Kehittyvä Liikenne - Kohti ymäristöystävällisempää liikkumista

Koulu
Riihikallion koulu, Tuusula
Teema
Tulevaisuuden elinympäristö (myös ilmastonmuutos)
Opintokäyntikohteet
Sitowise, Espoo
Helsingin yliopisto, Kumpulan kampus

Riihikallion koulun 8.-luokkalaiset mukana MyTech-ohjelmassa

Osallistuimme MyTech-ohjelmaan kahden 8.-luokan fysiikan ryhmän kanssa. Oppilaita oli mukana projektissa yhteensä 32. Teemaksemme valikoitui Tulevaisuuden elinympäristö, mutta aihe kosketti myös teemaa Ilmastonmuutos. Työmme aihe oli "Kehittyvä liikenne - kohti ympäristöystävällisempää liikkumista". Retkipäivämme toteutui 17.4. ja vierailukohteemme oli Sitowise Espossa ja Helsingin yliopiston Kumpulan kampuksen tiedeluokat Linkki ja Summamutikka. Seuraavassa tekstissä kuvataan projektin kulkua. 

Oppilaat tiesivät hyvissä ajoin jo fysiikan tuntien alettua tammikuussa, että olemme mukana MyTech-ohjelmassa. 

Projektiimme kuului pareittain tai kolmen hengen ryhmässä tehtävä tutkielma ja PowerPoint-esitys parin/ryhmän valitsemasta aiheesta. Aikaa tutkielman tekemiseen käytetiin noin kuusi oppituntia. Lisäksi projektiin kuului yhden oppitunnin mittainen kuvataide-osio. Töiden esittämiseen kukin ryhmä käytti aikaa noin 10 minuuttia. Oppilaat antoivat tutkielmistaan palautetta toisilleen vertaisarviona ja myös opettaja antoi palautetta työpareille ja ryhmille sanallisesti. 

Helmikuun puolivälissä lähdimme työstämään oppilaiden tutkielmia. Aiheitamme olivat

Sähköauto

Hybridiauto

Pyöräily (kaupunkipyörät, digitaalinen alusta kaupunkipyörille, pääkaupunkiseudun kevyen liikenteen reitit)

Sähköpyörä

Sähköbussi

Biopolttoaine, biokaasu

Helsingin seudun liikenneverkot nyt ja tulevaisuudessa

Jakamistalous

Liikkumistapojen yhdistely (siihen sopivat sovellukset Whim ja Tuup)

 

Tietolähteinä käytettiin paitsi internettiä, myös ajankohtaisia lehtiartikkeleita. Tavoitteena oli ymmärtää kulkuneuvon, tekniikan, liikenneympäristön tai sovelluksen nykytila ja tutustua tulevaisuuden visioihin sekä luoda niitä itse. Oppilailla oli mahdollisuus tehdä tutkielma englannin kielellä, mutta yksikään ryhmä ei tarttunut tähän mahdollisuuteen. Kuvataideosiossa piirrettiin visio siitä, miltä kulkuneuvo tai ympäristö näyttää 50 vuoden kuluttua. Projektien tuotoksissa oli mukana varsinaisia helmiä ja osa oppilaista paneutui aiheeseensa todella syvällisesti! Opettajana olin pääasiassa varsin tyytyväinen oppilaiden työskentelyyn. 

Vierailupäivämme 17.4. oli myös onnistunut. Yritysvierailukohteemme Sitowise sopi projektiimme todella hienosti. Saimme kuulla Petri Launosen ja Noora Lahtisen esitykset liikennesuunnittelusta ja liikenteen tulevaisuudesta. Oli todella osuvaa, että olimme paneutuneet samankaltaisiin aiheisiin projektissamme. Nyt saimme tuoretta ja syvetävää tietoa omien tutkielmiemme ja esitystemme lisäksi! Oppilaat osasivat kysyä hyviä kysymyksiä asiantuntijoilta, jolloin syntyi varsin hedelmällistä keskustelua. Saimme myös oivan esimerkin urapolusta, sillä toinen esitelmiöitsijöistämme oli oman koulumme entinen oppilas. 

Espoosta siirryimme HY:n Kumpulan kampukselle, jossa ruokailimme aluksi.

Yliopistovierailuumme kuuluivat vierailut Summamutikka- ja Linkki-tiedeluokissa. Aluksi yliopiston tutkija Samu Varjonen piti meille esityksen autonomisista kulkuneuvoista. Oppilaat kuuntelivat esitystä mielenkiinnolla ja esittivät jälleen hyviä kysymyksiä. Esityksen jälkeen jakaannuttiin kahteen ryhmään ja luvassa oli vierailun toiminnallinen osuus. Summamutikka-luokassa pohdittiin Jenni Räsäsen johdolla kaupunkien mallintamista verkkojen avulla. Oppilaat ratkaisivat mielenkiintoisia ja hauskoja pulmia kaupunkinen suunnitteluun liittyen. Linkki-luokassa ohjelmoitiin legorobotteja Virpi Sumun opastuksella. Oppilaat saivat ohjelmoida robotteja seuraamaan lattiaan merkittyä valkoista viivaa. Pienet tekniset ongelmat olivat hyvä lisä opettamaan oppilaille, miten teknisiä ongelmia voidaan ratkoa. Toiminnallinen osuus oli hyvä ja mieleenpainuva päätös retkipäivälle! 

Kotitehtäväksi oppilaat lähettivät opettajalle Wilma-viestillä palautetta retkipäivästä. Palautteen mukaan päivä oli mielenkiintoinen, opettavainen ja hauska. Yleistunnelma palautteessa oli varsin positiivinen. Seuraavalla fysiikan tunnilla keskustelimme vielä vierailupäivän annista. 

-Anne Aavamaa/fysiikan ope