Lisää älyä kaikkiin ratkaisuihin, tuotteissa ja verkkokaupassa

Kauppatieteiden kandidaatti Olli Siitonen on Cargoteciin kuuluvalla Hiabilla kehittämässä varaosien verkkokauppaa. Työnä esimerkiksi tekoälyyn perustuvan tuotteiden suosittelujärjestelmän tekeminen ja personoitujen tuote-ehdotusten luominen asiakkaille.

Cargotecin tavoitteena on olla älykkään lastinkäsittelyn markkinajohtaja. Cargotec-konserniin kuuluvalla Hiabilla tuotetaan asiakkaille lisäarvoa valmistamalla älykkäitä ajoneuvojen kuormankäsittelyratkaisuja, näillä kuormankäsittely sujuu tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti. Hiabin tuotteiden varaosien verkkokaupassa asiakkaita pystytään palvelemaan nopeasti lähes 50 maahan eri puolille maailmaa.

Olli on kuuden verkkokauppaosaajan tiimissä, joka vastaa verkkokaupasta ja sen toiminnallisuuksien kehittämisestä. "Tavoitteena on asiakkaan ostokokemuksen helpottaminen ja Hiabin maayhtiöiden prosessien virtaviivaistaminen." Tiimissä jokaisella on oma rooli yhteisten tavoitteiden saavuttamiseen. Olli panostaa ohjelmistojen kehittämiseen, uusien toiminnallisuuksien määrittelemiseen ja testaamiseen. Omien vastuumarkkinoidensa maayhtiöiltä tulevaa palautetta hän pystyy hyödyntämään kehittämistyössään. "Innostaa, kun maayhtiöt käyttävät verkkokauppaa aktiivisesti!"

"Verkkokauppa-alustaa kehittäessä saa kattavan kuvan yrityksen toiminnanohjausjärjestelmästä ja tuotetiedon hallintajärjestelmästä, tietojärjestelmäarkkitehtuurista, analytiikasta ja liiketoimintatiedon hallinnasta!"

Koulutus

Kauppatieteiden kandidaatti Turun Kauppakorkeakoulu, markkinointi ja tietojärjestelmätiede - maisteriopinnot käynnissä

Ammattinimike

E-Commerce Trainee
Tähän mennessä
Olli Siitonen

Lukion jälkeen välivuosi, töissä golfkentällä miettimässä mitä opiskelemaan

Poliisikouluun ja rikoksia ratkomaan vai kauppakorkeaan rahoitusta opiskelemaan ja sijoittajaguruksi

Opiskelupaikka kauppakorkeakouluun, mutta ennen opintoja armeijaan

Opiskelu alkaa, digitaalinen markkinointi sytytti: pääaineeksi markkinointi ja sivuaine tietojärjestelmätiede

Kaksi kesää harjoittelussa Pohjois-Amerikassa Utahissa Amer Sportsilla, verkkokauppa ja digitaalinen markkinointi

Kandidaatintutkielma teollisista palveluista

Cargotec Hiabilla E-Commerce Trainee

Maisterivaiheen opinnot kauppakorkeassa jatkuvat

E-Commerce Trainee

Cargotec Hiabilla tehdään älykkäitä ajoneuvojen kuormankäsittelyratkaisuja, jotta asiakkaiden kuormankäsittely sujuu tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti - lisäarvoa asiakkaille. Olli on Hiabilla verkkokauppatiimissä. Tiimi vastaa Hiabin varaosien verkkokaupasta ja sen toiminnallisuuksien kehittämisestä. Olli vastaa sotfakehityksen koordinoinnista, hän määrittelee ominaisuuksia ja testaa uusia toiminnallisuuksia. Olli tukee Hiabin eri maayhtiöiden asiakaspalvelua verkkokaupan teknisissä asioissa sekä asiakkaiden tuote- ja materiaalikysymyksissä. Verkkokaupan sisällön, analytiikan ja myynnin seuraaminen kuuluu myös hänen tehtäviinsä.

Olli Siitonen

E-Commerce Trainee

Cargotec Hiabilla tehdään älykkäitä ajoneuvojen kuormankäsittelyratkaisuja, jotta asiakkaiden kuormankäsittely sujuu tehokkaasti, nopeasti ja turvallisesti - lisäarvoa asiakkaille. Olli on Hiabilla verkkokauppatiimissä. Tiimi vastaa Hiabin varaosien verkkokaupasta ja sen toiminnallisuuksien kehittämisestä. Olli vastaa sotfakehityksen koordinoinnista, hän määrittelee ominaisuuksia ja testaa uusia toiminnallisuuksia. Olli tukee Hiabin eri maayhtiöiden asiakaspalvelua verkkokaupan teknisissä asioissa sekä asiakkaiden tuote- ja materiaalikysymyksissä. Verkkokaupan sisällön, analytiikan ja myynnin seuraaminen kuuluu myös hänen tehtäviinsä.

