Lukiolaiset kurkistamassa tulevaisuuden elinympäristöihin

Koulu
Porin suomalaisen yhteislyseon lukio
Teema
Tulevaisuuden elinympäristöt
Opintokäyntikohteet
Elinar ja Bronto Skylift Oy Ab
Satakunnan ammattikorkeakoulu

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion opiskelijat tutustuivat uusiin teknologioihin

Porin suomalaisen yhteislyseon lukion opiskelijaryhmä osallistui MyTech-päivään osana laajempaa luma-projektia. MyTech-päivä oli tarkoitettu erityisesti opiskelijoille, jotka  

- eivät tiedä, mihin lukion jälkeen suuntaavat mutta ovat kiinnostuneita siitä, millaisessa maailmassa tulevaisuudessa elämme, 

- harkitsevat jatko-opintoja teknologia-alalla tai  

- ovat kiinnostuneita automaatio- ja robotiikka-alasta. 

Ryhmässä oli eri vuosikurssien opiskelijoita. Ennen MyTech-päivää ryhmä kokoontui pohtimaan tulevaisuuden elinympäristöihin liittyviä seikkoja.  

MyTech-päivä alkoi yritysvierailuilla. Puolet ryhmästä vieraili yrityksessä nimeltä Elinar. Elinar on tekoälyä hyödyntävä teknologia-alan yritys, joka auttaa organisaatioita muuttamaan datan liiketoiminta-arvoksi. Vierailu sisälsi yritysesittelyn, kahden työntekijän uratarinat sekä keskustelua datan käsittelystä ja tekoälystä. Samaan aikaan toiset opiskelijat vierailivat muun muassa paloautojen nostureita suunnittelevassa ja tekevässä yrityksessä nimeltä Bronto Skylift Oy Ab. Vierailu sisälsi yritysesittelyn ja hallikierroksen, jonka aikana opiskelijat näkivät paljon modernia teknologiaa. Lopuksi opiskelijat pääsivät halutessaan nousemaan paloauton nosturilla 45 metrin korkeuteen. Molemmat yritysvierailut olivat erittäin onnistuneita ja antoivat opiskelijoille uudenlaisen kuvan nykyisyyden ja tulevaisuuden teknologia-alasta.

Yritysvierailujen jälkeen päivä jatkui Satakunnan ammattikorkeakoulun (Samk) automaatiolaboratoriossa, jossa lukiolaiset työskentelivät pienissä ryhmissä tai pareittain. He pääsivät tutustumaan ja ohjelmoimaan erilaisia robotteja. Opiskelijat tutustuivat myös 3D-mallinnukseen sekä virtuaalilasien kautta avautuvaan maailmaan. Samkissa työskentely oli monipuolista ja opettavaista. Hienoa oli se, että opiskelijat pääsivät oikeasti itse tekemään, kokeilemaan ja oppimaan. He näkivät, kuinka monipuolisesti uutta teknologiaa hyödynnetään ja miten erilaisia ihmisiä teknologia-ala tarvitsee.   

Opiskelijoiden kommentteja päivästä

"Ymmärsin, kuinka monessa asiassa teknologiaa tarvitaan ja millaisia sovelluksia siitä ollaan keksitty sekä sen, että se kehittyy koko ajan. Päivässä onnistui kaikki, päivä oli mielenkiintoinen. Päivä antoi positiivista kuvaa teknologia-aloista." 
 
"Opin, kuinka suuri tarve Suomessa on tekniikan, robotiikan ja automaation osaajille. Vierailu Bronto Skyliftille oli todella mielenkiintoinen. Vierailu saattoi selventää jatko-opintoja jonkin verran." 
 
"Opin raa'asta jäsentämättömästä datasta, johon Elinarin liiketoiminta perustuu ja yksinkertaista robotin ohjelmointia. Olisin toivonut oppivani enemmän tekoälystä." 

"Sanon alkuun, että mielestäni päivä oli mukava ja kiinnostava. Uusia asioita päivältä opin jonkin verran. Elinar oli kansainvälinen yritys, joka teki kaikennäköistä dataan liittyen. Jotain datasta jäi päähän, mutta asia oli melko monimutkaista. SAMK:ssa opin robottien liittyvästä ohjelmoinnista ja siihen käytettävistä laitteista. ... En sanoisi päivän vaikuttaneen suoraan jatko-opintosuunnitelmiini tai kurssivalintoihin, mutta sain kuitenkin tietoa, mitä odottaa teknologia-alalta. (Olen jo kiinnostunut asiasta jonkin verran.)" 
 

"Opin että ohjelmoinnin ei tarvitse olla pelkkää koodausta. SAMKin vierailu oli mielenkiintoinen ja tekemistä riitti. Päädyin täysin mukavuusalueeni ulkopuolelle, mutta päivä oli silti mukava.