Möjligheten att stävja klimatförändringen med cirkulär ekonomi?

Koulu
Kotka Svenska Samskola
Teema
Klimatförändring och cirkulär ekonomi
Opintokäyntikohteet
Sulzer Pumps Finland
Yrkeshögskolan Arcada

MyTech-projektet i Kotka Svenska Samskola

Temadag: 1.2.2018
Industri och högskoledagsbesök: 8.2.2018

Vi hade temadagens första halva i vår skola. Vi blev delade i tre grupper, där vi skulle forska och hitta intressant fakta kring cirkulär ekonomi. Vi skulle sedan på slutet av dagen presentera vad vi hade kommit fram till.

I en grupp experimenterande vi kring olika typer av plaster och deras egenskaper. Till exempel brändes det olika sorters plast och man kom till den slutsatsen att PE-plast (polyeten) bildar vatten och koldioxid då de brinner. Därför borde man i framtiden utnyttja polyeten mera och lämna bort de mera skadliga plasterna. I de två andra grupperna gjordes fenomenbaserade iakttagelser kring plastens roll i vårt vardagliga samhälle.

På temadagens andra halva åkte vi till Sulzer och Arcada, för att se hur ett stort företag utnyttjar cirkulär ekonomi i deras system och hur cirkulär ekonomi lärs på högskolenivå och hur det kan utnyttjas i olika situationer.


Sulzer Pumps
Vi besökte företaget Sulzer Pumps i Kotka. Där fick vi sitta i ett mötesrum och sätta ihop en miniatyr pump del för del. Samtidigt berättade man vad varje del gör, varför det gör det och vilken effekt det har på pumpen. Sen fick vi gå runt i fabriken och se hur de stora pumparna tillverkades. De hade även en turbokompressor vars axel är inte i kontakt med något utan flyter i luften med hjälp av magneter. Detta resulterar i att man kan få den att snurra med enorma hastigheter. Där fick man en liten insikt på hur komplicerad och vacker mekanisk påfund, en så enkel sak som, en pump är.

Yrkeshögskolan Arcada
Vår besök hos Arcada började med att vi satt oss ner i ett klassrum och lyssnade på en PowerPoint -föreställning som var presenterad av tre olika personer. Man delade oss olika blanketter som handlade om  Arcada och yrken var man studerade på  klimatförändringen. När presentation kom till sitt slut önskade man att vi skulle själv dela oss i fyra grupper som sedan skulle gå till olika stationer. Stationerna varierade mellan lärande om plaster och material som spelade en stor roll i klimatförändringen till att se på hur man lagade 3D -modeller. Efter att vi hade besökt varje station var det dags att åka hem.