Lukion jälkeen välivuosi, töissä golfkentällä miettimässä mitä opiskelemaan

Opiskelupaikka kauppakorkeakouluun, mutta ennen opintoja armeijaan

Kaksi kesää harjoittelussa Pohjois-Amerikassa Utahissa Amer Sportsilla, verkkokauppa ja digitaalinen markkinointi

Cargotec Hiabilla E-Commerce Trainee

Poliisikouluun ja rikoksia ratkomaan vai kauppakorkeaan rahoitusta opiskelemaan ja sijoittajaguruksi

Opiskelu alkaa, digitaalinen markkinointi sytytti: pääaineeksi markkinointi ja sivuaine tietojärjestelmätiede

Kandidaatintutkielma teollisista palveluista

Maisterivaiheen opinnot kauppakorkeassa jatkuvat

Työkaverit

Lukiossa kaikki kiinnostaa; insinööri, opettaja, tradenomi, suuhygienisti...

Kaksi välivuotta, ammatinvalintapsykologin testit: tekniset alat sopii

Haku yliopistoon, englantilaista filologiaa ja ammattikorkeaan sähkötekniikkaa opiskelemaan

TAMK Sähkötekniikka, ja heti selvisi: automaatiotekniikka, mun juttu!

Maisterivaiheen opinnot ja teekkarielämä alkaa kiinnostaa

Valmistuminen TAMKista ja TTY:lle opiskelemaan automaatiotekniikan DI:ksi

Kesätöihin Cargotec Kalmarille, työ jatkui osa-aikaisena opintojen ohella

Diplomityö Kalmarille, valmistuminen DI:ksi ja työ jatkuu Product Engineerinä

Product Engineer

Cargotec-konserniin kuuluva Kalmar valmistaa älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluita satamiin ja satamaterminaaleihin. Elisan tiimissä keskitytään retrofit-ratkaisuihin. Tiimi suunnittelee ratkaisuja, joilla parannetaan jo olemassa olevien koneiden ja laitteiden toiminnallisuuksia. Ratkaisut ovat toimintoja ja komponentteja, jotka asennetaan jo käyttöönotettuihin laitteisiin. Elisan työ Product Engineerinä on tuotekehitystä ja projektien johtamista. Hän valvoo ohjelmistojen tekoa ja osallistuu laitteistojen testaukseen ja kokoonpanoon. Elisan vastuulla on joidenkin olemassa olevien tuotteiden tuotteistaminen”.

Product Engineer

Cargotec-konserniin kuuluva Kalmar valmistaa älykkäitä lastinkäsittelyratkaisuja ja -palveluita satamiin ja satamaterminaaleihin. Elisan tiimissä keskitytään retrofit-ratkaisuihin. Tiimi suunnittelee ratkaisuja, joilla parannetaan jo olemassa olevien koneiden ja laitteiden toiminnallisuuksia. Ratkaisut ovat toimintoja ja komponentteja, jotka asennetaan jo käyttöönotettuihin laitteisiin. Elisan työ Product Engineerinä on tuotekehitystä ja projektien johtamista. Hän valvoo ohjelmistojen tekoa ja osallistuu laitteistojen testaukseen ja kokoonpanoon. Elisan vastuulla on joidenkin olemassa olevien tuotteiden tuotteistaminen”.

Lukiossa kaikki kiinnostaa; insinööri, opettaja, tradenomi, suuhygienisti...

Haku yliopistoon, englantilaista filologiaa ja ammattikorkeaan sähkötekniikkaa opiskelemaan

Maisterivaiheen opinnot ja teekkarielämä alkaa kiinnostaa

Kesätöihin Cargotec Kalmarille, työ jatkui osa-aikaisena opintojen ohella

Kaksi välivuotta, ammatinvalintapsykologin testit: tekniset alat sopii

TAMK Sähkötekniikka, ja heti selvisi: automaatiotekniikka, mun juttu!

Valmistuminen TAMKista ja TTY:lle opiskelemaan automaatiotekniikan DI:ksi

Diplomityö Kalmarille, valmistuminen DI:ksi ja työ jatkuu Product Engineerinä

Lukiossa: opiskelemaan kauppatieteelliseen vai oikeustieteelliseen?

