Liikennevälineet ennen, nyt ja tulevaisuudessa

Koulu
Taivallahden peruskoulu 8ab pilottiryhmä
Teema
Tulevaisuuden elinympäristöt
Opintokäyntikohteet
Aalto-yliopisto
Sito Oy

Tulevaisuuden elinympäristöt voitti ryhmien äänestyksen teemasta ylivoimaisesti. Teeman valinnan jälkeen mietittiin ryhmissä, mitä lähitulevaisuuden (v.2020-2040) elinympäristöön kuuluu ja mitkä yritykset voisivat olla kiinnostavia vierailukohteita. Opettaja aloitti vierailupaikkojen kartoituksen ottaen yhteyttä sekä Helsingin yliopiston Luma-koordinaattoriiin että Aalto-yliopiston Lumarts-laboratorion yhteyshenkilöihin.

Seuraavalle viikolle oli saatu liput Taitoluistelun MM-kilpailujen jäätanssin alkukilpailuun. Tälle reissulle opettaja teki seppo-mobiilipelialustalle tehtäviä, joissa mm. avattiin silmät matkan varrella näkyvän ympäristön kauneudelle ja rumuudelle, arvattiin tai tiedettiin Töölön ja Pasilan alueen rakentamissuunnitelmia sekä Hartwall Arenan rakentamishintaa markoissa ja myyntihintaa euroissa. Itse kilpailua seuratessa havannoitiin ja kirjattiin muistiin luistelijoiden liikettä ja vuorovaikutuksia ympäristön kanssa. 8-luokkalaisilla koko kevään kestänyt fysiikan opiskelu keskittyi liikeilmiöiden opiskeluun.

Erinäisten käänteiden jälkeen yritysvierailukohteeksi saimme Sito oy:n ja esittelijän taustasta sekä ryhmän jo meneillään olleen liikenneväline-esitelmien valmistelusta ja muustakin kiinnostuksesta johtuen tarkemmaksi aihepiiriksi rajautui joukkoliikenne.

Lumarts-laboratorioon suunniteltiin liikennevalojen ohjelmointi -työpaja ja loppuhuipennukseksi saatiin vielä kiinnostava Health Factoryn  esittely. http://elec.aalto.fi/fi/research/health_factory/

Lumarts-laboratorion työpajassa "taukojumppatehtävänä" oli oman portaidennousutehon määritys.

Vierailupäivän jälkeisellä viikolla viimeisteltiin liikenneväline-esitelmiä ja kevään viimeisillä fysiikan tunneilla pidettiin esitelmät. Arviointikriteereinä mm. liikennevälineen historian, nykytilanteen ja tulevaisuuden visioiden (esim. lennokkaiden ja ympäristöystävällisten) kuvaaminen, kuvien käyttö, lähteiden merkitseminen, moottorin tehon kertominen, moottorissa tapahtuvien energianmuunnosten kuvaaminen sekä mainoksen tai pienoismallin tekeminen. Tuotokset olivatkin sekä erinomaisesti esiteltyjä että kiinnostusta herättäviä.

Tällaisessa kokonaisuudessa eniten aikaa vie aikatauluista sopiminen. Yhden vierailupäivän järjestämiseksi piti pelkästään koululla varmistaa ajankohdan sopiminen kuuden opettajan kanssa, osan ryhmästä tulla kouluun normaalia aikaisemmin ja alkuperäisen päivän siirtymisestä johtuen koko ryhmän tehdä koe muuta luokkaansa myöhemmin.

Itse päivän kulku oli sujuva, kun aamusta lähdettiin virkein mielin yrityskäynnille. Välissä  syötiin kunnollinen lounas Aalto-yliopiston opiskelijaravintolassa, minkä jälkeen jatkettiin toiminnallisella työpajalla. Lopun Health Factory -tietoiskussa kiinnostusta pitivät yllä todellisten sairauksien kuvaukset. Itse faktatietoa ei siinä vaiheessa perjantai-iltapäivää enää kyennyt ottamaan vastaan. Jo meno- ja siirtymämatkalta tutun bussin kyydissä pääsimme turvallisesti takaisin koululle, josta oli hyvä jatkaa kokemuksia sulatellen viikonlopun viettoon.

Kokonaisuuden suunnittelu kannattaisi aina aloittaa niin varhain kuin mahdollista eli heti, kun ohjelmaan mukaan pääsy varmistuu. Kannattaa aloittaa mahdollisen vierailupäivävaihtoehtojen kartoituksesta koulun päässä ja edetä siitä sopivan yrityksen ja yliopistokohteen etsintään ja ajankohdan varaamiseen. Oppilaiden ideat ja ajatukset kannattaa kysyä heti alussa ja kirjata muistiin.

Opettajalla/opettajilla on hyvä olla mielessä kokonaiskuva vierailupäivän sitomisesta opetussuunnitelmaan ja kertoa siitä mahdollisimman selkeästi oppilaille. Muuten se voi jäädä irralliseksi "retkipäiväksi", jonka aikana ei tarvitse välttämättä tehdä tai oppia mitään.

Suunnitelmien ja vierailupäivän aikana syntyneiden ajatusten kirjaamiselle ja niistä keskustelemiselle pitäisi olla aikaa. Työharjoittelujen, leirikoulujen, liikuntapäivien, juhlien ja juhlapyhien lomassa sitä aikaa jää aina yllättävän vähän.

Kahden opettajan yhteistyö on minimiedellytys, useampi tuo harmillisen usein ylivoimaisia haasteita yhteisen suunnittelu- ja toteutusajan ja -tavan löytymiseksi. Meillä fysiikka-opo-englanti-yhteistyö on havaittu luontevaksi teknologiaan liittyvissä projekteissa; äidinkieli, historia ja yhteiskuntaoppi on tavoitteena saada entistä tiiviimmin mukaan.