijalle.

Teknologiayritysten panostus tuotteiden, palveluiden ja niiden tekemisen kehittämiseen on merkittävä, 75 % Suomen koko elinkeinoelämän tutkimus- ja kehitysinvestoinneista.

Teknologiayritykset myyvät ratkaisujaan, tuotteita ja palveluja eri puolille maailmaa ja aikaansaavat puolet Suomen vientituloista, joilla ylläpidetään suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tutustu mitä merkityksellisiä töitä teknologiayrityksissä nyt tehdään. Saat tietoa mahdollisuuksien maailmasta!

Muuta kiinnostavaa

Teknologia on arkea!

Älä tyydy olemaan vain teknologian tehokäyttäjä - voit olla vaikuttamassa arkeesi ja luoda omalla osaamisellasi parempaa tulevaisuutta.

Teknologialla vaikutetaan maailmaan, jossa elämme!

Sinäkin voit olla mukana tekemässä käyttäjäystävällisiä, energiatehokkaita, ekologisia ja taloudellisia teknologisia ratkaisuja - tai viemässä niitä ympäri maailmaa ...

MyTech-ohjelma - tukea ilmiölähtöiseen projektioppimiseen

Yläkoulun ja lukion oppimisprojekteille ideoita, sisältöjä ja yhteistyötä korkeakoulujen ja teknologiayritysten kanssa. Opettaja, tutustu MyTech-ohjelmaan ja ilmoita luokkasi mukaan!

#teknologiatiistai

Ammatilliset oppilaitokset koko Suomessa järjestävät yhdessä teknologiateollisuuden yritysten kanssa TeknologiaTiistai-tapahtumia marraskuun viimeisenä tiistaina 28.11.2017.