Kauppatieteitä - ryhmissä opiskelua, laaja-alaista, poikkitieteellistä, monialayhteistyötä

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, kandiopinnoissa laskentatoimi

Valmistuminen kauppatieteiden kandiksi, välivuosi opiskelijajärjestön hallituksessa

Maisteriopinnoissa strategia ja viestintä - sijoittajaviestintä innosti

Meksikossa vaihdossa, johtamisen, viestinnän ja strategian opintoja

Kesätöihin Cargotecille traineeksi, jatko osa-aikaisena opiskelujen ohella ja gradun teko Cargotecille

Valmistuminen kauppatieteiden maisteriksi ja Cargotec-traineestä asiantuntijaksi

Communications & Investor Relations Specialist

Cargotecin älykkäiden lastin- ja kuormakäsittelyratkaisujen tarkoituksena on "sujuvampi arki älykkäillä tavaravirroilla". Milla on Cargotecilla konserniviestinnässä kahdessa tiimissä. Ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä vastaavassa viestintäyksikössä ja sijoittajaviestintäyksikössä, joka vastaa viestinnästä sijoittajille. Milla tekee erilaisiin tapahtumiin esittelymateriaaleja, kirjoittaa tiedotteita ja blogeja sekä ylläpitää Cargotecin ulkoisia ja sisäisiä nettisivuja.

 

Communications & Investor Relations Specialist

Cargotecin älykkäiden lastin- ja kuormakäsittelyratkaisujen tarkoituksena on "sujuvampi arki älykkäillä tavaravirroilla". Milla on Cargotecilla konserniviestinnässä kahdessa tiimissä. Ulkoisesta ja sisäisestä viestinnästä vastaavassa viestintäyksikössä ja sijoittajaviestintäyksikössä, joka vastaa viestinnästä sijoittajille. Milla tekee erilaisiin tapahtumiin esittelymateriaaleja, kirjoittaa tiedotteita ja blogeja sekä ylläpitää Cargotecin ulkoisia ja sisäisiä nettisivuja.

 

Lukiossa: opiskelemaan kauppatieteelliseen vai oikeustieteelliseen?

Aalto-yliopiston kauppakorkeakouluun, kandiopinnoissa laskentatoimi

Maisteriopinnoissa strategia ja viestintä - sijoittajaviestintä innosti

Kesätöihin Cargotecille traineeksi, jatko osa-aikaisena opiskelujen ohella ja gradun teko Cargotecille

Kauppatieteitä - ryhmissä opiskelua, laaja-alaista, poikkitieteellistä, monialayhteistyötä

Valmistuminen kauppatieteiden kandiksi, välivuosi opiskelijajärjestön hallituksessa

Meksikossa vaihdossa, johtamisen, viestinnän ja strategian opintoja

Valmistuminen kauppatieteiden maisteriksi ja Cargotec-traineestä asiantuntijaksi

Yläasteella sujui matematiikka, fysiikka, kemia ja käsillä tekeminen

Kavereiden kanssa ammattiopistoon opiskelemaan sähköasentajaksi

Valmistuminen ja töihin sähköasentajaksi

Jatko-opinnot kiinnostavat, mitä konetekniikan opinnot edellyttää?

Vuodeksi iltalukioon ja haku yliopistoon ja AMKiin

Oulun yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa, pääaine koneensuunnittelu ja sivuaine teollinen mekaniikka

Kesätöihin Cargotecin MacGregorille

Työ Design Traineena jatkuu opintojen ohella, valmistuminen DI:ksi häämöttää

Designer Trainee

MacGregorin kuljetus- ja siirtoratkaisut mahdollistavat laivoille isojen materiaalimäärien kuljettamisen turvallisesti maailman merillä. Veli-Matti on pääsuunnittelijoiden kanssa harjoittelijana Cargo handling yksikössä. Tiimi suunnittelee räätälöityjä ratkaisuja laivojen materiaalien kuljetustarpeisiin. Veli-Matti tekee 3D ja 2D kuvien mallintamista ja päivityksiä. Uusissa projekteissa hänellä on myös omia kokonaisuuksia piirrettävänä. Palaverit kollegojen kanssa ovat osa työpäivää.

Designer Trainee

MacGregorin kuljetus- ja siirtoratkaisut mahdollistavat laivoille isojen materiaalimäärien kuljettamisen turvallisesti maailman merillä. Veli-Matti on pääsuunnittelijoiden kanssa harjoittelijana Cargo handling yksikössä. Tiimi suunnittelee räätälöityjä ratkaisuja laivojen materiaalien kuljetustarpeisiin. Veli-Matti tekee 3D ja 2D kuvien mallintamista ja päivityksiä. Uusissa projekteissa hänellä on myös omia kokonaisuuksia piirrettävänä. Palaverit kollegojen kanssa ovat osa työpäivää.

Yläasteella sujui matematiikka, fysiikka, kemia ja käsillä tekeminen

Valmistuminen ja töihin sähköasentajaksi

Vuodeksi iltalukioon ja haku yliopistoon ja AMKiin

Kesätöihin Cargotecin MacGregorille

Kavereiden kanssa ammattiopistoon opiskelemaan sähköasentajaksi

Jatko-opinnot kiinnostavat, mitä konetekniikan opinnot edellyttää?

Oulun yliopistoon opiskelemaan konetekniikkaa, pääaine koneensuunnittelu ja sivuaine teollinen mekaniikka

Työ Design Traineena jatkuu opintojen ohella, valmistuminen DI:ksi häämöttää