Lukio

Lukion ainevalinnoilla on merkitystä! Lukion ainevalinnoilla mahdollistat itsellesi erilaisia väyliä tulevaisuuden työelämään! Ei kannata sulkea pois niitäkään mahdollisuuksia, joista vielä et ole innostunut.

Mitä haluaisit osata? Mitä haluaisit muuttaa? Haluatko rakentaa parempaa tulevaisuutta? Matemaattisten aineiden, luonnontieteiden ja teknologian osaajia tarvitaan tulevaisuudessa lähes jokaisella alalla. Tarve osaamiselle kasvaa, koska teknologiat ovat työkaluja, jotka mahdollistavat uusia ratkaisuja.

Pohditko ainevalintoja? Matematiikan ja luonnontieteellisten aineiden, kuten kemian ja fysiikan, kurssit kannattaa poimia omaan lukujärjestykseen. Teknologia kehittyy valtavalla vauhdilla. Samalla aukeaa valtavat mahdollisuudet luoda uutta ja koko maailmaa hyödyntäviä ratkaisuja. Lukiosta voit jatkaa opintoja ammattikorkeakouluun tai yliopistoon.

Nuorten ja erityisesti naisten kiinnostus matematiikkaan ja luonnontieteisiin on kasvanut. Suunta on hyvä, koska tekniikan alan korkeakoulutuksessa on tuhansia uusia aloituspaikkoja ja osaajille on tarvetta työelämässä. Lue lisää...